กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
212
อันดับ ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือน
ชื่อAI 3เดือน ค่าเฉลี่ย 3 เดือนส่วนต่าง
AQ (C)0.02-50%
CFRESH 2.84-16.9%
GL (SP, C, NP)0.75-13.33%
KEX 53.89-8.61%
MEGA 36.84-8.39%
PACO 3.34-8.38%
TOP 60.28-7.93%
BCP 27.14-7.89%
MONO 2.21-7.69%
TNR 12.23-7.6%
ABPIF 2.79-7.53%
JUTHA (C)1.23-7.32%
TPAC 11.85-7.17%
UPF 72.66-7.1%
GRAND 0.59-6.78%
IP 23.47-6.69%
SSP 15.43-6.68%
SPRIME 8.23-6.44%
INET 4.01-6.23%
BGRIM 47.14-6.13%
SBPF 2.66-6.02%
CBG 135.56-5.95%
PLANB 7.01-5.85%
MNIT2 4.77-5.66%
SPRC 9.27-5.61%
OTO 5.81-5.34%
3K-BAT 73.36-5.26%
NINE 3.12-5.13%
SPA 8.22-5.11%
AS 6.73-4.9%
SFP 129.25-4.84%
NPK 15.33-4.76%
IHL 4.43-4.74%
ESSO 8.66-4.73%
Q-CON 5.72-4.72%
ACAP (C, NP)1.06-4.72%
BCPG 14.87-4.51%
ROCK 8.9-4.49%
ALL 3.56-4.49%
MSC 6.28-4.46%
VGI 6.96-4.45%
TACC 7.9-4.43%
AUCT 10.67-4.4%
M 55.4-4.33%
TVO 32.61-4.17%
SGP 11.27-4.17%
BRRGIF 5.73-4.01%
TOA 32.01-3.94%
MCS 14.35-3.83%
TKN 10.24-3.81%
BROCK 1.63-3.68%
GFPT 12.24-3.59%
PTTGC 64.31-3.59%
SMPC 10.98-3.46%
MBK 14.5-3.45%
BAM 21.74-3.4%
KTB 12.11-3.39%
TPBI 7.45-3.36%
EA 61.83-3.36%
WACOAL 44.49-3.35%
TASCO 20.47-3.27%
URBNPF 2.75-3.27%
BEC 9.51-3.26%
AU 11.26-3.2%
DOD 13.53-3.18%
ILM 14.56-3.16%
PTT 40.51-3.11%
MPIC 1.62-3.09%
SSC 35.34-3.08%
GPSC 76.03-3%
JR 8.4-2.98%
SNP 14.12-2.97%
ASN 4.37-2.97%
AAV 2.72-2.94%
FUTUREPF 16.07-2.92%
ZEN 12.67-2.92%
PORT 3.15-2.86%
BEAUTY 1.77-2.82%
AWC 5.06-2.77%
CRC 35.47-2.73%
JAS 2.94-2.72%
ROH 32.89-2.71%
BLAND 1.12-2.68%
LHSC 11.2-2.68%
THCOM 9.35-2.67%
PTTEP 114.54-2.65%
PM 8.78-2.62%
KPNPF 7.24-2.62%
STANLY 182.76-2.6%
SKY 11.91-2.6%
NRF 9.34-2.57%
ZIGA 6.31-2.54%
CSC 53.08-2.51%
MAKRO 37.18-2.5%
SMK 38.2-2.49%
AMATA 18.35-2.45%
BTS 9.43-2.44%
JCT 83.27-2.43%
SPF 14.14-2.4%
AMATAR 9.99-2.4%
WHA 3.38-2.37%
MNRF 3.03-2.31%
DTAC 32.24-2.3%
SHR 3.07-2.28%
MK 3.09-2.27%
DIF 12.07-2.24%
HUMAN 10.43-2.21%
SHANG 52.66-2.2%
ASK 21.47-2.19%
AQUA 0.46-2.17%
BEM 8.38-2.15%
U 0.94-2.13%
SUPER 0.97-2.06%
TIP 28.33-2.05%
RATCH 51.29-2.03%
KWC 277.55-2%
BPP (XD)19.59-1.99%
PMTA 10.61-1.98%
SPCG 19.69-1.98%
AJ 19.38-1.96%
BAFS 26.52-1.96%
PLAT 3.08-1.95%
TNITY 5.66-1.94%
WICE 6.17-1.94%
OSP 34.65-1.88%
TTT 50.44-1.86%
PT 6.57-1.83%
PICO 3.3-1.82%
BGC 10.18-1.77%
B-WORK 10.28-1.75%
SPI 61.83-1.75%
SPG 18.93-1.74%
GULF 33.83-1.71%
WINNER 2.93-1.71%
SAT 18.21-1.7%
CPN 55.17-1.67%
TBSP 12.4-1.61%
HPF 4.69-1.49%
TVD 1.34-1.49%
KBANK 145.06-1.42%
PRM 7.91-1.39%
INSURE 34.73-1.38%
VRANDA 6.54-1.38%
TPRIME 11.05-1.36%
TFFIF 8.97-1.34%
RS 25.84-1.32%
QHHR 5.52-1.27%
KSL 3.18-1.26%
MJLF 7.19-1.25%
AMATAV 6.43-1.24%
CTARAF 5.04-1.19%
TTW 11.84-1.18%
TMD 23.07-1.17%
MTI 84.98-1.15%
KCAR 8.85-1.13%
EGCO 180.99-1.1%
SICT 4.59-1.09%
UV 3.9-1.03%
SYMC 5.81-1.03%
KAMART 4.2-0.95%
PATO 10.6-0.94%
TFG 5.3-0.94%
TCCC 29.02-0.93%
NKI 46.17-0.91%
NOK (SP, C, NP)1.1-0.91%
BA 7.97-0.88%
GAHREIT 8.12-0.86%
MBKET 9.43-0.85%
JCK 1.2-0.83%
MTC 68.06-0.82%
APCS 4.9-0.82%
SO 10.99-0.82%
BTNC 12.7-0.79%
EASON 1.28-0.78%
KTIS 3.91-0.77%
LEE 2.64-0.76%
BKI 270.05-0.76%
CPNREIT 20.05-0.75%
LDC 1.34-0.75%
TOPP 200.48-0.74%
TPS 2.76-0.72%
SHREIT (NP)2.94-0.68%
ADVANC 170.64-0.67%
SEAOIL 3.04-0.66%
UP 14.79-0.61%
BUI 10.16-0.59%
OR 31.17-0.55%
AH 20.31-0.54%
BKKCP 11.36-0.53%
TPIPP 4.36-0.46%
SORKON 4.96-0.4%
FPT 12.95-0.39%
GVREIT 10.64-0.38%
CPNCG 10.74-0.37%
NER 5.37-0.37%
AYUD 33.37-0.36%
SETCLMV 1013.07-0.35%
SET50 959.17-0.34%
IMPACT 18.86-0.32%
TTI 19.26-0.31%
FE 185.53-0.29%
SPC 61.4-0.24%
TFMAMA 193.41-0.21%
KYE 402.75-0.19%
LHPF 5.31-0.19%
PPF 11.32-0.18%
KKP 61.1-0.16%
XO 13.22-0.15%
WHABT 8.61-0.12%
SUPEREIF 10.61-0.09%
SUC 34.77-0.06%
SETHD 1123.68-0.03%