กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 26 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RP ขึ้น 69.95
PPS ซึมขึ้น 69.44
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 25 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASEFA Sideway 47.46
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPOLY ซึมขึ้น 75.88
7UP Sideway 44.4
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GPI ซึมขึ้น 61.35
CCET Sideway 49.63
UREKA ขึ้น 98.07
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PM ซึมลง 37.69
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIAM ซึมขึ้น 55.7
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UTP Sideway 42.31
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CRD ซึมขึ้น 79.54
TOPP Sideway 52.14
TU Sideway 59.06
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KUMWEL ซึมขึ้น 57.21
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NKI ซึมลง 38.41
BSBM ขึ้น 70.73
UBIS ซึมขึ้น 90.27
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HANA ขึ้น 65.64
TIPH Sideway 93.89
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPA ขึ้น 56.07
CSC Sideway 52.9
SPACK Sideway 50.45
VIH ซึมขึ้น 56.03
ICN ขึ้น 82.65
PROSPECT ซึมขึ้น 61.24
DUSIT ซึมขึ้น 61.29
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE ซึมขึ้น 78.79
INSURE Sideway 47.08
SMK Sideway 34.72
AMA ซึมขึ้น 67.12
CPNCG ขึ้น 69.7
SE-ED ขึ้น 70.64
PRINC ซึมขึ้น 61.73
SMPC ซึมขึ้น 75.99
CMAN ซึมขึ้น 66.02
DITTO ขึ้น 59.9
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
THANI ซึมลง 40.82
IRC Sideway 43.45
TRU ซึมขึ้น 79.86
NVD ขึ้น 76.97
VNG ขึ้น 73.92
PTTEP Sideway 58.77
CENTEL ขึ้น 65.93
BEM ขึ้น 69.86
MFEC ขึ้น 65.45
SYMC ขึ้น 69.15
CHAYO ซึมขึ้น 53.19
SICT ซึมขึ้น 62.53
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PTL ขึ้น 71.51
SCG ขึ้น 71.62
THG ซึมขึ้น 75.21
ROH Sideway 54.47
TNR ซึมขึ้น 55.49
LHHOTEL Sideway 49.02
T (C)ขึ้น 86.25
VPO ซึมขึ้น 71.47
ASAP ซึมขึ้น 63.1
SMD Sideway 56.99
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI ซึมขึ้น 72.63
ICC Sideway 57.01
AH Sideway 43.21
SAT ซึมลง 41.63
SKN ขึ้น 68.46
MIT Sideway 50.55
SHREIT Sideway 50.72
NEW Sideway 49.52
EKH Sideway 58.3
SST ซึมขึ้น 68.5
SMT Sideway 46.57
SUTHA Sideway 46.49
BOL ซึมขึ้น 60.96
SSP Sideway 43.46
FSMART ซึมขึ้น 55.25
WPH ซึมขึ้น 57.92
IIG ขึ้น 82.23
DHOUSE Sideway 57.87
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UT Sideway 62.89
TVI ขึ้น 66.25
APCS ขึ้น 57.96
TMD ซึมขึ้น 61.66
QHPF ซึมขึ้น 71.95
BCH Sideway 46.21
BH ขึ้น 74.22
CHG Sideway 50.59
NTV Sideway 46.9
VIBHA Sideway 46.74
CSR Sideway 11.52
LPH Sideway 49.04
TNH ขึ้น 64.37
SMART ขึ้น 70.19
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BTNC ซึมลง 47.37
TPP ขึ้น 67.06
TLHPF Sideway 51.01
KCE ซึมขึ้น 55.77
TMC ขึ้น 75.57
RICHY ขึ้น 75.8
NOVA Sideway 43.46
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CM Sideway 44.43
KBS ซึมขึ้น 62.01
OISHI Sideway 56.39
SAUCE Sideway 55.45
SNP ซึมขึ้น 59.02
TVO Sideway 41.03
PAF ซึมขึ้น 58.2
SUC Sideway 53.95
TR ซึมขึ้น 72.59
TTT ซึมขึ้น 61.68
UPF ขึ้น 59.82
FANCY ซึมขึ้น 63.41
TPLAS Sideway 42.59
BKI ซึมขึ้น 54.55
BLA ซึมขึ้น 58.55
NSI Sideway 54.7
TSI (C)ขึ้น 80.57
AJ ขึ้น 68.18
THIP ลง 44.73
M-II Sideway 46.88
TCC ขึ้น 82.44
BRR Sideway 43.89
MATCH ซึมขึ้น 59.06
ASIA ขึ้น 64.38
JASIF ซึมขึ้น 58.22
M ซึมขึ้น 59.42
AQ (C)ขึ้น 65.9
BGT ขึ้น 76.51
PROUD ขึ้น 84.55
CIG ขึ้น 68.94
BCT ซึมขึ้น 62.65
SE ขึ้น 68.43
TMI ซึมขึ้น 61.65
TPAC Sideway 62.51
PDG Sideway 48.08
CMC ขึ้น 73.29
III Sideway 50.33
PDJ Sideway 53.15
NEX Sideway 57.29
SK ซึมขึ้น 59.12
JR Sideway 70.52
KISS ขึ้น 63.77
TPCS Sideway 44.3
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH ขึ้น 69.2
CPF ซึมลง 46.28
B-WORK Sideway 57.4
KSL Sideway 52.99
MALEE ซึมขึ้น 59.68
SFP ซึมขึ้น 76.85
SSC ซึมขึ้น 53.49
MODERN ซึมขึ้น 56.37
ADD Sideway 46.13
JCT Sideway 62.36
OCC Sideway 56.77
KTB Sideway 59.69
SCB ขึ้น 66.23
IFS ซึมขึ้น 57.88
MTI ขึ้น 67.75
SR Sideway 52.75
EASON ขึ้น 57.24
TNPC Sideway 56.97
TPBI Sideway 45.33
MILL ขึ้น 62.79
KOOL ขึ้น 59.33
DCC Sideway 45.93
TASCO ซึมลง 41.02
AMATA Sideway 53.71
META Sideway 57.28
NCH ซึมขึ้น 60.48
QH Sideway 51.45
ROJNA Sideway 49.29
AIMIRT ขึ้น 72.33
BDMS Sideway 52.03
WHA ซึมขึ้น 58.7
CTARAF Sideway 53.4
FUTUREPF Sideway 60.05
POPF Sideway 54.13
URBNPF ซึมลง 47.69
DEMCO Sideway 57.27
GUNKUL Sideway 50.95
PTT ขึ้น 64.14
RPC ซึมขึ้น 65.75
ILM ขึ้น 65.8
AMARIN Sideway 45.62
AS Sideway 54.81
MAJOR ซึมขึ้น 63.38
MPIC Sideway 53.92
RS Sideway 46.49
STARK ขึ้น 64.93
WAVE ขึ้น 65.79
WORK Sideway 60.13
KWC Sideway 61.82
DTAC ซึมขึ้น 61.59
TWPC Sideway 51.6
KKP Sideway 51.61
SCI ซึมขึ้น 63.42
ICHI Sideway 43.9
KTIS Sideway 34.71
TAE Sideway 50.14
PPF Sideway 55.7
BSM ซึมขึ้น 64.1
CHOW Sideway 48.05
CPR ขึ้น 57.49
KASET ซึมขึ้น 56.3
CHEWA ซึมขึ้น 63.42
NPK ซึมขึ้น 52.85
INSET ขึ้น 63.46
PJW Sideway 47.38
THANA ซึมขึ้น 57.52
GREEN ซึมขึ้น 57.61
OSP Sideway 44.15
PRAKIT ซึมขึ้น 56.23
LDC Sideway 54.5
KCM Sideway 56.56
LHSC Sideway 50.85
TPCH ซึมขึ้น 62.31
VCOM ขึ้น 72.96
RJH ซึมลง 44.66
JKN Sideway 56.88
ADB Sideway 44.66
BRRGIF Sideway 55.47
ASIAN ซึมขึ้น 52.84
NFC ซึมขึ้น 53.74
MAI ขึ้น 71.96
TQM ซึมลง 43.3
SETHD ซึมขึ้น 61.44
SISB Sideway 47.78
FPT ซึมขึ้น 55.46
TPS ขึ้น 70.81
ETC Sideway 49.26
KBSPIF Sideway 54.78
3K-BAT Sideway 51.3
TQR Sideway 49.44
TTB Sideway 58.73
PROEN ลง 45.27
STOWER (C)Sideway 62.27