2
ปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง
25/09/18ซื้อ(ลบ.)ขาย(ลบ.)เหลือ(ลบ.)
สถาบัน3,172.444,954.93-1,782.49
บัญชีบล.5,709.215,216.67492.54
รายย่อย17,929.0817,629.81299.27
ต่างชาติ15,510.9214,520.26990.66
ย้อนหลัง 5 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 10 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ย้อนหลัง 20 วัน (สถาบัน บัญชีบล. รายย่อย ต่างชาติ) ลบ.
Loading..
ชื่อแนวโน้มคะแนน
PTT ขึ้น 7/7
TKS ขึ้น 7/7
STA ขึ้น 6.5/7
WACOAL ขึ้น 6.5/7
BFIT ขึ้น 6.5/7
KGI ขึ้น 6.5/7
WG ขึ้น 6.5/7
RCI ขึ้น 6.5/7
INGRS ลง -6/7
TNPF (NP)ลง -6/7
AGE ลง -6/7
ETE ลง -6/7
NPPG ลง -6/7
VNG ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
ROH ซึมลง 2.57
MANRIN Sideway 14.38
OHTL ลง 21.81
DIGI (C)ซึมลง 22.7
TPLAS Sideway 22.89
SWC ขึ้น 77.26
CKP ขึ้น 77.38
STA ขึ้น 78.54
ALT ขึ้น 78.94
MPIC (C)ขึ้น 79.04
SHANG ซึมขึ้น 79.18