ชื่อแนวโน้มคะแนน
EGATIF ขึ้น 7/7
BAT-3K ขึ้น 6.5/7
SVH ขึ้น 6.5/7
OCEAN ขึ้น 6.5/7
KSL ขึ้น 6/7
MTC ขึ้น 6/7
RML ขึ้น 6/7
SEAFCO ขึ้น 6/7
JASIF ลง -6.5/7
AGE ลง -6.5/7
ETE ลง -6.5/7
TRT ลง -6.5/7
UAC ลง -6.5/7
KCM ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
OSP Sideway 0
BGC ลง 0
ROH ซึมลง 2.58
KWM Sideway 7.55
DTCI Sideway 8.97
T (C)Sideway 70.81
TH ขึ้น 71.51
QHPF ซึมขึ้น 72.08
AYUD ขึ้น 72.09
SKN ซึมขึ้น 73.4
FANCY Sideway 73.44
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
17/10/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน7,731.773,688.054,043.72
บัญชีบล.5,842.945,433.64409.30
รายย่อย24,158.2125,178.19-1,019.98
ต่างชาติ15,272.1518,705.18-3,433.03
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..