ชื่อแนวโน้มคะแนน
TTTM ขึ้น 7/7
UTP ขึ้น 7/7
KDH ขึ้น 7/7
SMIT ขึ้น 6.5/7
LUXF ขึ้น 6.5/7
CPNCG ขึ้น 6/7
FUTUREPF ขึ้น 6/7
DTAC ขึ้น 6/7
LIT ลง -6.5/7
TVT ลง -6.5/7
SANKO ลง -6.5/7
SPVI ลง -6.5/7
PSH ลง -6.5/7
ASAP ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
OHTL ลง 5.08
VNG ลง 5.28
JCKH ลง 8.43
ETE ลง 10.69
UP ลง 11.53
SMIT ขึ้น 73.45
BOL ซึมขึ้น 73.6
MSC ซึมขึ้น 74.59
CSR Sideway 74.82
SIS ซึมขึ้น 75.21
CPH ซึมขึ้น 75.28
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
14/11/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน5,819.956,387.18-567.23
บัญชีบล.6,172.925,357.30815.62
รายย่อย17,786.5716,279.181,507.39
ต่างชาติ15,117.6216,873.39-1,755.77
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..