กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RS ขึ้น 73.11
ALT ขึ้น 85.95
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UREKA Sideway 47.75
TRITN ขึ้น 78.87
IP ขึ้น 74.35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ITEL ขึ้น 74.96
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BTNC Sideway 23.65
L&E Sideway 55.43
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROCK Sideway 60.98
THRE ขึ้น 80.87
VARO ซึมลง 33.47
ASN ขึ้น 80.27
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPALI ขึ้น 66.49
AMARIN ขึ้น 73.17
FE Sideway 48.33
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTI Sideway 48.68
KCAR Sideway 46.62
NVD ซึมขึ้น 65.03
BEC ซึมขึ้น 57.28
FORTH ขึ้น 67.62
ETE ขึ้น 68.85
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRINC Sideway 60.92
SANKO ซึมขึ้น 64.68
SFLEX ซึมขึ้น 86.96
YGG ขึ้น 89.57
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APCS ซึมขึ้น 87
TKT ขึ้น 63.42
TCOAT Sideway 62.2
EGATIF ซึมขึ้น 57.3
MAKRO ซึมขึ้น 70.6
SPC ขึ้น 84.15
BKD Sideway 47
INSET ขึ้น 85.66
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SEG Sideway 44.53
WG ขึ้น 91.79
SAMART Sideway 57.78
SAMTEL ซึมขึ้น 62.63
YUASA ซึมขึ้น 67.86
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JMT ขึ้น 69.86
AH Sideway 52.03
KCE ขึ้น 79.21
TAE Sideway 54.48
BCT ซึมขึ้น 56.3
NBC ขึ้น 75.24
XO ขึ้น 70.36
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPP Sideway 52.15
AHC Sideway 51.77
PCSGH Sideway 46.16
PORT ซึมขึ้น 67.33
ARIN ซึมขึ้น 70.33
DOD ขึ้น 70.31
KUN Sideway 54.74
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GOLDPF Sideway 49.44
SHANG Sideway 43.54
INET ซึมขึ้น 69.11
SELIC ซึมขึ้น 59.05
MVP ซึมขึ้น 60.41
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ซึมขึ้น 61.43
CWT ขึ้น 66.51
TOA ซึมขึ้น 57.2
GULF Sideway 60.34
TU Sideway 57.43
GRAND ซึมขึ้น 53.24
ROH ซึมขึ้น 55.27
PTG ขึ้น 66.63
KTIS ซึมลง 38.27
ALL ซึมขึ้น 85.38
PROUD Sideway 44.82
RP ขึ้น 69.8
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF ขึ้น 81.94
PB Sideway 44.15
SFP ซึมขึ้น 94.37
PAF ซึมขึ้น 62.55
TASCO ขึ้น 70.51
SEAFCO ขึ้น 64.59
MCOT ซึมลง 40.16
JUTHA (C)Sideway 57.99
EFORL (C)Sideway 47.38
CBG ขึ้น 66.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH Sideway 59.69
DTCI ซึมขึ้น 75.24
SAT Sideway 54.24
GC Sideway 57.9
PTL ซึมขึ้น 70
TMD ซึมลง 47.89
RCI Sideway 46.49
SCC ขึ้น 71.17
CTARAF Sideway 54.42
LUXF Sideway 48.8
QHPF ขึ้น 56.56
URBNPF ซึมลง 30.36
TCC Sideway 60.64
WAVE Sideway 46.43
THAI (C)ซึมลง 44.34
HUMAN ซึมขึ้น 55.98
SYMC Sideway 58.87
AIRA Sideway 54.09
APCO Sideway 51.86
HYDRO (C, NC)Sideway 38.17
NINE Sideway 52.51
STAR Sideway 48.96
GLOCON ซึมขึ้น 67.89
GREEN ขึ้น 66.66
NETBAY Sideway 51.63
ASAP ขึ้น 78.09
MM Sideway 47.85
ASIAN ขึ้น 65.37
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO ซึมขึ้น 61.55
PG ซึมขึ้น 56.44
SABINA Sideway 53.86
PATO Sideway 54.25
TPA ซึมขึ้น 53.53
AJ ขึ้น 75.78
TWP Sideway 53.35
MBK ซึมลง 38.44
NOBLE ซึมลง 38.64
MIT ซึมขึ้น 66.62
STPI Sideway 53.16
KPNPF Sideway 48.32
MIPF ซึมขึ้น 79.77
AKR Sideway 57.16
BEAUTY Sideway 51.02
ILM ขึ้น 74.28
BH ซึมขึ้น 57.29
VIBHA Sideway 53.46
AQUA Sideway 55.01
SPRC Sideway 57.06
TLHPF Sideway 55.4
VGI Sideway 49.27
SST Sideway 43.79
DELTA ซึมขึ้น 65.55
HANA Sideway 57.92
AIT Sideway 53.75
SIS ขึ้น 74.33
PACE (C, NP, NC)ซึมลง 38.66
CSS ซึมขึ้น 67.91
B52 (C)Sideway 54.64
HARN ขึ้น 69.59
QLT Sideway 54.16
TAPAC Sideway 34.58
TMI Sideway 53.98
WINNER ซึมขึ้น 66.05
BIG ขึ้น 63.78
TM Sideway 51.36
DOHOME ซึมขึ้น 80.19
BTW Sideway 60.8
TPIPP Sideway 58.56
WPH Sideway 53.38
B ซึมขึ้น 65.55
TPS ซึมขึ้น 70.87
APP ซึมขึ้น 72.23
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI ขึ้น 65.2
ABICO ซึมขึ้น 68.28
TEAMG Sideway 49.47
KGI ซึมลง 45.63
KTC Sideway 39.63
S11 Sideway 50.15
PMTA ขึ้น 59.98
MTI Sideway 49.63
IHL ซึมขึ้น 62.27
IVL Sideway 48.91
PTTGC ขึ้น 62.13
TOPP ซึมขึ้น 60.76
SSI (NP, NC)Sideway 57.29
DCC ขึ้น 70.73
AP ขึ้น 69.06
CPN Sideway 57.65
LH ซึมขึ้น 58.53
MK ขึ้น 64.79
PLE ขึ้น 57.36
ROJNA ซึมขึ้น 61.37
BDMS ซึมขึ้น 58.69
UNIQ ซึมลง 45.96
FUTUREPF Sideway 61.13
TTLPF ขึ้น 57.18
IRPC Sideway 50.68
MDX ขึ้น 65.19
PTT ซึมขึ้น 60.66
SGP Sideway 54.24
TOP Sideway 56.71
BJC Sideway 47.53
EP Sideway 54.8
BWG ขึ้น 78.3
GENCO ซึมขึ้น 73.93
BTS Sideway 52.34
TNR ขึ้น 86.51
NYT Sideway 49.63
SCI ขึ้น 74.24
WHAUP ซึมขึ้น 59.47
WICE ซึมขึ้น 65.25
AKP Sideway 52.75
AMATAR ซึมขึ้น 54.62
D Sideway 67.69
EA ขึ้น 66.63
PYLON Sideway 50.69
SPA Sideway 49.74
EPG Sideway 51.4
SUN Sideway 56.31
J ขึ้น 73.91
SSTRT Sideway 57.91
ADB ซึมขึ้น 68.94
BRRGIF Sideway 55.24
SONIC Sideway 54.88
NEX Sideway 61.7
ACG ซึมขึ้น 66.94
IMH Sideway 48.34
CRC Sideway 48.65
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA ขึ้น 65.2
HTC Sideway 46.94
MALEE Sideway 56.14
ACC Sideway 52.19
SORKON Sideway 54.03
TC Sideway 57.37
TVO ซึมขึ้น 65.78
TPCORP Sideway 49.01
TPLAS ขึ้น 63.29
FLOYD Sideway 57.79
CRD Sideway 52.68
AEONTS ซึมลง 38.86
BFIT ซึมลง 45.52
MTC Sideway 53.68
TK Sideway 53.12
SMK ซึมขึ้น 71.32
TVI Sideway 52.45
AWC Sideway 46.27
SPG Sideway 51.83
GGC Sideway 54.71
TPBI ขึ้น 72.05
INOX Sideway 60.6
KOOL Sideway 61.32
VNG ซึมขึ้น 70.57
MJD Sideway 36.01
PREB Sideway 48.92
SAMCO ซึมลง 46.52
SC ซึมขึ้น 63.87
SENA ซึมขึ้น 72.16
ERWPF Sideway 53.72
SPF Sideway 54.26
BANPU Sideway 48.47
EASTW Sideway 54.6
EGCO Sideway 52.5
ESSO ขึ้น 64.71
GUNKUL Sideway 48.29
RATCH Sideway 53.05
SCG Sideway 52.1
SPCG Sideway 46.91
HMPRO Sideway 58.36
LOXLEY Sideway 54.89
MAJOR Sideway 48.62
POST (C)Sideway 44.43
STARK Sideway 53.35
TH ซึมขึ้น 58.34
CSR Sideway 51.79
EKH Sideway 45.97
SHR Sideway 53.53
BTSGIF ซึมลง 46.71
KWC Sideway 58.69
ADVANC ซึมลง 44.48
PT Sideway 55.02
TWPC Sideway 54.53
SVOA ซึมขึ้น 64.88
CKP Sideway 58.09
BJCHI Sideway 53.77
SIRIP ซึมลง 41.67
SRIPANWA Sideway 52.26
PPF ซึมขึ้น 59.88
AF Sideway 51.58
AIE ขึ้น 80.26
CGD Sideway 49.81
DCORP Sideway 58.04
DIMET Sideway 57.23
ILINK ซึมขึ้น 64.78
KASET Sideway 62.82
LIT Sideway 50.64
SE ซึมลง 42.83
SPVI ขึ้น 61.1
SSP Sideway 57.61
RPH Sideway 50.95
GIFT Sideway 48.49
BGRIM ซึมขึ้น 63.27
BIZ ซึมขึ้น 64.11
CMAN ซึมขึ้น 64.23
CHAYO ขึ้น 60.46
7UP ซึมลง 47.47
NER ซึมขึ้น 57.78
SETCLMV ซึมขึ้น 63.5
SET50 Sideway 54.55
SETHD Sideway 56.62
SETTHSI ซึมขึ้น 55.87
SET100 ซึมขึ้น 55.95
SET Sideway 56.54
MITSIB ซึมขึ้น 58.82