กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTTGC ลง 29.6
PTL ซึมลง 40.09
TWP ลง 31.17
LPN ซึมลง 31.35
SRICHA ซึมลง 39.6
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TEAMG ลง 38.5
KGI ลง 12.45
IRPC ลง 20.99
ADVANC ลง 24.29
2S ซึมลง 45.85
SETHD ลง 20.87
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AKP ลง 27.49
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EGCO ลง 12.5
TVD ซึมลง 40.95
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UT Sideway 34.57
SPALI ลง 31.85
III ลง 31.78
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MNIT2 ซึมลง 42.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UTP Sideway 53.58
MCS ซึมลง 36.76
SKN Sideway 52.46
LH ลง 29
QH ซึมลง 46.63
SENA ลง 34.77
GLOBAL Sideway 48.5
BCH ลง 41.83
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSC ลง 37.81
CHG ลง 38.94
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT ลง 37.58
CPF ลง 28.15
LALIN Sideway 55.63
COM7 Sideway 53.68
UV ลง 12.55
TRUE ลง 34.47
OSP ลง 28.49
MGT Sideway 40.28
BAM ลง 27.43
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO ซึมลง 32.4
KBANK ลง 31.43
MK ลง 40.57
SIRI ลง 28.16
TU Sideway 46.03
BEM ลง 36.62
THCOM Sideway 51.79
PYLON ลง 25.57
BIZ ลง 27
GTB Sideway 52.44
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JMT Sideway 55.81
TCCC Sideway 55.05
MIPF ซึมลง 30.45
WAVE ลง 24.33
CENTEL ซึมลง 38.83
AMATAR ซึมลง 39.27
TPRIME ลง 34.49
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TKT ซึมลง 46
PATO Sideway 56.78
VNG ลง 26.73
U ลง 21.04
SSPF Sideway 43.71
EASTW ลง 30.31
TTW ลง 38.93
SPRC ลง 30.56
JMART Sideway 50.31
KTIS ลง 34.87
PROUD ซึมลง 43.71
ICN Sideway 53.97
SFLEX ลง 9.45
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC ซึมขึ้น 76.95
CIMBT ลง 33.18
TISCO ลง 37.92
GL ลง 28.09
NSI Sideway 59.98
SNC Sideway 58.64
VARO ลง 13.49
A ซึมลง 43.02
SYNTEC ลง 34.45
MDX ลง 31.8
LOXLEY ลง 31.68
SKR Sideway 62.55
AS Sideway 67.78
MAJOR ซึมลง 41.57
RS Sideway 44.12
AAV Sideway 42.74
SKE ลง 25.87
SCI ลง 38.11
ACAP Sideway 44.58
HARN ลง 43.6
STAR ลง 36.42
TAPAC ลง 19.23
TMILL Sideway 45.24
SETCLMV ลง 28.5
sSET Sideway 45.9
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAY ลง 29.11
SCB ลง 26.96
INOX ซึมลง 41.75
RCI Sideway 58.46
PLAT ลง 33.21
ROJNA ลง 36.58
UNIQ ลง 20.71
BAFS ลง 35.2
JWD ซึมขึ้น 54.12
BEAUTY ลง 22.15
KKP ลง 30.67
M ลง 32.34
HPT Sideway 43.18
JUBILE Sideway 54.37
MOONG ซึมขึ้น 59.91
NCL ลง 37.07
TPCH ลง 37.68
CPT ซึมลง 43.71
SONIC Sideway 43.96
MORE Sideway 55.85
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPL Sideway 44.83
TPCORP Sideway 42.05
FANCY ลง 30
S11 Sideway 49.9
SAM ซึมลง 41.97
TMT Sideway 56.23
STPI ซึมลง 19.47
RATCH ลง 15.95
THG ซึมลง 41.61
SVH ซึมลง 42.28
GENCO ซึมลง 38.98
SST ซึมลง 40.52
AIT ลง 35.48
SYMC Sideway 55.74
SYNEX Sideway 60.25
HPF Sideway 51.45
ECF Sideway 44.7
COMAN Sideway 46.1
TITLE ซึมขึ้น 69.83
NFC ลง 38.21
SCM ซึมลง 32.78
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE ซึมลง 42.04
OISHI Sideway 45.99
ICC ลง 31.25
TTT ซึมลง 36.84
TACC Sideway 54.04
BBL ลง 33.92
HFT ซึมลง 44.56
NEP (C)Sideway 50.94
MILL Sideway 42.44
DRT Sideway 48.52
SCC ลง 25.14
TASCO ซึมลง 26.1
CNT ซึมลง 40.71
CPN ลง 30.81
AI Sideway 61.94
VGI Sideway 46.2
PRINC ลง 37.16
ABPIF ซึมลง 20.94
AIRA Sideway 43.2
KASET Sideway 46.92
MBAX Sideway 56.02
PLANB ซึมลง 48.02
J ซึมขึ้น 53.54
PDJ ซึมลง 44.07
TPS Sideway 51.48
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNP ซึมลง 39.76
SITHAI ลง 17.65
IFS Sideway 44.3
GC ลง 44
SPACK Sideway 50.75
CK ลง 31.4
MBK Sideway 43.19
MIT ซึมขึ้น 54.39
CPNCG ลง 34.08
LUXF Sideway 47.5
SGP ลง 41.36
SUSCO Sideway 52.58
BJC ลง 34.44
IT ลง 43.87
NEW Sideway 85.58
PT Sideway 53.59
AU Sideway 50.14
THE Sideway 50.74
DIMET ซึมลง 31.99
PRIME Sideway 45.03
NBC ลง 33.56
NPK Sideway 53.4
GLOCON Sideway 41.14
PRM Sideway 50.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK ลง 34.52
UPF Sideway 50.61
CSC Sideway 46.4
AMC Sideway 52.91
NCH Sideway 59.82
ERWPF ซึมลง 45.28
APEX (C)Sideway 43.56
LHHOTEL Sideway 47.27
SE ซึมลง 40.03
CAZ ลง 31.81
FTREIT ซึมลง 38.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG ซึมลง 40.71
AFC ซึมลง 38.2
JCKH (C)Sideway 54.79
OCC Sideway 60.78
GAHREIT Sideway 43.27
MNRF Sideway 35.9
GRAMMY ซึมลง 20.92
WIN Sideway 47.86
ARIP Sideway 44.69
OTO ซึมลง 42.79
ASAP Sideway 51.97
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 42.25
PB Sideway 48.44
AMANAH Sideway 45.03
ASK Sideway 43.83
THANI Sideway 49.2
AYUD ลง 34.16
GVREIT ลง 24.45
EASON Sideway 47.4
ALUCON ซึมขึ้น 58.68
TOPP Sideway 50.68
TPP ลง 24.59
TSTH ซึมลง 39.96
DCON Sideway 50.04
M-II ลง 26.45
SPF ซึมลง 41.22
WP ลง 38.6
DTAC ลง 30.24
WICE ซึมขึ้น 72.54
CIG Sideway 47.6
EFORL (C)ซึมลง 48.17
PICO ซึมขึ้น 59.2
TNDT ซึมขึ้น 55.2
LHSC Sideway 49.24
TM Sideway 48.37
ASIAN Sideway 54.21
BOFFICE ลง 25.76
MITSIB Sideway 48.81
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTI ลง 20.7
TOG Sideway 46.13
TCJ Sideway 52.1
CITY Sideway 61.87
TGPRO Sideway 39.81
DCC Sideway 56.39
ESTAR Sideway 47.35
PF ลง 25.9
SF Sideway 52.33
TLGF Sideway 46.35
AHC ลง 36.55
RAM ลง 33.37
SVOA Sideway 52.83
ETE ซึมลง 39.69
IRCP Sideway 56.58
WHART Sideway 42.51
MM Sideway 54.49
RJH Sideway 53.4
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAUCE Sideway 45.94
ASP ซึมลง 37.88
KCAR Sideway 46.84
PL Sideway 42.05
NKI ลง 43.84
SMK ซึมขึ้น 52.9
GPI ซึมลง 45.75
IVL ซึมลง 26.96
TMD Sideway 48.32
PERM Sideway 47.92
BDMS ลง 37.23
M-STOR Sideway 47.62
BCP ลง 23.41
TOP ลง 25.66
NTV ซึมลง 36.88
ERW ซึมลง 43.91
THAI (C, NP)Sideway 40.06
HANA Sideway 55.19
TWZ Sideway 47.61
BOL Sideway 49.12
BSM Sideway 51.77
EA ลง 31.94
SPVI ซึมขึ้น 54.8
TNH ลง 30.01
PSH ลง 29.97
UMS (C)ซึมลง 28.42
SET50 ลง 24.87
SETTHSI ลง 26.67
SET100 ลง 26.47
SET ลง 29
SPRIME ลง 33.29
APP Sideway 58.77
CRC ลง 38.24
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI ซึมลง 40.66
KTB ลง 29.54
BFIT Sideway 45.7
ZMICO ลง 37.84
THRE Sideway 44.49
AWC ลง 38.23
SAT ซึมขึ้น 63.65
GGC ซึมลง 37.65
UP Sideway 54.64
LHK Sideway 39.85
CI Sideway 47.32
RML ลง 36.04
AIMIRT Sideway 49.8
TTCL Sideway 54.99
CTARAF ลง 39.75
GOLDPF ซึมลง 35.99
TNPF Sideway 49.82
DEMCO Sideway 43.47
PTT ลง 25.35
RPC ลง 38.11
BH ลง 37.84
VIH ซึมลง 38.93
WORK Sideway 48.03
AOT Sideway 44.13
INTUCH ลง 23.21
B52 (C)ซึมลง 47.81
CHOW ซึมลง 38.13
HTECH Sideway 46.88
SELIC Sideway 46.05
SWC Sideway 59.65
THANA ซึมลง 42.39
UAC Sideway 50.9
UWC (C)Sideway 57.29
RICHY Sideway 47.96
GIFT Sideway 33.69
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 41.73
PM Sideway 56.4
HREIT ซึมลง 43.98
TCAP ลง 34.62
FSS ลง 30.94
BKI Sideway 45.53
CWT Sideway 55.33
CTW Sideway 51.31
WHABT ซึมขึ้น 54.16
ANAN ลง 35.67
SEAFCO ลง 31.25
TIF1 Sideway 46.29
PTTEP ลง 32.38
CPALL ลง 27.33
HMPRO ลง 40.67
MAKRO Sideway 50.41
SPC ซึมขึ้น 72.42
PCSGH Sideway 44.67
BEC Sideway 52.09
TLHPF ลง 39.48
LRH ลง 33.42
MANRIN ลง 35.5
SHR ซึมลง 39.59
ROH ซึมขึ้น 85.78
HUMAN ซึมขึ้น 52.23
PPF Sideway 48.16
CMO ลง 30.85
CHEWA Sideway 54.84
TRT ซึมลง 44.82
ATP30 ลง 42.2
SSTRT ลง 39.59
IMH ซึมลง 46.22
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE Sideway 58.99
TPLAS ซึมขึ้น 65.7
MFC Sideway 45.78
MTI ซึมลง 37.36
SR ลง 45.36
APCS Sideway 44.69
TPA ลง 38.64
GJS ซึมลง 34.01
TYCN Sideway 31.99
CCP Sideway 46.59
PPP Sideway 50.81
EMC Sideway 54.52
AMATA ลง 38.72
BROCK ลง 44.48
GLAND ลง 32.45
META ซึมลง 43.23
GULF ลง 32.98
PREB ซึมลง 33.65
BPP ลง 37.98
STEC ลง 22.45
QHOP Sideway 42.38
ESSO ลง 35.61
GPSC ลง 31.19
TCC ลง 41.8
PDI ซึมลง 43.19
TKS Sideway 49.28
DTC Sideway 48.42
BTS ลง 36.79
JUTHA (C)Sideway 41.94
TFG ซึมลง 40.16
SRIPANWA Sideway 45.73
BROOK ลง 45.98
D Sideway 48.24
BCT ซึมขึ้น 54.03
NINE ซึมลง 45.84
TVT Sideway 54.82
SEAOIL Sideway 45.3
TPAC ซึมขึ้น 57.44
ARIN ซึมลง 42.62
VPO ซึมลง 44.96
LDC ซึมขึ้น 83.53
SPA Sideway 48.01
RWI Sideway 42.87
IMPACT ซึมขึ้น 60.18
BGRIM ลง 31
PLANET ซึมขึ้น 54.94
TRITN ซึมขึ้น 60.03
COTTO ลง 33.46
TFFIF ลง 29.96
SAAM ซึมลง 43.38
KBSPIF ซึมลง 33.99