กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KBANK ซึมลง 37.03
IVL ลง 39.76
ADB Sideway 52.98
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASP ซึมขึ้น 61.93
FSS Sideway 53.92
GBX ซึมขึ้น 56.53
TIP ซึมขึ้น 62.95
AWC Sideway 45.07
LHK Sideway 40.49
DRT ซึมขึ้น 61.8
RCI ขึ้น 71.76
A Sideway 54.46
TTLPF ซึมขึ้น 53.06
NOK (C)ลง 37.91
M ลง 27.16
ALL Sideway 53.6
IRCP ซึมขึ้น 60.43
PYLON Sideway 52.79
KWM ซึมขึ้น 65.52
SONIC ขึ้น 63.6
TIGER Sideway 47.4
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF Sideway 52.83
MINT (XW)ซึมลง 43.79
TR ลง 42.21
SCB ซึมลง 40.68
TCAP Sideway 46.46
MFC Sideway 53.71
CITY Sideway 49.75
MAX (NP)Sideway 73.64
CCP Sideway 64.37
Q-CON Sideway 57.33
SCCC ซึมขึ้น 64.07
TPIPL ซึมขึ้น 53.87
WHABT ซึมลง 42.82
VNG Sideway 50.83
ANAN Sideway 47.22
AP ซึมขึ้น 59.66
EVER ซึมลง 45.15
GULF (XR)ลง 34.75
NCH ซึมขึ้น 63.35
MJLF ซึมลง 39.68
THG ซึมลง 42.78
SPC Sideway 46.76
KDH ซึมลง 21.89
POST (C)Sideway 44.94
CENTEL Sideway 50.24
HANA ซึมขึ้น 65.69
CKP ซึมขึ้น 66.41
THREL ลง 39.95
NYT Sideway 49.6
KWG Sideway 52.03
2S ซึมขึ้น 75.2
BROOK Sideway 55.46
BSM ซึมลง 41.84
NDR Sideway 48.15
TMW ลง 29.33
RPH Sideway 52.2
ATP30 Sideway 49.33
PDG Sideway 59.62
FN ซึมขึ้น 59.45
IMPACT ลง 28.58
SMART ขึ้น 65.15
FSMART ขึ้น 59.97
WHART ซึมลง 38.41
PSTC ลง 39.85
PLANB ซึมลง 42.72
VCOM ซึมขึ้น 60.21
DOD Sideway 50.46
TPIPP ซึมขึ้น 64.18
PDJ ซึมขึ้น 75.02
GTB ขึ้น 77.46
BRRGIF ซึมลง 42.74
MVP ซึมลง 44.98
MORE ขึ้น 75.56
ACG ซึมลง 47.34
W (C, XR)ขึ้น 62.84
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KSL ซึมขึ้น 58.82
PM ซึมขึ้น 58.44
CPH ซึมลง 42.58
PG ซึมลง 40.57
SABINA ลง 39.06
TTT ซึมขึ้น 65.06
WACOAL Sideway 45.31
SITHAI Sideway 46.81
OCC Sideway 45.63
ABICO ซึมขึ้น 57.65
FLOYD ซึมลง 47.39
BAY Sideway 43.97
BBL ซึมลง 40
KTB ซึมลง 37.91
TISCO ซึมลง 41.74
AEONTS ลง 30.07
AMANAH ซึมลง 39.15
ASK Sideway 49.79
GL Sideway 48.37
JMT ซึมขึ้น 62.68
KTC Sideway 41.38
MTC ลง 40.25
THANI ขึ้น 62.06
TNITY Sideway 48.53
AYUD ลง 23.63
BUI Sideway 59.42
SEG Sideway 48.18
TSI Sideway 49.75
TVI ขึ้น 64.23
AH ซึมลง 44.46
TKT Sideway 57.26
TRU Sideway 35.88
TSC Sideway 55.86
SNC ขึ้น 73.1
TCJ Sideway 56.56
GGC Sideway 41.18
VNT ขึ้น 62.12
WG ซึมขึ้น 86.43
AJ Sideway 47.6
THIP ขึ้น 69.96
TMD Sideway 47.16
CSP Sideway 50.95
GJS Sideway 43.6
TGPRO Sideway 44.93
TIW ซึมขึ้น 80.83
KOOL ซึมลง 45.59
SCC Sideway 49.93
SKN ซึมขึ้น 61.23
TCMC ซึมลง 43.72
UMI Sideway 50.31
AMATA ลง 35.96
CPN ลง 39.63
ESTAR ซึมลง 44.5
JCK ซึมลง 47.63
BCPG Sideway 48.67
ITD ลง 37.05
NWR Sideway 43.8
QH Sideway 51
RML Sideway 50.36
SC Sideway 59.35
SIRI Sideway 46.47
AIMIRT Sideway 51.86
SYNTEC Sideway 48.7
EGATIF Sideway 53.72
UV Sideway 42.75
WHA ซึมขึ้น 53.98
CPNCG Sideway 49.72
GOLDPF Sideway 48.44
BR ลง 18.47
SSPF ซึมขึ้น 55.59
TLGF ลง 24.04
AI Sideway 50.82
AKR Sideway 48.97
BANPU ลง 38.85
DEMCO ลง 45.97
IRPC ลง 40.01
MDX Sideway 51.7
TOP Sideway 51.21
CPALL Sideway 53.3
SINGER Sideway 47.77
PCSGH Sideway 44.35
M-CHAI Sideway 51.89
AS (C)ซึมขึ้น 58.42
GRAMMY Sideway 56.73
MCOT ซึมลง 39.44
GENCO Sideway 53.98
ASIA Sideway 36.89
LRH ซึมลง 45.04
ASIMAR Sideway 59.03
BA ซึมลง 34.12
PORT Sideway 52.76
PSL Sideway 52.11
RCL ลง 34.36
THAI (C)ซึมลง 47.45
TTA ลง 42.31
JMART Sideway 59.68
MSC Sideway 48.58
SVOA Sideway 52.52
SYNEX ขึ้น 81.64
MACO Sideway 49.44
SAWAD (XD)ลง 37.34
APCO Sideway 49.54
AMATAR ซึมลง 45.21
BOL ซึมขึ้น 65.62
CGD Sideway 45.85
VL Sideway 61.78
CIG Sideway 53.97
STC ซึมขึ้น 65.44
EA Sideway 52.04
EFORL (C)Sideway 48.27
KIAT ซึมขึ้น 65.03
MBAX ซึมขึ้น 84.68
OCEAN Sideway 47.07
SE Sideway 49.61
PPM ลง 37.12
PPS ซึมลง 41.38
SANKO Sideway 56.96
SEAOIL Sideway 46.33
SKY Sideway 48.96
SSP Sideway 44.51
GLOCON ขึ้น 66.99
UAC Sideway 48.5
GREEN Sideway 56.06
PSH ซึมลง 44.59
PIMO Sideway 55.8
CPNREIT ลง 20.54
KCM Sideway 51.68
SCN Sideway 44.15
NETBAY ซึมลง 46.77
III ขึ้น 68.36
ZIGA ซึมลง 47.29
WPH Sideway 46.83
TRITN Sideway 59.73
COTTO Sideway 50.52
BGC ซึมลง 40.64
NER ขึ้น 71.8
MAI ขึ้น 62.03
SET50 ลง 40.37
SETHD Sideway 48.38
STI Sideway 61.19
SETTHSI ซึมลง 42.79
SET100 ซึมลง 41.91
SET ซึมลง 43.44
TPS Sideway 54.82
SFLEX Sideway 39.32
SICT Sideway 60.43