กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UREKA ขึ้น 98.07
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPP ขึ้น 67.06
BSBM ขึ้น 70.73
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAY Sideway 57.01
T (C)ขึ้น 86.25
TMC ขึ้น 75.57
RICHY ขึ้น 75.8
CMC ขึ้น 73.29
TIPH Sideway 93.89
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 59.42
CFRESH ขึ้น 69.2
LST Sideway 57.85
MALEE ซึมขึ้น 59.68
MINT Sideway 61.27
PAF ซึมขึ้น 58.2
TTT ซึมขึ้น 61.68
CIMBT ขึ้น 70.96
KBANK ซึมขึ้น 63.69
SCB ซึมขึ้น 82.98
FSS Sideway 46.42
ML ซึมขึ้น 54.13
TSI (C)ขึ้น 80.57
TMD ซึมขึ้น 61.66
SCCC Sideway 46.09
CPN ซึมขึ้น 59.63
META Sideway 57.28
LPN Sideway 49.72
DEMCO Sideway 57.27
BH ขึ้น 74.22
MATCH ซึมขึ้น 59.06
MPIC Sideway 53.92
WAVE ขึ้น 65.79
JASIF ซึมขึ้น 58.22
MEGA Sideway 60.05
AQ (C)ขึ้น 65.9
HPT ซึมขึ้น 52.84
PROUD ขึ้น 84.55
COLOR Sideway 55.03
ECF Sideway 50.79
THANA Sideway 57.52
TMI ซึมขึ้น 61.65
PIMO Sideway 53.69
SGF ซึมขึ้น 56.95
BTW Sideway 54.36
ASIAN ซึมขึ้น 52.84
MAI ขึ้น 71.96
SETCLMV Sideway 54.36
SET50 ซึมขึ้น 55.53
SETHD ขึ้น 68.14
SET100 ซึมขึ้น 55.95
SET ซึมขึ้น 57.85
SCM ซึมขึ้น 70.6
JR Sideway 70.52
PROS ซึมขึ้น 56.04
TTB ขึ้น 65.34
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KSL Sideway 52.99
ACC ขึ้น 65.73
MODERN ซึมขึ้น 56.37
STGT ลง 25.36
SIAM ซึมขึ้น 55.7
FLOYD ซึมขึ้น 57.68
ASP Sideway 48.64
GBX ขึ้น 62.86
PL Sideway 48.53
MTI ขึ้น 67.75
AWC ซึมขึ้น 63.07
APCS ขึ้น 57.96
EASON ขึ้น 57.24
TKT Sideway 52.34
KKC ซึมขึ้น 69.84
TCJ ซึมขึ้น 62.46
GC Sideway 59.27
IVL ซึมขึ้น 56.32
PATO ซึมขึ้น 53.91
PTTGC Sideway 49.39
SPACK Sideway 50.45
TFI (NP)ซึมขึ้น 59.61
AMC ซึมขึ้น 60.56
TPBI Sideway 45.33
CEN Sideway 47.22
CSP Sideway 55.71
MILL ขึ้น 62.79
PERM Sideway 48.04
SAM Sideway 50.93
TSTH ซึมขึ้น 54.28
TWP Sideway 54.63
DCC Sideway 45.93
SCC Sideway 44.65
SKN ขึ้น 68.46
EMC Sideway 51.59
UMI ซึมขึ้น 57.62
VNG ขึ้น 73.92
ANAN Sideway 49.49
AP ซึมขึ้น 58.32
TKN Sideway 45.95
CNT Sideway 56.27
JCK Sideway 54.64
ITD Sideway 45.29
GULF ซึมขึ้น 59.99
NCH ซึมขึ้น 60.48
RML Sideway 51.13
SENA Sideway 49.73
AIMIRT ขึ้น 72.33
STEC Sideway 49.58
STPI Sideway 48.79
ACE Sideway 54.12
TTCL ซึมขึ้น 62.08
WHA ซึมขึ้น 58.7
ERWPF Sideway 53.62
LUXF Sideway 55.16
AI Sideway 51.89
BANPU Sideway 53.7
BCP Sideway 52.36
EASTW Sideway 44.95
EGCO Sideway 48.52
ESSO Sideway 54.42
GPSC Sideway 42.31
GUNKUL Sideway 50.95
IRPC Sideway 57.25
WP ซึมขึ้น 57.21
TOP Sideway 52.98
FTE Sideway 47.03
IT Sideway 51.62
VIH ซึมขึ้น 56.03
AS Sideway 54.81
BEC Sideway 51.91
EP ซึมขึ้น 60.03
MAJOR ซึมขึ้น 63.38
MATI Sideway 66.97
NMG (C)ซึมขึ้น 66.92
RS Sideway 46.49
STARK ขึ้น 64.93
TKS ซึมขึ้น 64.04
WORK Sideway 60.13
ERW Sideway 55.07
GRAND Sideway 58.26
BEM ขึ้น 69.86
THMUI ซึมขึ้น 61.93
BTS ขึ้น 64.76
RCL ซึมลง 39.87
WIN ขึ้น 64.94
HUMAN ซึมขึ้น 55.67
SQ Sideway 47.79
ADVANC ซึมขึ้น 62
DTAC ซึมขึ้น 61.59
JAS Sideway 57.04
JTS Sideway 58.5
SAMART Sideway 47.16
TRUE ขึ้น 76.59
WIIK Sideway 52.3
BJCHI Sideway 56.75
SCI ซึมขึ้น 63.42
TAE Sideway 50.14
PPF Sideway 55.7
2S Sideway 47.61
ACAP (C, NP)Sideway 47
AIE ซึมขึ้น 62.88
APCO ซึมขึ้น 63.06
B52 (C)Sideway 59.1
BSM ซึมขึ้น 64.1
LPH Sideway 49.04
VL Sideway 45.63
CMO Sideway 60.73
EA ซึมขึ้น 53.3
KASET ซึมขึ้น 56.3
PJW Sideway 47.38
TVT ขึ้น 72.17
QTC Sideway 48.18
SALEE Sideway 48.12
SKY Sideway 53.54
TNDT Sideway 45.62
TVD ซึมขึ้น 63.46
UKEM ซึมลง 44.45
PSH ซึมขึ้น 55.43
ATP30 ซึมขึ้น 61.89
TAKUNI Sideway 56.04
LDC Sideway 54.5
GIFT ซึมขึ้น 60.32
TPCH ซึมขึ้น 62.31
CGH Sideway 51.41
NETBAY Sideway 49.11
VCOM ขึ้น 72.96
ASAP ซึมขึ้น 65.71
BGRIM ซึมลง 44.37
MGT Sideway 49.61
RJH ซึมลง 44.66
TPIPP ซึมลง 43.46
JKN Sideway 56.88
CPT ซึมขึ้น 62.03
ABM ซึมขึ้น 63.12
MVP Sideway 45.86
TFFIF Sideway 41.76
SETTHSI Sideway 53.75
FPT ซึมขึ้น 55.46
GSC ขึ้น 60.94
TPS ขึ้น 70.81
CRC Sideway 55.9
IIG ขึ้น 82.23
ETC Sideway 49.26
PRAPAT Sideway 49.84
sSET Sideway 57.34
TQR Sideway 49.44
SMD Sideway 56.99
DUSIT ซึมขึ้น 61.29
GROREIT Sideway 51.97
AMR Sideway 47.34