กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 80.08
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RS ขึ้น 73.22
MGT ขึ้น 83.74
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PHOL ขึ้น 67.49
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE ขึ้น 70.63
LST ลง 45.72
STGT Sideway 68.74
FNS ขึ้น 74.73
GL Sideway 53.23
THANI ซึมขึ้น 73.08
THIP ขึ้น 79.66
TPBI ขึ้น 78.2
TIW ขึ้น 90.79
ANAN Sideway 52.32
AP ขึ้น 64.53
LALIN ซึมขึ้น 69.24
SENA ซึมขึ้น 62.21
SRICHA ซึมขึ้น 73.81
SYNTEC Sideway 55.28
THAI (C)Sideway 60.2
WIIK ขึ้น 74.6
ARIP ซึมขึ้น 65.34
2S ขึ้น 84.61
ECF ซึมลง 42.88
KUMWEL ซึมขึ้น 62.74
TSE Sideway 52.01
TPIPP ซึมขึ้น 72.5
NER ขึ้น 83.42
SETCLMV Sideway 53.4
sSET ขึ้น 58.89
IMH Sideway 54.54
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BAY Sideway 47.2
APCS ซึมขึ้น 71.27
IHL ซึมลง 45.21
UTP ขึ้น 70.66
TCMC Sideway 50.77
BROCK Sideway 62.59
NCH ซึมขึ้น 68.37
SUSCO Sideway 55.34
CHG Sideway 52.18
EKH ซึมลง 39.21
HUMAN ขึ้น 67.41
SMT ขึ้น 83.3
MEGA ซึมลง 49.46
SCI Sideway 66.27
HPT Sideway 47.34
STC ขึ้น 75.03
L&E ขึ้น 70.55
MBAX ซึมขึ้น 82.22
SE ซึมลง 49.61
SALEE ซึมลง 43.55
UAC ซึมขึ้น 67.63
SUN ขึ้น 79.67
III ซึมขึ้น 63.37
TFMAMA Sideway 52.75
RJH ซึมขึ้น 59.51
GTB ขึ้น 81.03
หุ้นที่ค่า RSI เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SORKON ลง 8.41
SABINA ลง 37.9
TPCORP Sideway 50.28
OCC Sideway 49.11
TOG ซึมลง 39.42
BBL ซึมลง 43.36
SCB ซึมลง 39.65
ECL ซึมลง 43.42
HFT ขึ้น 77.83
SNC ซึมขึ้น 74.76
PTTGC ซึมขึ้น 56.74
TMD Sideway 58.52
CITY Sideway 48.09
CSP Sideway 48.76
DCC Sideway 61.93
UMI ซึมขึ้น 58.69
TKN ซึมลง 38.44
JCK Sideway 52.49
BCPG Sideway 48.36
ITD ซึมลง 40.61
LH Sideway 52.31
MK Sideway 59.49
NWR Sideway 43.34
PRECHA Sideway 46.69
SC ขึ้น 66.4
BPP ซึมลง 40.55
SF Sideway 45.51
SIRI Sideway 46.47
FUTUREPF Sideway 55.37
BCP Sideway 47.14
DEMCO ซึมลง 49.65
EGCO ลง 36.24
ESSO ขึ้น 64.31
IRPC ซึมลง 44.17
LANNA Sideway 55.39
MDX ซึมขึ้น 53.6
PTTEP Sideway 53.86
RATCH ซึมลง 40.42
TOP Sideway 54.14
BJC ซึมลง 46.11
FTE ซึมลง 48.12
HMPRO ซึมขึ้น 56.87
SPI ลง 38.95
CMR Sideway 56.07
M-CHAI Sideway 51.89
AS (C)ซึมขึ้น 59.23
SPRC ซึมขึ้น 59.22
MCOT ซึมลง 38.92
TKS ขึ้น 65.62
WAVE ขึ้น 62.79
BEM ซึมลง 40.85
SHR ซึมลง 44.07
PSL Sideway 52.3
RCL ซึมลง 36.8
TTA ซึมลง 45.93
WIN Sideway 54.22
ADVANC ซึมลง 43.92
INTUCH Sideway 47.7
PT ซึมขึ้น 56.1
NOK (C)ลง 41.71
MACO Sideway 51.59
TNR ซึมขึ้น 65.78
TAE ลง 45.68
AKP ซึมขึ้น 64.25
BROOK Sideway 63.97
CGD Sideway 52.95
COLOR Sideway 54.57
LHHOTEL Sideway 26.66
ASN Sideway 48.95
INSET Sideway 59.69
QTC Sideway 37.53
SANKO ซึมขึ้น 62.96
GLOCON ซึมขึ้น 66.99
PSH ลง 41.03
NCL Sideway 50.22
NETBAY ซึมลง 40.45
RSP ซึมขึ้น 59.17
BGRIM ลง 39
DOHOME ขึ้น 71.4
ZIGA ซึมลง 49.9
COTTO Sideway 51.65
SET50 ซึมลง 43.23
SETHD Sideway 50.18
SETTHSI ซึมลง 45.14
SET100 ซึมลง 45.03
SET ซึมลง 47.28
ZEN Sideway 44.65
IP Sideway 55.36
BC ลง 42.33
BAM ซึมขึ้น 54.44