ชื่อแนวโน้มคะแนน
EGCO ขึ้น 7/7
GLOBAL ขึ้น 7/7
AAV ขึ้น 7/7
TPIPL ขึ้น 6.5/7
URBNPF ขึ้น 6.5/7
CPALL ขึ้น 6.5/7
LRH ขึ้น 6.5/7
LHSC ขึ้น 6.5/7
SCCC ลง -6.5/7
CPNCG ลง -6.5/7
CCET ลง -6.5/7
MC ลง -6.5/7
PRINC ลง -6.5/7
RWI ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
NFC ลง 9.49
DCORP ลง 10.67
VNG ลง 10.68
BTNC ซึมลง 12.2
SAWANG ลง 13.47
PPPM ลง 14.76
WG ขึ้น 71.12
SIS ขึ้น 72.96
AMARIN ซึมขึ้น 73.16
SEAOIL ซึมขึ้น 73.47
SKR ขึ้น 74.16
BDMS ซึมขึ้น 75.36
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
07/12/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน4,400.434,901.64-501.21
บัญชีบล.3,957.013,835.51121.50
รายย่อย13,555.7412,016.711,539.03
ต่างชาติ13,109.4314,268.75-1,159.32
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..