กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
TMB ขึ้น 84.04
SYNEX ขึ้น 74.88
LHSC ซึมขึ้น 76.7
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
KBS ซึมขึ้น 64
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
SR Sideway 61.98
SCCC ขึ้น 77.52
CPNCG ขึ้น 77.66
HPF ซึมขึ้น 78.53
AKP ซึมขึ้น 63.22
VL ขึ้น 65.82
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
UPOIC ขึ้น 70.59
SIAM ขึ้น 77.06
JMT ขึ้น 68.86
FMT Sideway 59.06
TPBI ขึ้น 70.62
CITY ขึ้น 86.3
SAM ขึ้น 84.97
SUPEREIF ขึ้น 73.85
STEC ขึ้น 67.61
BAFS ขึ้น 77
BANPU ซึมขึ้น 55.25
IT ซึมขึ้น 77.15
SINGER ขึ้น 90.7
BEM ขึ้น 64.64
M ขึ้น 69.22
AIE ขึ้น 77.16
LPH ขึ้น 81.86
JUBILE ขึ้น 73.2
NPK ซึมขึ้น 56.59
OCEAN ซึมขึ้น 65.7
OTO ซึมขึ้น 73.37
PSH ขึ้น 75.31
WINNER ขึ้น 74.53
VCOM ขึ้น 88.17
MAI ขึ้น 83.45
SETCLMV ขึ้น 75.46
SET50 ขึ้น 73.04
SETHD ซึมขึ้น 75.18
SETTHSI ขึ้น 76.16
SET100 ขึ้น 73.83
SET ขึ้น 74.7
SFLEX ซึมขึ้น 80.86
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
UVAN ขึ้น 68.07
MINT ซึมขึ้น 61.8
OISHI ซึมขึ้น 58.46
TIPCO ซึมขึ้น 63.47
ASEFA ซึมขึ้น 61.5
SABINA Sideway 62.96
BAY ขึ้น 81.26
BBL ขึ้น 80.06
CIMBT ซึมขึ้น 73.65
KBANK ขึ้น 80.96
KTB ซึมขึ้น 72.94
SCB ขึ้น 81.51
TCAP ขึ้น 76.62
TISCO ขึ้น 73.41
KGI Sideway 44.92
ML ขึ้น 80.67
PL Sideway 56.54
CWT ขึ้น 64.63
TSC Sideway 50.18
IVL ซึมขึ้น 61.86
PTTGC ขึ้น 68.78
VNT ซึมขึ้น 63.41
NVD Sideway 63.07
AJ ขึ้น 86.63
CSC ขึ้น 69.34
TMD Sideway 51.4
AMC ขึ้น 69.21
CSP ขึ้น 65.35
GJS ซึมขึ้น 70.46
LHK ขึ้น 79.77
KOOL ซึมขึ้น 63.93
BLAND ซึมขึ้น 71.57
TCMC Sideway 60.34
TPIPL ซึมขึ้น 61.06
A ซึมขึ้น 61.36
ANAN ซึมขึ้น 64.92
CI ขึ้น 81.21
CNT ขึ้น 78.25
CPN ขึ้น 61.77
ITD Sideway 53.95
NOBLE ซึมลง 47.3
QH ขึ้น 70.83
RML ขึ้น 78.38
ROJNA ขึ้น 58.88
SC ซึมขึ้น 64.03
SENA ขึ้น 74.52
SF ซึมขึ้น 64.05
SPALI ขึ้น 64.85
AIMIRT ขึ้น 73.34
STPI Sideway 56.94
TPOLY Sideway 60.53
UNIQ ซึมขึ้น 57.1
UV ขึ้น 62.76
AI ขึ้น 71.99
ESSO ขึ้น 70.47
IRPC ซึมขึ้น 59.75
PTT ขึ้น 63.41
PTTEP ขึ้น 66.91
DDD Sideway 63.47
SGP ซึมขึ้น 60.2
TOP ขึ้น 64.19
TTW ขึ้น 65.17
GLOBAL ขึ้น 77.58
SPI Sideway 67.2
SVH ขึ้น 60.35
BEC Sideway 54.87
TH ซึมขึ้น 57.47
WAVE ซึมขึ้น 57.75
ERW ขึ้น 74.05
SHR ขึ้น 67.46
VRANDA ซึมขึ้น 89.35
AAV ขึ้น 71.87
ASIMAR ซึมขึ้น 78.08
BA ขึ้น 70.05
THMUI ซึมขึ้น 61.19
PSL ขึ้น 72.72
RCL ขึ้น 74.34
TTA ขึ้น 65.96
METCO ขึ้น 73.84
JMART ขึ้น 73.53
SAMART ขึ้น 67.62
SAMTEL Sideway 57.33
SIS ขึ้น 83.6
PTG ขึ้น 74.65
KKP ขึ้น 74.54
SUTHA ขึ้น 83.48
TAE ขึ้น 64.4
CGD Sideway 52.65
EA ขึ้น 67.68
TVT ขึ้น 80.33
QTC ซึมขึ้น 62.51
UPA ซึมขึ้น 74.15
TMC ขึ้น 68.4
TNDT ขึ้น 63.42
UWC (C)ซึมขึ้น 67.36
FN Sideway 63.11
FSMART ซึมขึ้น 61.71
NETBAY ขึ้น 73.2
DOHOME ขึ้น 76.31
PRM ซึมขึ้น 64.85
RJH ซึมขึ้น 65.14
ALT ซึมขึ้น 69.33
B ขึ้น 74.74
sSET ขึ้น 73.62
BC ซึมขึ้น 65.49
AIMCG ซึมขึ้น 73.35
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
SAPPE Sideway 57.53
ORI ขึ้น 71.61
APURE ขึ้น 89.17
CPF ขึ้น 77.07
SSC ขึ้น 67.95
TVO ขึ้น 69.34
TR ขึ้น 78.01
TACC ซึมขึ้น 67.75
DTCI ซึมขึ้น 68.71
HREIT ขึ้น 72.67
LHFG ขึ้น 78.56
AEONTS ซึมขึ้น 67.28
BFIT ขึ้น 61.95
KTC ซึมขึ้น 61.1
MTC ซึมขึ้น 64.68
S11 ขึ้น 61.99
MFC ขึ้น 61.81
THANI ซึมขึ้น 56.15
AYUD Sideway 56.63
BKI ซึมขึ้น 75.71
BLA ขึ้น 69.91
PMTA ขึ้น 69.98
TIP ขึ้น 69.93
TSI Sideway 57.85
AH Sideway 49.36
AWC Sideway 50.06
BAT-3K ซึมขึ้น 69.28
TNPC ซึมขึ้น 64.03
SLP ขึ้น 69.16
VARO ลง 23.68
WG ขึ้น 66.83
SPACK ขึ้น 71.18
INOX ซึมขึ้น 66.86
TSTH ขึ้น 68.46
DCON ซึมขึ้น 69.96
SCC ขึ้น 65.86
AMATA ขึ้น 67.52
AP ขึ้น 70.23
ESTAR ขึ้น 76.16
JCK Sideway 54.76
LALIN ขึ้น 75.88
LH ซึมขึ้น 72.37
MJD Sideway 63
NCH ขึ้น 68.24
NUSA Sideway 58.44
PF ซึมขึ้น 74.41
PRIN ขึ้น 67
TRC ขึ้น 68.4
BDMS ขึ้น 74.25
WHA ขึ้น 66.34
ERWPF ขึ้น 62.28
FUTUREPF Sideway 58.12
POPF ขึ้น 68.92
SPF ซึมขึ้น 71.41
TU-PF ขึ้น 72.08
BCP ขึ้น 74.19
GUNKUL Sideway 58.31
LANNA ขึ้น 82.32
TSR ขึ้น 75.71
WP ขึ้น 73.55
TCC ซึมขึ้น 66.88
BJC ซึมขึ้น 60.87
HMPRO ขึ้น 70.73
KAMART Sideway 59.33
BCH ขึ้น 62.48
KDH ซึมขึ้น 82.62
VIBHA Sideway 55.24
AMARIN Sideway 53.11
MAJOR ขึ้น 66.72
TKS Sideway 61.87
WORK ซึมขึ้น 61.23
ROH Sideway 57.11
AOT ขึ้น 72.72
PORT ขึ้น 66.96
THAI (C)ซึมลง 40.2
ADVANC Sideway 59.25
DTAC ขึ้น 60.54
INTUCH ขึ้น 58.71
MFEC Sideway 41.08
THCOM ซึมขึ้น 66.44
AEC ซึมขึ้น 53.94
ABPIF Sideway 57.26
SAWAD ซึมขึ้น 56.47
KWG Sideway 67.4
SRIPANWA ซึมขึ้น 62.23
THE ขึ้น 58.91
ACAP Sideway 50.28
CHOW ขึ้น 68.66
KUMWEL ซึมขึ้น 70.19
CHEWA ซึมขึ้น 72.17
NDR ขึ้น 66.4
INSET ขึ้น 65.46
PJW ขึ้น 63.92
PPM ซึมขึ้น 66.65
QLT Sideway 56.63
SEAOIL ขึ้น 64.68
SWC Sideway 54.89
UMS (C)ซึมขึ้น 67.29
PRAKIT Sideway 43.81
RICHY ขึ้น 72.32
CPNREIT Sideway 49.05
COMAN ขึ้น 65.84
S ขึ้น 67.03
IMPACT (XD)ขึ้น 70.01
ALLA ขึ้น 75.09
SGF ขึ้น 68.69
TM ซึมลง 42.93
III ซึมขึ้น 58.34
J ขึ้น 68.24
CPT ซึมขึ้น 66.76
DREIT ซึมขึ้น 84.18
BGC ซึมขึ้น 60.41
STI ขึ้น 74.95