2
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
21/09/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน7,780.677,127.82652.85
บัญชีบล.10,695.578,657.572,038.00
รายย่อย28,970.8531,064.70-2,093.85
ต่างชาติ31,145.5231,742.53-597.01
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ชื่อแนวโน้มคะแนน
BJC ขึ้น 7/7
RCL ขึ้น 7/7
SYNEX ขึ้น 7/7
TPIPP ขึ้น 7/7
MVP ขึ้น 7/7
STA ขึ้น 6.5/7
KTB ขึ้น 6.5/7
TISCO ขึ้น 6.5/7
PHOL ลง -5.5/7
BIZ ลง -5.5/7
NKI ลง -6/7
ALUCON ลง -6/7
SSTPF ลง -6/7
AYUD ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
MANRIN ซึมลง 1.87
ROH ซึมลง 2.57
ALUCON ลง 17.03
DIGI (C)ซึมลง 18.39
TOPP ลง 21.77
III ซึมขึ้น 76.97
SCCC ขึ้น 77.39
B-WORK ซึมขึ้น 77.71
TRC ขึ้น 78.19
COM7 ขึ้น 78.43
STA ขึ้น 79.42