กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 25 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NVD ขึ้น 76.97
STAR (SP, NC)Sideway 31.8
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NOBLE Sideway 45.84
SE-ED ขึ้น 70.64
DV8 (C)ซึมขึ้น 70.66
JAK ซึมขึ้น 53.4
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA Sideway 47.46
PPP ซึมขึ้น 51.73
TPOLY ซึมขึ้น 75.88
TAE Sideway 50.14
HARN ซึมขึ้น 51.18
GCAP ซึมลง 41.98
PRIME ขึ้น 61.84
LIT Sideway 47.25
ASN Sideway 47.58
PPS ขึ้น 69.44
SMART ขึ้น 68.5
GIFT ซึมขึ้น 60.32
ASAP ซึมขึ้น 63.1
DREIT ซึมขึ้น 58.62
MAI ขึ้น 70.67
TPS ขึ้น 70.81
IND ซึมขึ้น 60.19
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 22 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MODERN ซึมขึ้น 54.5
TEAMG Sideway 72.46
IFS ซึมขึ้น 57.88
SMK Sideway 34.72
TCJ ซึมขึ้น 62.46
GPI ซึมขึ้น 61.35
CPNCG ขึ้น 69.7
SPC ซึมขึ้น 63.51
MFEC ขึ้น 65.45
CIG ซึมขึ้น 67.51
STC ซึมขึ้น 61.97
PDJ Sideway 50.34
7UP Sideway 44.4
STI ซึมขึ้น 65.78
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF Sideway 48.85
FANCY ขึ้น 68.89
HREIT ซึมขึ้น 57.28
IRC Sideway 43.45
PRECHA ซึมขึ้น 58.59
TCC ขึ้น 82.44
CCET Sideway 49.63
SVOA Sideway 50.55
TNR ซึมขึ้น 55.49
MBAX Sideway 44.67
UMS (C)ซึมขึ้น 60.37
UREKA ขึ้น 97.94
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSC ซึมขึ้น 53.49
EASON ขึ้น 57.24
SPACK Sideway 50.45
SBPF Sideway 50.13
CPR ซึมขึ้น 57.49
QLT Sideway 41.48
TM Sideway 42.91
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PM ซึมลง 39.34
NTV Sideway 46.9
KUMWEL Sideway 56.07
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIAM ซึมขึ้น 52.73
BANPU Sideway 53.7
APCO ซึมขึ้น 59.7
DUSIT ซึมขึ้น 61.29
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRU ซึมขึ้น 79.86
TASCO ซึมลง 41.02
BROCK Sideway 53.68
NYT Sideway 39.91
KWG (C)Sideway 43.94
COMAN ซึมขึ้น 56.12
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UTP Sideway 42.31
TPP ขึ้น 67.06
SINGER Sideway 54.95
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TOPP Sideway 52.14
TTLPF ซึมขึ้น 53.86
NINE Sideway 50.44
GROREIT Sideway 51.97
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBS ซึมขึ้น 62.01
TU Sideway 59.06
TBSP ซึมขึ้น 65.37
T (C)ขึ้น 85.72
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROH Sideway 54.47
NEWS (C)ซึมขึ้น 64.28
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPL Sideway 50.63
BSBM ขึ้น 70.73
JASIF ซึมขึ้น 58.22
TWZ ซึมขึ้น 60.61
SSTRT Sideway 53.3
ASIAN ซึมขึ้น 51.79
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TNITY Sideway 48.52
SNC Sideway 54.74
HTECH ขึ้น 61.76
UBIS ขึ้น 93.7
VCOM ขึ้น 72.96
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NKI ซึมลง 38.41
TPA ขึ้น 56.07
GOLDPF ซึมขึ้น 59.12
VIH ซึมขึ้น 56.03
ICN ขึ้น 82.65
TIPH Sideway 93.89
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DRT Sideway 48.76
A Sideway 52.83
M-CHAI Sideway 51.09
VRANDA ขึ้น 65.05
HANA ขึ้น 65.64
PRINC ซึมขึ้น 61.73
SMPC ซึมขึ้น 75.99
AQ (C)ขึ้น 65.9
JUBILE ซึมขึ้น 59.61
TMC ขึ้น 74.9
PROSPECT ซึมขึ้น 61.24
DITTO ขึ้น 59.9
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPLAS Sideway 41.62
THANI ซึมลง 40.82
CSC Sideway 52.9
AP ซึมขึ้น 58.32
AMA ซึมขึ้น 67.12
QHPF ซึมขึ้น 71.95
PTT ขึ้น 64.14
CENTEL ขึ้น 65.93
JUTHA (C)ซึมขึ้น 65.18
SVI Sideway 47.71
CMAN ซึมขึ้น 66.02
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNP Sideway 59.02
TNL Sideway 50.98
MBKET Sideway 48.51
BKI ซึมขึ้น 54.55
INSURE Sideway 47.08
HFT Sideway 50.3
AJ ขึ้น 68.18
PTL ขึ้น 71.51
BLAND Sideway 52.97
VNG ขึ้น 73.92
QH Sideway 51.45
BKKCP ซึมขึ้น 59.47
PTTEP Sideway 58.77
SCG ขึ้น 71.62
THG ซึมขึ้น 75.21
BRR Sideway 40.54
AS Sideway 54.81
BEM ขึ้น 69.86
BA ซึมขึ้น 61.45
KCE ซึมขึ้น 55.77
SYMC ขึ้น 69.15
NDR Sideway 47.41
PSH ซึมขึ้น 55.43
CHAYO ซึมขึ้น 53.19
SICT ซึมขึ้น 62.53
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF Sideway 57.25
ADD Sideway 46.13
FMT Sideway 52.83
AMATA Sideway 53.71
GAHREIT Sideway 49.44
MIT Sideway 50.55
SPALI Sideway 48.97
WHA ซึมขึ้น 58.7
LHPF Sideway 56.82
STARK ขึ้น 64.93
SHR ซึมขึ้น 58.51
FORTH ขึ้น 67.04
CKP Sideway 46.4
SUTHA Sideway 46.49
BOL ซึมขึ้น 60.96
PICO ซึมขึ้น 62.03
SSP Sideway 43.46
VPO ซึมขึ้น 72.88
FSMART ซึมขึ้น 55.25
WPH ซึมขึ้น 57.92
ADB Sideway 44.66
IIG ขึ้น 82.23
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ขึ้น 54.91
CPI ซึมขึ้น 73.76
EE ขึ้น 84.81
KSL Sideway 50.48
LST ซึมขึ้น 55.41
ICC Sideway 57.01
TTT ขึ้น 59.42
TVI ขึ้น 66.25
APCS ขึ้น 57.96
AIMIRT ขึ้น 72.33
BCH Sideway 46.21
CHG Sideway 50.59
NEW Sideway 49.52
VIBHA Sideway 46.74
MANRIN ซึมขึ้น 56.44
EKH Sideway 58.3
SMT Sideway 46.57
M ซึมขึ้น 59.42
TNH ขึ้น 64.37
GREEN ซึมขึ้น 57.61
OSP Sideway 44.15
WINMED Sideway 45.49
SMD Sideway 55.78
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT ซึมขึ้น 60.95
TR ขึ้น 77.96
UT Sideway 62.89
WACOAL Sideway 57.62
AH Sideway 43.21
SAT ซึมลง 41.63
TNPC Sideway 56.97
TMD ซึมขึ้น 61.66
CK ซึมขึ้น 59.05
SST ซึมขึ้น 68.5
TFG Sideway 48.32
WHAUP Sideway 47.48
LPH Sideway 49.04
ILINK ขึ้น 57.65
DHOUSE Sideway 56.44
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NC ซึมขึ้น 60.7
BLA ซึมขึ้น 58.55
TSI (C)ขึ้น 80.57
M-II Sideway 46.88
BH ขึ้น 74.22
MATCH ซึมขึ้น 59.06
ASIA ขึ้น 64.38
LHHOTEL Sideway 49.02
RICHY ขึ้น 75.8
WGE ซึมขึ้น 56.99
JR Sideway 70.52
KISS ขึ้น 63.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK Sideway 57.4
SAUCE Sideway 55.45
JCT Sideway 62.36
BUI ซึมขึ้น 57.66
KOOL ขึ้น 59.33
SKN ขึ้น 68.46
ROJNA Sideway 49.29
BDMS Sideway 52.03
MNRF ซึมลง 38.5
DEMCO Sideway 57.27
WAVE ขึ้น 65.79
CSR Sideway 11.52
KWC Sideway 61.82
PROUD ขึ้น 83.2
IRCP ขึ้น 62.02
INSET ขึ้น 63.46
TPAC Sideway 62.51
PDG Sideway 48.08
PRAKIT ซึมขึ้น 56.23
CMC ขึ้น 72.92
III Sideway 50.33
BRRGIF Sideway 55.47
NFC ซึมขึ้น 53.74
ETC Sideway 49.26
SK ซึมขึ้น 59.12
NOVA Sideway 43.46
TPCS Sideway 44.3
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH ขึ้น 66.51
OISHI ซึมขึ้น 56.39
SFP ซึมขึ้น 76.85
TVO Sideway 41.03
PAF ซึมขึ้น 55.83
SUC Sideway 57.17
UPF ขึ้น 59.82
OCC Sideway 56.77
LHFG ขึ้น 73.04
SCB ขึ้น 66.23
AWC ซึมขึ้น 63.07
STANLY ซึมขึ้น 72.68
KKC ซึมขึ้น 69.84
TPBI Sideway 45.33
MCS Sideway 45.38
MILL ขึ้น 62.79
TSTH ซึมขึ้น 54.28
DCC Sideway 45.93
CI ขึ้น 68.32
NCH ซึมขึ้น 60.48
CTARAF Sideway 53.4
LUXF Sideway 55.16
GUNKUL Sideway 50.95
ILM ขึ้น 65.8
TLHPF Sideway 51.01
RS Sideway 46.49
WORK Sideway 60.13
BTS ขึ้น 64.76
WIN ขึ้น 64.94
PT Sideway 49.24
TRUE ขึ้น 76.59
SCI ซึมขึ้น 63.42
PPF Sideway 55.7
BGT ขึ้น 78.19
AIE ซึมขึ้น 62.88
CRANE ขึ้น 58.69
BCT ซึมขึ้น 62.65
TVT ขึ้น 72.17
SKY Sideway 53.54
UPA Sideway 56.79
THANA ซึมขึ้น 57.52
TMI ซึมขึ้น 59.24
TRT Sideway 63.64
TVD ซึมขึ้น 63.46
LDC Sideway 54.5
LHSC Sideway 50.85
PLANET Sideway 53.91
RJH ซึมลง 44.66
JKN Sideway 56.88
BGC Sideway 50
FPT ซึมขึ้น 55.46
NEX Sideway 57.29
BAM ขึ้น 63.48
KBSPIF Sideway 54.78
3K-BAT Sideway 51.3
STECH Sideway 38.67
AMR Sideway 47.34