กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
12
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APEX (NP, NC)ซึมลง 49.63
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
PE (SP, NP, NC)Sideway 0
YCI (SP, NC)Sideway 0
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
POST (SP, NC)Sideway 50.55
THAI (SP, NP, NC)Sideway 67.52
PACE (SP, NP, NC)Sideway 0
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0
A5 (SP, NC)Sideway 0
GSTEEL (SP, NC)Sideway 0