กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TVT ซึมลง 41.23
Volume ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BEC ซึมลง 44.25
GRAMMY ซึมลง 25.48
SKE ซึมลง 45.47
D Sideway 44.17
ARIN ขึ้น 84.99
UREKA ซึมขึ้น 52.09
Volume ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
JCKH (C)Sideway 49.6
SMK ลง 25.79
TRU Sideway 53.61
TSC Sideway 50.88
TSTH Sideway 44.51
SHREIT Sideway 31.31
INET Sideway 49.03
TFG ซึมลง 42.15
KKP ลง 35.95
PICO Sideway 54.16
TMI Sideway 43.77
PDG ขึ้น 63.04
SUN ซึมขึ้น 52.29
MGT Sideway 42.1
MORE Sideway 42.69
BC ลง 36.22
AIMCG ซึมลง 43.13
SECURE ซึมลง 44.27
Volume ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
APURE ขึ้น 83.47
CPF Sideway 42.9
SAUCE ซึมขึ้น 71.21
SORKON ซึมขึ้น 60.06
BTNC ซึมลง 40.33
CPH ลง 37.67
NC ซึมลง 47.96
SUC ลง 27.77
MODERN ลง 29.06
SIAM Sideway 44.72
JCT ลง 40.76
ABICO ขึ้น 62.9
TOG ซึมขึ้น 55.11
ECL ลง 26.07
TSI (C)Sideway 40.35
TVI ลง 30.07
IRC Sideway 45.59
SLP Sideway 51.57
CTW Sideway 42.62
FMT ซึมลง 43.18
KKC ซึมขึ้น 54.76
PATO Sideway 48.14
TCCC Sideway 40.37
ALUCON ลง 32.49
CSC ลง 33.17
SPACK Sideway 44.4
CSP ขึ้น 60.33
EMC ซึมลง 41.14
NUSA ลง 38.62
PRIN Sideway 46.61
MIT Sideway 43.23
SENA ลง 21.95
U Sideway 47.09
BDMS Sideway 43.77
ERWPF ซึมลง 42.21
M-PAT Sideway 46.49
M-STOR ซึมขึ้น 54.07
MNIT Sideway 59.99
QHOP ลง 36.47
TU ซึมขึ้น 62.6
TIF1 Sideway 54.9
JWD ขึ้น 63.85
KAMART ลง 22.93
LOXLEY Sideway 50.75
SKR Sideway 69.42
MATCH ซึมลง 38.95
STARK ขึ้น 60.24
TBSP Sideway 60.01
WORK ลง 34.94
VRANDA ซึมลง 24.97
ASIMAR Sideway 47.44
KWC ซึมลง 13.04
PSL ขึ้น 71.53
SIS Sideway 44.82
SYMC ลง 36.02
TWZ ลง 45.11
CKP Sideway 58.35
TNR ซึมลง 44.31
NYT ขึ้น 64.63
SRIPANWA ลง 41.06
BGT ลง 33.8
B52 (C)ซึมลง 41.94
BROOK Sideway 54.99
BCT Sideway 54.54
EA Sideway 49.5
FPI ซึมขึ้น 58.79
LHHOTEL ลง 35.46
MOONG ลง 41.81
TAPAC Sideway 48.58
SSP ซึมลง 38.84
RWI ซึมขึ้น 58.26
KCM Sideway 47.66
NEWS (C)Sideway 53.64
SSTRT Sideway 50.46
CMAN ลง 35.42
COTTO Sideway 47.79
ACG ซึมลง 39.32
SCM ซึมขึ้น 63.79
PRAPAT Sideway 47.65
DHOUSE Sideway 49.98