กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA Sideway 53.04
IRC Sideway 51.62
SSP ซึมลง 42.53
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO Sideway 60.87
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPRC ลง 38.07
NER Sideway 48.88
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAT ซึมลง 45.07
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIP Sideway 45.97
RAM Sideway 49.88
KWM Sideway 51.56
KBSPIF Sideway 50.3
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBANK ซึมลง 45.95
VIH ขึ้น 61.72
PTG Sideway 52.75
KKP Sideway 51.46
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCB Sideway 50.21
PMTA ซึมลง 44.67
CBG ซึมลง 37.55
YGG Sideway 55.99
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NVD ลง 49.85
MAX (SP)Sideway 56.51
BAFS Sideway 41.39
PTTEP ซึมลง 41.93
BEC Sideway 41.72
CRC Sideway 39.79
KEX ลง 27.64
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MBK ซึมลง 39.93
TOP ซึมลง 29.63
SKR ขึ้น 69.25
RCL Sideway 60.41
M Sideway 37.76
SBPF Sideway 41.98
ARIP Sideway 53.91
MONO ซึมลง 35.85
SPA Sideway 39.12
SETHD Sideway 47.46
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PM ซึมลง 40.63
PTTGC ลง 41.92
SPF Sideway 39.04
MDX ซึมขึ้น 68.26
TKS Sideway 55.43
BA Sideway 43.18
SETCLMV Sideway 47.03
ZEN ลง 40.65
SPRIME ลง 35.97
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNP ซึมลง 43.35
AWC ซึมลง 42.32
IVL Sideway 53.99
FUTUREPF ซึมลง 38.29
BR Sideway 53.18
MNIT2 ซึมลง 29.39
LPF Sideway 48.25
BEAUTY ซึมลง 42.3
SYNEX ซึมขึ้น 66
AU ซึมลง 40.56
ALL ลง 43.44
SIMAT ซึมขึ้น 56.85
CPNREIT Sideway 41.88
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPF Sideway 53.11
MALEE Sideway 47.63
PATO Sideway 47.05
LALIN Sideway 52.69
QH Sideway 54.2
TMI Sideway 49.71
NETBAY Sideway 47.86
JKN Sideway 45.61
DREIT Sideway 54.35
FPT Sideway 44.92
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG Sideway 52.6
MAKRO ลง 37.35
FE Sideway 44.47
NMG (C)Sideway 46.32
SHR Sideway 40.42
AMATAR ซึมลง 32.82
LPH ซึมขึ้น 64.86
NINE ลง 44.03
IMPACT Sideway 40.24
LHSC Sideway 33.55
TFMAMA ซึมลง 48.68
BC Sideway 54.09
PROSPECT Sideway 57.69
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OISHI Sideway 52.43
TOG Sideway 61.09
THIP Sideway 47.57
MILL Sideway 71.02
AP Sideway 59.66
GOLDPF Sideway 58.7
ILM Sideway 38.48
VRANDA Sideway 41.77
MFEC ซึมขึ้น 62.58
DOD Sideway 42.66
FTREIT Sideway 57.26
PACO ซึมลง 18.28
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE Sideway 48.22
JMT Sideway 46.58
TNITY Sideway 39.05
AMC ซึมขึ้น 69.24
VNG ซึมขึ้น 67.06
AMATA ลง 42.75
JCK Sideway 44.7
MIT Sideway 49.71
WHA Sideway 38.06
CPNCG Sideway 41.37
QHOP Sideway 47.51
SGP Sideway 34.3
CHG ซึมขึ้น 64.21
TH Sideway 59.99
PSL Sideway 47.57
SIS ซึมขึ้น 63.95
ICHI Sideway 53.1
SAWAD Sideway 61.64
CPT Sideway 50.59
AIMCG Sideway 43.03
BAM ลง 36.14
SFT Sideway 49.07
NCAP ซึมขึ้น 66.51
JR ซึมลง 41.7
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 42.94
MTC ซึมลง 46.99
ZMICO Sideway 58.15
IHL ลง 43.02
SPG Sideway 50.06
CTW Sideway 47.28
BCPG ลง 34.28
GAHREIT Sideway 44.98
UV Sideway 46.55
DTAC ซึมลง 39.62
AEC (C)Sideway 63.41
IRCP Sideway 56.45
BIZ Sideway 51.54
MICRO Sideway 56.72
KISS Sideway 45.81
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KSL Sideway 46.52
WACOAL ซึมลง 28.59
ASP Sideway 51.19
GBX Sideway 63.53
SMK ซึมลง 42.17
TRU Sideway 59.49
ALUCON Sideway 61.41
NEP (C)Sideway 60.35
ROJNA Sideway 44.27
MIPF Sideway 46.51
WP Sideway 45.78
GENCO Sideway 54.71
FORTH Sideway 55.91
AQ (C)Sideway 46.96
OTO ซึมลง 39.97
SPVI ซึมขึ้น 60.18
RWI Sideway 57.23
WHART Sideway 52.2
ADB ซึมขึ้น 61.22
SICT Sideway 46.63
NRF Sideway 42.74
LEO Sideway 50.43
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUC Sideway 43.54
UPF ซึมลง 38.17
ABICO ซึมขึ้น 65.38
MBKET Sideway 47.56
GPI Sideway 48.73
VNT Sideway 57.05
AMATAV Sideway 45.24
PREB Sideway 49.9
POPF Sideway 47.42
URBNPF Sideway 45.66
GUNKUL ซึมขึ้น 69.33
SUSCO Sideway 49.03
KAMART ซึมลง 44.98
TBSP Sideway 45.59
AAV Sideway 40.65
INET ลง 35.19
JMART Sideway 68.28
CKP Sideway 51.95
PRINC ขึ้น 59.82
NYT Sideway 55.93
2S Sideway 68.47
WICE Sideway 45.7
PPS Sideway 57.09
SKY Sideway 42.31
NCL ซึมขึ้น 67.56
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 48.27
LST Sideway 48.37
AJA ซึมขึ้น 58.34
AMANAH Sideway 56.88
FSS Sideway 60.77
UOBKH Sideway 58.08
STANLY Sideway 40.56
CSC ลง 39.16
TOA ลง 37.42
SCCC Sideway 54.35
LH Sideway 49.47
AMA Sideway 47.82
NCH Sideway 53.42
NUSA Sideway 59.56
SHREIT (NP)Sideway 43.42
RATCH ซึมลง 40.55
MCOT Sideway 54.14
KTIS Sideway 48.85
ARROW Sideway 56.99
DIMET (C)Sideway 43.43
HTECH Sideway 51.67
JUBILE Sideway 58.39
ARIN ซึมขึ้น 52.28
FSMART Sideway 46.14
PRM Sideway 44.47
SISB ซึมขึ้น 51.94
TQR Sideway 53.18
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 47.76
BTNC Sideway 44.87
ROCK ซึมลง 34.22
TSI (C)Sideway 46.25
AH Sideway 45.86
HFT ซึมขึ้น 60.09
SNC ซึมขึ้น 59.37
TCJ Sideway 62.36
TPP ซึมขึ้น 57.08
CITY ซึมขึ้น 67.09
BROCK Sideway 43.48
CPN ซึมลง 43.46
LPN Sideway 52.75
RML ซึมขึ้น 60.74
SF Sideway 55.51
CPALL Sideway 43.59
HMPRO Sideway 48.7
POST (SP, NC)Sideway 50.93
BEM ซึมลง 36.72
WIN ขึ้น 67.49
WHAUP Sideway 47.33
CPR Sideway 54.54
LIT ซึมขึ้น 57.77
NPK ลง 39.81
GLOCON Sideway 48.91
S Sideway 57.01
CMC Sideway 56.92
PLANET ซึมขึ้น 74.91
MITSIB Sideway 52.26
DV8 Sideway 67.99
ALLY Sideway 48.63
OR Sideway 46.22
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ซึมขึ้น 60.03
JCKH (C)Sideway 52.29
BAY Sideway 57.85
FNS Sideway 50.44
ML Sideway 52.6
PL ซึมขึ้น 60.85
INGRS Sideway 54.18
LHK Sideway 52.99
CK Sideway 45.23
GLAND Sideway 48.24
PLAT Sideway 43.63
TU Sideway 52.01
EASTW Sideway 54.74
EGCO Sideway 41.2
FTE Sideway 49.99
CENTEL Sideway 48.26
ASIMAR Sideway 50.56
KWC ลง 42.73
TTA Sideway 56.94
SYMC Sideway 48.4
THCOM Sideway 46.26
TFG Sideway 44.9
SRIPANWA Sideway 50.79
BKD Sideway 58.56
APCO Sideway 55.88
FVC ซึมขึ้น 66.41
ATP30 (XD)Sideway 48.73
LDC Sideway 47.31
PLANB ซึมลง 37.21
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBS Sideway 49.38
AFC ซึมขึ้น 53.85
CPH ซึมขึ้น 53.13
TNL ซึมขึ้น 53.93
OGC ซึมขึ้น 51.73
KTB ลง 35.45
LHFG Sideway 48.42
TCAP ซึมขึ้น 55.18
TMB Sideway 47.44
BFIT Sideway 48.32
KCAR ซึมลง 44.79
MFC ซึมขึ้น 73.56
THANI Sideway 48.83
BKI ซึมลง 42.39
BUI ซึมลง 43.29
FMT Sideway 71.47
CCP Sideway 57.36
Q-CON Sideway 41.3
SKN Sideway 55.62
BLAND Sideway 40.08
SUPER Sideway 39.59
TASCO Sideway 41.25
UMI Sideway 55.63
ANAN ซึมขึ้น 62.79
EVER Sideway 57.2
MK ซึมลง 39.23
PLE Sideway 49.01
PRECHA ซึมขึ้น 59.47
SEAFCO Sideway 47.71
STEC Sideway 52.69
SYNTEC Sideway 56.88
BANPU ซึมขึ้น 52.47
ESSO ลง 41.38
LANNA ซึมขึ้น 54.21
PTT ลง 37.85
TCC Sideway 62.82
CPW Sideway 61.23
BRR ซึมขึ้น 57.85
MIDA Sideway 51.73
SINGER Sideway 65.03
MAJOR Sideway 47.61
ERW Sideway 50.08
GRAND Sideway 39.49
AOT Sideway 48.41
PORT Sideway 44.07
BTS ซึมลง 37.12
GEL Sideway 62.08
AIT ซึมขึ้น 64.2
JAS Sideway 42.14
TRUE Sideway 47.76
MEGA ลง 34.67
SCI Sideway 49.08
AUCT ซึมลง 42.09
BGT Sideway 49.08
HPT Sideway 53.35
BROOK Sideway 51.76
BSM Sideway 55.07
CGD (XW)Sideway 62.16
BCT Sideway 50.83
LHHOTEL Sideway 45.55
NDR Sideway 59.1
PICO Sideway 43.48
SALEE Sideway 55.48
SEAOIL Sideway 48.51
UPA Sideway 50.95
OSP ซึมลง 44.07
YUASA Sideway 59.63
ASAP ซึมขึ้น 56.27
SGF ซึมขึ้น 54.52
ZIGA Sideway 49.5
J Sideway 52.59
COTTO Sideway 45.04
SET50 Sideway 47.07
SETTHSI Sideway 50.4
SET100 Sideway 48.4
SET Sideway 52.26
TPS Sideway 45.97
ETC ซึมขึ้น 63.14
SK Sideway 56.33
sSET ซึมขึ้น 62.2
IND Sideway 51.71
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI ซึมขึ้น 65.73
GFPT ลง 36.69
RBF Sideway 58.78
UPOIC Sideway 53.53
UVAN Sideway 53.46
B-WORK ลง 37.94
ACC ซึมขึ้น 63.2
TVO ลง 37.55
PG ซึมขึ้น 58.39
TR Sideway 53.45
MODERN ซึมขึ้น 56.87
SITHAI Sideway 60.38
JCT ซึมลง 43.47
BBL Sideway 50.14
ASK Sideway 43.55
ECL ซึมขึ้น 55.68
TEAMG ซึมขึ้น 56.15
IFS ซึมขึ้น 53.94
KGI ซึมขึ้น 58.37
KTC ซึมขึ้น 58.6
INSURE Sideway 45.73
TCOAT Sideway 48.27
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.33
TGPRO Sideway 60.52
TWP Sideway 70.4
KOOL ซึมขึ้น 55.78
EMC Sideway 53.79
TCMC Sideway 50.42
TKN Sideway 42.97
CNT Sideway 60.41
ESTAR Sideway 56.48
GULF Sideway 45.71
NNCL ซึมขึ้น 51.01
NOBLE Sideway 52.42
PRIN ซึมขึ้น 57.44
BPP (XD)Sideway 46.66
SIRI ซึมขึ้น 59.13
SRICHA ซึมขึ้น 62.76
STPI Sideway 53.27
U Sideway 42.72
TPOLY Sideway 49.87
ACE Sideway 51.88
ERWPF Sideway 64.17
LUXF Sideway 51.78
MNIT Sideway 47.28
MNRF Sideway 40.78
AKR ซึมขึ้น 63.89
GPSC ซึมลง 41.92
TSR ซึมขึ้น 51.11
DDD ซึมขึ้น 55.58
RPC Sideway 52.63
SCG Sideway 56.17
SOLAR Sideway 53.39
SPCG ซึมลง 38.71
BJC Sideway 49.19
LOXLEY Sideway 56.81
PCSGH ซึมขึ้น 57.94
SVH ซึมขึ้น 56.41
AQUA Sideway 48.91
AS ลง 39.86
EP ซึมขึ้น 52.77
MATI ซึมขึ้น 56.55
RS Sideway 47.71
VGI ซึมลง 38.71
DTC Sideway 51.67
SHANG Sideway 41.72
SST ซึมขึ้น 73.42
HUMAN Sideway 45.4
SQ ซึมขึ้น 52.81
SMT Sideway 52.35
ADVANC Sideway 42.74
JTS ซึมขึ้น 79.8
PT Sideway 46.38
SVOA ขึ้น 66.44
MC Sideway 51.99
CSS Sideway 50.53
MACO Sideway 49.12
SMPC Sideway 41.04
WIIK Sideway 51.98
AIRA ซึมขึ้น 69.02
PROUD ซึมขึ้น 57.84
VL Sideway 61.33
D Sideway 52.95
CRANE ซึมขึ้น 56.29
HARN Sideway 48.67
HYDRO (C)Sideway 47.72
ILINK Sideway 50.58
PRIME ซึมขึ้น 57.59
L&E Sideway 53.95
CHEWA (XD)ซึมขึ้น 61.52
NBC Sideway 58.07
INSET ซึมขึ้น 60.32
PJW ซึมขึ้น 75.75
SELIC ซึมขึ้น 69.7
DIF ลง 38.97
TAPAC ซึมขึ้น 67.4
TMW Sideway 58.77
TVD Sideway 47.77
UAC Sideway 56.35
GREEN ซึมขึ้น 60.74
UEC Sideway 55.5
WINNER Sideway 47.29
PDG Sideway 50.89
UREKA Sideway 49.77
JSP Sideway 58.41
FN Sideway 53.24
GIFT Sideway 51.79
CGH ซึมขึ้น 66.06
SCN Sideway 64.93
BIG Sideway 55.06
VCOM Sideway 49.55
RSP Sideway 47.09
BGRIM ลง 34.64
BTW ซึมขึ้น 57.54
TPIPP Sideway 47.74
WPH ซึมขึ้น 63.86
BRRGIF ลง 26.75
ASIAN Sideway 70.39
ALT Sideway 47.57
BOFFICE Sideway 47
ABM ซึมขึ้น 56.08
B Sideway 50.31
MVP ซึมขึ้น 62.79
SONIC Sideway 59.13
MAI Sideway 70.96
STI ซึมขึ้น 51.28
IIG ซึมขึ้น 53.57
KK Sideway 55.17
SO Sideway 45.98
PRAPAT Sideway 57.48
SAK Sideway 57.07
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH ลง 33.28
TC Sideway 65.97
ICC ซึมขึ้น 60.88
SABINA Sideway 50.61
FANCY ซึมขึ้น 55.1
HREIT ซึมขึ้น 63.45
CIMBT Sideway 70.02
TISCO ซึมขึ้น 60.96
S11 Sideway 51.9
CHARAN Sideway 61.27
SR Sideway 68.33
TKT Sideway 57.51
SLP ซึมขึ้น 61.86
TPA ซึมขึ้น 72.19
UP Sideway 45.56
TMD Sideway 44.48
TOPP Sideway 45.24
DRT Sideway 49.65
PPP Sideway 56.87
NWR Sideway 61.88
PF ซึมขึ้น 62.91
SC ซึมขึ้น 65.36
SENA ซึมขึ้น 72.73
TTCL Sideway 48.5
TU-PF Sideway 48.9
SPC Sideway 46.36
MATCH ซึมขึ้น 61.22
SE-ED Sideway 46.28
WAVE Sideway 52.08
BWG ซึมขึ้น 60.2
BTSGIF Sideway 54.05
JUTHA (C)Sideway 43.05
SKE Sideway 49.14
INTUCH ซึมขึ้น 56.79
MSC ลง 39.27
SDC (C)Sideway 49.48
BJCHI Sideway 56.62
CPTGF Sideway 53.02
AKP ซึมขึ้น 60.31
CHO Sideway 55.06
STC Sideway 53.13
EA Sideway 45.67
GCAP ซึมขึ้น 58.17
PYLON Sideway 56.57
T (C)Sideway 54.91
TRT ซึมขึ้น 55.24
SMART ซึมขึ้น 76.62
PSTC Sideway 47.96
TPCH ซึมขึ้น 62.45
SUN ซึมขึ้น 63.81
ALLA Sideway 57.3
BGC ซึมลง 44.56
TFFIF Sideway 43.67
CAZ ซึมขึ้น 57.48
3K-BAT ลง 37.37
JAK ซึมขึ้น 50.23
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM Sideway 57.61
TRUBB Sideway 53.9
APURE ซึมขึ้น 66.16
NC ซึมขึ้น 61.32
TTI Sideway 49.04
TPLAS ซึมขึ้น 69.32
GVREIT Sideway 44.14
TVI ซึมขึ้น 69.38
EASON Sideway 49.14
TNPC Sideway 63.74
MCS ลง 40.49
SSSC ซึมขึ้น 69.96
CI Sideway 52.46
META ซึมขึ้น 66.91
ITD ซึมขึ้น 71.15
MJD ซึมขึ้น 59.98
MJLF ซึมลง 45.8
SSPF Sideway 50.46
TTW ซึมลง 43.14
MPIC ลง 44.09
SVI ซึมขึ้น 50.85
CMO Sideway 55.87
ITEL ซึมขึ้น 58.96
TVT ซึมขึ้น 55.98
QTC ซึมขึ้น 55.09
TMC ซึมขึ้น 70.35
TMILL ซึมขึ้น 53.78
TPAC ลง 29.86
UWC (C)Sideway 46.76
PIMO ซึมขึ้น 60.77
NEWS (C)Sideway 45.03
MGT ซึมขึ้น 61.54
TITLE ซึมขึ้น 58.12
CMAN ซึมขึ้น 66.75
7UP ซึมขึ้น 66.82
TIGER ซึมขึ้น 55.7
SABUY ซึมขึ้น 66.38
RT ซึมขึ้น 68.31
SA ซึมขึ้น 60.43