ชื่อแนวโน้มคะแนน
UTP ขึ้น 6.5/7
FUTUREPF ขึ้น 6.5/7
LRH ขึ้น 6.5/7
CPH ขึ้น 6/7
CPNCG ขึ้น 6/7
URBNPF ขึ้น 6/7
VGI ขึ้น 6/7
ASN ขึ้น 6/7
SELIC ลง -6.5/7
SPVI ลง -6.5/7
PSH ลง -6.5/7
TNP ลง -6.5/7
RJH ลง -6.5/7
TITLE ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
TTI ซึมลง 0.71
OHTL ลง 5.08
VNG ลง 5.28
ETE ลง 7.67
JCKH ลง 7.82
NEW ซึมขึ้น 71.97
UBIS ขึ้น 72.01
SMIT ขึ้น 73.45
CSR Sideway 74.82
SIS ขึ้น 76.11
TC ซึมขึ้น 76.55
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
15/11/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน4,650.896,181.54-1,530.65
บัญชีบล.6,124.475,022.341,102.13
รายย่อย18,068.5316,293.611,774.92
ต่างชาติ15,350.3716,696.76-1,346.39
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..