กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
THE ขึ้น 88.29
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPCORP ขึ้น 87.8
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIAM ขึ้น 79.81
METCO ขึ้น 83.81
SWC ขึ้น 73.08
UBIS ขึ้น 65.05
UMS (C)ซึมขึ้น 83.24
NCL ซึมขึ้น 67.56
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ขึ้น 80.66
EE ขึ้น 60.29
PRG Sideway 52.6
CPF Sideway 53.11
MALEE Sideway 47.63
OCC ขึ้น 67.65
ABICO ซึมขึ้น 65.38
KTC ซึมขึ้น 58.6
PL ซึมขึ้น 60.85
MTI Sideway 49.79
THRE Sideway 53.89
AWC ซึมลง 42.32
IHL ลง 43.02
UTP ขึ้น 63.34
PATO Sideway 47.05
PTTGC ลง 41.92
NEP (C)Sideway 60.35
CITY ซึมขึ้น 67.09
CSP ขึ้น 78.96
PAP ขึ้น 71.08
PPP Sideway 56.87
SKN Sideway 55.62
SCCC Sideway 54.35
ANAN ซึมขึ้น 62.79
CNT Sideway 60.41
CPN ซึมลง 43.46
ESTAR Sideway 56.48
ITD ซึมขึ้น 71.15
LPN Sideway 52.75
PRIN ซึมขึ้น 57.44
RML ซึมขึ้น 60.74
SENA ซึมขึ้น 72.73
SIRI ซึมขึ้น 59.13
SPALI ซึมขึ้น 59.96
U Sideway 42.72
M-STOR ซึมขึ้น 59.89
TNPF Sideway 60.22
PDI ขึ้น 65.58
JWD ขึ้น 68.48
BEAUTY ซึมลง 42.3
GLOBAL ขึ้น 57.52
ILM Sideway 38.48
IT ขึ้น 82.05
SPI Sideway 47.96
BCH ขึ้น 70.77
CHG ซึมขึ้น 64.21
CMR ขึ้น 86.76
VIH ขึ้น 61.72
AMARIN ขึ้น 91.65
MCOT Sideway 54.14
EKH ขึ้น 62.41
AOT Sideway 48.41
INET ลง 35.19
INTUCH ซึมขึ้น 56.79
SIS ซึมขึ้น 63.95
SYMC Sideway 48.4
SYNEX ซึมขึ้น 66
AEC (C)Sideway 63.41
PRINC ขึ้น 59.82
TNR Sideway 41.79
WIIK Sideway 51.98
ICHI Sideway 53.1
KWG ขึ้น 76.54
SRIPANWA Sideway 50.79
ACAP (C, NP)Sideway 52.16
AF ขึ้น 61.14
LPH ซึมขึ้น 64.86
VL Sideway 61.33
KUMWEL ซึมขึ้น 65.44
HTECH Sideway 51.67
JUBILE Sideway 58.39
LIT ซึมขึ้น 57.77
NDR Sideway 59.1
OCEAN ขึ้น 81.6
PPS Sideway 57.09
SALEE Sideway 55.48
SEAOIL Sideway 48.51
SPVI ซึมขึ้น 60.18
TAPAC ซึมขึ้น 67.4
SSP ซึมลง 42.53
RPH ซึมขึ้น 61.04
TNH ซึมขึ้น 62.61
GREEN ซึมขึ้น 60.74
PDG Sideway 50.89
CBG ซึมลง 37.55
SMART ซึมขึ้น 76.62
CGH ซึมขึ้น 66.06
CMC Sideway 56.92
NETBAY Sideway 47.86
III ซึมขึ้น 61.34
BGRIM ลง 34.64
TFMAMA ซึมลง 48.68
PLANET ซึมขึ้น 74.91
ICN ขึ้น 64.92
TPIPP Sideway 47.74
PDJ ขึ้น 78.45
CHAYO ซึมขึ้น 63.5
MVP ซึมขึ้น 62.79
PR9 ขึ้น 65.82
SETCLMV Sideway 47.03
SETTHSI Sideway 50.4
SET100 Sideway 48.4
SET Sideway 52.26
CAZ ซึมขึ้น 57.48
GSC ขึ้น 79.64
MITSIB Sideway 52.26
IMH ขึ้น 84.47
SICT Sideway 46.63
MICRO Sideway 56.72
PRAPAT Sideway 57.48
SCGP ซึมขึ้น 54.03
NCAP ซึมขึ้น 66.51
RT ซึมขึ้น 68.31
sSET ซึมขึ้น 62.2
IND Sideway 51.71