กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSE ซึมขึ้น 57.67
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TYCN ขึ้น 63.92
MANRIN ซึมขึ้น 63.29
TAE ซึมขึ้น 58.4
TNH ซึมขึ้น 62.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SORKON Sideway 44.39
TSC ซึมขึ้น 56.01
KASET ซึมขึ้น 75.7
KCM ขึ้น 78.34
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPL ซึมขึ้น 66.24
THMUI ซึมขึ้น 60.26
SAMTEL ซึมขึ้น 83.69
MOONG ขึ้น 71.91
THANA ซึมขึ้น 69.49
GTB ซึมขึ้น 72.36
W ซึมลง 47.1
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JASIF Sideway 50.32
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WORK ซึมขึ้น 60.2
K ขึ้น 72.86
MBAX ขึ้น 73.39
SANKO ขึ้น 64.45
VPO ซึมขึ้น 77.42
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AIE ซึมขึ้น 75.21
MM ซึมขึ้น 60.53
TM ขึ้น 84.54
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IT ขึ้น 82.05
PPPM (C, NP)Sideway 50.16
SUTHA ซึมขึ้น 59.37
B52 (C)ขึ้น 77.55
UKEM ซึมขึ้น 62.84
TRITN ซึมขึ้น 60.13
NEX ซึมขึ้น 58.19
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TK ซึมขึ้น 67.94
UTP ขึ้น 63.34
PDI ขึ้น 65.58
ASIA ซึมขึ้น 59.29
SCM ขึ้น 83.12
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TGH ซึมขึ้น 52.61
SPACK ซึมขึ้น 57.69
AI ซึมขึ้น 72.87
TLHPF Sideway 54.67
PHOL ซึมขึ้น 59.11
ICN ขึ้น 64.92
NFC ซึมขึ้น 61.12
SCGP ซึมขึ้น 54.03
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FLOYD ซึมขึ้น 74.03
SAMART ซึมขึ้น 82.99
NOK (SP, C, NP)Sideway 42.3
ACAP (C, NP)Sideway 52.16
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UT Sideway 51.19
TPBI Sideway 50.78
GJS ซึมขึ้น 59.59
PAP ขึ้น 71.08
AGE ซึมขึ้น 82.76
COLOR ขึ้น 78.75
TNDT ขึ้น 78.91
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AEONTS ขึ้น 57.4
SCP ซึมขึ้น 51.57
SAMCO ซึมขึ้น 75.69
EFORL (C)Sideway 52.19
SE ขึ้น 75.81
COMAN ซึมขึ้น 63.18
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTT Sideway 43.94
CEN ขึ้น 93.16
KPNPF ซึมลง 38.81
KWG ขึ้น 76.54
ETE ซึมขึ้น 65.21
FPI Sideway 58.61
KIAT ขึ้น 57.41
RICHY ซึมขึ้น 61.56
TNP ขึ้น 67.07
EPG ขึ้น 62.26
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PAF ขึ้น 79.38
GGC ขึ้น 70.06
CTARAF ซึมลง 39.71
CSR ขึ้น 70.9
LRH ขึ้น 67.74
TWPC ขึ้น 72.21
SWC ขึ้น 73.08
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WHABT Sideway 51
EGATIF Sideway 51.74
AMARIN ขึ้น 91.65
TAKUNI ซึมขึ้น 75.66
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GC ขึ้น 86.56
TCCC Sideway 50.39
BSBM ซึมขึ้น 70.87
CSP ขึ้น 78.96
M-PAT ขึ้น 61.26
TSTE ซึมขึ้น 54.89
DELTA Sideway 55.89
CHOW ซึมขึ้น 61.66
ECF ขึ้น 74.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAWANG ซึมขึ้น 58.75
THRE Sideway 53.89
BKKCP Sideway 46.62
TIF1 Sideway 49.83
THG ซึมขึ้น 53.79
KDH Sideway 54.94
METCO ขึ้น 83.81
KUMWEL ซึมขึ้น 65.44
DOHOME ซึมขึ้น 66.92
GSC ขึ้น 79.64
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DTCI ขึ้น 81.56
MTI Sideway 49.79
INOX ขึ้น 70.83
SAM ซึมขึ้น 76.61
SMIT ขึ้น 68.74
TSTH ขึ้น 69.59
DEMCO ซึมขึ้น 59.82
ABPIF Sideway 32.36
WGE ซึมขึ้น 67.38
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AYUD Sideway 49.27
QHHR Sideway 46.03
STARK ขึ้น 64.87
HPF ซึมลง 32.96
TPRIME Sideway 45.65
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AIMIRT ซึมขึ้น 64.11
M-STOR ซึมขึ้น 59.89
IRPC ซึมขึ้น 59.53
SPI Sideway 47.96
M-CHAI ซึมขึ้น 59.86
HANA ขึ้น 59.85
KCE ขึ้น 59.46
RP ซึมขึ้น 63.44
PSH Sideway 49.57
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAUCE ขึ้น 67.93
SSC Sideway 43.14
VARO ซึมขึ้น 51.5
TMT ขึ้น 82.09
THREL ขึ้น 65.32
CIG Sideway 64.73
XO ซึมขึ้น 51.69
RJH ขึ้น 61.94
SSTRT Sideway 58.14
CHAYO ซึมขึ้น 63.5
SAAM ขึ้น 77.26
KUN ขึ้น 67.97
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PB Sideway 56.24
BLA Sideway 54.48
NKI Sideway 51.12
AJ ซึมลง 45.46
PTL ซึมขึ้น 54.31
PERM ซึมขึ้น 82.91
COM7 ขึ้น 70.43
CCET ขึ้น 70.53
PPM ขึ้น 62.52
UMS (C)ซึมขึ้น 83.24
APP ขึ้น 69.81
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OCC ขึ้น 67.65
CWT ขึ้น 55.07
DCON ขึ้น 62.72
TPIPL ขึ้น 61.73
A Sideway 53.45
LHPF Sideway 47.91
M-II ขึ้น 63.42
QHPF Sideway 50.57
TNPF Sideway 60.22
JWD ขึ้น 68.48
ROH Sideway 46.07
SIRIP Sideway 69.58
THE ขึ้น 88.29
PPF Sideway 48.1
BOL ซึมขึ้น 55.06
UBIS ขึ้น 65.05
TQM ซึมขึ้น 57.92
SFLEX ขึ้น 60.81
DHOUSE ซึมขึ้น 64.63
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF ซึมขึ้น 66.53
CRD ซึมขึ้น 69.22
NSI Sideway 54.35
APCS Sideway 48.84
GYT ซึมขึ้น 73.69
DCC ขึ้น 66.45
SCC (XD)ขึ้น 66.19
SUPEREIF Sideway 49.51
SPALI ซึมขึ้น 59.96
BDMS ขึ้น 67.34
TTLPF ซึมขึ้น 58.71
GLOBAL ขึ้น 57.52
AHC ซึมขึ้น 55.91
BCH ขึ้น 70.77
BH ขึ้น 65.86
CMR ขึ้น 86.76
NTV Sideway 55.97
VIBHA ซึมขึ้น 71.95
EKH ขึ้น 62.41
OHTL ขึ้น 62.42
TEAM ซึมขึ้น 74.35
TNR Sideway 41.79
AF ขึ้น 61.14
ASN Sideway 47.59
OCEAN ขึ้น 81.6
QLT Sideway 59.86
STAR (C)ขึ้น 57.33
RPH ซึมขึ้น 61.04
III ซึมขึ้น 61.34
PR9 ขึ้น 65.82
IMH ขึ้น 84.47