ชื่อแนวโน้มคะแนน
BAT-3K ขึ้น 6.5/7
SKN ขึ้น 6.5/7
OCEAN ขึ้น 6.5/7
TSC ขึ้น 6/7
RML ขึ้น 6/7
EGATIF ขึ้น 6/7
TH ขึ้น 6/7
ICC ขึ้น 5.5/7
ADB ลง -6.5/7
PDJ ลง -6.5/7
MALEE ลง -7/7
THIP ลง -7/7
DCC ลง -7/7
COTTO ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
OSP Sideway 0
BGC Sideway 0
SONIC Sideway 0
ROH ซึมลง 2.58
KWM Sideway 5.87
NEW ขึ้น 69.26
BAT-3K ขึ้น 69.68
TSC ขึ้น 69.91
PAF ซึมขึ้น 70.11
UT ซึมขึ้น 70.33
T (C)Sideway 70.81
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
19/10/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน7,809.316,317.951,491.36
บัญชีบล.6,873.445,887.97985.47
รายย่อย25,742.1122,036.193,705.92
ต่างชาติ21,835.0128,017.76-6,182.75
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..