กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CGH Sideway 49.15
BIG Sideway 51.89
SGF ซึมขึ้น 60.12
MORE Sideway 50.43
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JCKH (C)ซึมขึ้น 61.47
UOBKH Sideway 53.09
TPP Sideway 76.65
AI ซึมขึ้น 55.2
PORT Sideway 52.79
APEX (C)Sideway 45.95
NYT Sideway 52.56
BKD ลง 38.85
JAK Sideway 0
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE Sideway 53.4
TK Sideway 47.91
BKI ลง 36.73
IVL Sideway 51.27
BSBM Sideway 46.32
MCS ขึ้น 67.99
NOBLE Sideway 48.08
QH Sideway 44.87
CTARAF Sideway 54.93
POPF Sideway 51.21
BANPU Sideway 52.92
DEMCO Sideway 58.83
HMPRO Sideway 51.07
NEW Sideway 34.49
TH Sideway 47.27
WORK Sideway 56.12
BWG Sideway 57.2
BA Sideway 50.39
AIT Sideway 49.57
INET Sideway 58.68
SVOA ซึมขึ้น 55.1
BOL ซึมขึ้น 75.38
LPH ซึมลง 44
COLOR Sideway 43.86
FPI ซึมขึ้น 64.63
HTECH Sideway 41.88
IRCP ซึมขึ้น 71.91
LIT ซึมขึ้น 56.68
NBC Sideway 46.43
PPS Sideway 49
TMILL ซึมขึ้น 60.39
YUASA Sideway 50.58
KWM ขึ้น 66.53
RWI ลง 32.6
VCOM ซึมขึ้น 56.66
DOHOME ขึ้น 70.77
PLANET Sideway 49.49
SETCLMV Sideway 56.59
RT Sideway 49.08
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 43.8
CM ขึ้น 57.72
RBF ซึมขึ้น 66.58
CPF Sideway 50.21
SSF Sideway 52.14
ASEFA ขึ้น 71.66
TVO Sideway 50.77
TACC Sideway 49.83
FANCY ขึ้น 69.26
SITHAI Sideway 48.12
FLOYD ขึ้น 75.44
ASK Sideway 57.44
FSS Sideway 62.7
MFC Sideway 55.33
ML Sideway 51.88
THANI Sideway 45.68
APCS ลง 36.5
CWT ขึ้น 72.16
GYT Sideway 42.71
IHL ซึมขึ้น 70.92
IRC ซึมขึ้น 68.26
SAT Sideway 49.06
SNC Sideway 51.89
UTP ขึ้น 73.49
THIP Sideway 53.74
TSTH Sideway 49.05
TCMC ซึมขึ้น 57.38
BROCK Sideway 43.99
TKN Sideway 49.66
CNT ซึมขึ้น 53.38
META Sideway 51.7
GULF Sideway 41.07
PLE Sideway 49.65
SPALI Sideway 49.06
TRC (C)Sideway 43.58
MNRF ซึมขึ้น 56.43
QHHR Sideway 55.68
QHPF Sideway 38.16
TIF1 Sideway 46.16
TSR ซึมขึ้น 61.79
THG ซึมขึ้น 67.56
JWD Sideway 46.01
FTE Sideway 59.86
SPC ซึมลง 41.92
BH Sideway 53.49
CMR Sideway 47.06
RAM ขึ้น 56.59
VIBHA Sideway 68.65
AQUA ซึมขึ้น 58.03
AS ซึมขึ้น 55.56
EP ซึมขึ้น 58.81
TBSP Sideway 39.38
ERW Sideway 49.53
VRANDA Sideway 53.65
TTA Sideway 55.51
SVI ซึมขึ้น 62.02
TEAM ซึมขึ้น 64.15
PT ซึมขึ้น 59.06
CSS ขึ้น 79.24
WIIK ซึมขึ้น 48.07
HPF Sideway 51.44
SUTHA ซึมลง 47.47
SCI ซึมขึ้น 58.33
ALL Sideway 51.17
AGE Sideway 54.28
AMATAR Sideway 50.86
BCT Sideway 48.26
EFORL (C)Sideway 44.36
HARN ซึมขึ้น 60.32
FVC Sideway 55.03
ITEL ซึมขึ้น 55.75
KIAT Sideway 46.83
NDR ซึมขึ้น 52.56
SANKO Sideway 46.03
T (C)Sideway 42.92
TMI ซึมขึ้น 67.66
GLOCON ลง 28.43
OSP ลง 41.25
PIMO Sideway 51.01
TAKUNI ขึ้น 73.38
XO Sideway 45.15
FN Sideway 49.48
COMAN ซึมขึ้น 67.9
PSTC Sideway 48.36
BGRIM Sideway 49.01
ICN ขึ้น 73
J ขึ้น 65.71
MGT ซึมขึ้น 57.77
WPH ซึมขึ้น 65.64
SSTRT Sideway 48.67
CPT Sideway 44.59
7UP Sideway 64.14
MVP Sideway 45.26
NER ซึมขึ้น 59.82
SAAM Sideway 56.25
TQM Sideway 46.54
ZEN Sideway 55.08
CAZ Sideway 63.38
FPT ซึมขึ้น 57.88
MITSIB Sideway 46.15
SFLEX Sideway 53.49
SCM Sideway 48.85
SO Sideway 44.08
SAK Sideway 44.96