ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
EE ขึ้น
SMART ขึ้น
ICN ขึ้น
THCOM ขึ้น
WIIK ขึ้น
SIMAT ขึ้น
NER ขึ้น
YGG ขึ้น
ORI ขึ้น
UVAN ขึ้น
เพิ่มเติม >>
TWP
RSI: 63.72
MNRF
RSI: 60.1
TPLAS
RSI: 58.27
CPW
RSI: 57.26
HARN
RSI: 55.89
AMC
RSI: 57.35
EGATIF
RSI: 53.72
LUXF
RSI: 55.49
BWG
RSI: 56.59
PPF
RSI: 57.27
เพิ่มเติม >>
4
เมนูลัด
ชื่อแนวโน้มAI 3 เดือน
PTTGC ซึมขึ้น
MEGA Sideway
IMH ซึมขึ้น
KAMART ซึมขึ้น
IP ซึมขึ้น
AEC ลง
ARIN ซึมขึ้น
BTW Sideway
KKC Sideway
CPL ซึมขึ้น
เพิ่มเติม >>
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
07/08/20ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน4,162.784,672.85-510.07
บัญชีบล.5,229.496,126.00-896.51
รายย่อย18,281.7715,839.112,442.66
ต่างชาติ16,692.9817,729.07-1,036.09
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
บทความทั้งหมด >>