กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
19
หุ้นเริ่มกลับตัวขึ้น
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TOA Sideway 65.33
ZIGA ซึมขึ้น 66.04
MEGA ขึ้น 59.26
NYT ซึมขึ้น 67.45
INET Sideway 53.68
VL ซึมขึ้น 69.07
TSC ซึมขึ้น 63.06
UPA Sideway 56.26
SPC Sideway 61.81
AIT ขึ้น 78.65