กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNC Sideway 54.99
CCP Sideway 54.15
TIF1 Sideway 47.85
TLGF ซึมลง 45.97
TNP Sideway 56.01
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UOBKH Sideway 54.41
EASON ซึมลง 44.23
AMATAV Sideway 62.55
SKN Sideway 52.08
WP Sideway 59.86
BRR ซึมลง 40.43
CHG ลง 41.41
SQ Sideway 56.8
SVI ซึมลง 49.18
CPR ซึมลง 48
FTREIT ลง 40.7
BKER ซึมลง 41.55
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB Sideway 55.19
BCPG Sideway 46.52
LPN Sideway 47.09
QHOP ลง 41.29
HTECH ซึมลง 40.48
PPM Sideway 46.13
UEC Sideway 58.74
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SITHAI ซึมลง 47.82
THIP ซึมลง 47.34
SOLAR Sideway 50.74
BM Sideway 49.41
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKY ซึมลง 38.94
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KYE Sideway 62.89
HREIT Sideway 45.51
ECL Sideway 46.86
IFS Sideway 45.26
TYCN ลง 42.18
BPP Sideway 47.63
SF ลง 36.18
GPSC Sideway 51.19
DDD ซึมลง 47.57
TTW ซึมลง 44.44
DTAC ลง 42.56
BOL Sideway 48.24
IRCP ซึมลง 48.34
MONO Sideway 49.61
PIMO Sideway 49.82
PSTC Sideway 59.96
TPRIME ซึมลง 35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OGC Sideway 31.92
AMANAH ลง 43.4
SMIT Sideway 49.67
TSTH ซึมลง 41.61
SUPEREIF Sideway 56.63
PRECHA Sideway 57.81
RPC Sideway 51.72
PDI Sideway 53.5
NEW Sideway 30.18
GEL Sideway 50.45
TRUE ซึมลง 47.86
HPF Sideway 52.81
CHOW Sideway 59.11
CMC Sideway 52.05
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK Sideway 53.55
JCT Sideway 45.15
ASK ซึมลง 40.36
CSC ลง 38.33
MILL Sideway 56.05
TGPRO Sideway 48.21
WHABT ซึมลง 46.56
QHHR ลง 31.12
BCP Sideway 51.39
DEMCO Sideway 62.61
JWD ซึมลง 43.44
CPALL ลง 39.73
BEM ซึมลง 47.1
VRANDA Sideway 59.55
ARROW ซึมลง 40.87
S ลง 43.51
ABM Sideway 53.24
MAI ซึมขึ้น 65.92
SPRIME ซึมลง 32.43
FPT ซึมลง 40.44
AIMCG ซึมลง 46.67
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE Sideway 55.33
KSL ซึมลง 49.36
OISHI ซึมลง 41.3
TR Sideway 53.95
CIMBT ซึมลง 46.69
LHFG Sideway 47.3
TCAP Sideway 43.91
TMB Sideway 46.13
GL Sideway 49.38
GVREIT ลง 33.79
TNPC Sideway 54.97
SLP Sideway 53.75
CITY Sideway 52.62
DRT Sideway 50.74
SCCC Sideway 49.58
SCP Sideway 54.92
BLAND ซึมลง 48.28
ESTAR Sideway 53.79
LALIN Sideway 50.72
STEC Sideway 51.32
SYNTEC Sideway 53.33
UV ซึมลง 45.72
M-II Sideway 38.03
BAFS ซึมลง 42.72
LANNA Sideway 51.84
GLOBAL ซึมขึ้น 67.45
VIH Sideway 46.37
TKS Sideway 49.84
WORK Sideway 50.72
CENTEL Sideway 51.69
CCET ซึมลง 48.7
METCO Sideway 52.56
SDC Sideway 46.72
CPTGF Sideway 49.98
FPI ลง 27.66
KUMWEL Sideway 57.15
K ลง 43.61
JUBILE Sideway 48.75
PSH Sideway 53.57
TAKUNI Sideway 51.95
VCOM Sideway 51.32
RJH ลง 41.75
TITLE ซึมลง 25.38
CPT Sideway 53.62
BGC Sideway 48.6
PR9 Sideway 50.1
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPOIC Sideway 54.36
UVAN Sideway 54.13
BAY Sideway 45.54
SCB Sideway 45.84
ASP Sideway 53.17
THANI ลง 44.75
BLA Sideway 46.92
SR Sideway 51.52
STANLY Sideway 65.11
AMC Sideway 51.73
LHK Sideway 42.76
SAM Sideway 50.49
DCON Sideway 47.13
Q-CON Sideway 54.9
CI Sideway 62.43
ITD ซึมลง 48.8
SIRI Sideway 46.59
TPOLY ซึมลง 40.74
CPNCG Sideway 52.15
POPF ซึมลง 38.67
SUSCO Sideway 65.3
COL Sideway 51.72
SPI ซึมลง 46.22
CMR Sideway 61.89
SVH Sideway 45.96
LRH Sideway 53.94
AAV Sideway 49.07
AOT Sideway 46.27
KKP ซึมลง 41.76
ABPIF ซึมลง 46.01
GCAP Sideway 53.36
TVT Sideway 55.04
SEAOIL Sideway 46.46
SIMAT Sideway 57.59
RICHY Sideway 59.61
LHSC Sideway 37.2
III ซึมลง 47.73
RSP ซึมลง 43.62
TFFIF ลง 43.72
sSET Sideway 57.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 53.29
PRG ลง 35.95
CPL ซึมลง 42.07
BBL Sideway 45.06
KBANK Sideway 44.13
KTB Sideway 47.56
TISCO Sideway 43.44
NSI Sideway 46.17
VNT Sideway 51.62
GJS Sideway 55.22
PERM Sideway 51.12
AMATA Sideway 55.45
GLAND Sideway 40.96
ACE Sideway 56.99
MJLF ซึมลง 47.11
MNRF ซึมลง 43.06
NTV Sideway 46.66
RAM Sideway 42.8
ASIMAR Sideway 59.75
BGT Sideway 58.41
COLOR ซึมลง 47.79
LHHOTEL ลง 28.7
THANA ลง 47.61
SGF Sideway 57.17
DREIT Sideway 39.32
BOFFICE Sideway 50.38
CAZ ซึมลง 43.59
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSC Sideway 52.54
SIAM Sideway 61.56
MBKET Sideway 73.19
MAX (NP)Sideway 47.24
TKN ซึมขึ้น 61.16
EVER Sideway 49.43
PF Sideway 52.76
MNIT Sideway 47.98
MNIT2 Sideway 36.37
TU-PF ซึมลง 37.91
MIDA ซึมขึ้น 59.43
ERW Sideway 53.24
SAWAD ซึมลง 44.26
ACAP ซึมลง 45.9
TNDT ซึมขึ้น 55.46
ATP30 ลง 44.06
NCL Sideway 49.95
IMPACT Sideway 44.1
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
INGRS Sideway 53.11
BROCK ซึมลง 37.65
TRC Sideway 53.83
M-PAT Sideway 33.35
MATI ซึมลง 52.11
THREL Sideway 48.9
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNP ซึมลง 42.38
SUPER ซึมขึ้น 65.93
IT Sideway 59.65
MANRIN ซึมลง 46.5
AEC Sideway 50.35
THE Sideway 42.22
PHOL Sideway 58.21
STI Sideway 61.62
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 50.13
UTP ซึมขึ้น 56.74
UP Sideway 39.04
KDH Sideway 79.67
M Sideway 52.68
KIAT Sideway 54.36
OTO Sideway 45.47
UPA Sideway 54.68
PRM Sideway 51.94
NFC Sideway 51.56
ZEN Sideway 51.17
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUC ลง 41.69
UT ซึมขึ้น 58.57
AJA Sideway 46.84
TNITY Sideway 63.46
CTW Sideway 53.47
ANAN Sideway 48.59
QH Sideway 49.61
AIMIRT Sideway 65.56
TTCL Sideway 50.99
MATCH Sideway 50.45
BA Sideway 53.42
SYNEX ซึมขึ้น 63.04
NOK (C)ซึมลง 43.18
AU ซึมลง 45.19
KWG ซึมลง 45.37
BROOK Sideway 50.98
UBIS Sideway 47.34
UMS (C)Sideway 49.94
OSP ลง 43.76
FN Sideway 54.05
COMAN Sideway 52.9
ALLA Sideway 45.67
ICN Sideway 58.41
PDJ Sideway 39.87
SAAM Sideway 52.85
MORE Sideway 56.03
BAM Sideway 54.64
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPF Sideway 56.11
ML Sideway 57.62
PL ซึมลง 44.26
BAT-3K ซึมขึ้น 58.11
KKC (C)Sideway 47.09
TFI (C, NP)Sideway 51.53
TCMC Sideway 49.85
A Sideway 56.88
CK Sideway 62.41
PLAT Sideway 51.84
RML Sideway 58.87
WHA Sideway 51.87
OHTL ลง 35.21
PSL Sideway 57.2
TTA Sideway 54
MSC ซึมลง 42.85
PRIME Sideway 58.69
NDR Sideway 52.25
OCEAN Sideway 50.63
CPNREIT ลง 41.22
RWI ซึมขึ้น 71.99
SCN Sideway 59.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE ซึมขึ้น 58.51
CPI Sideway 49.15
GFPT Sideway 54.25
JCKH (C)ซึมลง 42.86
MFC Sideway 53.51
ZMICO Sideway 47.66
TSI Sideway 52.68
SPACK Sideway 62.59
MCS ซึมขึ้น 61.78
SSSC Sideway 49.62
META Sideway 45.46
AMA ซึมขึ้น 63
COM7 Sideway 64.73
NCH Sideway 59.45
U Sideway 54.34
BKKCP Sideway 52.52
AI Sideway 55.05
PTTEP Sideway 56.61
TSR Sideway 55.99
SINGER ซึมขึ้น 69.95
SE-ED Sideway 47.72
TBSP Sideway 52.25
DTC Sideway 52.96
THMUI Sideway 49.33
RCL Sideway 55
WIN Sideway 57.83
MFEC Sideway 44.05
THCOM Sideway 54.97
MC Sideway 59.16
MACO ซึมลง 43.17
MEGA ซึมขึ้น 61.32
AGE Sideway 45.47
VL Sideway 55.17
CMO Sideway 53.3
CHEWA Sideway 56.91
TMC ซึมขึ้น 55.78
TMILL Sideway 50.54
UAC Sideway 56.79
UKEM Sideway 51.01
VPO Sideway 41.44
KCM Sideway 52.29
CGH Sideway 48.26
PLANB Sideway 58.98
SISB Sideway 54.05
GSC Sideway 61.99
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF Sideway 51.54
CPH Sideway 47.03
TTT ซึมขึ้น 64.32
TACC ซึมขึ้น 66.55
MODERN Sideway 55.92
TCJ Sideway 54.1
UMI Sideway 58.29
CNT Sideway 57.7
BR ลง 36.91
SHREIT ลง 27.47
CPW Sideway 61.22
SKR Sideway 52.9
MPIC Sideway 51.51
JAS ลง 40.2
ARIP Sideway 52.35
CHO Sideway 47.8
LPH Sideway 74.6
STC Sideway 56.19
FVC Sideway 52.38
PPS Sideway 47.92
SALEE ซึมลง 45.73
SWC Sideway 47.58
TSE Sideway 55.18
JKN Sideway 54.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LST Sideway 42.17
NC Sideway 51.43
UPF ซึมลง 39
TOG ลง 31.94
FNS ซึมขึ้น 61.2
FSS Sideway 64.03
CEN Sideway 57.49
GAHREIT Sideway 52.5
SRICHA Sideway 49.59
M-STOR Sideway 46.12
SSPF Sideway 47.41
PPPM (C, NP)Sideway 47.87
TSTE Sideway 50.33
WIIK ซึมขึ้น 62.79
AQ (C)Sideway 49.94
NPK ซึมขึ้น 52.03
TMW Sideway 55.68
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBS ซึมขึ้น 55.3
FANCY ซึมขึ้น 75.53
GBX Sideway 56.43
GYT ซึมขึ้น 53.56
NEP (C)Sideway 52
KAMART Sideway 51.79
INTUCH Sideway 59.97
ICHI ซึมขึ้น 64.75
AUCT ซึมขึ้น 52.9
CIG Sideway 57.11
MOONG Sideway 54.61
T (C)Sideway 48.12
TVD Sideway 59.88
UWC (C)Sideway 51.1
SMART Sideway 52.1
GTB Sideway 52.34
TIGER Sideway 48.68
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAWANG Sideway 56.18
NKI Sideway 29.05
JCK Sideway 51.29
FTE Sideway 48.65
SMT Sideway 53.85
TEAM Sideway 48.96
BSM ซึมลง 46.61
CRANE ซึมขึ้น 55.44
ECF Sideway 63.82
PICO Sideway 48.43
QTC Sideway 52.36
W (C)Sideway 42.6
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHARAN Sideway 45.84
FMT ลง 38.22
NWR ซึมขึ้น 69.5
TNPF ลง 37.21
AS (C)ซึมขึ้น 66.95
TFG ซึมขึ้น 59.1
HPT ซึมขึ้น 58.24
PJW Sideway 59.28
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE ซึมลง 44.27
SAUCE Sideway 43.52
GPI ซึมขึ้น 62.88
PPP Sideway 55.63
EMC Sideway 54.83
PRIN Sideway 56.93
LHPF ลง 38.02
THG Sideway 44.25
BCH Sideway 54.73
GRAMMY ซึมขึ้น 58.81
JTS ซึมขึ้น 74.26
TNH ซึมขึ้น 68.13
KWM Sideway 48.11
ZIGA Sideway 58.6
BC ซึมลง 44.84
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ซึมขึ้น 55.42
AFC Sideway 45.21
ICC ซึมลง 30.83
WACOAL Sideway 45.29
OCC ลง 29.23
BUI Sideway 47.41
HFT Sideway 59.83
TSC ซึมลง 45.84
TIW ซึมลง 46.57
NNCL Sideway 51.69
NUSA Sideway 47.44
JMART ซึมขึ้น 60.35
APEX (C)Sideway 47.02
TPAC ซึมขึ้น 59.06
FSMART Sideway 53.88
PLANET ซึมขึ้น 54.09
TQM ซึมขึ้น 70.43