กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROCK Sideway 55.35
INSURE Sideway 0.5
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AEC (C)Sideway 60.94
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OGC Sideway 37.76
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TSE Sideway 48.08
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPOLY ขึ้น 69.04
SAMTEL ซึมลง 31.81
PIMO ขึ้น 72.11
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GYT Sideway 38.11
FMT Sideway 35.12
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TNPC Sideway 47.97
TRU Sideway 42.51
RP Sideway 42.27
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SSF ซึมขึ้น 76.7
PMTA ขึ้น 63.09
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MODERN ซึมขึ้น 63.28
MJLF ซึมลง 40.62
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AMATAV ซึมขึ้น 56.23
LHPF Sideway 51.86
URBNPF Sideway 59.06
JKN ซึมขึ้น 77.63
IIG ซึมขึ้น 72.69
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCG Sideway 48.72
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CCET ขึ้น 86.65
ZIGA ขึ้น 82.77
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TVO ขึ้น 69.59
GBX ซึมลง 46.72
KTC ขึ้น 68.4
AH ขึ้น 74.83
SLP Sideway 48.82
SUPER Sideway 52.74
TTA ซึมขึ้น 65.76
SCN Sideway 45.69
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STGT Sideway 55.48
IHL ขึ้น 71.36
NWR ซึมขึ้น 61.25
COL ซึมขึ้น 78.43
MIDA ขึ้น 80.46
MSC ขึ้น 82.82
FN ซึมขึ้น 56.21
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI Sideway 59.19
PG ซึมขึ้น 59.92
WACOAL Sideway 55.76
TSC ซึมลง 36.23
TSR ขึ้น 74.14
METCO ซึมขึ้น 73.76
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MALEE Sideway 46.28
SABINA ซึมขึ้น 67.22
ABICO ขึ้น 68.14
BUI ซึมลง 39.44
CEN Sideway 50.45
CSP Sideway 45.89
TCMC ซึมขึ้น 57.82
PLE Sideway 44.86
ACE ซึมลง 37.67
DELTA ขึ้น 72.51
SVI ซึมขึ้น 62.82
TEAM Sideway 63.78
FORTH ซึมขึ้น 67.61
SAWAD ขึ้น 56.33
GCAP Sideway 53.83
QTC Sideway 40.98
GREEN ขึ้น 69.91
DREIT Sideway 53.61
TQM ขึ้น 63.07
W (C)ซึมขึ้น 59.16
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM Sideway 41.18
CFRESH ซึมขึ้น 58.89
FNS Sideway 52.84
TNITY Sideway 52.15
CHARAN ขึ้น 65.26
BCPG ซึมลง 31.38
NNCL Sideway 57.47
CRANE ซึมลง 40.62
MONO Sideway 53.13
WINNER Sideway 39.57
FSMART ขึ้น 74.4
PSTC Sideway 55.13
FPT Sideway 54.15
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LST Sideway 52.44
TSI (C)ซึมลง 34.2
GJS Sideway 45.86
NOBLE ขึ้น 78.3
TRC ซึมลง 39.72
BR Sideway 58.61
TU-PF Sideway 49.57
CMR Sideway 40.82
MATI Sideway 49.22
ASIA ซึมขึ้น 54.44
CSR Sideway 45
SHANG Sideway 46.22
SQ Sideway 51.32
INET ขึ้น 64.39
MACO Sideway 47.18
THREL Sideway 55.18
SBPF ซึมขึ้น 53.14
TAE ซึมลง 33.42
TNP ซึมขึ้น 58.96
DOD ขึ้น 61.68
RSP Sideway 50.69
CMAN Sideway 41.76
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 63.13
KBS ซึมลง 32.56
KYE Sideway 42.9
SEG Sideway 52.29
TIW Sideway 44.41
TOA ซึมลง 44.69
TPIPL Sideway 58.73
PRIN ซึมขึ้น 66.65
MNIT ซึมขึ้น 61.64
BANPU ซึมขึ้น 55.11
GUNKUL Sideway 42.06
LANNA ซึมลง 37.84
SOLAR ซึมลง 41.99
SINGER Sideway 54.43
MATCH Sideway 51.75
STARK Sideway 47.41
EKH Sideway 55.17
PORT Sideway 53.03
PSL Sideway 54.05
JAS Sideway 52.76
JTS ซึมขึ้น 62.77
CKP Sideway 58.95
WHAUP ซึมลง 32.19
ARROW ซึมขึ้น 57.16
ALL ซึมลง 39.7
VL ซึมลง 41.44
KUMWEL ซึมขึ้น 69.58
ITEL Sideway 63.13
PHOL ซึมลง 39.34
INSET Sideway 61.6
PPS ซึมลง 42.59
NETBAY Sideway 37.9
ADB Sideway 54.95
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPH Sideway 51.94
JCT ซึมลง 44.66
BLA ซึมขึ้น 62.31
INGRS Sideway 55.87
KKC ซึมขึ้น 58.16
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 65.25
CCP Sideway 49.4
UMI Sideway 39.95
SHREIT (NP)ขึ้น 61.56
SPCG Sideway 63.55
ILM (XD)ซึมลง 43
BRR Sideway 47.93
KDH ซึมลง 39.45
M-CHAI ซึมลง 32.97
MPIC Sideway 43.46
TBSP Sideway 48.66
KWC Sideway 42.14
RCL ขึ้น 82.2
TNR Sideway 47.18
SMPC Sideway 58.99
NYT ซึมขึ้น 60.3
CHO Sideway 51.5
SALEE Sideway 50.74
BTW Sideway 46.01
CPT ซึมลง 43.71
MAI ขึ้น 61.08
ZEN ซึมขึ้น 59.03
NEX ซึมลง 38.94
AIMCG ซึมลง 27.33
YGG ซึมขึ้น 58.36
PROSPECT Sideway 38.73
DV8 Sideway 53.55
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAPPE ขึ้น 72.02
STA ซึมขึ้น 56.43
BTNC Sideway 50.02
NC Sideway 70.75
FLOYD Sideway 43.59
AJ Sideway 43
BLAND ซึมขึ้น 57.1
SUPEREIF Sideway 49.88
JCK ซึมขึ้น 61.06
ITD ซึมลง 36.66
ERWPF ซึมลง 45.28
SE-ED ซึมขึ้น 61.09
BWG Sideway 38.8
GRAND Sideway 46.62
OHTL ลง 37.23
SMT ขึ้น 62.8
SIS ขึ้น 72.71
NOK (C, NP)Sideway 32.92
SUTHA ซึมลง 44.4
SCI ลง 38.11
ICHI ขึ้น 69.18
AQ (C)Sideway 51.9
BKD Sideway 48.14
AF Sideway 52.7
AIE Sideway 51.77
FVC Sideway 54.19
K ซึมลง 46.08
ILINK ซึมขึ้น 71.15
KIAT Sideway 47.93
OCEAN Sideway 39.53
PJW ซึมขึ้น 54.33
YUASA Sideway 52.51
PDG Sideway 43.95
CBG Sideway 51.04
XO Sideway 58.71
JSP Sideway 51.52
SMART ซึมลง 36.22
PLANB Sideway 49.78
ETC Sideway 31.86
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT ลง 37.58
RBF Sideway 54.45
APURE ซึมลง 42.04
KSL Sideway 52.58
ACC ซึมลง 46.15
TC Sideway 52.99
SAWANG ซึมขึ้น 63.44
FANCY ลง 30
SIAM ซึมลง 45.95
TMB ซึมลง 41.82
AEONTS ซึมขึ้น 63.48
ECL ซึมขึ้น 55.33
JMT ซึมขึ้น 58.02
UTP Sideway 54.71
SPACK Sideway 50.75
Q-CON Sideway 59.83
TKN Sideway 56.17
AMA Sideway 51.45
KPNPF Sideway 61.67
TTLPF Sideway 53.36
DDD Sideway 58.42
CPW ขึ้น 62.8
PPPM (NP)Sideway 45.2
POST (C)ซึมลง 46.38
ASIMAR Sideway 51.75
THMUI ซึมลง 43.66
SST ซึมลง 40.52
JASIF ซึมลง 35.45
THCOM Sideway 53.74
PTG Sideway 48.62
MC ขึ้น 60.66
CSS Sideway 54.69
WIIK Sideway 51.58
MEGA Sideway 51.27
BJCHI ซึมลง 42.04
HPF Sideway 51.45
KWG Sideway 44.72
AUCT ซึมขึ้น 70.88
BGT Sideway 49.57
APCO Sideway 43.08
AMATAR ซึมลง 39.27
KASET Sideway 48.03
L&E Sideway 52.44
PPM Sideway 53.04
UPA ซึมลง 35.1
T (C)Sideway 63.29
TMI ซึมลง 42.82
TNDT ซึมขึ้น 57.31
KWM Sideway 56.06
KCM ซึมลง 43.42
EPG ขึ้น 58.05
CMC ซึมลง 47.12
VCOM ขึ้น 76.45
DOHOME ขึ้น 66.19
PRM Sideway 53.35
RJH Sideway 51.3
WPH ซึมลง 42.22
BRRGIF ซึมลง 28.01
ALT ซึมลง 40.38
ABM Sideway 43.24
CHAYO Sideway 50.93
7UP Sideway 46.07
sSET Sideway 48.7
IP ซึมขึ้น 56.89