ชื่อแนวโน้มคะแนน
EGCO ขึ้น 7/7
MAKRO ขึ้น 7/7
M ขึ้น 7/7
TTTM ขึ้น 6.5/7
WACOAL ขึ้น 6.5/7
MFC ขึ้น 6.5/7
GLOBAL ขึ้น 6.5/7
TISCO ขึ้น 6/7
CCET ลง -6.5/7
SVI ลง -6.5/7
INTUCH ลง -6.5/7
ATP30 ลง -6.5/7
TAKUNI (XB)ลง -6.5/7
ADB ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
ABPIF ลง 5.19
FE ลง 8.74
NFC ลง 9.49
MFEC ลง 9.56
AGE ลง 9.9
DCORP ซึมลง 10.1
TCOAT Sideway 68.83
NINE ซึมขึ้น 70.73
SKR ซึมขึ้น 70.79
TIGER ซึมขึ้น 71.11
WG ขึ้น 71.12
TTTM ขึ้น 73.12
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
12/12/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,571.703,915.77-344.07
บัญชีบล.4,076.783,814.44262.34
รายย่อย12,720.9310,867.711,853.22
ต่างชาติ16,061.0617,832.55-1,771.49
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..