กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้น เพิ่มทุน (กำลังจะขึ้น XR)
NOK - XR: 20 ม.ค. 2563
VI - XR: 24 ม.ค. 2563
YCI - XR: 29 ม.ค. 2563
NEX - XR: 17 ก.พ. 2563