กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MFC Sideway 57.64
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DTCI Sideway 30.09
ROCK ซึมขึ้น 80.54
NCL ซึมลง 41.29
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AYUD Sideway 51.12
PRIN Sideway 53.84
MEGA Sideway 60.05
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IT Sideway 51.62
SKR Sideway 67.14
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NSL Sideway 46.19
LALIN ซึมลง 36.43
BJC Sideway 41.19
SCGP ลง 37.85
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AMC ซึมขึ้น 60.56
MJLF Sideway 52.94
BGRIM ซึมลง 44.37
OR Sideway 42.65
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SORKON Sideway 48.07
GVREIT Sideway 43.01
NNCL Sideway 51.59
CMR ซึมลง 44.33
TEAM ซึมขึ้น 56.24
CV ซึมลง 30.9
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBANK Sideway 56.94
TK Sideway 51.8
SCC Sideway 44.65
BPP ลง 37.7
KDH Sideway 50.85
CPNREIT Sideway 47.1
EPG ลง 40.19
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 42.23
TCAP Sideway 41.42
S11 Sideway 49.94
ITD Sideway 45.29
SEAFCO Sideway 42.62
SRICHA ลง 43.05
GPSC Sideway 42.31
SDC (C)Sideway 55.09
DIMET (C)Sideway 43.05
SET50 ซึมขึ้น 50.36
SETTHSI Sideway 53.75
SET100 Sideway 51.49
SET Sideway 53.75
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PB ซึมขึ้น 58.45
KTC ซึมลง 40.94
GULF ซึมขึ้น 59.99
BCP Sideway 52.36
PCSGH ซึมลง 39.66
AIT Sideway 58.36
SIRIP Sideway 32.63
BROOK Sideway 41.84
ARIN Sideway 50.72
BOFFICE ซึมลง 36.45
SO ซึมขึ้น 65.52
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA ลง 30.27
STGT ลง 21.76
TOA Sideway 42.3
SUPER Sideway 47.03
TPIPL Sideway 44.3
LPF Sideway 48.37
SUSCO Sideway 46.01
FE Sideway 39.68
INTUCH Sideway 55.25
JTS Sideway 58.5
UEC Sideway 54.68
WHART ลง 32.33
B ซึมขึ้น 56.21
SPRIME Sideway 44.42
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE Sideway 50.97
AFC ซึมขึ้น 64.52
GYT Sideway 43.5
TCMC Sideway 45.79
RAM Sideway 46.94
MACO Sideway 48.06
ABPIF ซึมลง 23.72
SCN ซึมลง 37.72
TRITN Sideway 54.15
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
VARO Sideway 49.8
SENA Sideway 49.73
U ซึมขึ้น 61.86
SSPF ลง 37.52
SOLAR Sideway 50.42
TH Sideway 50.44
GENCO Sideway 49.02
DELTA ซึมลง 30.95
SAMTEL ลง 40.45
HPT Sideway 51.39
EA ซึมขึ้น 53.3
FPI ซึมลง 41.54
HYDRO (C)Sideway 54.51
UKEM ซึมลง 42.03
FN Sideway 43.38
ALT Sideway 45.1
MVP Sideway 45.86
W Sideway 61.82
PRAPAT Sideway 48.63
HEMP (C)Sideway 47.23
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 48.79
JCKH (C)Sideway 45.28
ABICO Sideway 45.51
TOG ซึมขึ้น 58.24
BAY Sideway 53.68
INGRS Sideway 47.55
UP Sideway 46.51
CSP Sideway 55.71
AMATAV Sideway 49.27
TMT Sideway 39.43
DCON Sideway 52.14
MBK Sideway 46.64
NUSA Sideway 44.45
MAKRO ซึมขึ้น 56.39
HUMAN ซึมขึ้น 55.67
THE Sideway 43.57
2S Sideway 47.61
ACAP (C, NP)Sideway 46.58
WICE Sideway 48.29
D Sideway 49.06
NBC ซึมขึ้น 61.16
OCEAN ซึมลง 46.01
SPVI Sideway 46.04
UAC ซึมลง 43.89
SAAM Sideway 44.87
APP Sideway 45.92
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AJA ซึมขึ้น 61.32
AMANAH Sideway 48.19
BFIT Sideway 41.27
ECL Sideway 46.9
SLP Sideway 57.09
PAP Sideway 48.61
SMIT Sideway 47.56
EMC Sideway 51.59
EVER Sideway 51.47
COM7 ซึมขึ้น 54.16
PLE Sideway 53.21
UNIQ Sideway 43.81
UV Sideway 47.9
KPNPF Sideway 46.61
AKR Sideway 49.26
BEAUTY Sideway 48.76
CPW Sideway 53.05
MIDA Sideway 49.7
SVH ลง 37.33
AQUA ซึมขึ้น 61.41
PPPM (C, NP)ซึมขึ้น 54.59
NMG (C)ซึมขึ้น 66.92
TTA ลง 32.53
GEL Sideway 56.49
SYNEX Sideway 45.73
AU Sideway 44.55
BKD ซึมลง 44.36
COLOR Sideway 51.62
MONO ลง 37.09
SALEE Sideway 45.97
SANKO Sideway 53.78
CGH Sideway 48.89
NETBAY Sideway 49.11
DOD Sideway 48.83
SGF ซึมขึ้น 54.85
BIZ Sideway 38.54
ACG ซึมขึ้น 55.98
KK Sideway 45.77
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSC ลง 41.44
CITY Sideway 60.95
INOX Sideway 50.49
TGPRO Sideway 55.55
ESTAR Sideway 51.43
PF Sideway 50.4
SF Sideway 59.52
MDX ซึมขึ้น 60.12
HMPRO Sideway 55.67
GRAMMY Sideway 47.9
MCOT ซึมขึ้น 58.96
BWG Sideway 49.01
AIRA Sideway 46.41
BM Sideway 39.11
VL Sideway 45.63
CMO Sideway 60.73
ECF Sideway 48.12
QTC Sideway 48.18
SELIC ซึมลง 44.03
SIMAT Sideway 48.27
TMILL ซึมขึ้น 52.89
TMW ซึมขึ้น 53.57
GLOCON Sideway 46.96
PIMO Sideway 51.41
S Sideway 50.98
RWI Sideway 46.44
PSTC Sideway 51.18
BIG Sideway 60.16
ALLA Sideway 50.25
TIGER Sideway 51.66
FTREIT ซึมลง 37.91
BC ซึมลง 40.64
MICRO ลง 39.53
LEO Sideway 51.46
SABUY ซึมขึ้น 61.79
SAK ซึมลง 42.03
SECURE ซึมขึ้น 53.71
SNNP Sideway 42.77
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PRG Sideway 51.36
MINT Sideway 56.14
TIPCO ซึมลง 44.89
SABINA ซึมลง 37.44
OGC Sideway 47.06
SITHAI Sideway 51.69
FLOYD ซึมขึ้น 55.97
AEONTS Sideway 53.64
FNS Sideway 48.73
ML Sideway 52.8
UOBKH ลง 31.18
PMTA ซึมลง 47.22
CWT Sideway 50.67
SPG Sideway 49.8
PTTGC Sideway 49.39
SAM Sideway 50.93
TKN Sideway 43.54
CNT Sideway 56.27
BCPG ซึมลง 42.44
LH Sideway 51.13
LPN Sideway 49.72
MK Sideway 51.02
PLAT Sideway 55.65
PREB Sideway 45.11
RML Sideway 51.13
STPI Sideway 48.79
SYNTEC Sideway 50.84
ESSO Sideway 54.42
IRPC Sideway 57.25
LANNA ซึมขึ้น 59.93
TSR Sideway 46.94
DDD Sideway 47.88
LOXLEY Sideway 50.97
AHC Sideway 52.96
SPRC Sideway 52.9
VGI Sideway 55.42
AAV Sideway 57.19
PORT ซึมลง 45.74
PSL ลง 38.9
PTG Sideway 46.31
MC Sideway 52.59
CSS Sideway 51.12
WIIK Sideway 52.3
ARIP Sideway 52.55
ARROW Sideway 46.06
ALL ซึมลง 41.31
AF ซึมขึ้น 65.75
AGE ซึมลง 45.02
EFORL ซึมขึ้น 65.81
K Sideway 54.48
TAPAC Sideway 47.92
KWM ซึมลง 41.24
SUN Sideway 48.52
RSP ซึมขึ้น 54.21
ZIGA Sideway 48.49
J Sideway 53.74
ZEN Sideway 53.72
MITSIB Sideway 46.56
KUN ซึมลง 42.06
SFT Sideway 46.23
NCAP ซึมลง 47.68
ALLY ซึมขึ้น 53.02
RT Sideway 49.46
sSET Sideway 57.34
SA ซึมขึ้น 69.5
PROS ซึมขึ้น 56.04
ASW ลง 37.82
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI Sideway 54.74
TRUBB ลง 34.43
UPOIC Sideway 58.42
UVAN Sideway 57.43
LST ซึมขึ้น 55.41
TC Sideway 50.2
PG Sideway 43.62
ASK ลง 39.09
ASP Sideway 46.96
KGI Sideway 49.2
MTC Sideway 53.41
PL Sideway 48.53
IHL ซึมลง 34.15
GC Sideway 59.27
IVL ซึมขึ้น 56.32
TCCC Sideway 53.93
ALUCON ซึมขึ้น 50.93
CCP Sideway 58.34
Q-CON ซึมขึ้น 57.72
BLAND Sideway 52.97
AP ซึมขึ้น 58.32
GLAND Sideway 51.1
MJD Sideway 55.04
NOBLE Sideway 45.84
SIRI Sideway 50.14
TRC (C)Sideway 60.01
EGATIF Sideway 47.41
M-STOR Sideway 44.11
QHHR Sideway 48.25
BAFS ขึ้น 63.58
BANPU Sideway 53.7
RATCH Sideway 48.99
TOP Sideway 52.98
PDI Sideway 45.39
JWD Sideway 42.56
FTE Sideway 47.03
GLOBAL ซึมลง 42.61
KAMART Sideway 50.31
SPI Sideway 48.57
TBSP ซึมขึ้น 65.37
ERW Sideway 55.07
LRH ซึมลง 46.24
OHTL Sideway 38.57
ASIMAR ซึมลง 43.61
RCL ซึมลง 39.87
TSTE Sideway 44.97
METCO ซึมขึ้น 56.32
JMART ขึ้น 71.21
SVOA Sideway 50.55
HPF ซึมลง 39.6
SAWAD Sideway 40.98
KWG (C)Sideway 43.94
AKP Sideway 52.01
CHO Sideway 55.67
ETE Sideway 48.68
HARN ซึมขึ้น 51.18
FVC Sideway 52.61
GCAP ซึมลง 41.98
L&E Sideway 52.36
MBAX Sideway 44.67
MOONG Sideway 53.97
OTO ซึมขึ้น 70.09
PHOL ซึมลง 39.51
PYLON Sideway 49.25
RPH Sideway 47
CBG ลง 34.72
XO ซึมลง 45.57
TNP Sideway 54.39
PLANB Sideway 55.95
TM Sideway 42.91
DOHOME ลง 38.53
TFMAMA ซึมขึ้น 68.25
BTW Sideway 51.33
PRM Sideway 47.79
MGT Sideway 48.59
GTB ซึมขึ้น 54.06
SONIC ลง 43.59
PR9 Sideway 46.45
NER ซึมลง 45.06
CAZ ซึมขึ้น 64.25
AIMCG Sideway 45.64
IMH Sideway 57.18
YGG ลง 34.93
NRF ซึมลง 38.31
KEX ซึมลง 42.25
DMT Sideway 54.24
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HREIT ซึมขึ้น 57.28
TGH ซึมลง 38.8
TCOAT Sideway 75.33
LHK ซึมขึ้น 63.82
MIPF Sideway 21.24
MNIT Sideway 49.11
TTLPF ซึมขึ้น 53.86
TU-PF Sideway 42.81
SPCG ลง 39.57
MUD Sideway 57.34
SWC ซึมขึ้น 60.23
WINNER ลง 33.06
JAK ซึมขึ้น 53.4
PACO Sideway 48.31