กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
11
หุ้น SP อยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP, NP, NC)Sideway 0
PE (SP, NP, NC)Sideway 45.54
BAT-3K (SP)ซึมขึ้น 94.93
YCI (SP, NC)Sideway 0
KC (SP, NP, NC)Sideway 0
PAE (SP, NP, NC)Sideway 0
NMG (SP, C)Sideway 0
PACE (SP, NP, NC)Sideway 38.62
POLAR (SP, NP, NC)Sideway 0
A5 (SP, NC)Sideway 0
GSTEEL (SP, NC)Sideway 0