ชื่อแนวโน้มคะแนน
DELTA ขึ้น 7/7
WACOAL ขึ้น 6/7
NPK ขึ้น 6/7
SELIC ขึ้น 5.5/7
TTTM ซึมขึ้น 5/7
BAT-3K ซึมขึ้น 5/7
EGCO ซึมขึ้น 5/7
LRH ซึมขึ้น 5/7
TMILL ลง -6.5/7
UAC ลง -6.5/7
UEC ลง -6.5/7
CBG ลง -6.5/7
LDC ลง -6.5/7
MGT ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MFEC ลง 4.98
ABPIF ลง 5.99
TCMC ลง 7.73
AGE ลง 7.74
DCORP ซึมลง 8.08
NFC ลง 8.55
MATCH ซึมขึ้น 62.59
TPIPL Sideway 63.57
RWI ซึมขึ้น 65.34
NPK ขึ้น 65.65
SELIC ขึ้น 67.73
TCOAT Sideway 68.78
6
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
18/12/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,713.077,596.14-3,883.07
บัญชีบล.5,652.135,356.42295.71
รายย่อย16,769.9213,517.173,252.75
ต่างชาติ16,393.2016,058.60334.60
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..