กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MANRIN ซึมขึ้น 63.29
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAMTEL ซึมขึ้น 83.69
KCM ขึ้น 78.34
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TM ขึ้น 84.54
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PDI ขึ้น 65.58
B52 (C)ขึ้น 77.55
PHOL ซึมขึ้น 59.11
ICN ขึ้น 64.92
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GL (SP, C, NP)ซึมลง 33.37
NOK (SP, C, NP)Sideway 42.3
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AI ซึมขึ้น 72.87
CSR ขึ้น 70.9
ACAP (C, NP)Sideway 52.16
COLOR ขึ้น 78.75
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPCORP ขึ้น 87.8
TPBI Sideway 50.78
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AGE ซึมขึ้น 82.76
SE ขึ้น 75.81
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
VPO ซึมขึ้น 77.42
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CEN ขึ้น 93.16
TWPC ขึ้น 72.21
EPG ขึ้น 62.26
PDJ ขึ้น 78.45
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GGC ขึ้น 70.06
TNH ซึมขึ้น 62.61
TAKUNI ซึมขึ้น 75.66
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GC ขึ้น 86.56
AMARIN ขึ้น 91.65
GRAMMY ขึ้น 85.43
DELTA Sideway 55.89
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UTP ขึ้น 63.34
BSBM ซึมขึ้น 70.87
CSP ขึ้น 78.96
PAP ขึ้น 71.08
AIMIRT ซึมขึ้น 64.11
LRH ขึ้น 67.74
SAMART ซึมขึ้น 82.99
ABPIF Sideway 32.36
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAWANG ซึมขึ้น 58.75
METCO ขึ้น 83.81
PPF Sideway 48.1
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UT Sideway 51.19
INOX ขึ้น 70.83
SAM ซึมขึ้น 76.61
WHABT Sideway 51
STARK ขึ้น 64.87
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AYUD Sideway 49.27
SPACK ซึมขึ้น 57.69
M-STOR ซึมขึ้น 59.89
QHHR Sideway 46.03
IRPC ซึมขึ้น 59.53
HANA ขึ้น 59.85
SIRIP Sideway 69.58
KWG ขึ้น 76.54
CHAYO ซึมขึ้น 63.5
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TMT ขึ้น 82.09
KCE ขึ้น 59.46
CIG Sideway 64.73
KASET ซึมขึ้น 75.7
MOONG ขึ้น 71.91
NFC ซึมขึ้น 61.12
SCM ขึ้น 83.12
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PB Sideway 56.24
SAUCE ขึ้น 67.93
TTT Sideway 43.94
DEMCO ซึมขึ้น 59.82
KDH Sideway 54.94
TNDT ขึ้น 78.91
RJH ขึ้น 61.94
SAAM ขึ้น 77.26
KUN ขึ้น 67.97
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PAF ขึ้น 79.38
NKI Sideway 51.12
PTL ซึมขึ้น 54.31
PERM ซึมขึ้น 82.91
COM7 ขึ้น 70.43
LHPF Sideway 47.91
THG ซึมขึ้น 53.79
CCET ขึ้น 70.53
THE ขึ้น 88.29
BM ขึ้น 90.79
UMS (C)ซึมขึ้น 83.24
TPRIME Sideway 45.65
TQM ซึมขึ้น 57.92
APP ขึ้น 69.81
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 53.46
CPL ซึมขึ้น 66.24
SIAM ขึ้น 79.81
OCC ขึ้น 67.65
MTI Sideway 49.79
VARO ซึมขึ้น 51.5
SUPEREIF Sideway 49.51
TPIPL ขึ้น 61.73
A Sideway 53.45
SPALI ซึมขึ้น 59.96
M-II ขึ้น 63.42
QHPF Sideway 50.57
TNPF Sideway 60.22
JWD ขึ้น 68.48
IT ขึ้น 82.05
SPI Sideway 47.96
BCH ขึ้น 70.77
ROH Sideway 46.07
RCL Sideway 60.41
TEAM ซึมขึ้น 74.35
TNR Sideway 41.79
AF ขึ้น 61.14
BOL ซึมขึ้น 55.06
ECF ขึ้น 74.77
EFORL (C)Sideway 52.19
K ขึ้น 72.86
ASN Sideway 47.59
SANKO ขึ้น 64.45
SWC ขึ้น 73.08
RPH ซึมขึ้น 61.04
UBIS ขึ้น 65.05
III ซึมขึ้น 61.34
DOHOME ซึมขึ้น 66.92
PR9 ขึ้น 65.82
GSC ขึ้น 79.64
SFLEX ขึ้น 60.81
IMH ขึ้น 84.47