กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้น ใกล้ปันผล (กำลังจะขึ้น XD)
AIT - XD: 22 เม.ย. 2562
ASIA - XD: 22 เม.ย. 2562
JMT - XD: 22 เม.ย. 2562
BBL - XD: 23 เม.ย. 2562
KTB - XD: 23 เม.ย. 2562
KTB-P - XD: 23 เม.ย. 2562
MAJOR - XD: 23 เม.ย. 2562
MBAX - XD: 23 เม.ย. 2562
TMB - XD: 23 เม.ย. 2562
MFC - XD: 24 เม.ย. 2562
QH - XD: 24 เม.ย. 2562
YUASA - XD: 24 เม.ย. 2562
APCO - XD: 25 เม.ย. 2562
BIZ - XD: 25 เม.ย. 2562
GUNKUL - XD(ST): 25 เม.ย. 2562
GUNKUL - XD: 25 เม.ย. 2562
UBIS - XD: 25 เม.ย. 2562
ADB - XD: 26 เม.ย. 2562
FLOYD - XD: 26 เม.ย. 2562
LHFG - XD: 26 เม.ย. 2562
MINT - XD: 26 เม.ย. 2562
PRM - XD: 26 เม.ย. 2562
TLGF - XD: 26 เม.ย. 2562
AQUA - XD: 29 เม.ย. 2562
ECF - XD: 29 เม.ย. 2562
MOONG - XD: 29 เม.ย. 2562
MTC - XD: 29 เม.ย. 2562
PORT - XD: 29 เม.ย. 2562
ROH - XD: 29 เม.ย. 2562
RSP - XD: 29 เม.ย. 2562
SAPPE - XD: 29 เม.ย. 2562
SCN - XD: 29 เม.ย. 2562
SKR - XD: 29 เม.ย. 2562
STI - XD: 29 เม.ย. 2562
TACC - XD: 29 เม.ย. 2562
THREL - XD: 29 เม.ย. 2562
TISCO - XD: 29 เม.ย. 2562
TISCO-P - XD: 29 เม.ย. 2562
BJC - XD: 30 เม.ย. 2562
BROOK - XD: 30 เม.ย. 2562
CKP - XD: 30 เม.ย. 2562
EASTW - XD: 30 เม.ย. 2562
EKH - XD: 30 เม.ย. 2562
INET - XD: 30 เม.ย. 2562
KKP - XD: 30 เม.ย. 2562
KWC - XD: 30 เม.ย. 2562
KWM - XD: 30 เม.ย. 2562
LPH - XD: 30 เม.ย. 2562
NNCL - XD: 30 เม.ย. 2562
OSP - XD: 30 เม.ย. 2562
PIMO - XD: 30 เม.ย. 2562
SAUCE - XD: 30 เม.ย. 2562
SUN - XD: 30 เม.ย. 2562
TCAP - XD: 30 เม.ย. 2562
TCAP-P - XD: 30 เม.ย. 2562
TM - XD: 30 เม.ย. 2562
TNL - XD: 30 เม.ย. 2562
TOPP - XD: 30 เม.ย. 2562
WIIK - XD: 30 เม.ย. 2562
WIIK - XD(ST): 30 เม.ย. 2562
AHC - XD: 02 พ.ค. 2562
ALLA - XD: 02 พ.ค. 2562
ALUCON - XD: 02 พ.ค. 2562
ANAN - XD: 02 พ.ค. 2562
ASEFA - XD: 02 พ.ค. 2562
BAFS - XD: 02 พ.ค. 2562
CCP - XD: 02 พ.ค. 2562
ESSO - XD: 02 พ.ค. 2562
FNS - XD: 02 พ.ค. 2562
GLOW - XD: 02 พ.ค. 2562
GULF - XD: 02 พ.ค. 2562
HTC - XD: 02 พ.ค. 2562
ICC - XD: 02 พ.ค. 2562
III - XD: 02 พ.ค. 2562
L&E - XD: 02 พ.ค. 2562
MFEC - XD: 02 พ.ค. 2562
NC - XD: 02 พ.ค. 2562
NETBAY - XD: 02 พ.ค. 2562
OCC - XD: 02 พ.ค. 2562
ORI - XD: 02 พ.ค. 2562
PLE - XD: 02 พ.ค. 2562
PRAKIT - XD: 02 พ.ค. 2562
RICHY - XD(ST): 02 พ.ค. 2562
RICHY - XD: 02 พ.ค. 2562
S & J - XD: 02 พ.ค. 2562
SAAM - XD: 02 พ.ค. 2562
SALEE - XD: 02 พ.ค. 2562
SCG - XD: 02 พ.ค. 2562
SHANG - XD: 02 พ.ค. 2562
SITHAI - XD: 02 พ.ค. 2562
SLP - XD: 02 พ.ค. 2562
SPI - XD: 02 พ.ค. 2562
TC - XD: 02 พ.ค. 2562
TFMAMA - XD: 02 พ.ค. 2562
THIP - XD: 02 พ.ค. 2562
TIW - XD: 02 พ.ค. 2562
TOA - XD: 02 พ.ค. 2562
TPCORP - XD: 02 พ.ค. 2562
TVT - XD: 02 พ.ค. 2562
VARO - XD: 02 พ.ค. 2562
WACOAL - XD: 02 พ.ค. 2562
AI - XD: 03 พ.ค. 2562
ASIAN - XD: 03 พ.ค. 2562
BEAUTY - XD: 03 พ.ค. 2562
BGC - XD: 03 พ.ค. 2562
BTNC - XD: 03 พ.ค. 2562
CENTEL - XD: 03 พ.ค. 2562
CHG - XD: 03 พ.ค. 2562
CI - XD: 03 พ.ค. 2562
CPALL - XD: 03 พ.ค. 2562
EPCO - XD: 03 พ.ค. 2562
FVC - XD: 03 พ.ค. 2562
GTB - XD: 03 พ.ค. 2562
HFT - XD: 03 พ.ค. 2562
ICHI - XD: 03 พ.ค. 2562
LH - XD: 03 พ.ค. 2562
MILL - XD: 03 พ.ค. 2562
MM - XD: 03 พ.ค. 2562
MODERN - XD: 03 พ.ค. 2562
NYT - XD: 03 พ.ค. 2562
PPM - XD: 03 พ.ค. 2562
PPS - XD: 03 พ.ค. 2562
PSTC - XD: 03 พ.ค. 2562
ROJNA - XD: 03 พ.ค. 2562
SAWAD - XD: 03 พ.ค. 2562
SAWAD - XD(ST): 03 พ.ค. 2562
SC - XD: 03 พ.ค. 2562
SIS - XD: 03 พ.ค. 2562
SPC - XD: 03 พ.ค. 2562
SSF - XD: 03 พ.ค. 2562
SST - XD: 03 พ.ค. 2562
SVI - XD: 03 พ.ค. 2562
SWC - XD: 03 พ.ค. 2562
THG - XD: 03 พ.ค. 2562
TPA - XD: 03 พ.ค. 2562
TSR - XD: 03 พ.ค. 2562
TWZ - XD: 03 พ.ค. 2562
VNT - XD: 03 พ.ค. 2562
WG - XD: 03 พ.ค. 2562
WHAUP - XD: 03 พ.ค. 2562
WPH - XD: 03 พ.ค. 2562
AKP - XD: 07 พ.ค. 2562
AMATAV - XD: 07 พ.ค. 2562
BEM - XD: 07 พ.ค. 2562
BIG - XD: 07 พ.ค. 2562
BLA - XD: 07 พ.ค. 2562
BRR - XD: 07 พ.ค. 2562
BSM - XD: 07 พ.ค. 2562
COLOR - XD: 07 พ.ค. 2562
COM7 - XD: 07 พ.ค. 2562
CPF - XD: 07 พ.ค. 2562
CSR - XD: 07 พ.ค. 2562
CSS - XD: 07 พ.ค. 2562
FE - XD: 07 พ.ค. 2562
HTECH - XD: 07 พ.ค. 2562
HUMAN - XD: 07 พ.ค. 2562
IHL - XD: 07 พ.ค. 2562
ITEL - XD: 07 พ.ค. 2562
JSP - XD: 07 พ.ค. 2562
JWD - XD: 07 พ.ค. 2562
K - XD: 07 พ.ค. 2562
LRH - XD: 07 พ.ค. 2562
LST - XD: 07 พ.ค. 2562
M - XD: 07 พ.ค. 2562
MATI - XD: 07 พ.ค. 2562
MK - XD: 07 พ.ค. 2562
MK - XD(ST): 07 พ.ค. 2562
NCL - XD: 07 พ.ค. 2562
NER - XD: 07 พ.ค. 2562
NEW - XD: 07 พ.ค. 2562
PB - XD: 07 พ.ค. 2562
PG - XD: 07 พ.ค. 2562
PR9 - XD: 07 พ.ค. 2562
RPH - XD: 07 พ.ค. 2562
SABINA - XD: 07 พ.ค. 2562
SEAFCO - XD: 07 พ.ค. 2562
SEAFCO - XD(ST): 07 พ.ค. 2562
SENA - XD: 07 พ.ค. 2562
SSP - XD: 07 พ.ค. 2562
TNPC - XD: 07 พ.ค. 2562
TPCH - XD: 07 พ.ค. 2562
TWPC - XD: 07 พ.ค. 2562
UKEM - XD: 07 พ.ค. 2562
UPOIC - XD: 07 พ.ค. 2562
2S - XD: 08 พ.ค. 2562
AP - XD: 08 พ.ค. 2562
ARROW - XD: 08 พ.ค. 2562
BAY - XD: 08 พ.ค. 2562
CK - XD: 08 พ.ค. 2562
DEMCO - XD: 08 พ.ค. 2562
EASON - XD: 08 พ.ค. 2562
GYT - XD: 08 พ.ค. 2562
IVL - XD: 08 พ.ค. 2562
PL - XD: 08 พ.ค. 2562
RML - XD: 08 พ.ค. 2562
RP - XD: 08 พ.ค. 2562
SMIT - XD: 08 พ.ค. 2562
SSSC - XD: 08 พ.ค. 2562
SYMC - XD: 08 พ.ค. 2562
TRU - XD: 08 พ.ค. 2562
VIBHA - XD: 08 พ.ค. 2562
AMATA - XD: 09 พ.ค. 2562
AU - XD: 09 พ.ค. 2562
BCH - XD: 09 พ.ค. 2562
BWG - XD: 09 พ.ค. 2562
ESTAR - XD: 09 พ.ค. 2562
HPT - XD(ST): 09 พ.ค. 2562
ILINK - XD: 09 พ.ค. 2562
JUBILE - XD: 09 พ.ค. 2562
NPK - XD: 09 พ.ค. 2562
OHTL - XD: 09 พ.ค. 2562
PF - XD: 09 พ.ค. 2562
PLANB - XD: 09 พ.ค. 2562
PREB - XD: 09 พ.ค. 2562
STA - XD: 09 พ.ค. 2562
SYNTEC - XD: 09 พ.ค. 2562
TITLE - XD(ST): 09 พ.ค. 2562
TITLE - XD: 09 พ.ค. 2562
WHA - XD: 09 พ.ค. 2562
AMARIN - XD: 10 พ.ค. 2562
KAMART - XD: 10 พ.ค. 2562
KCM - XD: 10 พ.ค. 2562
SIAM - XD: 10 พ.ค. 2562
SORKON - XD: 10 พ.ค. 2562
TRITN - XD: 10 พ.ค. 2562
NWR - XD: 13 พ.ค. 2562
TVI - XD: 13 พ.ค. 2562
ITD - XD: 14 พ.ค. 2562