กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTL ซึมลง 38.68
AKP ลง 26.08
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UT Sideway 34.57
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSC ลง 37.81
SRICHA ซึมลง 38.88
MGT Sideway 40.28
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PATO Sideway 60.47
TCCC Sideway 55.05
MCS ซึมลง 36.76
UV ลง 11.8
AGE Sideway 54.29
BAM ลง 27.43
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KGI ลง 13.66
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GL ลง 28.98
TIP ซึมลง 30.22
EASTW ลง 30.31
MORE Sideway 57.32
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TEAMG ลง 37.1
SSPF Sideway 43.71
MDX ลง 33.61
SPRC ลง 31.35
JMART Sideway 51.16
HPT Sideway 43.18
SETHD ลง 21.55
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TIPCO ซึมลง 34.78
ICC ลง 31.25
NSI Sideway 59.98
SAM ซึมลง 41.97
UNIQ ลง 19.09
RATCH ลง 16.53
JWD ซึมขึ้น 54.12
BEAUTY ลง 21.46
MAJOR ซึมลง 42.57
SYMC ซึมขึ้น 58.29
TAPAC ลง 18.18
SONIC Sideway 43.96
NER Sideway 51.08
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPL Sideway 44.83
SCB ลง 28.03
TMT Sideway 56.23
VNG ลง 26.73
CNT ซึมลง 40.71
GLOCON Sideway 41.14
BIZ ลง 27
NFC ลง 38.21
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BBL ลง 34.3
S11 Sideway 51.5
SCC ลง 25.59
TASCO ซึมลง 26.1
CK ลง 32.3
STPI ซึมลง 19.47
NEW Sideway 85.58
SKE ลง 25.87
COMAN Sideway 46.1
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK ลง 34.52
DRT Sideway 51.16
CPN ลง 30.81
AI Sideway 63.34
IT ลง 43.87
GRAMMY ซึมลง 20.92
M ลง 35.53
ABPIF ซึมลง 20.94
AIRA Sideway 43.2
DIMET ลง 28.58
PRIME Sideway 45.03
NPK Sideway 56.74
J ซึมขึ้น 53.54
TPS Sideway 51.48
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JCKH (C)Sideway 54.79
SITHAI ลง 17.65
EASON Sideway 47.4
CSC Sideway 43.96
NCH Sideway 59.82
MIT ซึมขึ้น 54.39
THE Sideway 50.74
LHSC Sideway 49.24
CAZ ลง 31.81
FTREIT ซึมลง 40.88
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPF Sideway 50.61
OCC Sideway 60.78
LH ลง 30.25
GAHREIT Sideway 59.37
MNRF Sideway 35.9
AIT ลง 35.48
OTO ซึมลง 41.23
UMS (C)ซึมลง 28.42
TPCH ลง 36.16
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AFC ซึมลง 38.2
TPCORP Sideway 42.05
GVREIT ลง 22.86
TCJ Sideway 52.1
TPP ลง 24.59
TGPRO Sideway 51.04
TSTH Sideway 43.63
AP ลง 35.74
PLAT ลง 33.21
TTCL Sideway 54.99
MIPF ซึมลง 30.45
FTE ลง 35.18
CENTEL ซึมลง 39.84
BEM ลง 36.62
ARIP Sideway 48.31
WHART Sideway 42.51
ASAP Sideway 50.76
PDJ ซึมลง 44.07
BOFFICE ลง 25.76
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 43.59
PB Sideway 48.44
TOG Sideway 46.13
AMANAH Sideway 46.72
ASK Sideway 42.11
AYUD ลง 34.16
HFT ซึมลง 45.83
TOPP Sideway 50.68
DCON Sideway 50.04
RCI Sideway 58.46
A ซึมลง 43.02
SC ซึมลง 34.96
SIRI ลง 28.16
M-II ลง 26.45
TLGF Sideway 46.35
CHG ลง 38.94
RS Sideway 45.1
VGI Sideway 46.2
WORK Sideway 48.03
ERW ซึมลง 43.91
AAV Sideway 43.6
ADVANC ลง 24.9
PROUD ซึมลง 43.71
BOL ซึมขึ้น 52.56
BSM Sideway 51.77
IRCP Sideway 56.58
SELIC Sideway 46.05
SSP ลง 29.98
MITSIB Sideway 46.49
APP Sideway 58.77
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTT ซึมลง 35.41
TTI ลง 20.7
SAT ซึมขึ้น 63.65
CTW Sideway 49.82
NEP (C)Sideway 50.94
INOX ลง 39.71
MBK Sideway 44.38
AIMIRT Sideway 49.8
BDMS ซึมลง 38.69
SUSCO Sideway 51
AHC ลง 36.55
NTV ซึมลง 36.88
RAM ลง 33.37
SVH ลง 37.19
AMARIN Sideway 42.94
THAI (C, NP)Sideway 40.76
INTUCH ลง 21.29
B52 (C)ซึมลง 47.81
JUBILE Sideway 54.37
TNH ลง 27.96
PSH ลง 34.2
OSP ลง 29.69
GIFT Sideway 33.69
TPRIME ลง 32.88
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPF ลง 29.33
TPLAS ซึมขึ้น 65.7
CIMBT ลง 33.18
KBANK ลง 34.05
KTB ลง 30.52
ASP ซึมลง 37.88
KCAR Sideway 46.84
PL Sideway 42.05
AWC ลง 36.88
VARO ลง 13.49
GC ลง 40.17
IVL ซึมลง 26.96
PTTGC ลง 31.03
UP Sideway 54.64
ALUCON ซึมขึ้น 58.68
TMD Sideway 50.33
LHK Sideway 39.85
ROJNA ลง 38.23
SPALI ลง 35.43
WHA ลง 27.91
M-STOR Sideway 47.62
BCP ลง 22.8
EGCO ลง 12.71
IRPC ลง 21.91
WP ลง 38.6
TOP ลง 25.66
BJC ลง 32.6
SKR Sideway 62.55
VIH ลง 37.28
BEC Sideway 52.09
ROH ซึมขึ้น 85.78
AOT Sideway 45.04
TWZ Sideway 47.61
2S ซึมลง 47.66
CHOW ลง 32.33
EA ลง 32.89
HTECH Sideway 49.6
CHEWA Sideway 54.84
PYLON ลง 26.25
SPVI ซึมขึ้น 54.8
LDC ซึมขึ้น 83.53
TPIPP ซึมลง 40.7
SETCLMV ลง 29.75
SET50 ลง 25.86
SETTHSI ลง 27.6
SET100 ลง 27.64
SET ลง 29.85
IMH ซึมลง 44.44
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 41.73
ORI ซึมลง 41.53
OISHI Sideway 45.99
PM Sideway 56.4
SNP ซึมลง 39.76
SUC Sideway 45.99
TCAP ลง 32.83
TISCO ลง 37.92
THRE Sideway 44.49
CWT Sideway 54.08
SNC Sideway 58.64
GGC ซึมลง 37.65
MILL Sideway 42.44
TWP ลง 32.45
EMC Sideway 54.52
WHABT ซึมขึ้น 54.16
ANAN ลง 35.67
MK ลง 44.05
RML ลง 36.04
SENA ลง 34.77
U ลง 22.6
CTARAF ลง 39.75
FUTUREPF Sideway 46.17
GOLDPF Sideway 57.66
LUXF Sideway 47.5
MNIT2 ซึมลง 42.27
TNPF Sideway 49.82
AKR Sideway 41.73
BAFS ลง 35.2
ESSO ลง 36.6
PTT ลง 24.39
PTTEP ลง 32.38
RPC ลง 38.11
SGP ลง 41.36
TTW ลง 35.9
PDI ซึมลง 44.12
MAKRO Sideway 51.94
SPC ซึมขึ้น 69.79
PCSGH Sideway 44.67
BH ลง 38.87
TLHPF ลง 39.48
LRH ลง 33.42
MANRIN ลง 35.5
SHR ซึมลง 43.41
TRUE ลง 36
KTIS ลง 25.17
PPF Sideway 48.16
BM ลง 29.18
CMO ลง 30.85
BCT ซึมขึ้น 54.03
NBC ลง 33.56
TPAC ซึมขึ้น 54.74
TRT ซึมลง 44.82
TVD ลง 39.67
UAC Sideway 50.9
UBIS ขึ้น 61.7
ATP30 ลง 42.2
RICHY Sideway 47.96
SPA Sideway 46.95
GTB Sideway 52.44
TRITN ซึมขึ้น 60.03
SCM Sideway 34.04
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE ลง 40.03
PRG ซึมลง 40.71
SAUCE Sideway 45.94
SFP ขึ้น 67.06
HREIT ซึมลง 43.98
TK ซึมลง 36.59
BKI Sideway 40.22
MTI ซึมลง 37.36
APCS Sideway 44.69
CITY Sideway 61.87
SSSC Sideway 41.13
PPP Sideway 50.81
AMATA ลง 38.72
BROCK ลง 44.48
GULF ลง 31.67
SEAFCO ลง 32.36
M-PAT Sideway 39.28
SPF ซึมลง 38.52
TIF1 Sideway 46.29
CPALL ลง 27.33
GLOBAL Sideway 49.64
KAMART Sideway 45.75
LOXLEY ลง 31.68
AQUA ลง 30.41
TH Sideway 45.96
TKS Sideway 52.01
DTC Sideway 48.42
BA ซึมลง 37.38
BTSGIF ซึมลง 33.57
HUMAN Sideway 51.06
BROOK ลง 45.98
D Sideway 48.24
RPH ซึมขึ้น 50.67
ARIN Sideway 44.58
CPNREIT ซึมขึ้น 53.92
IMPACT ซึมขึ้น 56.75
MM Sideway 54.49
III ลง 31.03
BGRIM ลง 31.69
SSTRT ลง 39.59
SFLEX ลง 9.52
CRC ลง 38.24