กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AH Sideway 54.14
Volumn ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIS Sideway 54.81
Volumn ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SE-ED Sideway 48.51
MFEC ซึมลง 44.09
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AI ซึมขึ้น 60.03
CHG Sideway 54.76
VIBHA ลง 31.8
WAVE ซึมขึ้น 50.92
TTA ซึมลง 36.21
HUMAN ลง 41.77
RPH Sideway 49.46
VPO Sideway 49.43
FSMART Sideway 36.48
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN ซึมขึ้น 62.25
OISHI ซึมลง 43.98
OCC Sideway 59.2
FNS Sideway 51.58
TCCC Sideway 50.99
TPP ลง 29.78
BSBM Sideway 51.11
CCP Sideway 47.02
SEAFCO ลง 25.39
SENA Sideway 43.28
ACE ลง 29.12
BR ลง 28.77
TIF1 Sideway 50.61
GUNKUL ลง 31.03
THG Sideway 45.6
TOP ซึมลง 43.91
CPW Sideway 49.87
GRAND ลง 43.19
MC ซึมขึ้น 55.94
WIIK ซึมขึ้น 65.59
BJCHI ซึมลง 37.87
AIE Sideway 60.6
CMO ซึมลง 38.02
MONO Sideway 52.13
T (C)Sideway 56.06
CPNREIT ซึมลง 23.8
SUN ซึมขึ้น 66.22
ASIAN Sideway 57.01
COTTO ซึมขึ้น 59.33
BGC ลง 25.23
NEX ลง 43.07
YGG ซึมลง 46.51
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI ซึมขึ้น 55.93
B-WORK ซึมลง 47.85
FLOYD Sideway 40.36
BAY Sideway 35.69
PL ซึมลง 44.16
CHARAN Sideway 40.94
CWT ลง 33.13
EASON Sideway 53.29
HFT Sideway 51.26
IRC Sideway 48.07
UTP ซึมลง 44.35
GC Sideway 49.11
CSC Sideway 53
TFI (C, NP)Sideway 48.66
PPP Sideway 50.59
SUPER Sideway 45.21
TASCO Sideway 41.48
VNG Sideway 35.84
A Sideway 47.81
AMATA ซึมลง 41.15
CI ซึมลง 36.73
ITD ลง 34.97
MIT Sideway 49.69
TTCL Sideway 48.44
WHA ลง 25.05
GOLDPF Sideway 45.91
ESSO Sideway 44.25
MDX ซึมลง 43.34
SPCG ขึ้น 57.11
FTE ซึมลง 44.07
LOXLEY ซึมลง 37.69
AHC ซึมลง 44.19
CMR ลง 35.27
AS Sideway 41.7
TLHPF ลง 42.74
MPIC Sideway 53.85
POST (C)Sideway 40.49
VRANDA ซึมลง 40.54
ASIMAR ขึ้น 56.89
KWC ซึมลง 32.5
DELTA Sideway 55.86
METCO ซึมขึ้น 67.49
SMT Sideway 48.8
TEAM Sideway 46.25
GEL Sideway 51.73
INTUCH ซึมขึ้น 58.48
SVOA Sideway 59.25
SYMC ซึมลง 43.19
SUTHA Sideway 44.39
TAE ซึมลง 42.95
AUCT ซึมลง 40.66
BOL Sideway 60.57
CIG ลง 43.65
D Sideway 57.33
STC Sideway 38.58
CHEWA Sideway 50.05
INSET ซึมขึ้น 59.91
PPS Sideway 40.69
PYLON Sideway 31.97
TAPAC Sideway 49.26
SSP Sideway 44.9
GLOCON ลง 41.33
WINNER ลง 39.31
PIMO ซึมขึ้น 64.68
KWM ซึมขึ้น 61.83
XO ซึมขึ้น 52.97
FN ซึมลง 42.92
S ลง 18.22
RWI ซึมลง 40.72
PSTC ซึมลง 33.37
KCM Sideway 45.03
CMC ซึมลง 44.2
PLANB ซึมลง 41.86
SGF ซึมลง 34.8
BIZ Sideway 54.43
CPT ซึมลง 46.02
GTB Sideway 41.89
TIGER Sideway 48.58
PR9 ขึ้น 75.1
SET ลง 29.3
BC Sideway 52.64
AIMCG ซึมลง 42.64
IMH ลง 36.57
CRC Sideway 48.06
DV8 Sideway 45.21
NRF Sideway 55.71
SO Sideway 40.73
PRAPAT Sideway 9.71