กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
22
หุ้นเริ่มกลับตัวขึ้น
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ACE Sideway 65.05
JKN ขึ้น 68.04
SPVI ขึ้น 59.21
SMPC ขึ้น 72.1
SYNTEC ซึมขึ้น 59.55
BEAUTY Sideway 61.13
VL ซึมขึ้น 70.08
SVI Sideway 67.97
CPW ขึ้น 66.1
RML ซึมขึ้น 71.74