ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
GAHREIT ขึ้น
EGATIF ขึ้น
JASIF ขึ้น
WHART ขึ้น
TVI ขึ้น
GPI ขึ้น
GUNKUL ขึ้น
TTW ขึ้น
VIH ขึ้น
AU ขึ้น
เพิ่มเติม >>
GPI
RSI: 75.78
SPG
RSI: 62.13
EGCO
RSI: 63.26
HMPRO
RSI: 60.1
RP
RSI: 72.77
CRD
RSI: 61.59
ICC
RSI: 61.13
TISCO
RSI: 55.29
SCN
RSI: 62.49
GPSC
RSI: 60.53
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
AU ขึ้น
DOD ขึ้น
PROEN ซึมขึ้น
TKN Sideway
IMPACT ซึมขึ้น
BIG Sideway
IND ซึมขึ้น
SR ขึ้น
GLAND Sideway
TBSP ขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
18/06/21ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน6,061.455,990.5470.91
บัญชีบล.8,987.678,584.37403.30
รายย่อย40,777.1339,001.381,775.75
ต่างชาติ54,363.0356,612.99-2,249.96
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>ml>