"สถาบัน" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"บัญชีบล." ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"รายย่อย" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"ต่างชาติ" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
ย้อน 1 วันซื้อขายเหลือ
สถาบัน5,281,1125,377,666-96,554
บัญชีบล.5,874,2387,023,725-1,149,487
รายย่อย23,752,95620,548,2723,204,684
ต่างชาติ18,935,45420,894,097-1,958,643
ย้อน 5 วันซื้อขายเหลือ
สถาบัน26,859,26731,283,822-4,424,556
บัญชีบล.32,242,93831,903,546339,392
รายย่อย102,906,09498,630,1754,275,919
ต่างชาติ103,298,916103,489,671-190,755
ย้อน 10 วันซื้อขายเหลือ
สถาบัน55,001,43965,539,418-10,537,979
บัญชีบล.65,939,66761,917,3814,022,286
รายย่อย198,068,949196,872,8811,196,069
ต่างชาติ209,981,685204,662,0615,319,624
ชื่อแนวโน้มคะแนน
CITY ขึ้น 7/7
ESSO ขึ้น 7/7
SIS ขึ้น 7/7
III ขึ้น 7/7
TCAP ขึ้น 6.5/7
TIC ขึ้น 6.5/7
TIF1 ขึ้น 6.5/7
BCH ขึ้น 6.5/7
JMT ลง -6.5/7
NSI ลง -6.5/7
BLAND ลง -6.5/7
TWPC ลง -6.5/7
NBC (C)ลง -6.5/7
NPPG ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
KWC ลง 4.27
ROH ซึมลง 5.15
COTTO Sideway 6.07
PM ลง 12.63
MANRIN ซึมลง 15.76
CPNREIT ขึ้น 75.25
PACE (NP)ขึ้น 76
SHANG ซึมขึ้น 76.14
B-WORK ขึ้น 76.3
FOCUS ขึ้น 76.66
TTTM ขึ้น 77.03