กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
144
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NEWS (C)Sideway 0
INSURE Sideway 0.5
FE Sideway 3.68
SFLEX ลง 9.45
UV ลง 11.8
EGCO ลง 12.29
KGI ลง 13.03
VARO ลง 13.49
BRRGIF ลง 13.7
SORKON Sideway 14.82
RATCH ลง 14.89
SITHAI ลง 17.65
TAPAC ลง 18.18
UNIQ ลง 18.37
SCCC ลง 18.53
QHPF ลง 19.4
ABPIF ซึมลง 20.12
U ลง 20.34
TTI ลง 20.7
IRPC ลง 20.99
BOFFICE ลง 21.23
SETHD ลง 21.63
STEC ลง 21.65
WAVE ลง 21.67
GRAMMY ซึมลง 21.78
BEAUTY ลง 22.15
INTUCH ลง 22.21
TR ลง 22.5
BCP ลง 23.41
STPI ซึมลง 23.99
ADVANC ลง 24.29
PTT ลง 24.39
GVREIT ลง 24.45
TPP ลง 24.59
SET50 ลง 24.79
TOP ลง 25.14
SIRI ลง 25.45
SCC ลง 25.59
PF ลง 25.9
AKP ลง 26.08
TASCO ซึมลง 26.1
MBKET ลง 26.13
PYLON ลง 26.25
IVL ลง 26.36
M-II ลง 26.45
SET100 ลง 26.52
SIRIP ซึมลง 26.82
SKE ลง 26.88
SETTHSI ลง 26.95
BIZ ลง 27
CPTGF ลง 27.26
CPALL ลง 27.33
AIMCG ซึมลง 27.33
BAM ลง 27.43
GPSC ลง 27.63
WHA ลง 27.91
PTTGC ลง 28.11
EASTW ลง 28.22
UMS (C)ซึมลง 28.42
OSP ลง 28.49
DIMET ลง 28.58
S ซึมลง 28.73
SETCLMV ลง 28.9
GL ลง 28.98
BM ลง 29.18
DTAC ลง 29.26
CPF ลง 29.33
GULF ลง 29.33
SET ลง 29.38
VNG ซึมลง 29.68
TFFIF ลง 29.96
FANCY ลง 30
SCB ลง 30.02
BGRIM ลง 30.33
BIG ลง 30.35
SIMAT ซึมลง 30.4
AQUA ลง 30.41
MIPF ซึมลง 30.45
CPN ลง 30.81
ICC ลง 31.25
TIP ซึมลง 31.35
BCPG ซึมลง 31.38
TSC ลง 31.46
KTB ลง 31.57
TMW ลง 31.58
CHOW ลง 31.59
LH ลง 31.61
LOXLEY ลง 31.68
UPA ลง 31.9
PSH ลง 31.95
PTTEP ลง 31.96
TYCN Sideway 31.99
SSP ลง 32
JASIF ซึมลง 32.12
TWPC ลง 32.17
SPRC ลง 32.18
WHAUP ซึมลง 32.19
FPI ซึมลง 32.29
CK ลง 32.3
TIPCO ซึมลง 32.4
GLAND ลง 32.45
SC ลง 32.47
KBS ซึมลง 32.56
MDX ลง 32.68
KTIS ลง 32.76
SCM ซึมลง 32.78
TPRIME ลง 32.88
SAMTEL ซึมลง 32.89
EA ลง 32.89
QHHR ซึมลง 32.95
FTE ลง 32.97
M-CHAI ซึมลง 32.97
LPN ซึมลง 33.08
ETC Sideway 33.14
LPH ซึมลง 33.15
CPR ลง 33.18
SPRIME ลง 33.29
RAM ลง 33.37
III ลง 33.38
LRH ลง 33.42
TAE ซึมลง 33.42
SEAFCO ลง 33.56
NBC ลง 33.56
BTSGIF ซึมลง 33.57
CMO ลง 33.64
PREB ซึมลง 33.65
GIFT Sideway 33.69
TWP ลง 33.84
ALLA ลง 33.93
KBSPIF ซึมลง 33.99
CPNCG ลง 34.08
AYUD ลง 34.16
UMI ลง 34.18
TSI (C)ลง 34.2
ITD ซึมลง 34.38
PLAT ลง 34.41
BAY ซึมลง 34.44
BJC ลง 34.44
SYNTEC ลง 34.45
TRUE ลง 34.47
B-WORK ลง 34.52
UT Sideway 34.57
TCAP ลง 34.62
SENA ลง 34.77
37
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPOLY ขึ้น 69.04
TVO ขึ้น 69.59
IHL ขึ้น 69.76
SPC ซึมขึ้น 69.79
ICHI ขึ้น 70.6
SAPPE ขึ้น 70.74
NC Sideway 70.75
AUCT ซึมขึ้น 70.88
PIMO ขึ้น 72.11
AS ซึมขึ้น 72.18
IIG ซึมขึ้น 72.69
TSR ขึ้น 72.73
KUMWEL ซึมขึ้น 72.86
LDC Sideway 73.24
SIS ขึ้น 73.33
FSMART ขึ้น 74.4
DELTA ขึ้น 74.42
METCO ขึ้น 74.5
WICE ซึมขึ้น 74.68
AH ขึ้น 74.83
GREEN ขึ้น 75.06
HTC ซึมขึ้น 75.16
DTCI Sideway 75.47
VCOM ขึ้น 76.45
SSF ซึมขึ้น 76.7
COL ซึมขึ้น 78.43
ILINK ซึมขึ้น 79.03
MIDA ขึ้น 80.46
NOBLE ขึ้น 80.71
MSC ขึ้น 82.82
JKN ขึ้น 83.22
RCL ขึ้น 84.31
ZIGA ขึ้น 85.15
NEW Sideway 85.58
ROH ซึมขึ้น 85.78
CCET ขึ้น 86.32
TCOAT ซึมขึ้น 94.73