กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
20
หุ้นเริ่มกลับตัวขึ้น
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LHFG ขึ้น 73.04
AJ ขึ้น 68.18
RPC ซึมขึ้น 65.75
TU Sideway 59.06
CMC ขึ้น 72.92
RICHY ขึ้น 75.8
RBF Sideway 57.25
U ซึมขึ้น 61.86
CFRESH ขึ้น 66.51
NEWS (C)ซึมขึ้น 64.28