ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
TOA ขึ้น
CPF ขึ้น
JMT ขึ้น
GYT ขึ้น
GAHREIT ขึ้น
EGATIF ขึ้น
MAKRO ขึ้น
SPC ขึ้น
KCE ขึ้น
PRM ขึ้น
เพิ่มเติม >>
TMI
RSI: 70.44
JTS
RSI: 78.1
COL
RSI: 57.64
CPI
RSI: 54.75
UVAN
RSI: 57.01
ALUCON
RSI: 53.33
PG
RSI: 48.8
MATCH
RSI: 49.89
SEG
RSI: 44.34
NINE
RSI: 47.83
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
CPF ขึ้น
SMT ซึมขึ้น
CAZ ซึมขึ้น
AMA ซึมขึ้น
TMI ขึ้น
THMUI Sideway
NCL ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
14/07/20ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,959.645,786.80-1,827.16
บัญชีบล.6,964.797,277.46-312.67
รายย่อย32,462.8730,552.411,910.46
ต่างชาติ20,604.3520,374.99229.36
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>