ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
PMTA ขึ้น
UV ขึ้น
CM ขึ้น
KBS ขึ้น
PG ขึ้น
UTP ขึ้น
BRR ขึ้น
SKE ขึ้น
SYMC ขึ้น
CSS ขึ้น
เพิ่มเติม >>
PLANET
RSI: 65.08
ICC
RSI: 58.66
DOD
RSI: 58.49
CRD
RSI: 57.26
LOXLEY
RSI: 69.29
NYT
RSI: 60.54
AQ (C)
RSI: 58.66
TMC
RSI: 62.29
BTNC
RSI: 64.63
PREB
RSI: 75.74
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
TASCO ขึ้น
JWD ซึมขึ้น
CHAYO ขึ้น
SGF ขึ้น
EE ขึ้น
SAPPE ซึมลง
MICRO Sideway
NYT ซึมขึ้น
ANAN ซึมขึ้น
THAI (C, NP)ขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
15/01/21ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน5,731.429,575.65-3,844.23
บัญชีบล.9,991.0910,886.29-895.20
รายย่อย51,415.8846,100.555,315.33
ต่างชาติ34,275.5134,851.41-575.90
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>