ชื่อแนวโน้มกราฟ 3 เดือน
AIMIRT ขึ้น 13.00,13.00,13.00,12.90,13.10,13.00,13.10,13.00,13.00,12.80,12.80,12.60,12.40,12.40,12.20,12.10,12.40,12.50,12.60,12.80,12.70,12.80,12.80,13.00,13.40,13.20,13.40,13.00,13.00,12.80,12.90,12.90,12.80,12.90,13.00,13.00,13.10,13.30,13.30,13.40,13.50,13.40,13.20,13.10,13.10,13.20,13.20,13.10,13.20,13.30,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.30,13.40,13.50,13.60,13.70
TMW ขึ้น 39.50,39.50,39.50,39.50,39.75,40.00,39.75,39.25,39.25,39.25,39.00,38.75,39.25,39.50,39.50,38.75,38.75,38.50,38.00,37.75,37.25,37.25,38.00,38.00,38.25,37.75,38.50,37.50,37.25,36.25,36.75,37.50,37.50,37.25,37.50,37.25,37.00,38.25,38.25,38.25,37.25,37.00,36.75,36.75,36.50,37.00,37.00,36.00,36.50,37.25,37.25,37.25,36.50,36.50,36.75,40.00,39.75,40.00,40.00,39.75
PRAKIT ขึ้น 10.10,10.10,10.00,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.20,10.20,10.30,10.30,10.20,10.10,10.40,10.00,10.20,10.10,10.10,10.20,10.00,10.10,10.10,10.00,9.90,9.95,10.00,9.80,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.10,10.30,10.30,10.10,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.20,10.20,10.30,10.60,10.50,10.30,10.50,10.70,10.70
TFFIF ขึ้น 12.50,12.50,12.50,12.30,12.30,12.30,12.00,12.10,12.10,12.10,12.00,11.90,11.80,11.70,11.70,11.50,11.60,11.40,11.60,11.60,11.70,12.00,12.10,12.20,12.20,12.30,12.10,11.90,12.10,11.90,12.20,12.10,12.20,12.10,12.30,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.20,12.30,12.40,12.40,12.40,12.70,12.50,12.40,12.40,12.50,12.50,12.70,12.60,12.80,12.80,12.80,12.80,12.90,12.90,12.90
HREIT ขึ้น 8.95,9.00,9.00,9.05,9.10,8.95,9.00,8.85,8.85,8.95,8.80,8.30,8.00,7.90,7.60,7.80,7.90,8.45,8.65,8.55,8.55,8.60,8.80,8.85,8.80,8.95,8.90,8.90,8.90,8.60,8.60,8.55,8.55,8.60,8.50,8.50,8.65,8.75,8.65,8.70,8.65,8.75,8.80,8.70,8.75,8.60,8.55,8.65,8.65,8.75,8.70,8.80,8.80,8.80,8.85,8.90,8.95,9.05,9.05,9.00
OCC ขึ้น 13.00,13.00,13.00,11.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,13.30,13.30,12.70,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,12.80,11.60,11.20,11.80,11.80,11.80,12.40,12.40,12.80,12.80,12.60,12.40,12.40,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,11.90,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,14.00,14.00,13.50,13.50,13.50,13.50
AMANAH ขึ้น 3.48,3.38,3.40,3.38,3.30,3.24,3.30,3.28,3.28,3.26,3.08,2.90,3.08,3.12,3.00,3.02,3.08,3.14,3.10,3.04,2.98,2.96,3.08,3.08,3.16,3.28,3.24,3.06,3.10,2.98,3.14,3.08,3.50,3.48,3.48,3.46,3.48,3.54,3.48,3.44,3.56,3.46,3.38,3.06,3.08,3.10,3.14,3.10,3.16,3.36,3.32,3.46,3.72,3.72,4.00,3.86,3.82,4.14,3.94,3.98
INSURE ขึ้น 35.00,35.00,34.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,38.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,30.00,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75
GVREIT ขึ้น 15.80,15.80,16.00,16.00,16.00,16.20,16.10,16.10,16.10,16.00,16.10,16.00,16.00,16.00,15.60,15.80,15.90,16.00,16.00,16.20,16.20,16.30,16.40,16.40,16.30,16.40,16.40,16.50,16.50,16.40,16.40,16.50,16.70,16.80,17.00,17.00,17.10,17.20,17.10,17.20,17.10,17.10,17.20,17.00,17.00,17.10,17.10,17.10,17.10,17.30,17.40,17.50,17.50,17.70,17.50,17.60,17.80,17.80,18.00,18.00
TPA ขึ้น 5.40,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.30,5.40,5.40,5.45,5.30,5.40,5.45,5.30,5.35,5.35,5.40,5.40,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.45,5.45,5.45,5.45,5.50,5.50,5.60,5.60,5.60,5.65,5.65,5.60,5.60,5.55,5.55,5.55,5.55,5.60,5.55,5.65,5.65,5.50,5.85,5.85
KCE ขึ้น 19.70,19.70,19.30,19.50,19.50,19.40,19.20,18.50,18.50,19.20,20.00,20.60,21.70,22.60,22.80,23.20,22.90,24.00,23.90,23.90,23.20,22.80,25.00,25.00,24.50,23.20,22.40,21.50,22.00,20.90,21.90,21.00,20.20,20.80,20.50,20.40,22.40,21.70,22.10,22.00,22.90,22.90,22.20,19.00,19.60,18.70,18.70,18.60,19.40,21.00,21.30,20.70,20.20,22.40,24.70,24.00,25.25,24.70,24.20,24.20
AIT ขึ้น 19.00,19.20,19.20,19.10,19.40,19.10,19.00,19.00,19.00,18.80,18.50,18.50,18.50,18.30,18.10,17.90,17.90,18.10,18.20,18.40,18.20,18.20,18.20,18.30,18.50,18.90,18.70,18.20,18.20,17.80,17.90,18.00,18.10,18.40,18.20,18.20,18.30,18.30,18.00,17.90,17.90,17.90,17.60,17.50,17.70,17.50,17.40,17.20,17.40,17.30,17.30,17.60,17.40,17.90,18.20,19.30,20.30,20.00,19.80,19.90
PT ขึ้น 4.34,4.24,4.22,4.22,4.16,4.20,4.18,4.14,4.14,4.14,4.08,4.10,4.00,4.00,3.98,3.96,4.04,4.02,4.08,4.06,4.08,4.10,4.12,4.24,4.24,4.26,4.28,4.24,4.22,4.12,4.12,4.16,4.12,4.14,4.22,4.28,4.28,4.26,4.32,4.28,4.26,4.24,4.16,4.18,4.22,4.30,4.34,4.34,4.32,4.38,4.36,4.40,4.40,4.60,4.88,5.10,5.20,5.25,5.20,5.25
SPRIME ขึ้น 12.60,12.40,12.70,13.20,13.10,13.30,12.90,13.10,13.10,13.10,12.90,13.00,13.00,12.30,12.00,11.90,12.40,12.50,12.50,12.70,12.90,12.90,13.20,13.20,13.20,13.10,13.10,13.00,13.20,13.00,13.00,13.00,13.20,14.00,14.30,13.80,14.00,14.10,14.20,14.10,13.90,14.00,14.10,14.00,14.20,14.30,14.60,14.50,14.40,14.40,14.50,14.40,14.50,14.50,14.00,14.30,14.40,14.20,15.00,14.90
RBF ขึ้น 4.72,4.72,4.64,4.56,4.60,4.50,4.42,4.30,4.30,4.40,4.30,4.22,4.38,4.36,4.16,4.04,4.14,4.20,4.32,4.12,4.08,4.18,4.26,4.30,4.40,4.46,4.36,4.16,4.26,4.22,4.26,4.28,4.26,4.22,4.22,4.44,4.48,4.32,4.24,4.32,4.42,4.38,4.32,4.40,4.40,4.46,4.52,4.18,4.30,4.40,4.36,4.38,4.48,4.64,5.10,5.00,5.25,5.05,4.64,4.72
KYE ขึ้น 268.00,270.00,270.00,269.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,270.00,267.00,267.00,267.00,267.00,259.00,258.00,259.00,257.00,257.00,250.00,249.00,251.00,252.00,254.00,255.00,255.00,256.00,253.00,253.00,251.00,250.00,252.00,254.00,256.00,257.00,260.00,265.00,265.00,265.00,265.00,268.00,264.00,258.00,258.00,256.00,255.00,261.00,262.00,261.00,261.00,260.00,265.00,265.00,265.00,290.00,302.00,302.00,289.00,295.00,295.00
ชื่อแนวโน้มRSI
JCKH (C)Sideway 0
SR Sideway 0
META Sideway 0
ARIP Sideway 0
BGT Sideway 0
AF Sideway 0
PAP ซึมขึ้น 70.69
AJ ซึมขึ้น 73.37
SFP Sideway 73.6
TIW ซึมขึ้น 75.85
CMO Sideway 76.36
MVP Sideway 76.36
4
เมนูลัด
5
AI แนะนำ (อยู่ระหว่างทดสอบ)
KSL 2.66 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
WHART 16.80 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
AMC 1.82 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
SUPEREIF 11.20 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
IVL 30.00 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
PTT 44.00 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
PTTEP 125.00 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
M-STOR 6.65 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
GAHREIT 9.15 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
CPALL 70.50 มีโอกาสกำไรระยะสั้น20/02/20
KYE
RSI: 68.59
GIFT
RSI: 68.07
CHARAN
RSI: 66.91
PAP
RSI: 70.69
PCSGH
RSI: 56.35
DELTA
RSI: 54.15
CBG
RSI: 53.92
KBS
RSI: 55.35
TC
RSI: 62.13
SANKO
RSI: 0
7
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
19/02/20ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน7,592.8311,705.18-4,112.35
บัญชีบล.10,059.979,267.61792.36
รายย่อย23,319.1022,478.65840.45
ต่างชาติ27,754.4225,274.862,479.56
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..