ชื่อแนวโน้ม3ด. (AI+Trend)
HTC ขึ้น
SAMART ขึ้น
LIT ขึ้น
COMAN ขึ้น
WPH ขึ้น
SET50 ขึ้น
FTREIT ขึ้น
STA ขึ้น
SORKON ขึ้น
SSC ขึ้น
เพิ่มเติม >>
GCAP
RSI: 68.64
EASON
RSI: 66.32
AMA
RSI: 68.06
COM7
RSI: 65.5
YGG
RSI: 59.63
TNITY
RSI: 58.54
TPIPL
RSI: 61.86
M-CHAI
RSI: 70.89
XO
RSI: 66.39
IRC
RSI: 61.73
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้ม3ด. (AI+Trend)
COMAN ขึ้น
GLOCON ขึ้น
MC ขึ้น
HTECH ขึ้น
MVP ขึ้น
MILL ขึ้น
SPF ขึ้น
ERW ขึ้น
ALLA ขึ้น
OGC ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
27/05/20ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน8,756.577,086.921,669.65
บัญชีบล.6,774.397,176.75-402.36
รายย่อย37,912.7837,357.00555.78
ต่างชาติ25,229.4927,052.57-1,823.08
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
บทความทั้งหมด >>