ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
SCC (XD)ขึ้น
JWD ขึ้น
OHTL ขึ้น
THREL ขึ้น
UBIS ขึ้น
RJH ขึ้น
CHOTI ขึ้น
OCC ขึ้น
CSP ขึ้น
IT ขึ้น
เพิ่มเติม >>
SCC (XD)
RSI: 66.19
OHTL
RSI: 62.42
CMR
RSI: 86.76
OCEAN
RSI: 81.6
TM
RSI: 84.54
GSC
RSI: 79.64
DCC
RSI: 66.45
PDI
RSI: 65.58
EKH
RSI: 62.41
SVOA
RSI: 66.44
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
KCE ขึ้น
UBIS ขึ้น
CMR ขึ้น
NCL ซึมขึ้น
VARO ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
09/04/21ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน8,201.786,252.521,949.26
บัญชีบล.8,936.999,092.97-155.98
รายย่อย38,608.6640,881.48-2,272.82
ต่างชาติ27,215.1726,735.63479.54
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>