กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
15
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
GL (SP, NP, NC)Sideway 30.55
PE (SP, NP, NC)Sideway 0
MAX (SP, NC)Sideway 40.36
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
POST (SP, NC)Sideway 50.6
THAI (SP, NP, NC)Sideway 67.43
NOK (SP, NP, NC)Sideway 31.03
PACE (SP, NP, NC)Sideway 0
APEX (SP, NP, NC)Sideway 52.53
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0
A5 (SP, NC)Sideway 0
GSTEEL (SP, NC)Sideway 0
STAR (NC)ลง 2.54