กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
9
หุ้น NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 80.08
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
PE (SP, NP, NC)Sideway 45.55
MAX (NP)Sideway 47.24
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
PPPM (C, NP)Sideway 45.49
PACE (SP, C, NP)Sideway 38.66
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0