กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 24 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPI Sideway 44.65
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 23 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROCK Sideway 55.35
INSURE Sideway 0.5
MJLF ซึมลง 40.62
AEC (C)Sideway 60.94
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 21 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OGC Sideway 37.76
AH ขึ้น 74.83
QHPF ลง 21.06
ZEN ซึมขึ้น 59.03
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 20 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MODERN ซึมขึ้น 63.28
MJD Sideway 45.26
COL ซึมขึ้น 78.43
SAMTEL ซึมลง 31.81
NYT ซึมขึ้น 60.3
SAWAD ขึ้น 56.33
GREEN ซึมขึ้น 63.38
PIMO ขึ้น 72.11
TSE Sideway 51.96
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 19 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WACOAL Sideway 55.76
BLA ซึมขึ้น 62.31
FMT Sideway 35.12
KOOL ซึมขึ้น 65.04
TPOLY ขึ้น 69.04
BTSGIF ซึมลง 33.57
SAMART ซึมลง 39.11
TWPC ลง 33.63
CPR ลง 33.18
OCEAN Sideway 39.53
TMW ลง 31.58
SCN ซึมลง 32.7
SICT ขึ้น 56.62
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 18 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF ซึมขึ้น 76.7
TNPC Sideway 47.97
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 17 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GYT Sideway 38.11
TRU Sideway 42.51
AMATAV ซึมขึ้น 56.23
LIT Sideway 51.57
NDR Sideway 59.62
RP Sideway 43.93
CMAN Sideway 41.76
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 16 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SLP Sideway 48.82
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 15 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUC Sideway 45.99
PMTA ขึ้น 63.09
URBNPF Sideway 59.06
TEAM Sideway 63.78
DIF ลง 43.22
JKN ซึมขึ้น 77.63
IIG ซึมขึ้น 72.69
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 14 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GBX ซึมลง 46.72
LHPF Sideway 51.86
SCG Sideway 50.14
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 13 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SFP ขึ้น 67.06
TR ลง 22.5
TK ซึมลง 36.59
IRC Sideway 35.71
MAX Sideway 48.02
LPH ซึมลง 30.35
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 12 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UOBKH Sideway 38.02
CPW ขึ้น 62.8
CMR Sideway 40.82
ZIGA ขึ้น 82.77
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 11 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FLOYD Sideway 43.59
SUPER Sideway 51.05
M-PAT Sideway 39.28
TTA ซึมขึ้น 65.76
CCET ขึ้น 86.65
BJCHI ซึมลง 42.04
CPTGF ลง 27.26
SIRIP ซึมลง 26.82
BKD Sideway 48.14
HYDRO (C)ซึมขึ้น 66.89
ETC Sideway 31.86
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 10 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TVO ขึ้น 69.59
TSI (C)ซึมลง 34.2
IHL ขึ้น 71.36
MIDA ขึ้น 81.6
MCOT ซึมลง 37.62
ASN Sideway 46.2
QTC Sideway 40.98
UBIS ขึ้น 61.7
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 9 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI Sideway 59.19
PG ซึมขึ้น 59.92
ML Sideway 48.62
SSSC Sideway 41.13
NWR ซึมขึ้น 61.25
AKR Sideway 41.73
VIBHA Sideway 45.39
PORT Sideway 53.03
THMUI ซึมลง 43.66
METCO ซึมขึ้น 73.76
RPH ซึมขึ้น 50.67
FN ซึมขึ้น 56.21
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 8 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA ซึมขึ้น 56.43
UPOIC ซึมขึ้น 57.84
STGT Sideway 55.48
CSP Sideway 45.89
EVER Sideway 49.25
PLE Sideway 44.86
TSR ขึ้น 74.14
ILM (XD)ซึมลง 43
CSR Sideway 45
EKH Sideway 55.17
SVI ซึมขึ้น 62.82
FORTH ซึมขึ้น 67.61
CGH Sideway 42.81
DREIT Sideway 53.61
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 7 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM Sideway 41.18
CFRESH ซึมขึ้น 58.89
MALEE Sideway 46.28
ASEFA Sideway 48.96
SABINA ซึมขึ้น 67.22
ABICO ขึ้น 68.14
FNS Sideway 52.84
MTC ซึมขึ้น 52.97
TNITY Sideway 52.15
STANLY ซึมลง 37.15
TSC ซึมลง 36.23
CEN Sideway 50.45
TCMC ซึมขึ้น 57.82
ACE ซึมลง 36.62
KPNPF Sideway 61.67
POPF ซึมลง 40.96
KAMART Sideway 45.75
DELTA ขึ้น 72.51
MSC ขึ้น 82.82
MEGA Sideway 50.08
GCAP Sideway 53.83
SANKO Sideway 44.39
SKY ซึมลง 37.05
WINNER ซึมลง 37.72
TQM ขึ้น 63.07
SISB Sideway 49.81
W (C)ซึมขึ้น 59.16
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 6 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BUI ซึมลง 39.44
BCPG ซึมลง 32.44
NNCL Sideway 57.47
TRC ซึมลง 39.72
EP Sideway 42.4
MATI Sideway 49.22
SHANG Sideway 46.22
KCE Sideway 57.8
SQ Sideway 51.32
INET ขึ้น 64.39
MACO Sideway 47.18
CRANE ซึมลง 40.62
MONO Sideway 53.13
UPA ซึมลง 35.1
ARIN Sideway 44.58
FSMART ขึ้น 74.4
PSTC Sideway 55.13
DOD ขึ้น 61.68
TFMAMA Sideway 53.44
B Sideway 47.77
7UP Sideway 46.07
SAAM Sideway 46.67
FPT Sideway 54.15
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 5 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MBKET ซึมลง 27.27
CHARAN ขึ้น 65.26
TVI Sideway 50.91
GJS Sideway 45.86
TPIPL Sideway 58.73
BR Sideway 58.61
MNIT ซึมขึ้น 61.64
TU-PF Sideway 49.57
BANPU ซึมขึ้น 56.39
LANNA ซึมลง 37.84
SOLAR ซึมลง 41.99
STARK Sideway 47.41
ASIA ซึมขึ้น 54.44
JAS Sideway 52.76
THREL Sideway 55.18
TAE ลง 31.12
PDG Sideway 43.95
TNP ซึมขึ้น 58.96
RSP Sideway 50.69
ADB Sideway 54.95
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 4 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB ซึมขึ้น 57.5
UVAN Sideway 63.13
KBS ซึมลง 32.56
KSL Sideway 52.58
LST Sideway 52.44
CPH Sideway 51.94
SEG Sideway 52.29
TIW Sideway 44.41
TOA ซึมลง 44.69
PREB Sideway 38.76
PRIN ซึมขึ้น 66.65
SHREIT (NP)ขึ้น 61.56
GUNKUL ซึมลง 38.2
BRR Sideway 47.93
KDH ซึมลง 39.45
MATCH Sideway 51.75
BA ซึมลง 37.38
PSL Sideway 54.05
JTS ซึมขึ้น 62.77
CSS Sideway 51.59
SMPC Sideway 58.99
SBPF ซึมขึ้น 53.14
WHAUP ซึมลง 32.19
ARROW ซึมขึ้น 57.16
ALL ซึมลง 39.7
CHO Sideway 51.5
VL ซึมลง 39.98
KUMWEL ซึมขึ้น 69.58
ITEL Sideway 61.41
INSET Sideway 57.7
SALEE Sideway 50.74
UREKA ซึมลง 40.08
TAKUNI Sideway 49.67
EPG ขึ้น 58.05
NETBAY Sideway 37.9
MAI ขึ้น 61.08
BC Sideway 45.95
PROSPECT Sideway 38.73
DV8 Sideway 53.55
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 3 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE ขึ้น 72.02
BTNC Sideway 50.02
NC Sideway 70.75
PAF Sideway 41.04
KYE Sideway 42.9
INGRS Sideway 55.87
KKC ซึมขึ้น 58.16
BSBM ซึมลง 39.6
CCP Sideway 49.4
BLAND ซึมขึ้น 57.1
UMI Sideway 39.95
ITD ซึมลง 36.66
NOBLE ขึ้น 78.3
SAMCO Sideway 50.29
SPCG Sideway 57.67
SINGER Sideway 54.43
SE-ED ซึมขึ้น 61.09
TBSP Sideway 48.66
GRAND Sideway 46.62
VRANDA Sideway 39.14
SMT ขึ้น 62.8
NOK (C, NP)Sideway 32.92
TNR Sideway 47.18
AIE Sideway 51.77
PHOL ซึมลง 39.34
PPS ซึมลง 42.59
TMC Sideway 54.16
YUASA Sideway 52.51
SMART ซึมลง 36.22
BTW Sideway 46.01
NEX ซึมลง 38.94
AIMCG ซึมลง 27.33
YGG ซึมขึ้น 59.1
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 2 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIAM ซึมลง 45.95
TMB ซึมลง 41.82
AEONTS ซึมขึ้น 63.48
ECL ซึมขึ้น 55.33
AJ Sideway 43
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 65.25
Q-CON Sideway 59.83
SUPEREIF Sideway 49.88
TKN Sideway 56.17
AMA Sideway 51.45
TTLPF Sideway 53.36
DDD Sideway 58.42
PPPM (NP)Sideway 45.2
MPIC Sideway 43.46
BWG Sideway 38.8
ASIMAR Sideway 51.75
GEL Sideway 49.12
MFEC ขึ้น 59.71
SIS ขึ้น 72.71
PTG Sideway 48.62
MC ซึมขึ้น 54.51
CKP Sideway 58.95
WIIK Sideway 51.58
SUTHA ซึมลง 44.4
ICHI ขึ้น 69.18
AQ (C)Sideway 51.9
AUCT ซึมขึ้น 70.88
BGT Sideway 49.57
AF Sideway 52.7
CGD ซึมขึ้น 55.49
FVC Sideway 54.19
K ซึมลง 46.08
ILINK ซึมขึ้น 71.15
KIAT Sideway 47.93
PJW ซึมขึ้น 54.33
PPM Sideway 53.04
T (C)Sideway 63.29
UEC Sideway 43.86
UKEM ซึมลง 41.11
CBG Sideway 51.04
XO Sideway 58.71
JSP Sideway 51.52
CMC ซึมลง 47.12
VCOM ขึ้น 73.18
DOHOME ขึ้น 66.93
WPH ซึมลง 42.22
GSC Sideway 54.08
IP ซึมขึ้น 56.89
ACG Sideway 58.85
KUN Sideway 49.5
หุ้นที่ค่า MACD ตัดขึ้น 1 วันมาแล้ว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF Sideway 54.45
ACC ซึมลง 46.15
TC Sideway 52.99
SAWANG ซึมขึ้น 63.44
AJA Sideway 50.86
JCT ซึมลง 44.66
CRD ซึมขึ้น 50.15
LHFG ซึมลง 35.1
FSS ซึมลง 37.29
JMT ซึมขึ้น 58.02
VNT Sideway 50.72
NVD Sideway 45.28
SMIT Sideway 52.55
JCK ซึมขึ้น 61.06
NUSA Sideway 46.01
PRECHA ซึมขึ้น 62.43
EGATIF ซึมลง 45.76
GOLDPF Sideway 57.66
MIPF Sideway 52.86
MNIT2 Sideway 56.9
HMPRO ซึมลง 44.25
M-CHAI ซึมลง 32.97
POST (C)ซึมลง 46.38
OHTL ลง 37.23
KWC Sideway 42.14
SDC Sideway 56.09
APCO Sideway 43.08
STC Sideway 47.35
ETE Sideway 42.31
L&E Sideway 52.44
QLT Sideway 53.58
TMI ซึมลง 42.82
KWM Sideway 56.06
KCM ซึมลง 43.42
PLANB Sideway 49.78
PRM Sideway 53.35
SSTRT Sideway 51.04
BRRGIF ซึมลง 28.01
ALT ซึมลง 40.38
CHAYO Sideway 50.93
TIGER ซึมขึ้น 58.32