ชื่อแนวโน้มคะแนน
TIC ขึ้น 6.5/7
WHABT ขึ้น 6.5/7
GLOW ขึ้น 6.5/7
MAKRO ขึ้น 6.5/7
SHANG ขึ้น 6.5/7
AMATAR ขึ้น 6.5/7
TAPAC ขึ้น 6.5/7
VCOM ขึ้น 6.5/7
7UP ลง -6/7
SCB ลง -6.5/7
SKE ลง -6.5/7
TWPC ลง -6.5/7
OSP ลง -6.5/7
SUN ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
CHOW ลง 3.26
PIMO ลง 9.71
MONTRI ลง 10.21
CSR Sideway 11.31
BTNC ซึมลง 12.2
OHTL ซึมลง 12.85
BA ซึมขึ้น 71.8
TAPAC ขึ้น 72.66
SMM ขึ้น 73.59
TCOAT ซึมขึ้น 75.42
CPL Sideway 76.12
PICO ซึมขึ้น 76.17
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
18/01/19ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน4,587.077,324.23-2,737.16
บัญชีบล.5,370.625,138.97231.65
รายย่อย14,750.1615,146.73-396.57
ต่างชาติ23,562.9420,660.862,902.08
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..