กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
VARO ซึมลง 33.47
TCOAT Sideway 62.2
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ROCK Sideway 60.98
FE Sideway 48.33
ASN ขึ้น 80.27
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TTI Sideway 48.68
L&E Sideway 55.43
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
THRE ขึ้น 80.87
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRU ขึ้น 74.49
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPC ขึ้น 84.15
SFLEX ซึมขึ้น 86.96
YGG ขึ้น 89.57
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MAKRO ซึมขึ้น 70.6
ASIA ขึ้น 71.72
KCE ขึ้น 79.21
SAMTEL ซึมขึ้น 62.63
INSET ขึ้น 85.66
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SEG Sideway 44.53
KUN Sideway 54.74
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SELIC ซึมขึ้น 59.05
TRT Sideway 53.84
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PORT ซึมขึ้น 67.33
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BTNC Sideway 23.65
TOA ซึมขึ้น 57.2
SCC ขึ้น 71.17
URBNPF ซึมลง 30.36
AMARIN ขึ้น 73.17
INET ซึมขึ้น 69.11
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PAF ซึมขึ้น 62.55
CWT ขึ้น 66.51
TMD ซึมลง 47.89
GULF Sideway 60.34
TU Sideway 57.43
BJC Sideway 47.53
GRAND ซึมขึ้น 53.24
AIT Sideway 53.75
KTIS ซึมลง 38.27
ALL ซึมขึ้น 85.38
SANKO ซึมขึ้น 64.68
TRITN ขึ้น 78.87
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF ขึ้น 81.94
SFP ซึมขึ้น 94.37
APCS ซึมขึ้น 87
SAT Sideway 54.24
GC Sideway 57.9
TASCO ขึ้น 70.51
SEAFCO ขึ้น 64.59
SPALI ขึ้น 66.49
CTARAF Sideway 54.42
GOLDPF Sideway 49.44
BEAUTY Sideway 51.02
MCOT ซึมลง 40.16
VGI Sideway 49.27
APCO Sideway 51.86
CBG ขึ้น 66.77
WPH Sideway 53.38
ASIAN ขึ้น 65.37
NEX Sideway 61.7
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
HTC Sideway 46.94
SORKON Sideway 54.03
TIPCO ซึมขึ้น 61.55
PG ซึมขึ้น 56.44
DTCI ซึมขึ้น 75.24
AH Sideway 52.03
IVL Sideway 48.91
PATO Sideway 54.25
TPA ซึมขึ้น 53.53
AJ ขึ้น 75.78
PTL ซึมขึ้น 70
TWP Sideway 53.35
RCI Sideway 46.49
AP ขึ้น 69.06
MBK ซึมลง 38.44
NOBLE ซึมลง 38.64
MIT ซึมขึ้น 66.62
BDMS ซึมขึ้น 58.69
LUXF Sideway 48.8
MNRF ซึมลง 43.06
QHPF ขึ้น 56.56
TOP Sideway 56.71
BH ซึมขึ้น 57.29
VIBHA Sideway 53.46
SHANG Sideway 43.54
THAI (C)ซึมลง 44.34
HANA Sideway 57.92
SAMART Sideway 57.78
SYMC Sideway 58.87
SIRIP ซึมลง 41.67
AIRA Sideway 54.09
AKP Sideway 52.75
QLT Sideway 54.16
TAPAC Sideway 34.58
TMI Sideway 53.98
GLOCON ซึมขึ้น 67.89
GREEN ขึ้น 66.66
ASAP ขึ้น 78.09
TM Sideway 51.36
BTW Sideway 60.8
TPIPP Sideway 58.56
SSTRT Sideway 57.91
SONIC Sideway 54.88
IP ขึ้น 74.35
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
B-WORK Sideway 53.55
KSL ซึมลง 49.36
TVO ซึมขึ้น 65.78
SABINA Sideway 53.86
ABICO ซึมขึ้น 68.28
CRD Sideway 52.68
KTB Sideway 47.56
AEONTS ซึมลง 38.86
BFIT ซึมลง 45.52
JMT ขึ้น 69.86
KCAR Sideway 46.62
KTC Sideway 39.63
S11 Sideway 50.15
AWC Sideway 46.27
GGC Sideway 54.71
PTTGC ขึ้น 62.13
TOPP ซึมขึ้น 60.76
TPBI ขึ้น 72.05
CSP Sideway 57.42
CPN Sideway 57.65
LH ซึมขึ้น 58.53
MJD Sideway 36.01
MK ขึ้น 64.79
STEC Sideway 51.32
STPI Sideway 53.16
BKKCP Sideway 52.52
KPNPF Sideway 48.32
TTLPF ขึ้น 57.18
AKR Sideway 57.16
ESSO ขึ้น 64.71
IRPC Sideway 50.68
MDX ขึ้น 65.19
PTT ซึมขึ้น 60.66
PTTEP Sideway 56.61
DDD ซึมลง 47.57
SGP Sideway 54.24
ILM ขึ้น 74.28
AQUA Sideway 55.01
EP Sideway 54.8
SPRC Sideway 57.06
TLHPF Sideway 55.4
EKH Sideway 45.97
KWC Sideway 58.69
DELTA ซึมขึ้น 65.55
SIS ขึ้น 74.33
TWPC Sideway 54.53
PTG ขึ้น 66.63
PACE (C, NP, NC)ซึมลง 38.66
CSS ซึมขึ้น 67.91
ABPIF ซึมลง 46.01
SCI ขึ้น 74.24
WHAUP ซึมขึ้น 59.47
B52 (C)Sideway 54.64
D Sideway 67.69
EA ขึ้น 66.63
HARN ขึ้น 69.59
KIAT Sideway 54.36
RP ขึ้น 69.8
PYLON Sideway 50.69
SPVI ขึ้น 61.1
PRAKIT Sideway 43.69
SPA Sideway 49.74
GIFT Sideway 48.49
EPG Sideway 51.4
PLANB Sideway 58.98
BIG ขึ้น 63.78
III ซึมลง 47.73
DOHOME ซึมขึ้น 80.19
BRRGIF Sideway 55.24
B ซึมขึ้น 65.55
MVP ซึมขึ้น 60.41
NER ซึมขึ้น 57.78
SETCLMV ซึมขึ้น 63.5
SET50 Sideway 54.55
SETHD Sideway 56.62
SET100 ซึมขึ้น 55.95
SET Sideway 56.54
SPRIME ซึมลง 32.43
TPS ซึมขึ้น 70.87
APP ซึมขึ้น 72.23
ACG ซึมขึ้น 66.94
CRC Sideway 48.65
หุ้นที่ค่า MACD เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ORI ขึ้น 65.2
MALEE Sideway 56.14
TC Sideway 57.37
TPLAS ขึ้น 63.29
FLOYD Sideway 57.79
LHFG Sideway 47.3
IFS Sideway 45.26
KGI ซึมลง 45.63
MTC Sideway 53.68
THANI ลง 44.75
PMTA ขึ้น 59.98
MTI Sideway 49.63
SMK ซึมขึ้น 71.32
TIP Sideway 50.62
TVI Sideway 52.45
INGRS Sideway 53.11
SPG Sideway 51.83
TCCC ลง 48.13
TFI (C, NP)Sideway 51.53
INOX Sideway 60.6
KOOL Sideway 61.32
DCC ขึ้น 70.73
DRT Sideway 50.74
BLAND ซึมลง 48.28
VNG ซึมขึ้น 70.57
TKN ซึมขึ้น 61.16
BCPG Sideway 46.52
ITD ซึมลง 48.8
LALIN Sideway 50.72
LPN Sideway 47.09
PF Sideway 52.76
PLE ขึ้น 57.36
PRECHA Sideway 57.81
ROJNA ซึมขึ้น 61.37
SC ซึมขึ้น 63.87
SENA ซึมขึ้น 72.16
AIMIRT Sideway 65.56
U Sideway 54.34
TTCL Sideway 50.99
UNIQ ซึมลง 45.96
UV ซึมลง 45.72
ERWPF Sideway 53.72
FUTUREPF Sideway 61.13
SPF Sideway 54.26
TLGF ซึมลง 45.97
BANPU Sideway 48.47
EGCO Sideway 52.5
GPSC Sideway 51.19
GUNKUL Sideway 48.29
RATCH Sideway 53.05
SCG Sideway 52.1
SPCG Sideway 46.91
TCC Sideway 60.64
PDI Sideway 53.5
COL Sideway 51.72
GLOBAL ซึมขึ้น 67.45
HMPRO Sideway 58.36
KAMART Sideway 51.79
LOXLEY Sideway 54.89
AHC Sideway 51.77
NTV Sideway 46.66
AS (C)ซึมขึ้น 66.95
MAJOR Sideway 48.62
STARK Sideway 53.35
TKS Sideway 49.84
BWG ขึ้น 78.3
GENCO ซึมขึ้น 73.93
CENTEL Sideway 51.69
SHR Sideway 53.53
VRANDA Sideway 59.55
BTS Sideway 52.34
BTSGIF ซึมลง 46.71
TTA Sideway 54
CCET ซึมลง 48.7
SVI ซึมลง 49.18
ADVANC ซึมลง 44.48
JASIF Sideway 53.73
JAS ลง 40.2
PT Sideway 55.02
SVOA ซึมขึ้น 64.88
TRUE ซึมลง 47.86
CKP Sideway 58.09
THREL Sideway 48.9
TNR ขึ้น 86.51
NYT Sideway 49.63
BJCHI Sideway 53.77
SAWAD ซึมลง 44.26
ACAP ซึมลง 45.9
AF Sideway 51.58
WICE ซึมขึ้น 65.25
AMATAR ซึมขึ้น 54.62
ILINK ซึมขึ้น 64.78
LIT Sideway 50.64
PHOL Sideway 58.21
SE ซึมลง 42.83
SWC Sideway 47.58
SSP Sideway 57.61
RPH Sideway 50.95
PSH Sideway 53.57
OSP ลง 43.76
PIMO Sideway 49.82
CPNREIT ลง 41.22
S ลง 43.51
CMC Sideway 52.05
SUN Sideway 56.31
BGRIM ซึมขึ้น 63.27
J ขึ้น 73.91
BIZ ซึมขึ้น 64.11
ADB ซึมขึ้น 68.94
GTB Sideway 52.34
CMAN ซึมขึ้น 64.23
7UP ซึมลง 47.47
MAI ซึมขึ้น 65.92
SETTHSI ซึมขึ้น 55.87
sSET Sideway 57.27
IMH Sideway 48.34