ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
TRUBB ขึ้น
PTTEP ขึ้น
KCE ขึ้น
PROSPECT ขึ้น
KYE ขึ้น
KGI ขึ้น
BUI ขึ้น
NKI ขึ้น
SUPEREIF ขึ้น
NWR ขึ้น
เพิ่มเติม >>
PTTEP
RSI: 62.4
SPRC
RSI: 61.24
RCL
RSI: 76.62
SCI
RSI: 70.77
PLE
RSI: 67.5
TH
RSI: 62.4
GYT
RSI: 82.68
KKC
RSI: 70.4
ITD
RSI: 73.95
VIH
RSI: 56.76
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
CBG Sideway
CK Sideway
MINT Sideway
SABUY ขึ้น
NRF Sideway
TRUBB ขึ้น
SCI ขึ้น
MDX ซึมขึ้น
RT ซึมลง
NDR ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
18/05/21ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน7,397.406,809.30588.10
บัญชีบล.7,948.987,126.45822.53
รายย่อย47,931.7747,596.21335.56
ต่างชาติ34,936.5036,682.69-1,746.19
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>