กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
22
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STGT Sideway 0
NEWS (C)Sideway 0
BTNC Sideway 23.65
TITLE ซึมลง 25.38
SHREIT ลง 27.47
FPI ลง 27.66
LHHOTEL ลง 28.7
NKI Sideway 29.05
OCC ลง 29.23
NEW Sideway 30.18
URBNPF ซึมลง 30.36
ICC ซึมลง 30.83
QHHR ลง 31.12
OGC Sideway 31.92
TOG ลง 31.94
SPRIME ซึมลง 32.43
M-PAT Sideway 33.35
VARO ซึมลง 33.47
DIF ซึมลง 33.61
GVREIT ลง 33.79
TAPAC Sideway 34.58
TPRIME ซึมลง 35
63
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AP ขึ้น 69.06
INET ซึมขึ้น 69.11
NWR ซึมขึ้น 69.5
HARN ขึ้น 69.59
RP ขึ้น 69.8
JMT ขึ้น 69.86
SINGER ซึมขึ้น 69.95
MBAX Sideway 69.98
PTL ซึมขึ้น 70
DOD ขึ้น 70.31
ARIN ซึมขึ้น 70.33
XO ขึ้น 70.36
TQM ซึมขึ้น 70.43
TASCO ขึ้น 70.51
VNG ซึมขึ้น 70.57
MAKRO ซึมขึ้น 70.6
DCC ขึ้น 70.73
TPS ซึมขึ้น 70.87
SCC ขึ้น 71.17
SMK ซึมขึ้น 71.32
ASIA ขึ้น 71.72
RWI ซึมขึ้น 71.99
TPBI ขึ้น 72.05
SENA ซึมขึ้น 72.16
APP ซึมขึ้น 72.23
RS ขึ้น 73.11
AMARIN ขึ้น 73.17
MBKET Sideway 73.19
J ขึ้น 73.91
GENCO ซึมขึ้น 73.93
SCI ขึ้น 74.24
JTS ซึมขึ้น 74.26
ILM ขึ้น 74.28
SIS ขึ้น 74.33
IP ขึ้น 74.35
TRU ขึ้น 74.49
LPH Sideway 74.6
ITEL ขึ้น 74.96
DTCI ซึมขึ้น 75.24
NBC ขึ้น 75.24
FANCY ซึมขึ้น 75.53
AJ ขึ้น 75.78
ASAP ขึ้น 78.09
BWG ขึ้น 78.3
TRITN ขึ้น 78.87
KCE ขึ้น 79.21
KDH Sideway 79.67
MIPF ซึมขึ้น 79.77
DOHOME ซึมขึ้น 80.19
AIE ขึ้น 80.26
ASN ขึ้น 80.27
THRE ขึ้น 80.87
RBF ขึ้น 81.94
SPC ขึ้น 84.15
ALL ซึมขึ้น 85.38
INSET ขึ้น 85.66
ALT ขึ้น 85.95
TNR ขึ้น 86.51
SFLEX ซึมขึ้น 86.96
APCS ซึมขึ้น 87
YGG ขึ้น 89.57
WG ขึ้น 91.79
SFP ซึมขึ้น 94.37