กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
20
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SFP ลง 6.28
NOVA Sideway 8.76
PACO ซึมลง 18.28
BRRGIF ลง 26.75
KEX ลง 27.64
WACOAL ซึมลง 28.59
MNIT2 ซึมลง 29.39
TOP ซึมลง 29.63
TPAC ลง 29.86
ABPIF Sideway 32.36
AMATAR ซึมลง 32.82
HPF ซึมลง 32.96
CFRESH ลง 33.28
LHSC Sideway 33.55
ROCK ซึมลง 34.22
BCPG ลง 34.28
SGP Sideway 34.3
BCP ลง 34.56
BGRIM ลง 34.64
MEGA ลง 34.67
94
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AIRA ซึมขึ้น 69.02
KKC ขึ้น 69.06
CRD ซึมขึ้น 69.22
AMC ซึมขึ้น 69.24
SKR ขึ้น 69.25
TPLAS ซึมขึ้น 69.32
GUNKUL ซึมขึ้น 69.33
TVI ซึมขึ้น 69.38
THANA ซึมขึ้น 69.49
SIRIP Sideway 69.58
TSTH ขึ้น 69.59
SELIC ซึมขึ้น 69.7
APP ขึ้น 69.81
SSSC ซึมขึ้น 69.96
CIMBT Sideway 70.02
GGC ขึ้น 70.06
TMC ซึมขึ้น 70.35
NEW Sideway 70.37
ASIAN Sideway 70.39
TWP Sideway 70.4
COM7 ขึ้น 70.43
CCET ขึ้น 70.53
BCH ขึ้น 70.77
INOX ขึ้น 70.83
BSBM ซึมขึ้น 70.87
CSR ขึ้น 70.9
MAI Sideway 70.96
MILL Sideway 71.02
PAP ขึ้น 71.08
ITD ซึมขึ้น 71.15
FMT Sideway 71.47
MOONG ขึ้น 71.91
VIBHA ซึมขึ้น 71.95
TPA ซึมขึ้น 72.19
TWPC ขึ้น 72.21
GTB ซึมขึ้น 72.36
SENA ซึมขึ้น 72.73
K ขึ้น 72.86
AI ซึมขึ้น 72.87
SWC ขึ้น 73.08
MBAX ขึ้น 73.39
SST ซึมขึ้น 73.42
MFC ซึมขึ้น 73.56
GYT ซึมขึ้น 73.69
FLOYD ซึมขึ้น 74.03
TEAM ซึมขึ้น 74.35
ECF ขึ้น 74.77
PLANET ซึมขึ้น 74.91
AIE ซึมขึ้น 75.21
TAKUNI ซึมขึ้น 75.66
SAMCO ซึมขึ้น 75.69
KASET ซึมขึ้น 75.7
PJW ซึมขึ้น 75.75
SE ขึ้น 75.81
PRAKIT ขึ้น 76.15
KWG ขึ้น 76.54
SAM ซึมขึ้น 76.61
SMART ซึมขึ้น 76.62
SAAM ขึ้น 77.26
VPO ซึมขึ้น 77.42
B52 (C)ขึ้น 77.55
STGT ขึ้น 78.16
KCM ขึ้น 78.34
PDJ ขึ้น 78.45
COLOR ขึ้น 78.75
TNDT ขึ้น 78.91
CSP ขึ้น 78.96
PAF ขึ้น 79.38
GSC ขึ้น 79.64
JTS ซึมขึ้น 79.8
SIAM ขึ้น 79.81
CHOTI ขึ้น 80.66
MORE ซึมขึ้น 81.54
DTCI ขึ้น 81.56
OCEAN ขึ้น 81.6
IT ขึ้น 82.05
TMT ขึ้น 82.09
AGE ซึมขึ้น 82.76
PERM ซึมขึ้น 82.91
SAMART ซึมขึ้น 82.99
SCM ขึ้น 83.12
UMS (C)ซึมขึ้น 83.24
SAMTEL ซึมขึ้น 83.69
METCO ขึ้น 83.81
IMH ขึ้น 84.47
TM ขึ้น 84.54
GRAMMY ขึ้น 85.43
GC ขึ้น 86.56
CMR ขึ้น 86.76
TPCORP ขึ้น 87.8
THE ขึ้น 88.29
BM ขึ้น 90.79
AMARIN ขึ้น 91.65
CEN ขึ้น 93.16