กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
13
หุ้น NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.61
PPPM (C, NP)ซึมขึ้น 54.59
ACAP (C, NP)Sideway 46.58
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
GL (SP, NP, NC)Sideway 43.22
PE (SP, NP, NC)Sideway 0
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
THAI (SP, NP, NC)Sideway 67.43
NOK (SP, NP, NC)Sideway 31.03
PACE (SP, NP, NC)Sideway 0
APEX (SP, NP, NC)Sideway 52.64
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0