กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 26 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UOBKH Sideway 54.41
HTECH ซึมลง 40.48
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BRR ซึมลง 40.43
UEC Sideway 58.74
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB Sideway 55.19
SITHAI ซึมลง 47.82
PSTC Sideway 59.96
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KYE Sideway 62.89
THIP ซึมลง 47.34
BOL Sideway 48.24
IRCP ซึมลง 48.34
MONO Sideway 49.61
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HREIT Sideway 45.51
TSTH ซึมลง 41.61
BPP Sideway 47.63
SF ลง 36.18
DEMCO Sideway 62.61
SUTHA Sideway 60.16
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MILL Sideway 56.05
NEW Sideway 30.18
CHOW Sideway 59.11
TPRIME ซึมลง 35
AIMCG ซึมลง 46.67
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASK ซึมลง 40.36
CSC ลง 38.33
PAP Sideway 65.13
SAM Sideway 50.49
M-II Sideway 38.03
BAFS ซึมลง 42.72
HPF Sideway 52.81
VCOM Sideway 51.32
TITLE ซึมลง 25.38
ABM Sideway 53.24
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAY Sideway 45.54
CIMBT ซึมลง 46.69
STANLY Sideway 65.11
SCCC Sideway 49.58
QHHR ลง 31.12
METCO Sideway 52.56
SKE Sideway 49.94
LHSC Sideway 37.2
RSP ซึมลง 43.62
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BLA Sideway 46.92
GVREIT ลง 33.79
AMC Sideway 51.73
LHK Sideway 42.76
SOLAR Sideway 50.74
M-CHAI ซึมขึ้น 58.04
COLOR ซึมลง 47.79
TVT Sideway 55.04
SIMAT Sideway 57.59
CPT Sideway 53.62
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MNIT2 Sideway 36.37
CMR Sideway 61.89
RAM Sideway 42.8
SBPF ซึมลง 39.97
LHHOTEL ลง 28.7
IMPACT Sideway 44.1
DREIT Sideway 39.32
STI Sideway 61.62
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TNITY Sideway 63.46
BROCK ซึมลง 37.65
MNIT Sideway 47.98
BGT Sideway 58.41
TNP Sideway 56.01
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRC Sideway 53.83
TU-PF ซึมลง 37.91
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UP Sideway 39.04
M-PAT Sideway 33.35
KDH Sideway 79.67
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ESTAR Sideway 53.79
VIH Sideway 46.37
SYNEX ซึมขึ้น 63.04
M Sideway 52.68
THE Sideway 42.22
OTO Sideway 45.47
PRM Sideway 51.94
FTREIT ลง 40.7
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OGC Sideway 31.92
ECL Sideway 46.86
ML Sideway 57.62
PL ซึมลง 44.26
EASON ซึมลง 44.23
KKC (C)Sideway 47.09
ALUCON Sideway 50.41
ANAN Sideway 48.59
MATCH Sideway 50.45
WORK Sideway 50.72
LRH Sideway 53.94
AU ซึมลง 45.19
BROOK Sideway 50.98
SCN Sideway 59.77
ALLA Sideway 45.67
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NC Sideway 51.43
AJA Sideway 46.84
GJS Sideway 55.22
SMIT Sideway 49.67
TCMC Sideway 49.85
WHABT ซึมลง 46.56
CK Sideway 62.41
PLAT Sideway 51.84
QH Sideway 49.61
RML Sideway 58.87
WHA Sideway 51.87
OHTL ลง 35.21
ASIMAR Sideway 59.75
THMUI Sideway 49.33
PSL Sideway 57.2
CPTGF Sideway 49.98
KWG ซึมลง 45.37
KUMWEL Sideway 57.15
MBAX Sideway 69.98
CHEWA Sideway 56.91
NDR Sideway 52.25
TMC ซึมขึ้น 55.78
UMS (C)Sideway 49.94
NCL Sideway 49.95
FN Sideway 54.05
RWI ซึมขึ้น 71.99
PDJ Sideway 39.87
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE ซึมขึ้น 58.51
CPI Sideway 49.15
MBKET Sideway 73.19
ZMICO Sideway 47.66
MCS ซึมขึ้น 61.78
META Sideway 45.46
AI Sideway 55.05
TSR Sideway 55.99
MIDA ซึมขึ้น 59.43
SINGER ซึมขึ้น 69.95
MSC ซึมลง 42.85
THCOM Sideway 54.97
CHO Sideway 47.8
FPI ลง 27.66
TMILL Sideway 50.54
UAC Sideway 56.79
VPO Sideway 41.44
WHART ลง 35.43
SISB Sideway 54.05
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT Sideway 54.25
LST Sideway 42.17
TTT ซึมขึ้น 64.32
MODERN Sideway 55.92
SIAM Sideway 61.56
JCT Sideway 45.15
TOG ลง 31.94
AMANAH ลง 43.4
TCJ Sideway 54.1
SPACK Sideway 62.59
PERM Sideway 51.12
TMT Sideway 53.84
UMI Sideway 58.29
CNT Sideway 57.7
GLAND Sideway 40.96
M-STOR Sideway 46.12
SSPF Sideway 47.41
LANNA Sideway 51.84
IT Sideway 59.65
SKR Sideway 52.9
WIN Sideway 57.83
MFEC Sideway 44.05
MACO ซึมลง 43.17
ICHI ซึมขึ้น 64.75
ARIP Sideway 52.35
AGE Sideway 45.47
CPR ซึมลง 48
FVC Sideway 52.38
PPS Sideway 47.92
RJH ลง 41.75
JKN Sideway 54.79
PR9 Sideway 50.1
FPT ซึมลง 40.44
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM ลง 36.78
LEE Sideway 53.29
UPOIC Sideway 54.36
FSS Sideway 64.03
GL Sideway 49.38
BKI Sideway 62.44
NKI Sideway 29.05
CEN Sideway 57.49
SRICHA Sideway 49.59
BR ลง 36.91
SHREIT ลง 27.47
TSTE Sideway 50.33
HPT ซึมขึ้น 58.24
LPH Sideway 74.6
NPK ซึมขึ้น 52.03
TVD Sideway 59.88
COMAN Sideway 52.9
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPF ซึมลง 39
GAHREIT Sideway 52.5
TFG ซึมขึ้น 59.1
AQ (C)Sideway 49.94
ECF Sideway 63.82
QTC Sideway 52.36
MORE Sideway 56.03
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAWANG Sideway 56.18
GYT ซึมขึ้น 53.56
NEP (C)Sideway 52
SSSC Sideway 49.62
GOLD Sideway 64.09
JCK Sideway 51.29
NWR ซึมขึ้น 69.5
SMT Sideway 53.85
TEAM Sideway 48.96
CRANE ซึมขึ้น 55.44
OCEAN Sideway 50.63
PICO Sideway 48.43
SKY ซึมลง 38.94
T (C)Sideway 48.12
TPAC ซึมขึ้น 59.06
UWC (C)Sideway 51.1
SMART Sideway 52.1
TIGER Sideway 48.68
W (C)Sideway 42.6
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TNL ซึมลง 37.76
CI Sideway 62.43
PRIN Sideway 56.93
LHPF ลง 38.02
TNPF ลง 37.21
FTE Sideway 48.65
K ลง 43.61
UPA Sideway 54.68
ZIGA Sideway 58.6
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE Sideway 55.33
GBX Sideway 56.43
CHARAN Sideway 45.84
FMT ลง 38.22
CITY Sideway 52.62
TIW ซึมลง 46.57
POPF ซึมลง 38.67
QHOP ลง 41.29
THG Sideway 44.25
BCH Sideway 54.73
CHG ลง 41.41
GRAMMY ซึมขึ้น 58.81
RS ขึ้น 73.11
JTS ซึมขึ้น 74.26
AUCT ซึมขึ้น 52.9
PJW Sideway 59.28
PLANET ซึมขึ้น 54.09
SAAM Sideway 52.85
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ซึมขึ้น 55.42
EE ซึมลง 44.27
SAUCE Sideway 43.52
CPH Sideway 47.03
OCC ลง 29.23
NSI Sideway 46.17
HFT Sideway 59.83
IRC Sideway 54.63
WG ขึ้น 91.79
TYCN ลง 42.18
DCON Sideway 47.13
PPP Sideway 55.63
EMC Sideway 54.83
NNCL Sideway 51.69
CPW Sideway 61.22
PCSGH Sideway 46.16
SVH Sideway 45.96
DTC Sideway 52.96
AAV Sideway 49.07
HUMAN ซึมขึ้น 55.98
FORTH ขึ้น 67.62
WIIK ซึมขึ้น 62.79
BM Sideway 49.41
NBC ขึ้น 75.24
TNH ซึมขึ้น 68.13
ARIN ซึมขึ้น 70.33
KWM Sideway 48.11
TQM ซึมขึ้น 70.43
ZEN Sideway 51.17
BC ซึมลง 44.84