กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
105
อันดับ ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) ค่าเฉลี่ย 3 เดือนส่วนต่าง
THAI (C)5.72-28.67%
VARO 5.5-27.27%
AJA 0.15-20%
PPPM (C, NP)0.43-18.6%
UREKA 1.09-18.35%
BTNC 16.18-17.18%
ROCK 12.06-17.08%
SEG 33.04-15.25%
DIMET (SP)0.4-15%
NC 8.82-12.7%
ASN 4.45-10.56%
JAS 4.17-9.35%
MACO 0.75-9.33%
NOBLE 13.11-8.47%
PRAKIT 8.48-7.43%
KGI 3.72-6.45%
NKI 51.31-6.45%
NOK (C)1.09-6.42%
GPI 1.25-6.4%
CGD 0.63-6.35%
TVI 3.16-6.33%
EE 0.51-5.88%
ACAP 0.69-5.8%
ROH 33.16-5.76%
SE-ED 1.44-5.56%
STARK 2.18-5.5%
MFEC 4.59-5.01%
SHANG 63.02-4.79%
TTI 20.56-4.67%
TM 2.47-4.45%
L&E 1.67-4.19%
POST (C)1.68-4.17%
SNP 10.94-4.02%
RCI 2.83-3.89%
SWC 4.16-3.85%
SPA 7.63-3.67%
TRT 1.73-3.47%
JCKH (C)0.29-3.45%
TLHPF 9.41-3.29%
PRG 11.99-3.25%
KTIS 3.08-3.25%
TAPAC 4.71-3.18%
TSI 0.32-3.13%
QHOP 2.68-2.99%
BCT 37.36-2.97%
META 0.37-2.7%
BROOK 0.38-2.63%
GREEN 0.76-2.63%
KWM 0.77-2.6%
LHPF 6.41-2.5%
PLAT 2.89-2.42%
SST 2.91-2.41%
SAMCO 1.29-2.33%
SIRIP 10.02-2.2%
SSF 6.95-2.16%
INSURE 35.75-2.1%
OCC 9.48-1.9%
KCAR 7.95-1.89%
LUXF 6.67-1.8%
TPP 15.17-1.78%
MANRIN 24.84-1.77%
M-PAT 4.13-1.69%
AWC 4.76-1.68%
ACC 0.61-1.64%
TPOLY 1.86-1.61%
NCL 0.68-1.47%
UT 13.69-1.39%
TMD 22.3-1.35%
LST 4.66-1.29%
TPCORP 10.13-1.28%
PLE 0.78-1.28%
UNIQ 5.67-1.23%
ATP30 0.82-1.22%
CPL 0.87-1.15%
AH 8.44-1.07%
CPNREIT 28.55-1.05%
TSC 9.9-1.01%
AMARIN 2.99-1%
PDJ 1.01-0.99%
APCS 4.08-0.98%
FSS 1.1-0.91%
PCSGH 4.64-0.86%
ITD 1.18-0.85%
MCOT 6-0.83%
GIFT 2.4-0.83%
FMT 22.87-0.74%
SUC 36.51-0.71%
BTSGIF 7.45-0.67%
MBK 15.3-0.65%
NYT 3.14-0.64%
PICO 3.22-0.62%
OHTL 382.15-0.56%
NINE 1.8-0.56%
PB 69.86-0.52%
PL 2.05-0.49%
TWP 2.03-0.49%
EGATIF 11.95-0.42%
ICC 34.39-0.41%
NTV 43.4-0.35%
TMW 33.84-0.27%
FE 210.53-0.25%
EKH 4.67-0.21%
M-STOR 5.96-0.17%
PREB 6.76-0.15%
AIT 17.41-0.06%