กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
126
อันดับ ราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6 เดือน
ชื่อAI 3เดือน ค่าเฉลี่ย 6 เดือนส่วนต่าง
AQ (C)0.02-50%
GL (SP, C, NP)1.18-44.92%
NOVA 18.47-33.95%
CFRESH 3.09-23.62%
U 1.19-22.69%
STGT 57.26-20.54%
UWC (C)0.05-20%
MONO 2.4-15%
3K-BAT 79.77-12.87%
ROCK 9.6-11.46%
SBPF 2.82-11.35%
TPAC 12.38-11.15%
ABPIF 2.9-11.03%
ALT 3.37-9.79%
ROH 35.47-9.78%
TNR 12.48-9.46%
KEX 54.27-9.25%
FUTUREPF 17.14-8.98%
TKN 10.77-8.54%
PACO 3.34-8.38%
MEGA 36.82-8.34%
BRRGIF 6-8.33%
SHREIT (NP)3.18-8.18%
BGRIM 48.18-8.16%
INSURE 37.18-7.88%
TOA 33.36-7.82%
PICO 3.5-7.43%
B-WORK 10.89-7.25%
SORKON 5.31-6.97%
GFPT 12.68-6.94%
DIF 12.67-6.87%
MAKRO 38.86-6.72%
URBNPF 2.84-6.34%
TNL 18.14-6.28%
MNIT2 4.79-6.05%
MPIC 1.67-5.99%
DTAC 33.48-5.91%
TVO 33.15-5.73%
MSC 6.36-5.66%
TFFIF 9.38-5.65%
JCK 1.26-5.56%
AUCT 10.78-5.38%
GVREIT 11.19-5.27%
QHHR 5.75-5.22%
TTT 52.2-5.17%
GRAND 0.58-5.17%
SPRIME 8.09-4.82%
SFP 129.2-4.8%
SPC 64.31-4.76%
JAS 3-4.67%
BTS 9.65-4.66%
EGCO 187.35-4.46%
VGI 6.96-4.45%
NPK 15.28-4.45%
BOFFICE 9.94-4.43%
NEW 49.12-4.32%
ASN 4.43-4.29%
TPRIME 11.36-4.05%
W 0.25-4%
BEM 8.52-3.76%
SPCG 20.05-3.74%
SKY 12.04-3.65%
WACOAL 44.61-3.61%
APCS 5.04-3.57%
OSP 35.2-3.41%
RATCH 52.01-3.38%
HPF 4.78-3.35%
AMATAR 10.08-3.27%
TBSP 12.61-3.25%
ADVANC 175.14-3.22%
INET 3.88-3.09%
LHPF 5.46-2.93%
BGC 10.3-2.91%
LHSC 11.22-2.85%
SMPC 10.9-2.75%
TTW 12.03-2.74%
PPPM (C, NP)0.38-2.63%
SUPEREIF 10.88-2.57%
SHANG 52.83-2.52%
FE 189.51-2.38%
SAWANG 10.96-2.37%
BAM 21.5-2.33%
EASON 1.3-2.31%
TLHPF 8.39-2.26%
CSC 52.94-2.25%
BKKCP 11.54-2.08%
NKI 46.71-2.06%
SSC 34.95-2%
LPF 15.71-1.97%
SPI 61.85-1.78%
BKI 272.63-1.7%
QHOP 2.36-1.69%
KWC 276.55-1.65%
MK 3.07-1.63%
UP 14.94-1.61%
GULF 33.79-1.6%
MTI 85.29-1.51%
SMK 37.79-1.43%
MIPF 15.72-1.4%
KDH 84.09-1.3%
PRM 7.9-1.27%
KPNPF 7.14-1.26%
AIMCG 5.87-1.19%
CPTGF 9.41-1.17%
CTARAF 5.03-0.99%
BLAND 1.1-0.91%
SSPF 8.88-0.9%
CPNREIT 20.07-0.85%
TIF1 8.47-0.83%
LHHOTEL 9.83-0.81%
BCPG 14.31-0.77%
WHABT 8.66-0.69%
TPIPP 4.37-0.69%
QHPF 9.46-0.63%
AYUD 33.45-0.6%
TU 14.58-0.55%
OR 31.17-0.55%
TFMAMA 193.9-0.46%
PTT 39.41-0.41%
TNH 32.13-0.4%
NTV 41.66-0.38%
ASK 21.07-0.33%
JCT 81.49-0.29%
VARO 3.73-0.27%
PPF 11.32-0.18%
BUI 10.11-0.1%