กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
11
หุ้น NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
TFI (C, NP)Sideway 54.73
DCORP (NP)Sideway 60.78
PPPM (C, NP)ลง 33.01
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
PE (SP, NP, NC)Sideway 45.51
SSI (SP, NP, NC)Sideway 0
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0
SHREIT (NP)Sideway 50.66
PACE (C, NP, NC)ซึมลง 1.45