กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCGP ขึ้น 76.11
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSS ขึ้น 89.59
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKN Sideway 62.57
TWPC ขึ้น 71.42
SWC ซึมขึ้น 64.53
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STA ซึมขึ้น 78.05
FSS ซึมขึ้น 66.57
JMART ซึมขึ้น 74.65
PJW ขึ้น 86.12
UEC ซึมขึ้น 64.38
SGF ขึ้น 80.27
MAI ขึ้น 76.01
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI ซึมขึ้น 59.32
FLOYD ขึ้น 77.95
FNS ขึ้น 70.83
SEG ขึ้น 62.81
CWT ขึ้น 73.93
EASON Sideway 54.3
SAT ซึมขึ้น 62.57
SMIT Sideway 59.08
TWP ซึมขึ้น 63.77
PLE Sideway 54.59
TSR ขึ้น 66.97
HUMAN ขึ้น 68.77
SVOA ซึมขึ้น 69.99
QTC ซึมขึ้น 62.95
TVD ขึ้น 81.32
PIMO Sideway 60.37
KWM ขึ้น 75.54
TAKUNI ขึ้น 86.02
TITLE Sideway 40.78
TQM Sideway 53.16
IIG ซึมขึ้น 67.49
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF Sideway 62.78
PM ขึ้น 65.61
PAF ขึ้น 65.36
SAWANG ลง 39.61
TPCORP Sideway 52.06
TACC Sideway 53.62
TISCO ซึมขึ้น 63.68
TMB Sideway 55.08
AEONTS ซึมขึ้น 56.82
ASK Sideway 58.11
IFS ขึ้น 64.27
PL Sideway 58.92
THANI Sideway 51.43
TNITY ขึ้น 78.19
UOBKH Sideway 54.31
PMTA ขึ้น 71.95
IHL ซึมขึ้น 81.2
CTW Sideway 60.55
UTP ขึ้น 75.3
NVD ซึมขึ้น 63.58
CEN Sideway 50.47
LHK Sideway 59.6
MAX Sideway 55.97
MCS ซึมขึ้น 71.58
SAM Sideway 55.13
SUPER ซึมขึ้น 57.99
CNT ซึมขึ้น 60.74
CPN Sideway 48.53
JCK Sideway 45.56
PLAT Sideway 55.2
NUSA Sideway 56.09
SENA Sideway 57.56
BDMS Sideway 51.34
MNIT ขึ้น 57.9
TNPF Sideway 53.43
BAFS Sideway 55.58
DDD Sideway 52.72
RATCH Sideway 41.53
SGP ขึ้น 70.27
SOLAR ซึมขึ้น 61.38
GLOBAL ขึ้น 63.71
HMPRO Sideway 53.23
BCH ขึ้น 58.85
CHG Sideway 53.13
NTV ซึมลง 43.35
EP ขึ้น 76.15
PPPM (NP)ซึมขึ้น 52.69
BWG ซึมขึ้น 57.2
BTS Sideway 51.54
CCET ขึ้น 66.74
HANA ขึ้น 67.64
SVI ซึมขึ้น 66.66
INTUCH Sideway 54.84
JAS Sideway 52.67
JTS Sideway 42.55
MSC ขึ้น 67.61
M Sideway 50.66
AU Sideway 53.8
SRIPANWA Sideway 51.73
ARIP ซึมขึ้น 62.62
AGE ซึมขึ้น 65.58
CHOW Sideway 66.1
CPR ซึมขึ้น 58.88
K ซึมขึ้น 65.25
KASET Sideway 55.16
L&E ขึ้น 69.05
NDR ขึ้น 70.43
ASN Sideway 51.85
TMI ซึมขึ้น 72.79
YUASA Sideway 53.23
UREKA Sideway 57.08
FN Sideway 57.78
COMAN ซึมขึ้น 82.66
LDC ซึมขึ้น 59.57
SPA Sideway 61.11
ALLA ซึมขึ้น 59.84
ICN ขึ้น 75.98
BIZ Sideway 53.47
GTB Sideway 50.95
STI ซึมขึ้น 55.72
SSET ขึ้น 68.39
MORE Sideway 57.04
SFT Sideway 54.18