ชื่อแนวโน้มคะแนน
SHANG ขึ้น 7/7
VCOM ขึ้น 7/7
BGRIM ขึ้น 7/7
CPF ขึ้น 6.5/7
WHABT ขึ้น 6.5/7
MNRF ขึ้น 6.5/7
GLOW ขึ้น 6.5/7
MAKRO ขึ้น 6.5/7
DOD ลง -6/7
PDJ ลง -6/7
CFRESH ลง -6.5/7
EASON ลง -6.5/7
TYCN ลง -6.5/7
PLANB ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
CAZ ลง 0
NEW ลง 4.29
CHOW ลง 8.62
MONTRI ลง 10.21
CSR ซึมลง 11.31
TSE ลง 11.51
SGP ซึมขึ้น 74.07
CPF ขึ้น 74.13
PICO ขึ้น 74.13
TTI Sideway 74.87
IRCP ซึมขึ้น 74.9
TCOAT ซึมขึ้น 75.42
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
22/01/19ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน5,974.944,681.051,293.89
บัญชีบล.5,756.835,733.9422.89
รายย่อย18,180.2018,252.49-72.29
ต่างชาติ19,353.9420,598.41-1,244.47
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..