"สถาบัน" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"บัญชีบล." ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"รายย่อย" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
"ต่างชาติ" ย้อนหลัง (ซื้อ ขาย)
Loading..
21/08/18ซื้อขายเหลือ
สถาบัน6,648,3164,991,9161,656,400
บัญชีบล.5,611,9305,997,231-385,301
รายย่อย19,520,70917,187,2652,333,444
ต่างชาติ18,959,10922,563,652-3,604,543
รวม 5 วันซื้อขายเหลือ
สถาบัน33,808,54725,776,3388,032,210
บัญชีบล.29,357,78830,618,854-1,261,066
รายย่อย102,897,96899,837,7723,060,196
ต่างชาติ93,662,840103,494,179-9,831,339
รวม 10 วันซื้อขายเหลือ
สถาบัน60,032,99258,345,6131,687,379
บัญชีบล.63,392,54861,751,0291,641,519
รายย่อย197,616,773195,108,1722,508,601
ต่างชาติ199,758,313205,595,811-5,837,498
ชื่อแนวโน้มคะแนน
GLAND ขึ้น 7/7
WICE ขึ้น 7/7
LHHOTEL ขึ้น 7/7
GVREIT ขึ้น 6.5/7
CTW ขึ้น 6.5/7
CPNCG ขึ้น 6.5/7
TLGF ขึ้น 6.5/7
TKS ขึ้น 6.5/7
COL ลง -6.5/7
EPCO ลง -6.5/7
TWPC ลง -6.5/7
AU ลง -6.5/7
TPAC ลง -6.5/7
PHOL ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
SFP ลง 8.54
AS (C)ลง 9.95
JMT (XW)ลง 15.44
MANRIN ซึมลง 15.77
PM ลง 16.7
TVT ขึ้น 79.21
XO ขึ้น 79.81
WG ซึมขึ้น 79.89
NINE ซึมขึ้น 81.46
BOFFICE ขึ้น 81.59
GVREIT ขึ้น 81.95