กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KWM Sideway 51.56
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MONO ซึมลง 35.85
CBG ซึมลง 37.55
YGG Sideway 55.99
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TOP ซึมลง 29.63
BEC Sideway 41.72
M Sideway 37.76
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TMI Sideway 49.71
SPRIME ลง 35.97
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IVL Sideway 53.99
PTTGC ลง 41.92
SPF Sideway 39.04
LPF Sideway 48.25
TKS Sideway 55.43
SBPF Sideway 41.98
CPNREIT Sideway 41.88
NETBAY Sideway 47.86
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MALEE Sideway 47.63
VRANDA Sideway 41.77
DREIT Sideway 54.35
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AWC ซึมลง 42.32
LALIN Sideway 52.69
MNIT2 ซึมลง 29.39
ILM Sideway 38.48
LHSC Sideway 33.55
JKN Sideway 45.61
FPT Sideway 44.92
BC Sideway 54.09
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG Sideway 52.6
SAT ซึมลง 45.07
THIP Sideway 47.57
GOLDPF Sideway 58.7
SGP Sideway 34.3
AEC (C)Sideway 63.41
IMPACT Sideway 40.24
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OISHI Sideway 52.43
TNITY Sideway 39.05
MILL Sideway 71.02
VNG ซึมขึ้น 67.06
AP Sideway 59.66
UV Sideway 46.55
WHA Sideway 38.06
NINE ลง 44.03
DOD Sideway 42.66
ZEN ลง 40.65
FTREIT Sideway 57.26
PACO ซึมลง 18.28
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 42.94
AMATA ลง 42.75
JCK Sideway 44.7
JUTHA (C)Sideway 43.05
PSL Sideway 47.57
CPT Sideway 50.59
AIMCG Sideway 43.03
JR ซึมลง 41.7
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE Sideway 48.22
ROCK ซึมลง 34.22
ASP Sideway 51.19
GBX Sideway 63.53
JMT Sideway 46.58
CTW Sideway 47.28
MIT Sideway 49.71
WP Sideway 45.78
KAMART ซึมลง 44.98
TBSP Sideway 45.59
GENCO Sideway 54.71
FORTH Sideway 55.91
ICHI Sideway 53.1
SAWAD Sideway 61.64
BIZ Sideway 51.54
MICRO Sideway 56.72
KISS Sideway 45.81
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KSL Sideway 46.52
WACOAL ซึมลง 28.59
FSS Sideway 60.77
MBKET Sideway 47.56
ZMICO Sideway 58.15
GPI Sideway 48.73
NEP (C)Sideway 60.35
MAX (SP)Sideway 56.51
LPN Sideway 52.75
NUSA Sideway 59.56
ROJNA Sideway 44.27
DTAC ซึมลง 39.62
JMART Sideway 68.28
WICE Sideway 45.7
OTO ซึมลง 39.97
PPS Sideway 57.09
SPVI ซึมขึ้น 60.18
IP Sideway 45.11
SICT Sideway 46.63
TQR Sideway 53.18
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUC Sideway 43.54
UPF ซึมลง 38.17
UOBKH Sideway 58.08
PMTA ซึมลง 44.67
TRU Sideway 59.49
VNT Sideway 57.05
CPNCG Sideway 41.37
MIPF Sideway 46.51
INET ลง 35.19
CKP Sideway 51.95
LIT ซึมขึ้น 57.77
SKY Sideway 42.31
ARIN ซึมขึ้น 52.28
WHART Sideway 52.2
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 48.27
KYE Sideway 48.08
AH Sideway 45.86
SNC ซึมขึ้น 59.37
CSC ลง 39.16
LH Sideway 49.47
AMA Sideway 47.82
NCH Sideway 53.42
PREB Sideway 49.9
RML ซึมขึ้น 60.74
STEC Sideway 52.69
BR Sideway 53.18
EGCO Sideway 41.2
SKR ขึ้น 69.25
MCOT Sideway 54.14
NMG (C)Sideway 46.32
AAV Sideway 40.65
NYT Sideway 55.93
KTIS Sideway 48.85
ALL ลง 43.44
BKD Sideway 58.56
DIMET (C)Sideway 43.43
YUASA Sideway 59.63
SPA Sideway 39.12
BAM ลง 36.14
ALLY Sideway 48.63
OR Sideway 46.22
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PM ซึมลง 40.63
CPH ซึมขึ้น 53.13
JCKH (C)Sideway 52.29
TACC ซึมลง 42.05
AMANAH Sideway 56.88
THANI Sideway 48.83
HFT ซึมขึ้น 60.09
STANLY Sideway 40.56
TCJ Sideway 62.36
TPP ซึมขึ้น 57.08
SCCC Sideway 54.35
TASCO Sideway 41.25
UMI Sideway 55.63
BROCK Sideway 43.48
PRECHA ซึมขึ้น 59.47
SF Sideway 55.51
SHREIT (NP)Sideway 43.42
TCC Sideway 62.82
CPALL Sideway 43.59
HMPRO Sideway 48.7
BRR ซึมขึ้น 57.85
MIDA Sideway 51.73
SHR Sideway 40.42
ASIMAR Sideway 50.56
BA Sideway 43.18
TTA Sideway 56.94
SYMC Sideway 48.4
THCOM Sideway 46.26
TFG Sideway 44.9
ARROW Sideway 56.99
APCO Sideway 55.88
HTECH Sideway 51.67
JUBILE Sideway 58.39
DIF ลง 38.97
ATP30 (XD)Sideway 48.73
S Sideway 57.01
FSMART Sideway 46.14
CMC Sideway 56.92
NER Sideway 48.88
SISB ซึมขึ้น 51.94
NRF Sideway 42.74
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 47.76
BTNC Sideway 44.87
OGC ซึมขึ้น 51.73
TCAP ซึมขึ้น 55.18
MTC ซึมลง 46.99
ML Sideway 52.6
INSURE Sideway 45.73
TSI (C)Sideway 46.25
INGRS Sideway 54.18
IHL ลง 43.02
LHK Sideway 52.99
TWP Sideway 70.4
BLAND Sideway 40.08
CPN ซึมลง 43.46
EVER Sideway 57.2
MBK ซึมลง 39.93
PLAT Sideway 43.63
TPOLY Sideway 49.87
FUTUREPF ซึมลง 38.29
TU Sideway 52.01
BANPU ซึมขึ้น 52.47
EASTW Sideway 54.74
SUSCO Sideway 49.03
BEAUTY ซึมลง 42.3
MAKRO ลง 37.35
CENTEL Sideway 48.26
ERW Sideway 50.08
BEM ซึมลง 36.72
WHAUP Sideway 47.33
BGT Sideway 49.08
CPR Sideway 54.54
PJW ซึมขึ้น 75.75
MITSIB Sideway 52.26
KBSPIF Sideway 50.3
SFT Sideway 49.07
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA ซึมขึ้น 60.03
AFC ซึมขึ้น 53.85
PG ซึมขึ้น 58.39
TOG Sideway 61.09
BAY Sideway 57.85
KBANK ซึมลง 45.95
KTB ลง 35.45
SCB Sideway 50.21
FNS Sideway 50.44
KTC ซึมขึ้น 58.6
MFC ซึมขึ้น 73.56
PL ซึมขึ้น 60.85
FMT Sideway 71.47
CCP Sideway 57.36
TOA ลง 37.42
SUPER Sideway 39.59
EMC Sideway 53.79
CK Sideway 45.23
GLAND Sideway 48.24
BCPG ลง 34.28
MK ซึมลง 39.23
GAHREIT Sideway 44.98
PLE Sideway 49.01
SEAFCO Sideway 47.71
SRICHA ซึมขึ้น 62.76
LUXF Sideway 51.78
BAFS Sideway 41.39
LANNA ซึมขึ้น 54.21
PTT ลง 37.85
DDD ซึมขึ้น 55.58
RATCH ซึมลง 40.55
BJC Sideway 49.19
CPW Sideway 61.23
FTE Sideway 49.99
AQUA Sideway 48.91
BTS ซึมลง 37.12
GEL Sideway 62.08
AIT ซึมขึ้น 64.2
INTUCH ซึมขึ้น 56.79
MFEC ซึมขึ้น 62.58
TRUE Sideway 47.76
PTG Sideway 52.75
SCI Sideway 49.08
AUCT ซึมลง 42.09
AIRA ซึมขึ้น 69.02
HPT Sideway 53.35
PROUD ซึมขึ้น 57.84
PRIME ซึมขึ้น 57.59
CHEWA (XD)ซึมขึ้น 61.52
SALEE Sideway 55.48
UPA Sideway 50.95
TAPAC ซึมขึ้น 67.4
SSP ซึมลง 42.53
TRT ซึมขึ้น 55.24
OSP ซึมลง 44.07
JSP Sideway 58.41
PLANB ซึมลง 37.21
SUN ซึมขึ้น 63.81
SGF ซึมขึ้น 54.52
ZIGA Sideway 49.5
ASIAN Sideway 70.39
B Sideway 50.31
COTTO Sideway 45.04
SETCLMV Sideway 47.03
SETHD Sideway 47.46
IIG ซึมขึ้น 53.57
ETC ซึมขึ้น 63.14
SK Sideway 56.33
IND Sideway 51.71
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM Sideway 57.61
KBS Sideway 49.38
LST Sideway 48.37
TC Sideway 65.97
TVO ลง 37.55
NC ซึมขึ้น 61.32
FANCY ซึมขึ้น 55.1
MODERN ซึมขึ้น 56.87
SITHAI Sideway 60.38
JCT ซึมลง 43.47
BBL Sideway 50.14
CIMBT Sideway 70.02
LHFG Sideway 48.42
TMB Sideway 47.44
ASK Sideway 43.55
BFIT Sideway 48.32
ECL ซึมขึ้น 55.68
TEAMG ซึมขึ้น 56.15
IFS ซึมขึ้น 53.94
KCAR ซึมลง 44.79
BKI ซึมลง 42.39
BUI ซึมลง 43.29
SR Sideway 68.33
SLP ซึมขึ้น 61.86
ALUCON Sideway 61.41
TCOAT Sideway 48.27
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.33
AMC ซึมขึ้น 69.24
AMATAV Sideway 45.24
TGPRO Sideway 60.52
KOOL ซึมขึ้น 55.78
DRT Sideway 49.65
Q-CON Sideway 41.3
SKN Sideway 55.62
TCMC Sideway 50.42
TKN Sideway 42.97
CNT Sideway 60.41
ESTAR Sideway 56.48
NNCL ซึมขึ้น 51.01
NOBLE Sideway 52.42
NWR Sideway 61.88
PRIN ซึมขึ้น 57.44
QH Sideway 54.2
SC ซึมขึ้น 65.36
BPP (XD)Sideway 46.66
SIRI ซึมขึ้น 59.13
STPI Sideway 53.27
SYNTEC Sideway 56.88
U Sideway 42.72
ACE Sideway 51.88
MNIT Sideway 47.28
POPF Sideway 47.42
GPSC ซึมลง 41.92
GUNKUL ซึมขึ้น 69.33
PTTEP ซึมลง 41.93
RPC Sideway 52.63
SOLAR Sideway 53.39
SINGER Sideway 65.03
PCSGH ซึมขึ้น 57.94
AS ลง 39.86
EP ซึมขึ้น 52.77
SPRC ลง 38.07
MAJOR Sideway 47.61
MATCH ซึมขึ้น 61.22
MATI ซึมขึ้น 56.55
RS Sideway 47.71
SE-ED Sideway 46.28
VGI ซึมลง 38.71
BWG ซึมขึ้น 60.2
GRAND Sideway 39.49
AOT Sideway 48.41
PORT Sideway 44.07
SQ ซึมขึ้น 52.81
ADVANC Sideway 42.74
JTS ซึมขึ้น 79.8
PT Sideway 46.38
SDC (C)Sideway 49.48
SVOA ขึ้น 66.44
KKP Sideway 51.46
CSS Sideway 50.53
MACO Sideway 49.12
AU ซึมลง 40.56
WIIK Sideway 51.98
MEGA ลง 34.67
2S Sideway 68.47
AKP ซึมขึ้น 60.31
BROOK Sideway 51.76
BSM Sideway 55.07
CGD (XW)Sideway 62.16
VL Sideway 61.33
D Sideway 52.95
CRANE ซึมขึ้น 56.29
BCT Sideway 50.83
EA Sideway 45.67
HARN Sideway 48.67
LHHOTEL Sideway 45.55
HYDRO (C)Sideway 47.72
ILINK Sideway 50.58
NDR Sideway 59.1
INSET ซึมขึ้น 60.32
PICO Sideway 43.48
PYLON Sideway 56.57
SELIC ซึมขึ้น 69.7
SEAOIL Sideway 48.51
TMC ซึมขึ้น 70.35
TMW Sideway 58.77
GLOCON Sideway 48.91
TVD Sideway 47.77
UAC Sideway 56.35
UEC Sideway 55.5
PDG Sideway 50.89
UREKA Sideway 49.77
FN Sideway 53.24
RWI Sideway 57.23
GIFT Sideway 51.79
CGH ซึมขึ้น 66.06
SCN Sideway 64.93
BIG Sideway 55.06
VCOM Sideway 49.55
RSP Sideway 47.09
J Sideway 52.59
BTW ซึมขึ้น 57.54
PRM Sideway 44.47
MGT ซึมขึ้น 61.54
BRRGIF ลง 26.75
ALT Sideway 47.57
CMAN ซึมขึ้น 66.75
BOFFICE Sideway 47
ABM ซึมขึ้น 56.08
MVP ซึมขึ้น 62.79
SONIC Sideway 59.13
TFFIF Sideway 43.67
MAI Sideway 70.96
SET50 Sideway 47.07
STI ซึมขึ้น 51.28
SETTHSI Sideway 50.4
SET100 Sideway 48.4
SET Sideway 52.26
TPS Sideway 45.97
CRC Sideway 39.79
PRAPAT Sideway 57.48
RT ซึมขึ้น 68.31
sSET ซึมขึ้น 62.2
SAK Sideway 57.07
JAK ซึมขึ้น 50.23
KEX ลง 27.64
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE ขึ้น 60.29
GFPT ลง 36.69
ORI ขึ้น 62.63
RBF Sideway 58.78
UPOIC Sideway 53.53
APURE ซึมขึ้น 66.16
CFRESH ลง 33.28
ACC ซึมขึ้น 63.2
TIPCO Sideway 60.87
ICC ซึมขึ้น 60.88
SABINA Sideway 50.61
TR Sideway 53.45
TTI Sideway 49.04
AEONTS ขึ้น 57.4
KGI ซึมขึ้น 58.37
S11 Sideway 51.9
CHARAN Sideway 61.27
EASON Sideway 49.14
TKT Sideway 57.51
TPA ซึมขึ้น 72.19
TMD Sideway 44.48
PPP Sideway 56.87
SCP ซึมขึ้น 51.57
CI Sideway 52.46
META ซึมขึ้น 66.91
ITD ซึมขึ้น 71.15
MJD ซึมขึ้น 59.98
PF ซึมขึ้น 62.91
SAMCO ซึมขึ้น 75.69
SENA ซึมขึ้น 72.73
TTCL Sideway 48.5
UNIQ ซึมขึ้น 67.63
ERWPF Sideway 64.17
MNRF Sideway 40.78
AKR ซึมขึ้น 63.89
SCG Sideway 56.17
SPCG ซึมลง 38.71
TTW ซึมลง 43.14
LOXLEY Sideway 56.81
SPC Sideway 46.36
RAM Sideway 49.88
FE Sideway 44.47
WAVE Sideway 52.08
DTC Sideway 51.67
SHANG Sideway 41.72
BTSGIF Sideway 54.05
SST ซึมขึ้น 73.42
HUMAN Sideway 45.4
SKE Sideway 49.14
MSC ลง 39.27
MC Sideway 51.99
SMPC Sideway 41.04
BJCHI Sideway 56.62
ARIP Sideway 53.91
CHO Sideway 55.06
CMO Sideway 55.87
STC Sideway 53.13
FPI Sideway 58.61
KUMWEL ซึมขึ้น 65.44
GCAP ซึมขึ้น 58.17
IRCP Sideway 56.45
ITEL ซึมขึ้น 58.96
KIAT ขึ้น 57.41
L&E Sideway 53.95
NBC Sideway 58.07
QTC ซึมขึ้น 55.09
THANA ซึมขึ้น 69.49
TMILL ซึมขึ้น 53.78
WINNER Sideway 47.29
PRAKIT ขึ้น 76.15
TNP ขึ้น 67.07
SMART ซึมขึ้น 76.62
PSTC Sideway 47.96
TPCH ซึมขึ้น 62.45
ALLA Sideway 57.3
BGRIM ลง 34.64
TPIPP Sideway 47.74
TITLE ซึมขึ้น 58.12
7UP ซึมขึ้น 66.82
BGC ซึมลง 44.56
TIGER ซึมขึ้น 55.7
CAZ ซึมขึ้น 57.48
NEX ซึมขึ้น 58.19
KK Sideway 55.17
SO Sideway 45.98
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA Sideway 53.04
SORKON Sideway 44.39
TVI ซึมขึ้น 69.38
TSC ซึมขึ้น 56.01
UP Sideway 45.56
TOPP Sideway 45.24
MCS ลง 40.49
SSSC ซึมขึ้น 69.96
RCI Sideway 57.22
EGATIF Sideway 51.74
CTARAF ซึมลง 39.71
MJLF ซึมลง 45.8
TU-PF Sideway 48.9
PPPM (C, NP)Sideway 50.16
TWZ ซึมขึ้น 58.8
THREL ขึ้น 65.32
CPTGF Sideway 53.02
SUTHA ซึมขึ้น 59.37
CHOW ซึมขึ้น 61.66
ETE ซึมขึ้น 65.21
NPK ลง 39.81
RP ซึมขึ้น 63.44
SIMAT ซึมขึ้น 56.85
RICHY ซึมขึ้น 61.56
XO ซึมขึ้น 51.69
LDC Sideway 47.31
TSE ซึมขึ้น 57.67
ADB ซึมขึ้น 61.22
3K-BAT ลง 37.37