เครื่องมือช่วยคำนวณราคา

ราคาทุน บ.
จำนวนหุ้น หุ้น
รวมจำนวนเงิน บ.

ต้องการกำไร(บาท) บ.
เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการคือ %
ราคาเป้าหมาย บ.