กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
15
หุ้น SP อยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
GL (SP, NP, NC)Sideway 43.22
PE (SP, NP, NC)Sideway 0
MAX (SP, NC)Sideway 40.45
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
POST (SP, NC)Sideway 50.6
THAI (SP, NP, NC)Sideway 67.43
NOK (SP, NP, NC)Sideway 31.03
PACE (SP, NP, NC)Sideway 0
APEX (SP, NP, NC)Sideway 52.64
STAR (SP, NC)Sideway 31.8
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0
A5 (SP, NC)Sideway 0
GSTEEL (SP, NC)Sideway 0