ชื่อแนวโน้มคะแนน
CPH ขึ้น 7/7
SHREIT ขึ้น 7/7
URBNPF ขึ้น 7/7
CPNCG ขึ้น 6.5/7
LRH ขึ้น 6.5/7
SMIT ขึ้น 6/7
NUSA ขึ้น 6/7
BKKCP ขึ้น 6/7
GREEN ลง -6.5/7
UKEM ลง -6.5/7
VPO ลง -6.5/7
BGRIM ลง -6.5/7
MGT ลง -6.5/7
ABM ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
NC ลง 3.75
VNG ลง 4.62
DCORP ลง 6.28
JCKH ลง 7.53
ETE ลง 7.67
CSR Sideway 74.82
UT ซึมขึ้น 74.85
LRH ขึ้น 75.37
SMIT ขึ้น 75.44
TC ซึมขึ้น 76.55
VARO Sideway 76.84
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
16/11/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,959.035,273.20-1,314.17
บัญชีบล.4,091.474,539.00-447.53
รายย่อย16,114.2614,049.002,065.26
ต่างชาติ12,976.4313,279.99-303.56
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..