กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ACE Sideway 54.12
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA ลง 30.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCGP ลง 37.85
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MFC Sideway 57.64
SDC (C)Sideway 55.09
WICE Sideway 48.29
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STGT ลง 21.76
SFLEX ซึมลง 43.39
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TMT Sideway 39.43
SRICHA ลง 43.05
FPI ซึมลง 41.54
SCM ซึมขึ้น 70.6
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KDH Sideway 50.85
EPG ลง 40.19
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROCK ซึมขึ้น 80.54
AYUD Sideway 51.12
TWP Sideway 54.63
MATI Sideway 66.97
HPF ซึมลง 39.6
SONIC ลง 43.59
PACO Sideway 48.31
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DTCI Sideway 30.09
PRIN Sideway 53.84
JWD Sideway 42.56
IT Sideway 51.62
SKR Sideway 67.14
TTA ลง 32.53
JTS Sideway 58.5
SAMTEL ลง 40.45
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NSL Sideway 46.19
LALIN ซึมลง 36.43
BJC Sideway 41.19
MEGA Sideway 60.05
THE Sideway 43.57
ACAP (C, NP)Sideway 46.58
NCAP ซึมลง 47.68
PROEN ลง 45.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LRH ซึมลง 46.24
DIMET (C)Sideway 43.05
BYD Sideway 55.82
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPF ซึมลง 46.28
SORKON Sideway 48.07
TACC Sideway 55.67
ABICO Sideway 45.51
TISCO Sideway 51.87
GVREIT Sideway 43.01
PTTGC Sideway 49.39
AMC ซึมขึ้น 60.56
SUPEREIF Sideway 46.65
BCPG ซึมลง 42.44
MJLF Sideway 52.94
EASTW Sideway 44.95
SUSCO Sideway 46.01
TEAM ซึมขึ้น 56.24
THREL ซึมขึ้น 59.77
SRIPANWA Sideway 56.31
TQM ซึมลง 43.3
OR Sideway 42.65
CV ซึมลง 30.9
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE Sideway 50.95
BBL Sideway 55.35
KBANK Sideway 56.94
KTB Sideway 59.69
GGC Sideway 48.03
SCC Sideway 44.65
TKN Sideway 43.54
NNCL Sideway 51.59
SEAFCO Sideway 42.62
BPP ลง 37.7
FUTUREPF Sideway 60.05
EGCO Sideway 48.52
GPSC Sideway 42.31
RATCH Sideway 48.99
SOLAR Sideway 50.42
AU Sideway 44.55
WIIK Sideway 52.3
ICHI Sideway 43.9
QTC Sideway 48.18
BGRIM ซึมลง 44.37
COTTO Sideway 49.53
SETCLMV Sideway 52.55
ZEN Sideway 53.72
IP Sideway 48.25
YGG ลง 34.93
SAK ซึมลง 42.03
SNNP Sideway 42.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TOG ซึมขึ้น 58.24
CHARAN ซึมลง 42.41
NSI Sideway 54.7
THRE Sideway 50.42
CSP Sideway 55.71
TYCN ซึมลง 41.91
SCCC Sideway 46.09
MBK Sideway 46.64
SF Sideway 59.52
TTW Sideway 44.58
PCSGH ซึมลง 39.66
MPIC Sideway 53.92
2S Sideway 47.61
CPNREIT Sideway 47.1
SETHD ซึมขึ้น 61.44
CRC Sideway 55.9
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 42.23
SABINA ซึมลง 37.44
TCAP Sideway 41.42
KTC ซึมลง 40.94
TK Sideway 51.8
CEN Sideway 47.22
ITD Sideway 45.29
GULF ซึมขึ้น 59.99
PREB Sideway 45.11
AI Sideway 51.89
AOT Sideway 54.01
BTSGIF Sideway 48.87
AIT Sideway 58.36
DTAC ซึมขึ้น 61.59
INTUCH Sideway 55.25
ARROW Sideway 46.06
ARIN Sideway 50.72
RWI Sideway 46.44
TPIPP ซึมลง 43.46
TFFIF Sideway 41.76
SET50 ซึมขึ้น 50.36
SETTHSI Sideway 53.75
SET100 Sideway 51.49
SET Sideway 53.75
FTREIT ซึมลง 37.91
TQR Sideway 47.82
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPH Sideway 42.14
S11 Sideway 49.94
SR Sideway 52.75
VNT Sideway 47.01
SMIT Sideway 47.56
SSSC Sideway 54
SUPER Sideway 47.03
TPIPL Sideway 44.3
STEC Sideway 49.58
LPF Sideway 48.37
URBNPF ซึมลง 47.69
BCP Sideway 52.36
DDD Sideway 47.88
RPC ซึมขึ้น 65.75
FE Sideway 39.68
JAS Sideway 57.04
ABPIF ซึมลง 23.72
SIRIP Sideway 32.63
BROOK Sideway 41.84
FVC Sideway 52.61
ATP30 ซึมขึ้น 61.89
WHART ลง 32.33
BOFFICE ซึมลง 36.45
SISB Sideway 47.78
SPRIME Sideway 44.42
AIMCG Sideway 45.64
MENA ซึมขึ้น 61.31
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE Sideway 50.97
PB ซึมขึ้น 58.45
TSC ลง 41.44
PLAT Sideway 55.65
SAMCO Sideway 53.23
SENA Sideway 49.73
SSPF ลง 37.52
SVH ลง 37.33
AMARIN Sideway 45.62
GENCO Sideway 49.02
MACO Sideway 48.06
CPTGF Sideway 45.35
EA ซึมขึ้น 53.3
UKEM ซึมลง 42.03
IMPACT ซึมลง 47.37
SCN ซึมลง 37.72
TITLE ซึมขึ้น 55.19
B ซึมขึ้น 56.21
W Sideway 61.82
NRF ซึมลง 38.31
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM ซึมลง 44.43
AFC ซึมขึ้น 64.52
BTNC ซึมลง 47.37
JCKH (C)Sideway 45.28
BAY Sideway 53.68
TGH ซึมลง 38.8
VARO Sideway 49.8
UP Sideway 46.51
TOA Sideway 42.3
NWR Sideway 49.78
RAM Sideway 46.94
TH Sideway 50.44
DELTA ซึมลง 30.95
ADVANC ซึมขึ้น 62
THCOM Sideway 48.43
UAC ซึมลง 43.89
UEC Sideway 54.68
FN Sideway 43.38
TRITN Sideway 54.15
ABM ซึมขึ้น 63.12
SAAM Sideway 44.87
SO ซึมขึ้น 65.52
ALLY ซึมขึ้น 53.02
HEMP (C)Sideway 47.23
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MALEE ซึมขึ้น 57.5
AMANAH Sideway 48.19
BFIT Sideway 41.27
GYT Sideway 43.5
INGRS Sideway 47.55
PATO ซึมขึ้น 53.91
AMATAV Sideway 49.27
PAP Sideway 48.61
TCMC Sideway 45.79
JCK Sideway 54.64
MNIT2 Sideway 41.08
TNPF ลง 42.54
AKR Sideway 49.26
CPW Sideway 53.05
SPI Sideway 48.57
BEC Sideway 51.91
HPT Sideway 51.39
EFORL ซึมขึ้น 65.81
K Sideway 54.48
MONO ลง 37.09
OCEAN ซึมลง 46.01
SEAOIL ซึมขึ้น 57.68
SPVI Sideway 46.04
TAKUNI Sideway 56.04
BIZ Sideway 38.54
ALT Sideway 45.1
MVP Sideway 45.86
CAZ ซึมขึ้น 64.25
KK Sideway 45.77
PRAPAT Sideway 48.63
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 48.79
AJA ซึมขึ้น 61.32
ECL Sideway 46.9
THIP ลง 44.73
GJS Sideway 53.55
PERM Sideway 48.04
DCON Sideway 52.14
EMC Sideway 51.59
WHABT Sideway 55.51
META ซึมขึ้น 55.25
COM7 ซึมขึ้น 54.16
NUSA Sideway 44.45
U ซึมขึ้น 61.86
UV Sideway 47.9
KPNPF Sideway 46.61
BR Sideway 47.8
HMPRO Sideway 55.67
MAKRO ซึมขึ้น 56.39
PPPM (C, NP)ซึมขึ้น 54.59
SAMART Sideway 47.16
SYNEX Sideway 45.73
BKD ซึมลง 44.36
BSM ซึมขึ้น 61.44
CHOW Sideway 48.05
D Sideway 49.06
HYDRO (C)Sideway 54.51
PYLON Sideway 49.25
SALEE Sideway 45.97
SANKO Sideway 53.78
GLOCON Sideway 46.96
CGH Sideway 48.89
LEO Sideway 51.46
INETREIT Sideway 54.56
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 56.14
KCAR Sideway 52.73
UOBKH ลง 31.18
PMTA ซึมลง 47.22
TKT Sideway 52.34
SLP Sideway 57.09
CTW ซึมขึ้น 58.02
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.61
INOX Sideway 50.49
SAM Sideway 50.93
TGPRO Sideway 55.55
UMI ซึมขึ้น 57.62
ANAN Sideway 49.49
CPN ซึมขึ้น 59.63
EVER Sideway 51.47
LPN Sideway 49.72
PF Sideway 50.4
PLE Sideway 53.21
RML Sideway 51.13
STPI Sideway 48.79
UNIQ Sideway 43.81
TIF1 Sideway 51.46
BEAUTY Sideway 48.76
MIDA Sideway 49.7
EP ซึมขึ้น 60.03
VGI Sideway 55.42
BWG Sideway 49.01
PORT ซึมลง 45.74
HUMAN ซึมขึ้น 55.67
GEL Sideway 56.49
SKE Sideway 51.28
MSC Sideway 51.11
PTG Sideway 46.31
AUCT Sideway 50.99
BM Sideway 39.11
B52 (C)Sideway 59.1
VL Sideway 45.63
COLOR Sideway 51.62
ECF Sideway 48.12
KIAT ซึมขึ้น 54.93
NBC ซึมขึ้น 61.16
SIMAT Sideway 48.27
TMW ซึมขึ้น 53.57
PIMO Sideway 51.41
JSP ซึมขึ้น 58.88
S Sideway 50.98
PSTC Sideway 51.18
KCM Sideway 56.56
NETBAY Sideway 49.11
ALLA Sideway 50.25
SGF ซึมขึ้น 54.85
J Sideway 53.74
CPT ซึมขึ้น 62.03
BC ซึมลง 40.64
APP Sideway 45.92
ACG ซึมขึ้น 55.98
KUN ซึมลง 42.06
MICRO ลง 39.53
sSET Sideway 57.34
TTB Sideway 58.73
ASW ลง 37.82
STOWER (C)Sideway 62.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI Sideway 54.74
TRUBB ลง 34.43
UVAN Sideway 57.43
OGC Sideway 47.06
SITHAI Sideway 51.69
AEONTS Sideway 53.64
ASK ลง 39.09
ASP Sideway 46.96
FNS Sideway 48.73
FSS ซึมลง 44.95
JMT ซึมขึ้น 60.61
ML Sideway 52.8
CWT Sideway 50.67
SPG Sideway 49.8
GC Sideway 59.27
IVL ซึมขึ้น 56.32
ALUCON ซึมขึ้น 50.93
NEP (C)ซึมขึ้น 59.05
CITY Sideway 60.95
CNT Sideway 56.27
ESTAR Sideway 51.43
GLAND Sideway 51.1
LH Sideway 51.13
MK Sideway 51.02
SIRI Sideway 50.14
SYNTEC Sideway 50.84
TRC (C)Sideway 60.01
TTCL ซึมขึ้น 62.08
EGATIF Sideway 47.41
ERWPF Sideway 53.62
M-STOR Sideway 44.11
POPF Sideway 54.13
ESSO Sideway 54.42
IRPC Sideway 57.25
LANNA ซึมขึ้น 59.93
WP ซึมขึ้น 57.21
TOP Sideway 52.98
FTE Sideway 47.03
LOXLEY Sideway 50.97
AQUA ซึมขึ้น 61.41
SPRC Sideway 52.9
GRAMMY Sideway 47.9
MCOT ซึมขึ้น 58.96
NMG (C)ซึมขึ้น 66.92
TKS ซึมขึ้น 64.04
ERW Sideway 55.07
GRAND Sideway 58.26
AAV Sideway 57.19
ASIMAR ซึมลง 43.61
PSL ลง 38.9
RCL ซึมลง 39.87
TSTE Sideway 44.97
SQ Sideway 47.79
MC Sideway 52.59
KKP Sideway 51.61
CSS Sideway 51.12
BJCHI Sideway 56.75
SAWAD Sideway 40.98
AGE ซึมลง 45.02
AIRA Sideway 46.41
AKP Sideway 52.01
CMO Sideway 60.73
PJW Sideway 46.51
TAPAC Sideway 47.92
TMILL ซึมขึ้น 52.89
RPH Sideway 47
TNDT Sideway 45.62
CBG ลง 34.72
TSE Sideway 48.53
SPA Sideway 55.73
TNP Sideway 54.39
BIG Sideway 60.16
SUN Sideway 48.52
DOD Sideway 48.83
RSP ซึมขึ้น 54.21
TFMAMA ซึมขึ้น 68.25
BTW Sideway 51.33
PRM Sideway 47.79
TIGER Sideway 51.66
PR9 Sideway 46.45
MORE ซึมขึ้น 61.28
MITSIB Sideway 46.56
SFT Sideway 46.23
SABUY ซึมขึ้น 61.79
RT Sideway 49.46
KEX ซึมลง 42.25
PROS ซึมขึ้น 56.04
DMT Sideway 54.24
TIDLOR ซึมลง 42.59
BBIK Sideway 44.35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG Sideway 51.36
TIPCO ซึมลง 44.89
PG Sideway 43.62
FLOYD ซึมขึ้น 55.97
GBX ซึมขึ้น 60.8
IHL ซึมลง 34.15
TCCC Sideway 53.93
LHK ซึมขึ้น 63.82
CCP Sideway 58.34
Q-CON ซึมขึ้น 57.72
MJD Sideway 55.04
MNIT Sideway 49.11
QHOP Sideway 54.12
TU-PF Sideway 42.81
MDX ซึมขึ้น 60.12
TSR Sideway 46.94
SPCG ลง 39.57
KAMART Sideway 50.31
OHTL Sideway 38.57
THMUI ซึมขึ้น 61.93
METCO ซึมขึ้น 56.32
TWPC Sideway 51.6
ARIP Sideway 52.55
ALL ซึมลง 41.31
CGD Sideway 54.72
CHO Sideway 55.67
ETE Sideway 48.68
KASET Sideway 53.76
L&E Sideway 52.36
MOONG Sideway 53.97
NPK Sideway 52.85
OTO ซึมขึ้น 70.09
SELIC ซึมลง 44.03
XO ซึมลง 45.57
PLANB Sideway 55.95
DOHOME ลง 38.53
ZIGA Sideway 48.49
MGT Sideway 48.59
GTB ซึมขึ้น 54.06
NER ซึมลง 45.06
SA ซึมขึ้น 69.5
SECURE ซึมขึ้น 53.71
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPOIC Sideway 58.42
TC Sideway 50.2
KGI Sideway 49.2
MTC Sideway 53.41
SCP Sideway 49.17
SC ซึมขึ้น 62.24
M-PAT Sideway 44.55
MIPF Sideway 21.24
QHHR Sideway 48.25
PDI Sideway 45.39
CPALL Sideway 57.51
GLOBAL ซึมลง 42.61
SHANG ลง 38.88
MUD Sideway 57.34
INET Sideway 45.69
SIS Sideway 44.19
AF ซึมขึ้น 65.75
AMATAR ลง 38.89
ITEL (XW)Sideway 50.25
DIF Sideway 47.72
SWC ซึมขึ้น 60.23
WINNER ลง 33.06
YUASA Sideway 45.51
KWM ซึมลง 41.24
IMH Sideway 57.18