ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
ALUCON ขึ้น
PTG ขึ้น
SELIC ขึ้น
SAPPE ขึ้น
CPI ขึ้น
APURE ขึ้น
ZMICO ขึ้น
CSP ขึ้น
RAM ขึ้น
EKH ขึ้น
เพิ่มเติม >>
CSP
RSI: 83.99
SMART
RSI: 67.38
MODERN
RSI: 65.77
SIAM
RSI: 88.33
TNITY
RSI: 83.36
JMART
RSI: 64.84
SVOA
RSI: 60.12
UPF
RSI: 60.37
PRIN
RSI: 58.17
CHG
RSI: 65.74
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
ICHI ขึ้น
GUNKUL ขึ้น
BJC ซึมขึ้น
CHAYO Sideway
MONO Sideway
OTO ขึ้น
HFT ซึมขึ้น
ASIMAR ซึมขึ้น
SIAM ขึ้น
DCON ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
25/02/21ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน8,753.756,898.221,855.53
บัญชีบล.10,875.8310,945.99-70.16
รายย่อย51,110.0045,449.215,660.79
ต่างชาติ53,381.6460,827.80-7,446.16
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>