2
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
24/09/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน2,411.804,634.91-2,223.11
บัญชีบล.6,849.235,841.731,007.50
รายย่อย19,226.4317,294.131,932.30
ต่างชาติ15,614.4916,331.19-716.70
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ชื่อแนวโน้มคะแนน
BFIT ขึ้น 7/7
BPP ขึ้น 7/7
PSL ขึ้น 7/7
SYNEX ขึ้น 7/7
KGI ขึ้น 6.5/7
CEN ขึ้น 6.5/7
TTCL ขึ้น 6.5/7
PTT ขึ้น 6.5/7
GCAP ลง -5.5/7
JMT ลง -6/7
NKI ลง -6/7
TBSP ลง -6/7
NPPG ลง -6/7
ETE ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
ROH ซึมลง 2.57
MANRIN Sideway 14.39
DIGI (C)ลง 16.32
TOPP ลง 21.77
OHTL ลง 21.81
SDC ขึ้น 76.44
FUTUREPF Sideway 76.76
ASAP ขึ้น 76.91
TVD ขึ้น 77.02
B-WORK ซึมขึ้น 77.72
AYUD ซึมขึ้น 78.99