กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FNS Sideway 50.44
Volume ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FUTUREPF ซึมลง 38.29
MSC ลง 39.27
Volume ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CI Sideway 52.46
ESTAR Sideway 56.48
CSS Sideway 50.53
FSMART Sideway 46.14
J Sideway 52.59
TPS Sideway 45.97
Volume ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EE ขึ้น 60.29
GJS ซึมขึ้น 59.59
MILL Sideway 71.02
TYCN ขึ้น 63.92
Q-CON Sideway 41.3
SCP ซึมขึ้น 51.57
TTCL Sideway 48.5
BEC Sideway 41.72
WORK ซึมขึ้น 60.2
MC Sideway 51.99
SMPC Sideway 41.04
TAE ซึมขึ้น 58.4
ARROW Sideway 56.99
CMO Sideway 55.87
KIAT ขึ้น 57.41
RP ซึมขึ้น 63.44
PRAPAT Sideway 57.48
Volume ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CPI ซึมขึ้น 65.73
ORI ขึ้น 62.63
UPOIC Sideway 53.53
HTC Sideway 48.27
LST Sideway 48.37
SAUCE ขึ้น 67.93
TIPCO Sideway 60.87
TEAMG ซึมขึ้น 56.15
ML Sideway 52.6
TNITY Sideway 39.05
INGRS Sideway 54.18
TKT Sideway 57.51
TSC ซึมขึ้น 56.01
GC ขึ้น 86.56
IVL Sideway 53.99
TPBI Sideway 50.78
CEN ขึ้น 93.16
SAM ซึมขึ้น 76.61
KOOL ซึมขึ้น 55.78
DRT Sideway 49.65
PPP Sideway 56.87
TCMC Sideway 50.42
LPN Sideway 52.75
AMA Sideway 47.82
STPI Sideway 53.27
ACE Sideway 51.88
TRC (C)ซึมขึ้น 56.01
UNIQ ซึมขึ้น 67.63
LHPF Sideway 47.91
QHHR Sideway 46.03
GUNKUL ซึมขึ้น 69.33
PCSGH ซึมขึ้น 57.94
RS Sideway 47.71
BWG ซึมขึ้น 60.2
DTC Sideway 51.67
DELTA Sideway 55.89
AIT ซึมขึ้น 64.2
FORTH Sideway 55.91
JMART Sideway 68.28
SAMART ซึมขึ้น 82.99
SAMTEL ซึมขึ้น 83.69
MACO Sideway 49.12
SUTHA ซึมขึ้น 59.37
ICHI Sideway 53.1
ARIP Sideway 53.91
BGT Sideway 49.08
2S Sideway 68.47
AGE ซึมขึ้น 82.76
AKP ซึมขึ้น 60.31
BSM Sideway 55.07
CHOW ซึมขึ้น 61.66
HYDRO (C)Sideway 47.72
IRCP Sideway 56.45
PYLON Sideway 56.57
TMC ซึมขึ้น 70.35
TNDT ขึ้น 78.91
UWC (C)Sideway 46.76
VPO ซึมขึ้น 77.42
VCOM Sideway 49.55
ICN ขึ้น 64.92
NFC ซึมขึ้น 61.12
NER Sideway 48.88
SETHD Sideway 47.46
W ซึมลง 47.1
sSET ซึมขึ้น 62.2
KEX ลง 27.64
Volume ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 42.94
PRG Sideway 52.6
APURE ซึมขึ้น 66.16
CPF Sideway 53.11
MALEE Sideway 47.63
MINT Sideway 47.76
PM ซึมลง 40.63
SNP ซึมลง 43.35
ASEFA ซึมขึ้น 60.03
TVO ลง 37.55
AFC ซึมขึ้น 53.85
PAF ขึ้น 79.38
MODERN ซึมขึ้น 56.87
STGT ขึ้น 78.16
TPLAS ซึมขึ้น 69.32
HREIT ซึมขึ้น 63.45
BBL Sideway 50.14
KBANK ซึมลง 45.95
SCB Sideway 50.21
TCAP ซึมขึ้น 55.18
TMB Sideway 47.44
ECL ซึมขึ้น 55.68
JMT Sideway 46.58
KCAR ซึมลง 44.79
MTC ซึมลง 46.99
MFC ซึมขึ้น 73.56
TK ซึมขึ้น 67.94
BUI ซึมลง 43.29
NSI Sideway 54.35
APCS Sideway 48.84
HFT ซึมขึ้น 60.09
IHL ลง 43.02
IRC Sideway 51.62
SAT ซึมลง 45.07
STANLY Sideway 40.56
FMT Sideway 71.47
GPI Sideway 48.73
PATO Sideway 47.05
PTL ซึมขึ้น 54.31
TCOAT Sideway 48.27
BSBM ซึมขึ้น 70.87
LHK Sideway 52.99
MCS ลง 40.49
PERM ซึมขึ้น 82.91
TGPRO Sideway 60.52
TWP Sideway 70.4
SKN Sideway 55.62
SCCC Sideway 54.35
BLAND Sideway 40.08
TPIPL ขึ้น 61.73
WHABT Sideway 51
EVER Sideway 57.2
BCPG ลง 34.28
LH Sideway 49.47
MBK ซึมลง 39.93
MJD ซึมขึ้น 59.98
NOBLE Sideway 52.42
PLE Sideway 49.01
PRIN ซึมขึ้น 57.44
ROJNA Sideway 44.27
SEAFCO Sideway 47.71
BPP (XD)Sideway 46.66
SF Sideway 55.51
SRICHA ซึมขึ้น 62.76
U Sideway 42.72
LUXF Sideway 51.78
BR Sideway 53.18
MNRF Sideway 40.78
URBNPF Sideway 45.66
BAFS Sideway 41.39
DEMCO ซึมขึ้น 59.82
DDD ซึมขึ้น 55.58
RPC Sideway 52.63
SPCG ซึมลง 38.71
SUSCO Sideway 49.03
TCC Sideway 62.82
BEAUTY ซึมลง 42.3
FTE Sideway 49.99
AQUA Sideway 48.91
AS ลง 39.86
STARK ขึ้น 64.87
WAVE Sideway 52.08
ASIA ซึมขึ้น 59.29
ERW Sideway 50.08
LRH ขึ้น 67.74
BEM ซึมลง 36.72
VRANDA Sideway 41.77
SHANG Sideway 41.72
AAV Sideway 40.65
AOT Sideway 48.41
BA Sideway 43.18
BTS ซึมลง 37.12
BTSGIF Sideway 54.05
PSL Sideway 47.57
TTA Sideway 56.94
SQ ซึมขึ้น 52.81
SVI ซึมขึ้น 50.85
ADVANC Sideway 42.74
JASIF Sideway 50.32
INTUCH ซึมขึ้น 56.79
JAS Sideway 42.14
PT Sideway 46.38
TWPC ขึ้น 72.21
TRUE Sideway 47.76
PTG Sideway 52.75
TFG Sideway 44.9
M Sideway 37.76
TNR Sideway 41.79
WIIK Sideway 51.98
MEGA ลง 34.67
NYT Sideway 55.93
BJCHI Sideway 56.62
WHAUP Sideway 47.33
ALL ลง 43.44
BKD Sideway 58.56
BM ขึ้น 90.79
PROUD ซึมขึ้น 57.84
BOL ซึมขึ้น 55.06
D Sideway 52.95
STC Sideway 53.13
CRANE ซึมขึ้น 56.29
EFORL (C)Sideway 52.19
FPI Sideway 58.61
GCAP ซึมขึ้น 58.17
LHHOTEL Sideway 45.55
ILINK Sideway 50.58
JUBILE Sideway 58.39
L&E Sideway 53.95
MBAX ขึ้น 73.39
CHEWA (XD)ซึมขึ้น 61.52
MONO ซึมลง 35.85
NPK ลง 39.81
PHOL ซึมขึ้น 59.11
SE ขึ้น 75.81
PPM ขึ้น 62.52
SEAOIL Sideway 48.51
SKY Sideway 42.31
GLOCON Sideway 48.91
UAC Sideway 56.35
UEC Sideway 55.5
PSH Sideway 49.57
OSP ซึมลง 44.07
WINNER Sideway 47.29
ARIN ซึมขึ้น 52.28
PDG Sideway 50.89
PRAKIT ขึ้น 76.15
CBG ซึมลง 37.55
XO ซึมขึ้น 51.69
SPA Sideway 39.12
TNP ขึ้น 67.07
IMPACT Sideway 40.24
TPCH ซึมขึ้น 62.45
DOD Sideway 42.66
BGRIM ลง 34.64
TFMAMA ซึมลง 48.68
ZIGA Sideway 49.5
BIZ Sideway 51.54
PRM Sideway 44.47
TPIPP Sideway 47.74
JKN Sideway 45.61
ADB ซึมขึ้น 61.22
ALT Sideway 47.57
DREIT Sideway 54.35
CMAN ซึมขึ้น 66.75
BGC ซึมลง 44.56
SONIC Sideway 59.13
SAAM ขึ้น 77.26
SETCLMV Sideway 47.03
STI ซึมขึ้น 51.28
SETTHSI Sideway 50.4
SET100 Sideway 48.4
SET Sideway 52.26
ZEN ลง 40.65
FTREIT Sideway 57.26
MITSIB Sideway 52.26
APP ขึ้น 69.81
BAM ลง 36.14
SICT Sideway 46.63
SCM ขึ้น 83.12
DV8 Sideway 67.99
DHOUSE ซึมขึ้น 64.63
WGE ซึมขึ้น 67.38
NOVA Sideway 8.76
PACO ซึมลง 18.28