กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
19
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSR Sideway 11.52
MIPF Sideway 21.24
ABPIF ซึมลง 23.72
STGT ลง 25.36
URBNPF ลง 29.22
DTCI Sideway 30.09
CV ซึมลง 30.9
DELTA ซึมลง 30.95
WINNER ลง 30.97
UOBKH ลง 31.18
SMK ซึมลง 31.9
TTA ลง 32.53
SAWAD Sideway 32.59
SIRIP Sideway 32.63
STA ซึมลง 32.71
YGG ลง 33.68
TRUBB ลง 34.43
KTIS Sideway 34.71
CBG ลง 34.72
63
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
OTO ซึมขึ้น 69.06
TPCH ขึ้น 69.14
SYMC ขึ้น 69.15
CFRESH ขึ้น 69.2
BSBM ขึ้น 69.3
AQ (C)ซึมขึ้น 69.34
SMART ขึ้น 69.37
PPS ขึ้น 69.44
SA ซึมขึ้น 69.5
RICHY ขึ้น 69.54
CI ซึมขึ้น 69.71
AMA ขึ้น 69.84
BEM ขึ้น 69.86
TSI (C)ซึมขึ้น 70.27
CMAN ซึมขึ้น 70.29
JR Sideway 70.52
SCM ซึมขึ้น 70.6
TPOLY ซึมขึ้น 70.62
SE-ED ขึ้น 70.64
CIMBT ขึ้น 70.96
TRT ขึ้น 71.08
SKN ขึ้น 71.09
JMART ขึ้น 71.21
MAI ขึ้น 71.34
VPO ซึมขึ้น 71.47
CMC ขึ้น 71.9
QHPF ซึมขึ้น 71.95
LHFG ขึ้น 72.05
DV8 (C)ซึมขึ้น 72.1
AIMIRT ซึมขึ้น 72.33
TEAMG ซึมขึ้น 72.46
TR ซึมขึ้น 72.59
CPI ซึมขึ้น 72.63
CPNCG ขึ้น 72.66
BGT ขึ้น 73.34
STANLY ขึ้น 74.1
BH ขึ้น 74.22
VNG ขึ้น 74.34
THG ซึมขึ้น 75.21
TMC ซึมขึ้น 75.24
TCOAT Sideway 75.34
CRD ซึมขึ้น 75.77
MTI Sideway 75.96
SMPC ขึ้น 75.99
KKC ซึมขึ้น 76.59
TRUE ขึ้น 76.59
TRU ซึมขึ้น 76.62
SFP ซึมขึ้น 76.85
TVT ขึ้น 77.23
EE ซึมขึ้น 78.79
TTI ซึมขึ้น 80.3
ROCK ซึมขึ้น 80.54
PPM ซึมขึ้น 80.69
SAWANG ซึมขึ้น 81.29
TCC ขึ้น 81.38
IIG ขึ้น 82.23
SCB ซึมขึ้น 82.98
PROUD ซึมขึ้น 83.9
ICN ขึ้น 85.45
TIPH Sideway 86.21
T (C)ขึ้น 86.75
UBIS ขึ้น 93.7
UREKA ขึ้น 98.15