กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
MK 3.98,3.96,3.92,3.96,4.00,4.00,4.02,4.02,4.04,4.00,4.04,4.06,4.06,4.02,4.02,4.04,4.00,4.00,4.02,3.98,4.02,4.02,4.00,3.96,3.96,3.94,3.94,3.90,3.98,3.96,3.96,3.94,3.96,3.96,3.96,3.96,3.98,4.00,4.00,4.10,3.98,3.98,3.92,3.90,3.98,4.00,3.94,3.96,3.90,3.94,3.98,3.96,3.96,4.02,4.04,4.02,4.00,4.00,4.00,4.00Sideway 52.12
KCM 1.25,1.24,1.26,1.24,1.23,1.24,1.23,1.21,1.25,1.24,1.24,1.24,1.23,1.22,1.22,1.21,1.20,1.18,1.19,1.17,1.19,1.16,1.17,1.16,1.14,1.15,1.15,1.10,1.08,1.07,1.09,1.07,1.08,1.08,1.11,1.10,1.10,1.09,1.08,1.07,1.03,1.04,1.03,0.96,0.96,0.91,0.85,0.88,0.88,0.89,0.90,0.91,0.92,0.93,0.94,0.95,0.94,0.94,0.94,0.93ซึมลง 37.21
CHAYO 5.40,5.65,5.85,5.70,5.75,5.50,5.10,5.25,5.60,5.65,5.75,5.60,5.60,5.55,5.45,5.55,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.45,5.35,5.20,4.70,4.82,4.82,4.70,4.72,4.70,4.66,4.68,5.10,5.15,5.10,5.20,4.96,5.00,5.00,4.98,5.05,5.15,5.10,4.98,4.70,4.60,4.54,4.14,3.84,3.86,3.90,3.94,4.12,3.98,3.96,3.96,3.96,3.96,3.92,3.90ลง 30.03
Volumn ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
THIP 34.00,33.50,33.25,33.50,33.50,33.50,33.25,33.25,33.25,33.50,33.75,33.50,33.25,33.50,33.50,33.50,33.25,33.50,33.50,33.00,33.50,33.50,33.00,33.25,33.00,32.50,32.50,32.25,31.50,32.00,32.50,32.00,32.50,32.50,33.25,32.25,33.00,32.25,32.75,32.75,32.25,32.25,28.50,27.50,28.25,28.00,27.00,26.50,25.75,25.75,26.25,26.25,26.25,25.75,25.75,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00Sideway 27.69
VGI 8.10,8.10,8.05,7.90,8.00,7.95,7.90,7.65,7.80,7.85,7.95,7.90,7.80,7.65,7.55,7.75,7.45,7.50,7.55,7.60,7.70,7.75,7.75,7.70,7.75,7.60,7.60,7.30,7.60,7.60,7.55,7.60,7.55,7.55,7.60,7.60,7.55,7.65,7.85,7.85,7.90,7.75,7.75,7.80,7.85,7.85,7.50,7.60,7.55,7.50,7.50,7.50,7.70,7.90,7.95,7.90,7.85,7.85,7.75,7.85ซึมขึ้น 55.6
ASAP 6.30,6.55,6.55,6.65,6.95,7.15,7.20,7.20,7.15,7.15,7.30,7.20,7.40,7.00,6.80,6.90,6.60,6.55,6.75,6.50,6.65,6.40,6.30,6.35,6.05,6.05,6.05,5.85,6.00,5.80,5.90,5.90,6.05,5.95,6.15,6.10,5.90,5.90,5.95,5.85,5.80,5.50,5.40,4.32,3.86,3.84,3.72,3.80,3.92,3.86,3.90,3.82,3.76,3.76,3.78,3.80,3.72,3.72,3.64,3.68ซึมลง 22.44
SGF 2.14,2.18,2.12,1.96,1.88,1.85,2.00,1.90,1.93,1.92,2.02,1.95,2.04,1.96,1.97,1.96,1.82,1.82,1.88,1.82,1.84,1.79,1.59,1.47,1.46,1.41,1.41,1.39,1.44,1.41,1.44,1.58,1.62,1.61,1.63,1.71,1.66,1.64,1.69,1.64,1.61,1.59,1.48,1.47,1.44,1.42,1.41,1.47,1.42,1.47,1.47,1.45,1.45,1.56,1.54,1.54,1.51,1.51,1.48,1.49Sideway 45.65
NFC 11.30,11.40,11.40,11.40,11.50,11.40,11.50,11.30,11.50,11.30,11.30,11.20,11.20,11.50,11.50,11.50,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.10,11.00,11.20,11.20,11.30,11.20,11.20,10.20,10.50,10.50,10.60,10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,9.80,9.35,8.95,7.05,7.30,7.00,6.65,6.65,6.45,6.35ลง 9.49
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
FANCY 0.89,0.89,0.90,0.89,0.90,0.89,0.90,0.90,0.89,0.89,0.90,0.91,0.90,0.89,0.86,0.87,0.86,0.86,0.85,0.83,0.85,0.95,0.96,1.01,1.01,0.95,0.95,0.87,0.88,0.91,0.91,0.98,0.96,0.92,0.90,0.91,0.90,0.92,0.90,0.91,0.88,0.88,0.88,0.82,0.79,0.72,0.65,0.66,0.63,0.64,0.63,0.65,0.76,0.77,0.81,0.77,0.78,0.78,0.77,0.75ซึมลง 44.99
KTB 20.00,19.80,20.20,20.40,20.10,20.30,20.10,20.20,19.80,20.00,20.20,20.20,20.10,19.90,19.90,19.60,19.60,19.70,20.20,19.50,20.00,20.10,20.30,20.20,20.00,19.80,19.80,19.60,19.80,19.70,19.80,19.90,20.10,20.20,20.40,20.00,20.10,20.30,20.40,20.30,20.20,20.30,20.10,20.00,20.00,19.80,19.50,19.70,19.90,19.80,20.20,20.30,20.40,20.20,20.20,20.50,20.40,20.40,20.40,20.50ซึมขึ้น 58.89
MTC 42.50,41.50,42.25,43.50,43.50,43.50,43.00,43.00,44.00,45.25,48.25,48.25,48.75,51.75,50.25,51.50,51.00,49.00,51.25,50.00,52.75,52.75,52.75,52.75,51.00,51.75,51.75,50.25,50.00,50.00,49.50,50.25,52.25,51.25,54.50,53.50,53.50,51.50,51.25,50.00,49.25,50.00,50.75,49.50,49.75,50.25,47.00,49.00,47.50,47.75,49.00,49.00,48.50,50.00,49.25,50.25,49.25,49.25,48.75,49.25Sideway 49.32
MBK 25.75,26.00,26.75,26.25,26.50,25.25,25.25,25.00,25.00,25.00,25.75,26.25,25.75,25.75,25.75,25.75,26.00,25.75,25.75,25.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.50,25.25,25.25,23.90,24.60,24.00,24.10,24.00,24.40,24.30,25.25,24.50,24.80,24.90,25.00,24.80,25.00,24.90,24.90,24.30,23.90,23.80,24.00,23.60,24.00,24.00,23.90,23.80,23.90,24.00,23.10,22.40,22.40,22.40,22.40,22.30ลง 27.99
GLOW 90.75,88.00,90.75,90.50,90.25,88.50,89.00,88.50,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75,88.25,87.25,86.00,86.75,87.50,82.25,83.75,84.00,84.25,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,84.00,84.00,83.25,83.25,83.75,84.50,87.25,86.50,86.25,87.00,86.00,86.50,86.25,87.00,87.75,87.00,86.50,87.50,86.25,86.75,86.00,87.75,87.50,87.00,86.75,86.00,87.00,86.50,87.00,87.00,86.50,86.25Sideway 48.22
ROBINS 66.50,67.50,69.00,70.75,70.00,70.25,70.25,69.75,69.75,70.00,70.50,71.00,68.25,66.75,66.00,66.25,64.00,63.50,67.00,65.25,66.75,67.00,66.75,65.75,64.75,65.25,65.25,63.75,64.50,63.50,63.50,63.50,65.25,64.50,66.75,67.25,66.75,69.00,69.00,67.75,65.50,67.00,67.00,67.75,67.50,67.50,65.50,66.50,66.50,66.00,66.25,67.25,68.25,68.25,67.25,69.50,70.00,70.00,68.75,69.00ซึมขึ้น 57.02
AS (C)1.17,1.17,1.20,1.18,1.17,1.15,1.16,1.16,1.16,1.18,1.16,1.17,1.15,1.16,1.15,1.15,1.39,1.30,1.26,1.24,1.20,1.31,1.24,1.17,1.20,1.17,1.17,1.15,1.15,1.20,1.23,1.23,1.15,1.15,1.14,1.14,1.15,1.14,1.13,1.14,1.13,1.18,1.18,1.11,1.13,1.11,1.00,0.99,0.97,0.80,0.77,0.71,0.73,0.85,0.73,0.81,0.81,0.81,0.77,0.77ลง 35.06
DTC 12.00,11.80,11.80,11.80,12.10,12.00,12.40,12.50,12.30,12.20,13.50,13.30,13.80,13.40,13.20,13.10,12.60,12.50,12.40,12.10,12.20,12.10,12.20,12.00,12.10,12.00,12.00,11.30,11.10,11.00,11.00,10.90,11.20,11.30,11.40,11.30,11.20,11.40,11.60,11.60,11.40,11.50,11.20,10.90,10.90,10.70,10.60,10.10,9.75,9.85,10.00,10.10,10.20,10.10,10.30,10.70,10.30,10.30,10.50,10.30ซึมลง 42.23
SRIPANWA 11.20,11.20,11.00,11.20,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.10,11.00,11.00,10.90,10.80,10.80,10.80,10.80,10.80,10.80,10.70,10.60,10.80,10.80,10.90,10.90ซึมลง 49.87
T (C)0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.05,0.06,0.06,0.07,0.07,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.05,0.05,0.06,0.05,0.06,0.05,0.05,0.06,0.06,0.06,0.05,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.06,0.05Sideway 43.1
UREKA 0.88,0.92,0.95,0.97,0.94,0.96,1.01,1.05,1.05,1.04,1.10,1.16,1.22,1.12,1.19,1.27,1.40,1.47,1.47,1.46,1.68,1.74,1.70,1.65,1.54,1.63,1.63,1.70,1.71,1.72,1.78,1.86,1.91,1.90,1.94,1.87,1.78,1.76,1.77,1.77,1.95,1.89,1.87,1.86,1.86,1.85,1.83,1.90,1.91,1.97,2.04,2.04,2.10,2.12,2.20,2.18,2.14,2.14,2.12,2.12ซึมขึ้น 68.64
TREIT 12.10,12.20,12.00,12.10,12.10,12.20,12.00,12.00,11.90,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.80,11.80,12.00,11.90,12.00,12.00,11.70,11.70,11.80,11.90,11.90,11.90,11.90,11.70,11.90,11.80,12.00,12.00,12.00,12.10,12.00,12.00,11.90,12.00,12.00,12.00,11.90,12.10,11.90,11.90,12.00,11.90,12.00,11.90,11.90,12.00,11.80,11.80,11.80,12.00,11.90Sideway 48.99
NETBAY 32.25,32.50,32.50,33.25,33.25,35.75,35.75,35.25,36.50,35.75,35.75,37.75,37.00,37.00,35.50,35.50,34.50,34.50,36.00,35.00,34.75,34.25,33.50,33.50,32.50,30.25,30.25,30.00,30.75,30.75,31.50,31.50,32.00,31.50,32.50,31.75,31.50,31.75,32.00,31.50,31.00,31.00,31.00,29.50,29.25,29.25,29.25,29.50,29.50,29.75,29.75,29.75,30.25,30.25,30.25,30.50,30.00,30.00,30.25,30.50Sideway 47.88
PRM 7.80,7.65,7.85,8.25,8.20,8.65,8.75,8.40,8.45,8.55,8.55,8.45,8.20,8.50,8.30,8.25,8.00,8.00,8.10,7.90,7.90,7.95,7.70,7.75,7.55,7.20,7.20,7.20,7.25,7.20,7.25,7.15,7.30,7.60,7.85,7.70,7.65,7.60,7.90,7.75,7.25,7.30,7.30,7.25,6.95,6.65,6.30,6.05,6.15,6.05,6.10,6.45,6.80,6.65,6.75,6.90,6.85,6.85,6.50,6.55ซึมลง 42.45
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
EE 0.67,0.67,0.68,0.68,0.71,0.69,0.68,0.68,0.69,0.67,0.70,0.70,0.69,0.69,0.69,0.68,0.67,0.68,0.68,0.67,0.67,0.66,0.67,0.66,0.65,0.64,0.64,0.62,0.61,0.63,0.61,0.62,0.63,0.63,0.63,0.64,0.82,0.78,0.77,0.74,0.71,0.71,0.71,0.69,0.68,0.70,0.67,0.67,0.67,0.68,0.67,0.68,0.69,0.69,0.71,0.72,0.71,0.71,0.70,0.70Sideway 52.62
MALEE 13.60,13.60,13.80,13.80,15.00,14.90,14.70,15.40,15.10,15.20,15.10,15.60,15.30,15.10,14.80,15.00,14.80,14.80,15.10,14.40,14.30,13.90,13.50,13.40,13.20,12.70,12.70,12.40,12.70,12.40,12.40,12.60,12.90,12.80,13.00,12.90,13.00,12.30,12.20,12.20,12.00,12.00,11.30,9.00,8.10,8.15,8.05,8.00,7.80,8.20,8.40,8.25,8.25,8.15,8.15,8.30,8.25,8.25,8.15,8.25Sideway 26.18
TMB 2.20,2.24,2.28,2.38,2.38,2.38,2.40,2.42,2.38,2.32,2.30,2.34,2.34,2.36,2.32,2.36,2.32,2.34,2.34,2.28,2.30,2.34,2.26,2.24,2.26,2.28,2.28,2.26,2.28,2.24,2.24,2.24,2.28,2.32,2.36,2.36,2.30,2.34,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.32,2.24,2.28,2.26,2.26,2.30,2.30,2.30,2.28,2.32,2.36,2.36,2.36,2.32,2.34Sideway 54.99
AEONTS 180.00,176.50,180.00,182.00,179.00,190.50,193.50,189.50,201.00,210.00,209.00,210.00,207.00,211.00,208.00,195.50,202.00,199.00,199.00,197.00,199.00,201.00,199.50,197.50,198.00,196.50,196.50,197.50,192.50,195.50,194.00,192.00,195.00,195.50,203.00,198.00,194.50,191.50,190.50,185.50,184.50,188.00,192.00,188.00,189.00,187.50,183.50,185.00,185.00,188.50,187.00,187.00,188.00,189.00,189.00,194.00,193.50,193.50,189.00,189.00Sideway 48.04
GBX 0.67,0.67,0.68,0.67,0.67,0.67,0.67,0.65,0.66,0.67,0.65,0.66,0.67,0.66,0.66,0.64,0.65,0.65,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.63,0.63,0.62,0.62,0.62,0.63,0.62,0.61,0.61,0.62,0.61,0.62,0.62,0.61,0.62,0.62,0.62,0.60,0.60,0.60,0.59,0.59,0.59,0.56,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.55,0.55,0.56,0.55,0.55,0.55,0.55ซึมลง 32.22
KCAR 12.80,12.90,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.80,12.90,12.80,12.80,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.60,12.60,12.40,12.30,12.00,12.20,12.10,12.10,12.10,12.10,11.90,11.80,11.70,11.80,11.90,11.90,11.80,11.80,11.80,11.70,11.70,11.70,11.40,11.30,11.30,11.30,11.10,11.10,11.10,11.00,10.70,10.80,10.70,10.70,10.60,10.60,10.60,10.70,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90ซึมลง 36.06
KTC 32.75,32.25,33.00,34.00,34.00,35.50,34.75,34.00,35.75,36.00,36.00,36.25,35.25,35.25,35.25,35.00,35.25,33.75,34.75,34.00,35.00,36.00,36.00,35.25,34.00,33.00,33.00,32.25,33.75,33.75,34.50,34.25,34.75,34.75,35.50,35.50,35.25,35.25,35.25,35.00,34.25,35.00,34.25,34.00,33.75,34.00,33.50,34.25,33.50,33.75,34.25,34.25,34.00,34.00,34.00,35.00,35.00,35.00,34.50,34.00Sideway 47.23
THANI 7.85,7.80,8.10,8.50,9.10,8.95,8.85,8.75,9.10,9.10,9.45,9.25,9.05,8.80,8.85,9.00,9.10,8.85,9.10,8.95,9.25,9.20,9.20,9.15,8.90,8.85,8.85,8.95,8.90,8.90,8.85,8.55,8.85,8.95,9.25,9.25,9.05,9.05,9.05,8.95,8.85,9.00,8.95,8.75,9.00,8.80,8.55,8.50,8.30,8.15,8.45,8.35,8.40,8.55,8.65,8.50,8.30,8.30,8.30,8.20ลง 38.81
IVL 58.00,57.25,59.50,59.00,59.75,59.50,59.00,59.00,59.50,59.75,59.00,59.75,59.25,62.00,61.25,61.00,57.50,57.75,58.50,57.00,57.50,58.00,57.50,56.50,56.00,55.25,55.25,52.00,52.75,52.00,53.00,52.25,54.25,54.00,55.00,54.25,54.25,54.50,57.00,55.25,54.25,54.75,54.00,54.00,53.75,54.50,53.25,53.50,51.75,53.50,54.25,54.25,54.25,53.50,54.00,54.75,55.75,55.75,54.75,54.50Sideway 49.75
VNT 25.50,26.00,25.75,26.00,26.75,25.25,25.50,24.90,24.70,24.40,24.70,24.50,24.30,24.30,24.20,24.20,23.70,24.00,24.60,24.10,24.20,24.20,23.90,23.40,23.00,22.50,22.50,21.50,21.30,21.50,21.80,21.70,22.30,24.20,23.80,23.50,23.60,23.90,24.60,24.50,23.20,23.40,22.60,22.30,22.90,22.40,22.10,22.30,21.90,22.20,22.40,22.70,22.80,22.40,22.90,23.20,23.40,23.40,23.50,23.50Sideway 55.57
TFI (C, NP)0.28,0.29,0.31,0.32,0.30,0.30,0.31,0.29,0.31,0.31,0.31,0.30,0.32,0.31,0.29,0.31,0.29,0.31,0.30,0.30,0.29,0.30,0.30,0.30,0.29,0.30,0.30,0.29,0.28,0.29,0.30,0.30,0.30,0.30,0.29,0.29,0.29,0.28,0.29,0.29,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.23,0.24,0.26,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.25Sideway 43.01
TMD 21.10,21.30,21.30,21.20,21.20,21.20,21.20,21.00,21.20,21.20,21.10,21.00,21.10,21.70,21.50,21.30,21.30,21.30,21.10,21.30,21.40,21.20,21.40,21.30,21.20,21.20,21.20,20.80,21.10,21.10,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,20.90,20.90,21.10,21.10,21.40,21.10,21.10,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.40,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.30,21.40,21.50,21.50,21.50,21.50ซึมขึ้น 63.27
BSBM 1.14,1.15,1.15,1.15,1.14,1.14,1.14,1.14,1.15,1.16,1.16,1.16,1.15,1.14,1.14,1.12,1.13,1.13,1.14,1.11,1.12,1.11,1.12,1.11,1.10,1.11,1.11,1.09,1.09,1.08,1.07,1.08,1.07,1.08,1.11,1.08,1.07,1.06,1.08,1.06,1.04,1.01,1.01,0.96,0.97,0.95,0.92,0.93,0.91,0.94,0.93,0.93,0.94,0.94,0.93,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92Sideway 30.43
INOX 1.21,1.20,1.20,1.21,1.22,1.22,1.21,1.20,1.21,1.20,1.20,1.19,1.20,1.20,1.18,1.19,1.14,1.14,1.13,1.13,1.14,1.13,1.13,1.13,1.13,1.12,1.12,1.09,1.08,1.08,1.08,1.08,1.09,1.09,1.13,1.14,1.13,1.11,1.11,1.13,1.05,1.04,1.03,1.01,1.01,1.01,1.00,1.02,1.00,1.00,1.02,1.00,1.03,1.01,1.01,1.03,1.01,1.01,1.01,1.01ซึมลง 40.47
MILL 1.72,1.74,1.72,1.73,1.70,1.68,1.69,1.70,1.72,1.76,1.79,1.79,1.80,1.79,1.79,1.80,1.78,1.79,1.88,1.84,1.82,1.83,1.80,1.78,1.78,1.77,1.77,1.76,1.74,1.77,1.77,1.78,1.79,1.77,1.76,1.76,1.76,1.75,1.76,1.75,1.75,1.71,1.80,1.80,1.75,1.73,1.63,1.68,1.65,1.65,1.69,1.69,1.70,1.70,1.68,1.68,1.66,1.66,1.65,1.64ลง 37.23
DRT 5.70,5.70,5.65,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.60,5.65,5.60,5.60,5.50,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.50,5.50,5.60,5.55,5.60,5.65,5.60,5.65,5.60,5.55,5.60,5.55,5.55,5.60,5.55,5.60,5.55,5.50,5.55,5.50,5.50,5.45,5.45,5.50,5.50,5.50,5.45,5.50,5.50,5.50,5.50,5.45,5.50Sideway 47.52
TOA 35.25,35.75,35.75,35.50,36.00,38.00,37.50,37.75,38.00,38.25,37.75,37.75,37.00,36.50,36.00,36.50,35.75,35.25,35.50,35.00,34.75,34.75,34.25,34.25,34.00,33.25,33.25,34.00,34.00,33.00,32.75,33.50,33.75,33.75,34.25,34.00,33.75,34.00,33.50,33.50,33.50,33.50,35.00,35.00,35.00,36.00,36.25,36.75,36.00,36.50,36.50,36.00,36.25,36.75,36.75,36.75,35.75,35.75,35.25,34.75Sideway 43.02
RCI 3.56,3.56,3.66,3.58,3.60,3.70,3.92,3.80,3.90,3.90,3.88,3.94,3.94,3.92,3.90,3.90,3.88,3.84,3.84,3.78,3.96,3.98,3.94,3.94,3.90,3.98,3.98,3.96,4.00,4.02,4.00,3.98,4.00,3.98,3.96,4.08,4.04,4.04,4.08,4.08,4.08,4.00,4.00,3.98,4.00,3.90,3.78,3.90,3.88,3.78,3.70,3.74,3.86,3.86,3.90,3.86,3.90,3.90,3.78,3.80ซึมลง 44.43
SCC 444.00,442.00,448.00,454.00,450.00,458.00,452.00,454.00,452.00,450.00,446.00,448.00,442.00,440.00,436.00,432.00,428.00,424.00,426.00,422.00,420.00,418.00,420.00,416.00,414.00,412.00,412.00,408.00,420.00,408.00,406.00,410.00,418.00,416.00,426.00,422.00,428.00,432.00,432.00,432.00,426.00,436.00,440.00,438.00,436.00,440.00,436.00,438.00,440.00,444.00,448.00,440.00,448.00,442.00,442.00,442.00,444.00,444.00,440.00,440.00Sideway 53.01
AMATA 21.80,21.60,22.70,22.50,22.60,22.60,22.30,22.30,22.80,23.00,24.10,24.70,24.70,24.00,24.70,24.20,23.80,23.30,23.90,23.80,23.90,24.20,23.90,23.40,22.90,22.80,22.80,22.50,22.90,22.70,23.10,23.50,24.10,24.00,24.20,23.70,23.60,24.30,24.30,23.70,23.20,23.70,23.50,22.90,23.20,23.20,22.20,22.80,22.00,22.80,23.20,23.50,23.60,23.20,23.40,23.70,23.70,23.70,23.60,23.60Sideway 53.2
JCK 1.47,1.47,1.48,1.48,1.47,1.46,1.47,1.45,1.62,1.62,1.60,1.60,1.60,1.60,1.57,1.58,1.58,1.58,1.66,1.71,1.68,1.70,1.70,1.66,1.67,1.63,1.63,1.59,1.58,1.59,1.58,1.61,1.65,1.64,1.63,1.65,1.65,1.64,1.62,1.61,1.60,1.61,1.62,1.60,1.60,1.59,1.56,1.56,1.55,1.63,1.68,1.70,1.67,1.69,1.66,1.69,1.65,1.65,1.62,1.60Sideway 45.43
META 2.10,2.10,2.12,2.12,2.10,2.12,2.18,2.14,2.12,2.12,2.18,2.18,2.18,2.16,2.16,2.16,2.10,2.10,2.08,2.08,2.10,2.12,2.12,2.12,2.10,2.10,2.10,2.06,2.04,2.00,2.02,2.00,2.00,2.00,2.06,2.02,2.02,2.02,2.06,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06,2.08,2.10,2.04,2.02,2.02,2.04,2.02,1.98,2.00,2.02,2.04,2.04,2.04,2.04,2.04,2.00Sideway 41.05
BCPG (XD)19.50,20.60,20.70,20.90,20.90,20.80,21.30,21.10,21.30,21.20,22.70,22.50,22.40,20.70,20.40,20.00,19.80,20.30,21.00,20.00,20.40,20.40,20.20,19.70,19.40,18.60,18.60,18.00,18.50,18.10,18.30,18.30,18.70,18.40,18.80,18.50,18.10,18.60,18.50,18.30,18.10,18.10,18.20,17.90,17.80,17.70,17.30,17.20,17.00,17.40,17.40,17.60,17.90,17.70,17.90,18.30,18.20,18.20,18.00,17.90Sideway 46.69
AMA 6.15,6.00,6.10,6.20,6.20,6.20,6.10,5.95,5.90,6.10,6.10,6.05,6.00,5.95,5.75,5.80,5.70,5.65,5.70,5.50,5.60,5.55,5.55,5.55,5.30,5.20,5.20,4.96,5.20,5.05,5.05,5.00,5.10,5.05,5.15,5.10,5.15,5.20,5.10,5.00,4.94,5.15,5.10,5.05,5.00,5.00,4.94,5.00,4.96,5.00,5.10,5.20,5.35,5.45,5.40,5.30,5.30,5.30,5.20,5.20Sideway 48.99
NWR 0.87,0.87,0.88,0.92,0.91,0.95,0.94,0.92,0.93,0.92,0.94,0.94,0.94,0.89,0.89,0.89,0.86,0.86,0.87,0.84,0.87,0.86,0.86,0.85,0.83,0.82,0.82,0.80,0.80,0.79,0.79,0.81,0.83,0.82,0.83,0.81,0.82,0.82,0.84,0.83,0.82,0.82,0.82,0.81,0.82,0.82,0.79,0.77,0.76,0.78,0.79,0.79,0.78,0.80,0.79,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80Sideway 47.37
SC 3.48,3.50,3.54,3.62,3.76,3.76,3.70,3.64,3.64,3.62,3.64,3.64,3.56,3.54,3.54,3.54,3.48,3.46,3.44,3.40,3.46,3.48,3.48,3.44,3.54,3.42,3.42,3.38,3.38,3.40,3.38,3.38,3.40,3.44,3.46,3.44,3.44,3.46,3.48,3.42,3.40,3.40,3.36,3.26,3.26,3.36,3.30,3.34,3.30,3.28,3.30,3.28,3.32,3.28,3.44,3.34,3.30,3.30,3.26,3.26ซึมลง 42.21
GPSC 66.25,66.75,69.25,68.50,69.00,68.50,68.50,68.00,67.75,67.75,67.75,68.75,67.75,67.75,66.00,66.00,65.50,65.75,68.00,67.00,66.75,66.50,66.00,64.25,57.75,58.00,58.00,54.00,56.50,55.75,55.25,56.25,57.75,57.00,57.50,56.50,55.25,56.75,56.75,56.25,55.00,55.00,55.00,54.75,54.75,54.50,54.00,54.50,53.75,55.00,56.00,55.75,55.50,55.00,55.25,56.75,57.00,57.00,55.50,55.50Sideway 44.38
SOLAR 2.26,2.30,2.32,2.34,2.32,2.32,2.32,2.34,2.58,2.56,2.62,2.72,2.80,3.00,3.00,2.94,2.86,2.88,2.86,2.80,2.84,3.06,3.04,3.06,2.96,3.00,3.00,2.88,2.86,2.84,2.80,2.72,2.70,2.64,2.74,2.76,2.68,2.66,2.66,2.62,2.18,2.20,2.16,2.10,2.16,2.12,2.12,2.12,2.10,2.18,2.14,2.22,2.24,2.24,2.22,2.30,2.28,2.28,2.26,2.26Sideway 43.3
PDI 13.50,13.60,13.60,14.30,14.30,14.80,14.70,14.60,14.60,14.40,14.30,14.30,14.20,14.10,14.10,13.70,13.40,13.40,13.60,13.10,13.30,13.20,13.20,13.30,13.20,13.40,13.40,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.10,13.10,13.40,13.20,13.00,12.80,12.70,12.80,12.60,12.40,12.50,12.60,12.20,12.30,12.10,12.00,12.10,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,11.90ซึมลง 28.84
CPALL 68.50,68.00,68.50,71.00,70.50,69.50,69.25,70.00,70.00,69.25,69.00,69.50,69.75,69.50,69.25,69.25,68.50,68.75,69.00,67.25,67.25,67.50,67.25,66.50,65.25,65.00,65.00,63.00,63.50,63.75,65.25,65.75,67.25,68.00,68.50,67.50,68.25,67.75,68.00,68.25,67.75,69.50,69.75,68.50,69.25,69.50,68.75,68.25,68.75,68.50,68.75,68.75,68.75,68.50,68.25,71.50,71.75,71.75,70.75,71.50ขึ้น 63.58
BRR 6.65,6.65,6.75,6.60,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.65,6.55,6.60,6.60,6.80,6.70,6.80,6.85,6.85,6.90,6.65,6.80,7.05,7.30,7.20,7.15,6.90,6.90,6.70,6.75,6.80,6.75,6.80,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.70,6.75,6.75,6.65,6.65,6.60,6.60,6.60,6.60,6.55,6.55,6.55,6.55,6.50,6.50,6.50,6.55,6.50,6.60,6.60,6.50,6.55Sideway 44.71
AHC 21.00,20.80,21.00,21.00,21.00,21.00,21.00,21.10,21.10,21.00,21.10,21.10,21.10,21.20,21.10,21.10,21.30,21.30,21.20,21.00,21.00,20.90,21.20,21.20,20.90,20.90,20.90,20.80,20.60,21.00,20.60,20.90,20.80,20.80,21.00,20.80,20.90,20.80,20.90,20.90,20.90,20.90,20.80,20.10,20.00,19.70,19.30,19.30,19.20,19.40,19.80,19.80,19.60,19.50,20.10,19.10,19.40,19.40,19.50,19.50Sideway 42.09
BCH 19.20,18.90,19.40,20.00,20.10,20.20,19.60,19.70,20.00,20.30,20.80,19.60,19.20,19.20,19.50,19.20,18.90,18.90,19.60,18.80,19.00,19.70,19.80,19.40,19.30,19.10,19.10,19.10,19.20,19.40,19.30,19.30,19.50,19.40,19.40,19.30,19.30,19.10,19.00,18.40,18.80,18.30,18.40,18.70,18.60,18.40,17.50,18.00,18.00,18.20,18.40,18.50,18.30,18.40,18.30,18.80,18.90,18.90,18.90,19.00Sideway 55.84
BH 180.00,179.00,181.00,180.00,180.00,182.00,183.50,184.50,184.00,184.50,186.00,190.50,186.50,187.00,189.00,186.50,188.00,187.50,189.00,186.00,188.50,190.00,188.50,188.00,189.50,190.00,190.00,188.50,189.00,187.00,190.50,189.50,193.00,194.00,193.50,193.00,191.00,190.00,189.50,187.50,187.00,185.00,187.00,186.50,187.50,188.50,185.50,189.50,187.00,189.50,189.00,192.00,191.00,193.00,190.00,197.50,195.50,195.50,195.00,196.50ขึ้น 60.64
CHG 2.66,2.68,2.74,2.76,2.76,2.76,2.74,2.76,2.78,2.82,2.84,2.70,2.60,2.60,2.64,2.62,2.56,2.54,2.64,2.54,2.64,2.64,2.64,2.62,2.60,2.54,2.54,2.50,2.56,2.56,2.48,2.52,2.54,2.60,2.54,2.48,2.46,2.48,2.44,2.14,2.08,2.16,2.14,2.14,2.14,2.06,2.04,2.04,2.08,2.10,2.08,2.08,2.10,2.06,2.06,2.10,2.08,2.08,2.06,2.08Sideway 36.84
EPCO 3.68,3.72,3.76,3.74,3.74,3.74,3.74,3.70,3.62,3.60,3.58,3.64,3.76,3.82,3.80,3.76,3.72,3.72,3.74,3.62,3.68,3.64,3.62,3.56,3.48,3.36,3.36,3.34,3.38,3.38,3.36,3.38,3.42,3.46,3.52,3.54,3.64,3.40,3.54,3.64,3.76,3.70,3.24,3.24,3.20,3.20,3.10,3.16,3.10,3.10,3.12,3.12,3.08,3.08,3.10,3.08,3.10,3.10,3.10,3.10Sideway 36.88
SPRC 14.80,14.80,14.90,15.00,15.20,15.20,14.80,14.70,14.90,14.90,14.90,15.00,14.90,14.90,14.80,14.60,14.50,14.50,14.70,14.40,14.40,14.50,14.40,14.30,14.10,13.90,13.90,13.60,13.80,13.80,14.10,13.90,14.10,14.20,14.30,13.70,13.40,13.30,13.40,13.00,12.80,12.70,12.50,12.50,12.60,12.20,11.90,11.70,11.80,12.20,12.00,12.00,12.00,11.90,12.00,12.10,11.90,11.90,11.80,11.70ซึมลง 29.52
SHANG 75.25,76.00,75.75,76.00,76.00,77.50,77.50,78.00,79.75,79.00,78.75,78.75,77.50,77.75,77.75,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,77.50,76.50,75.50,76.00,76.00,75.75,77.50,77.00,76.50,76.00,75.25,75.00,75.00,76.00,76.00,76.00,75.75,75.50,75.50,75.00,74.50,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.00,74.25,74.50,74.00,74.50,77.00,77.00,75.00,75.00Sideway 49.97
BA 12.80,12.90,13.00,12.90,12.80,13.00,13.40,13.30,13.50,13.30,13.40,13.40,13.10,13.30,13.10,13.10,13.00,12.90,12.90,12.60,12.50,12.50,12.50,12.50,12.40,12.20,12.20,11.40,11.60,11.40,11.50,11.60,11.70,11.80,11.90,11.70,11.80,11.90,12.00,12.00,11.90,11.80,12.00,12.00,12.00,12.00,11.60,11.80,11.80,11.80,12.10,12.20,12.30,12.30,12.20,12.50,12.60,12.60,12.50,12.50ซึมขึ้น 60.64
PORT 6.80,6.90,7.00,7.05,7.00,7.05,7.10,7.05,7.00,7.00,7.00,6.90,7.05,6.95,6.85,6.85,6.85,6.75,6.95,6.80,6.85,6.80,6.85,6.80,6.70,6.70,6.70,6.55,6.70,6.80,6.70,6.75,6.75,6.65,6.75,6.70,6.75,6.85,6.85,6.75,6.85,6.85,6.75,6.65,6.85,6.80,6.75,6.80,6.75,6.80,6.75,6.80,6.80,6.70,6.65,6.60,6.75,6.75,6.60,6.70ซึมลง 47.83
THMUI 1.73,1.74,1.94,1.92,1.81,1.82,1.83,1.80,1.79,1.78,1.79,1.85,1.81,1.81,1.79,1.77,1.73,1.68,1.69,1.64,1.67,1.66,1.66,1.68,1.63,1.58,1.58,1.48,1.52,1.51,1.50,1.52,1.55,1.55,1.57,1.56,1.57,1.57,1.55,1.52,1.51,1.50,1.43,1.40,1.40,1.38,1.34,1.33,1.30,1.32,1.34,1.32,1.35,1.35,1.35,1.36,1.37,1.37,1.37,1.38Sideway 40.34
HANA 40.50,39.75,40.50,39.00,38.75,39.25,39.25,39.50,39.50,39.25,39.50,39.50,40.50,39.50,40.75,39.25,39.25,38.25,37.25,37.75,38.00,38.00,38.25,39.50,39.50,37.75,37.75,35.75,35.75,34.75,35.00,35.00,36.25,37.00,36.25,36.00,35.50,34.75,34.50,33.25,33.50,33.75,33.25,35.50,36.25,34.75,33.50,33.50,33.25,34.00,33.25,34.00,34.75,33.50,33.75,37.25,36.50,36.50,35.50,36.25Sideway 54.31
SMT 2.30,2.32,2.30,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.30,2.28,2.28,2.24,2.30,2.34,2.32,2.30,2.30,2.28,2.28,2.26,2.26,2.24,2.24,2.22,2.20,2.26,2.26,2.18,2.18,2.20,2.20,2.24,2.24,2.24,2.22,2.20,2.22,2.16,2.22,2.24,2.22,2.22,2.16,2.14,2.12,2.10,2.04,2.08,2.02,2.04,2.02,2.02,2.02,2.00,2.02,2.02,2.02,2.02,2.04,2.04Sideway 38.53
DTAC 44.50,46.75,47.75,47.00,46.25,46.25,46.00,46.25,46.00,46.50,47.00,46.75,46.50,46.00,45.50,44.50,44.00,43.75,43.75,42.00,43.00,42.50,45.25,44.75,45.25,44.25,44.25,44.50,44.00,44.50,46.00,45.75,47.50,47.50,48.25,48.25,46.75,47.75,47.00,47.25,46.75,47.00,48.00,46.75,47.00,46.75,44.75,45.75,44.00,45.00,46.75,47.25,47.00,46.50,48.00,47.25,47.00,47.00,46.00,46.25Sideway 49.27
FORTH 6.75,6.80,6.80,6.75,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.65,6.75,6.75,6.80,6.80,6.70,6.70,6.65,6.70,6.65,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.60,6.60,6.60,6.60,6.60,6.70,6.60,6.60,6.60,6.55,6.60,6.55,6.55,6.45,6.50,6.55,6.50,6.55,6.50,6.40,6.30,6.30,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.30,6.25,6.25,6.25,6.30ซึมลง 36.12
INET 3.90,3.96,3.96,3.94,3.96,3.94,3.94,3.92,3.96,3.96,3.96,3.98,3.96,3.94,3.90,3.92,3.88,3.88,3.88,3.84,3.84,3.84,3.82,3.82,3.78,3.72,3.72,3.62,3.60,3.62,3.68,3.66,3.68,3.70,3.70,3.70,3.76,3.80,3.80,3.84,3.78,3.66,3.60,3.60,3.56,3.54,3.54,3.50,3.48,3.46,3.48,3.48,3.48,3.48,3.54,3.56,3.58,3.58,3.54,3.54Sideway 41.37
SVOA 1.40,1.39,1.39,1.39,1.41,1.41,1.40,1.40,1.40,1.40,1.41,1.41,1.43,1.42,1.38,1.37,1.34,1.37,1.36,1.34,1.34,1.32,1.31,1.31,1.29,1.27,1.27,1.24,1.24,1.24,1.25,1.26,1.28,1.28,1.30,1.28,1.30,1.27,1.29,1.27,1.27,1.26,1.26,1.25,1.25,1.22,1.22,1.23,1.21,1.22,1.23,1.24,1.26,1.24,1.25,1.25,1.26,1.26,1.24,1.24Sideway 44.31
SYMC 5.45,5.55,5.50,5.55,5.55,5.60,5.65,5.60,5.60,5.65,5.75,5.70,5.80,5.75,5.70,5.65,5.75,5.65,5.60,5.75,5.65,5.65,5.45,5.40,5.35,5.35,5.35,5.25,5.20,5.25,5.25,5.25,5.30,5.35,5.40,5.40,5.40,5.55,5.50,5.45,5.60,5.55,5.50,5.30,5.30,5.60,5.50,5.20,5.15,5.30,5.30,5.30,5.30,5.25,5.30,5.15,5.15,5.15,5.20,5.20Sideway 43.06
TRUE 5.80,5.80,6.00,5.95,5.95,6.05,6.05,6.15,6.15,6.10,6.05,6.15,6.05,6.05,5.90,5.90,5.80,5.90,6.00,5.85,6.00,6.05,6.00,6.00,5.90,5.85,5.85,5.80,5.85,5.80,5.90,5.85,5.90,5.95,6.00,5.95,5.95,6.00,5.95,5.85,5.85,5.85,5.95,5.85,5.80,5.85,5.75,5.80,5.70,5.80,5.90,5.95,5.80,5.80,5.85,5.95,5.95,5.95,5.90,5.95Sideway 53.9
TFG 4.18,4.20,4.18,4.18,4.18,4.20,4.28,4.24,4.20,4.20,4.18,4.22,4.18,4.22,4.16,4.14,4.14,4.12,4.14,4.08,4.06,4.14,4.12,4.12,4.10,3.96,3.96,3.96,3.96,3.98,3.98,3.92,3.90,3.94,3.96,3.94,3.94,3.90,3.98,3.98,3.96,3.92,3.88,3.72,3.76,3.76,3.76,3.74,3.56,3.66,3.62,3.64,3.68,3.66,3.72,3.64,3.56,3.56,3.58,3.56ลง 33.55
MEGA 36.75,37.50,37.25,37.25,37.00,37.00,36.75,36.25,36.75,36.25,37.25,38.50,38.00,38.25,37.75,37.25,36.00,35.75,37.25,36.75,36.75,36.75,37.50,37.00,37.00,36.25,36.25,35.00,36.00,35.50,35.25,36.00,37.50,36.75,36.75,36.50,36.75,36.50,36.50,36.00,35.50,35.75,36.00,33.50,31.50,31.50,30.50,30.50,30.75,31.75,31.00,31.50,31.75,32.75,32.50,32.75,33.75,33.75,33.25,33.75Sideway 51.27
BKD 3.16,3.18,3.20,3.22,3.16,3.14,3.16,3.06,3.06,3.10,3.08,3.08,3.00,3.00,3.02,3.00,2.98,2.98,3.02,3.00,2.98,3.14,3.14,3.14,3.12,3.10,3.10,3.02,3.02,3.04,3.02,3.02,3.02,3.02,3.02,3.02,3.00,3.00,3.02,3.00,3.04,3.02,3.00,3.00,3.02,3.00,2.98,3.00,2.96,3.12,3.08,3.08,3.08,3.10,3.10,3.00,3.02,3.02,2.98,3.00Sideway 45.36
AF 0.71,0.70,0.70,0.71,0.71,0.70,0.71,0.71,0.72,0.74,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.74,0.73,0.71,0.72,0.72,0.73,0.72,0.72,0.73,0.73,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.74,0.73,0.73,0.73,0.73,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.71,0.70,0.70,0.70,0.70,0.70,0.69,0.68ลง 16.23
WICE 4.72,4.76,4.98,4.94,5.00,5.15,5.05,5.15,5.00,5.05,5.10,5.00,5.05,5.05,4.90,4.96,4.84,4.92,5.00,4.86,4.92,4.90,5.10,4.96,4.80,4.46,4.46,4.28,4.32,4.24,4.30,4.26,4.38,4.32,4.44,4.42,4.38,4.34,4.38,4.32,4.26,4.32,4.28,4.24,4.16,4.10,4.00,3.96,3.92,3.94,4.00,4.06,4.12,4.08,4.08,4.26,4.26,4.26,4.16,4.14Sideway 44.84
WINNER 3.44,3.48,3.48,3.52,3.54,3.54,3.50,3.52,3.58,3.54,3.58,3.54,3.52,3.50,3.46,3.48,3.46,3.46,3.36,3.30,3.30,3.20,3.20,3.18,3.14,3.16,3.16,3.10,3.14,3.12,3.14,3.12,3.16,3.14,3.14,3.18,3.16,3.14,3.14,3.14,3.10,3.12,3.08,3.12,3.12,2.92,2.72,2.78,2.80,2.82,2.82,2.82,2.82,2.80,2.80,2.82,2.82,2.82,2.82,2.82ซึมลง 31.17
SPA 15.80,15.60,15.80,16.10,16.00,16.10,15.90,15.70,15.60,15.70,15.70,15.70,15.50,15.50,14.90,14.70,14.50,14.20,14.40,14.40,14.40,14.50,14.50,14.10,13.70,13.10,13.10,12.70,13.20,13.00,12.60,13.00,13.30,13.40,13.40,13.80,13.80,13.70,14.00,13.60,12.90,12.70,12.50,12.90,12.70,12.80,12.60,12.50,12.40,12.40,11.80,11.70,12.20,12.00,11.90,12.00,12.10,12.10,12.00,12.00Sideway 37.53
SMART 0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96,0.95,0.94,0.99,0.99,0.99,0.99,0.96,0.96,0.94,0.93,0.92,0.89,0.90,0.89,0.90,0.93,0.95,0.95,0.98,0.99,0.99,1.00,1.02,1.01,1.01,0.99,0.97,0.95,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.99,1.00,1.00,0.99,0.96,0.96,0.96,0.93,0.90,0.88,0.85,0.85,0.86,0.86,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87ซึมลง 33.24
GIFT 4.52,4.56,4.56,4.58,4.58,4.58,4.58,4.56,4.56,4.56,4.56,4.58,4.58,4.60,4.58,4.58,4.58,4.58,4.62,4.58,4.58,4.58,4.58,4.56,4.54,4.52,4.52,4.50,4.44,4.34,4.36,4.34,4.34,4.28,4.24,4.26,4.28,4.24,4.28,4.24,4.16,4.00,3.98,3.98,3.96,3.80,3.84,3.86,3.92,3.96,3.82,3.88,3.90,3.94,3.94,3.92,3.84,3.84,3.84,3.82ซึมลง 31.29
TPIPP (XD)6.65,6.55,6.65,6.85,6.70,6.85,6.70,6.50,6.50,6.60,6.65,6.65,6.65,6.60,6.45,6.45,6.25,6.30,6.40,6.25,6.30,6.35,6.40,6.30,6.30,6.20,6.20,6.05,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.10,6.15,6.30,6.25,6.35,6.30,6.30,6.15,6.20,6.10,6.05,6.00,6.05,5.95,5.95,5.85,6.05,6.05,6.00,6.05,6.10,6.15,6.25,6.20,6.20,6.05,6.10Sideway 48.8
BGC 11.60,12.30,12.00,12.00,11.80,12.50,12.20,12.60,13.30,13.00,13.10,13.00,12.90,13.00,12.40,11.80,12.10,11.90,11.90,11.90,11.00,9.95,10.10,10.10,10.00,10.20,10.60,10.70,10.80,10.50,10.60,10.60,11.00,11.00,11.00,10.80,10.70Sideway 42.88
SONIC 1.84,1.58,1.58,1.71,1.70,1.68,1.67,1.63,1.63,1.63,1.74,1.69,1.67,1.63,1.64,1.64,1.62,1.61,1.51,1.50,1.49,1.32,1.31,1.34,1.32,1.37,1.41,1.37,1.42,1.43,1.47,1.46,1.40,1.40,1.38,1.38Sideway 36.73
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
ORI 18.00,17.70,18.30,18.30,18.20,18.50,18.00,17.40,17.50,17.40,17.30,17.60,17.50,17.60,17.30,17.00,16.90,17.00,17.00,16.80,17.00,11.10,11.00,10.80,10.20,10.00,10.00,9.30,9.30,9.00,8.85,9.00,9.20,9.00,9.35,9.35,8.85,8.65,8.75,8.80,7.70,7.55,7.25,6.45,6.40,6.95,6.70,7.25,7.00,7.10,7.55,7.60,7.65,7.45,7.60,7.75,8.05,8.05,7.95,7.95Sideway 42.4
STA 13.00,14.90,15.30,15.10,15.10,15.50,15.20,15.20,16.10,16.10,16.40,17.20,17.50,17.40,17.20,17.20,16.70,16.20,17.80,17.40,17.10,17.20,17.10,16.90,16.50,16.60,16.60,16.70,16.80,17.20,17.70,17.60,17.90,18.70,18.70,18.80,18.40,18.60,17.10,17.40,17.20,17.70,17.70,17.60,15.90,16.20,16.30,16.00,15.60,16.00,16.20,16.20,16.50,16.40,16.40,17.10,16.90,16.90,16.90,16.90Sideway 52.23
KBS 4.26,4.28,4.28,4.30,4.28,4.30,4.30,4.30,4.28,4.28,4.30,4.28,4.36,4.40,4.40,4.40,4.32,4.30,4.30,4.30,4.30,4.38,4.40,4.40,4.36,4.26,4.26,4.16,4.22,4.20,4.20,4.22,4.26,4.24,4.26,4.24,4.24,4.22,4.18,4.18,4.12,4.08,4.04,4.04,4.04,4.06,4.00,4.04,4.00,4.02,4.02,4.00,4.00,3.98,4.00,4.00,4.04,4.04,4.00,4.06Sideway 47.09
MINT 39.50,39.50,40.00,40.25,40.00,39.75,40.00,40.50,40.75,40.50,41.00,41.75,40.75,40.50,39.50,39.50,38.25,38.75,39.25,38.00,38.75,38.25,38.50,37.75,38.50,38.00,38.00,36.75,36.75,36.50,35.00,35.25,36.50,36.25,37.00,37.50,36.75,37.25,37.00,36.75,36.75,35.75,35.75,36.00,35.75,35.00,34.50,34.25,34.25,35.00,35.25,35.75,35.75,35.75,36.25,36.25,36.00,36.00,35.75,35.75Sideway 46.21
SORKON 72.50,74.50,74.00,72.25,72.25,72.25,72.00,72.00,72.00,71.25,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,71.50,72.00,72.00,72.00,72.00,72.00,70.00,70.00,70.00,70.00,70.00,71.75,71.75,72.50,71.50,71.50,71.50,70.50,70.50,71.75,70.00,71.50,71.00,70.50,70.00,71.50,69.00,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,69.75,71.00,70.00,69.50,69.50,69.75,69.75,71.00,71.00Sideway 54.73
SSC 39.25,39.50,40.00,40.50,39.75,40.00,40.00,40.00,39.75,39.50,39.50,41.75,40.00,39.50,39.50,39.50,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.25,39.00,39.00,39.00,39.25,39.25,39.75,39.25,39.25,39.25,39.00,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.25,38.25,33.50,35.50,35.50,35.50,35.75,35.50,35.50,36.00,35.00,35.50,34.75,34.75,35.00,35.50ซึมลง 40.63
TC 3.06,3.04,3.04,3.08,3.06,3.04,3.04,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.06,3.02,3.02,3.00,3.00,3.00,2.96,3.02,3.04,2.98,2.98,2.98,3.06,3.06,2.96,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.02,3.02,3.02,3.08,3.08,3.14,3.12,3.26,3.26,3.26,3.28,3.22,3.22,3.24,3.30,3.28,3.28,3.26,3.26,3.26,3.26,3.26,3.26,3.24,3.24Sideway 59.81
AFC 9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.15,9.05,10.10,11.70,9.70,9.35,9.35,9.30,9.10,9.40,9.45,9.75,9.20,9.10,9.10,9.10,9.05,9.05,9.05,9.05,9.05,9.05,9.55,9.55,9.50,9.50,9.05,9.05,9.05,9.00,9.05,9.05,9.10,9.05,9.05,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.00,9.05,9.05,9.05,9.05Sideway 47.53
LTX 103.50,103.50,103.50,104.00,104.00,102.00,103.00,103.00,103.00,103.00,101.50,101.00,100.50,100.50,98.00,96.25,96.75,96.50,97.00,97.25,98.50,97.50,97.25,97.25,96.00,93.00,93.00,91.00,91.00,86.50,86.50,88.00,92.50,94.00,96.00,96.00,96.00,96.25,96.25,96.00,95.50,96.00,95.75,96.25,96.50,98.00,99.50,101.00,102.00,102.50,102.00,102.00,104.50,103.50,104.00,103.00,100.50,100.50,102.00,101.00Sideway 54.51
TTTM 181.00,181.00,179.00,165.00,158.00,163.00,169.50,168.50,168.50,168.50,168.50,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,165.00,160.00,160.00,160.00,160.00,160.00,153.00,153.00,150.00,152.50,152.50,152.50,152.50,153.00,156.00,155.00,159.00,156.50,162.00,165.00,167.50,160.00,161.50,161.50,170.00,169.00,170.50,164.50,167.00,169.00,171.50,172.00,174.50,171.00,175.50,177.50,177.50,186.00,187.00,183.50,185.00,184.50,186.50,188.50ขึ้น 70.75
SCB 149.50,147.00,149.00,148.50,149.50,149.00,148.00,148.50,144.50,148.00,149.00,147.00,146.50,146.50,144.50,143.50,143.50,141.50,143.50,140.50,141.50,142.00,142.00,142.50,142.00,140.50,140.50,136.00,140.00,137.50,135.00,135.00,137.50,138.00,142.00,141.00,139.50,139.00,139.00,139.50,138.00,137.00,137.50,137.50,138.00,136.50,133.00,134.50,133.00,135.00,138.00,137.50,137.50,136.50,139.00,141.50,142.00,142.00,139.50,139.00Sideway 51.13
TISCO 81.75,82.25,82.75,82.75,83.25,84.00,83.50,83.50,83.75,83.75,83.75,84.00,83.50,83.75,83.50,82.50,81.00,80.75,80.50,79.00,78.50,79.25,79.25,78.25,76.75,77.25,77.25,77.00,78.50,78.50,78.00,78.00,78.75,78.25,80.00,80.00,79.50,80.25,80.00,79.25,78.75,78.75,80.00,80.00,79.25,79.75,79.00,79.25,78.75,79.00,80.50,80.25,81.00,80.50,80.00,80.00,80.00,80.00,79.75,80.25ซึมขึ้น 53.45
MFC 16.20,16.20,16.30,16.30,16.70,17.10,16.90,17.00,16.90,16.90,16.90,17.00,16.90,16.90,16.90,16.80,16.70,16.80,16.90,16.70,16.70,16.60,16.60,16.60,16.40,16.40,16.40,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.20,16.30,16.50,16.40,16.30,16.30,16.30,16.50,16.60,16.30,16.40,16.40,16.40,16.30,16.20,16.10,16.20,16.30,16.30,16.40,16.50,16.40,16.50,16.60,16.60,16.60,16.60,16.70ซึมขึ้น 62.91
AYUD 38.50,38.50,38.50,38.25,38.00,38.00,38.75,42.25,44.25,43.75,43.75,43.50,43.00,43.00,42.25,43.00,43.00,42.50,42.50,42.25,42.50,43.00,44.00,44.00,43.75,43.75,43.75,43.50,43.50,43.25,43.50,43.50,44.25,44.25,45.75,45.50,45.00,45.25,45.25,45.00,45.00,44.00,42.50,41.75,41.50,41.00,40.25,40.75,40.50,41.25,42.00,42.00,41.75,41.00,41.25,41.50,42.25,42.25,41.75,41.50Sideway 44.63
BLA 31.50,31.75,32.00,32.00,31.75,33.00,33.00,33.00,32.75,32.50,32.50,32.75,35.00,34.75,35.25,34.75,34.75,33.00,34.50,33.25,34.00,34.00,33.25,34.00,33.25,32.50,32.50,30.75,31.25,31.25,31.00,31.50,31.75,31.25,31.50,31.50,31.50,31.25,31.75,33.00,32.75,32.75,32.50,32.75,32.25,32.00,31.25,31.25,31.00,31.50,31.50,31.50,31.50,31.00,31.00,31.75,32.00,32.00,31.25,31.50Sideway 47.28
PMTA 14.00,14.00,14.30,14.20,14.20,14.00,13.80,14.00,14.00,14.00,14.00,13.90,13.80,13.90,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,13.80,13.80,13.60,13.70,13.70,13.70,13.90,13.90,13.90,13.70,13.70,13.80,13.80,13.80,13.70,13.80,13.70,13.70,13.80,13.80,12.60,12.40,12.50,12.20,12.50,12.50,12.30,12.20,12.10,12.10,12.00,12.00,11.90,11.90,11.90,11.90,11.80,11.50,11.50,11.40,11.50ซึมลง 20.92
SR 2.20,2.18,2.20,2.20,2.20,2.18,2.16,2.16,2.10,2.12,2.12,2.10,2.10,2.10,2.08,2.10,2.12,2.14,2.14,2.12,2.06,2.06,2.10,2.06,2.08,2.10,2.10,2.00,2.02,2.04,2.02,2.02,2.00,2.06,2.02,2.04,2.04,2.04,2.00,2.00,1.99,2.00,2.02,2.00,2.02,2.00,1.98,1.98,1.96,1.96,1.97,1.89,1.90,1.90,1.99,2.00,1.99,1.99,1.97,1.92Sideway 39.33
TSI (C)0.44,0.45,0.44,0.47,0.43,0.43,0.43,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.41,0.41,0.40,0.39,0.40,0.40,0.40,0.39,0.40,0.40,0.39,0.40,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.40,0.41,0.39,0.39,0.40,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.38,0.39,0.38,0.39,0.39,0.40,0.42ซึมขึ้น 63.64
TVI 3.50,3.50,3.50,3.52,3.60,3.58,3.58,3.56,3.60,3.60,3.64,3.66,3.64,3.68,3.66,3.60,3.58,3.58,3.58,3.54,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.58,3.58,3.54,3.54,3.50,3.60,3.48,3.48,3.48,3.48,3.52,3.52,3.48,4.00,3.92,3.80,3.74,3.74,3.60,3.68,3.68,3.72,3.70,3.72,3.74,3.74,3.74,3.80,3.84,3.84,3.84,3.78ซึมขึ้น 56.33
EASON 2.38,2.42,2.86,2.86,2.74,2.84,2.78,2.76,2.74,2.74,2.72,2.70,2.64,2.64,2.68,2.70,2.68,2.68,2.66,2.58,2.58,2.64,2.64,2.62,2.48,2.44,2.44,2.34,2.36,2.34,2.34,2.32,2.38,2.40,2.48,2.48,2.44,2.44,2.40,2.38,2.38,2.38,2.38,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.36,2.36,2.32,2.30,2.28,2.32,2.28,2.28,2.26,2.26ลง 34.55
GYT 384.00,384.00,385.00,385.00,385.00,385.00,385.00,390.00,385.00,385.00,385.00,386.00,386.00,386.00,386.00,386.00,384.00,384.00,384.00,380.00,380.00,378.00,380.00,380.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,378.00,380.00,376.00,376.00,387.00,387.00,387.00,387.00,378.00,378.00,378.00,378.00,376.00,372.00,376.00,368.00,368.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,371.00,378.00,378.00,378.00,376.00,376.00,376.00,376.00Sideway 50.38
SAT 23.20,23.20,23.20,22.90,22.30,22.10,22.40,22.30,22.10,21.90,22.00,22.40,22.30,22.40,22.40,22.10,21.50,21.70,21.20,20.40,20.50,20.40,20.40,20.50,21.40,21.40,21.40,20.30,20.60,20.10,20.20,20.20,20.30,20.40,20.40,20.30,20.50,21.30,20.80,20.70,20.70,21.10,20.80,20.80,20.50,18.60,17.90,18.10,17.30,17.90,18.30,18.50,18.50,17.50,17.60,18.20,18.50,18.50,18.10,18.10Sideway 39.9
TSC 12.40,12.40,13.40,13.40,13.40,13.50,13.40,13.40,13.30,13.30,13.30,12.90,13.20,13.20,13.20,13.20,12.90,12.90,12.90,12.90,12.90,12.70,13.30,13.20,13.20,14.00,14.00,12.80,12.80,13.70,13.70,13.00,13.50,13.50,13.40,12.90,13.00,13.30,13.30,13.70,13.60,13.60,13.60,12.80,11.50,12.00,12.10,12.90,12.70,12.80,12.90,13.10,13.20,13.00,13.00,13.20,13.10,13.10,13.10,13.10Sideway 51.56
CCP 0.42,0.40,0.41,0.41,0.42,0.41,0.42,0.43,0.45,0.45,0.45,0.44,0.43,0.43,0.43,0.44,0.43,0.43,0.44,0.41,0.42,0.42,0.41,0.42,0.43,0.42,0.42,0.41,0.42,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.42,0.42,0.41,0.41,0.41,0.41,0.42,0.41,0.40,0.38,0.37,0.37,0.36,0.36,0.35,0.36,0.35,0.36,0.36,0.35,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36Sideway 38.33
SKN 4.60,4.60,4.58,4.70,4.66,4.62,4.62,4.62,4.60,4.60,4.66,4.74,4.70,4.70,4.62,4.70,4.70,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.50,5.50,4.86,4.98,4.98,4.96,4.90,4.96,4.88,4.92,5.20,5.20,5.10,5.25,5.25,5.05,5.00,5.00,4.96,4.80,4.90,4.56,4.50,4.54,4.48,4.48,4.48,4.52,4.48,4.48,4.46,4.38,4.38,4.36,4.30ลง 28.63
EVER 0.40,0.40,0.40,0.51,0.50,0.49,0.52,0.50,0.52,0.51,0.51,0.51,0.51,0.56,0.58,0.58,0.55,0.54,0.54,0.52,0.54,0.54,0.54,0.53,0.51,0.48,0.48,0.45,0.47,0.47,0.47,0.48,0.50,0.52,0.52,0.58,0.59,0.59,0.58,0.58,0.55,0.55,0.55,0.53,0.52,0.49,0.49,0.47,0.49,0.50,0.49,0.48,0.51,0.51,0.51,0.52,0.56,0.56,0.54,0.53Sideway 53.21
LALIN 6.20,6.25,6.30,6.30,6.30,6.25,6.30,6.25,6.25,6.25,6.30,6.30,6.25,6.20,6.15,6.15,6.10,6.20,6.25,6.10,6.15,6.15,6.15,6.10,6.05,6.05,6.05,5.95,6.00,6.00,6.00,6.10,6.15,6.10,6.20,6.10,6.05,6.10,6.25,6.20,6.10,6.20,6.15,5.95,5.80,5.80,5.60,5.50,5.50,5.45,5.50,5.45,5.45,5.40,5.30,5.15,5.15,5.15,5.10,5.10ลง 18.79
PF 1.01,1.00,1.03,1.06,1.07,1.07,1.06,1.04,1.02,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.02,1.02,1.01,1.00,1.02,0.97,1.01,1.04,1.05,1.05,1.04,1.03,1.03,1.00,1.02,1.00,0.99,1.00,1.00,0.99,1.01,1.04,1.04,1.01,1.01,1.02,1.02,1.02,1.01,0.97,0.95,0.96,0.95,0.95,0.93,0.92,0.93,0.92,0.92,0.92,0.92,0.91,0.87,0.87,0.86,0.86ลง 21.43
PLE 1.45,1.44,1.45,1.40,1.38,1.42,1.44,1.41,1.41,1.41,1.42,1.43,1.46,1.39,1.29,1.21,1.19,1.20,1.24,1.21,1.24,1.26,1.22,1.21,1.18,1.16,1.16,1.13,1.15,1.15,1.16,1.19,1.24,1.25,1.23,1.21,1.23,1.23,1.23,1.23,1.28,1.21,1.24,1.20,1.20,1.15,1.14,1.14,1.14,1.16,1.19,1.17,1.17,1.15,1.15,1.17,1.15,1.15,1.15,1.16Sideway 44.6
PRECHA 1.35,1.35,1.44,1.39,1.42,1.40,1.40,1.42,1.41,1.83,1.89,1.83,1.98,1.87,1.87,1.86,1.75,1.71,1.87,1.81,1.80,1.83,1.81,1.80,1.76,1.75,1.75,1.69,1.72,1.68,1.65,1.67,1.71,1.69,1.70,1.69,1.70,1.67,1.67,1.66,1.65,1.62,1.64,1.58,1.58,1.54,1.54,1.56,1.50,1.54,1.55,1.57,1.60,1.58,1.63,1.61,1.67,1.67,1.62,1.63Sideway 51.52
MIT 5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.15,4.32,4.32,4.68,4.68ซึมลง 38.71
BPP 24.60,25.00,25.25,25.00,25.75,25.75,25.50,25.75,25.75,26.25,26.25,26.00,25.50,25.75,25.25,25.00,25.25,24.80,24.80,24.60,24.90,24.80,24.30,24.10,23.50,23.30,23.30,23.50,23.30,23.20,23.40,23.40,23.90,23.70,24.10,23.60,23.80,24.40,24.30,24.00,23.50,23.50,23.30,23.40,23.30,23.30,23.40,23.40,23.40,23.60,23.70,23.60,23.60,23.20,23.50,24.30,24.40,24.40,23.90,23.90Sideway 51.64
SF 9.00,8.95,8.95,8.90,8.75,8.75,8.85,8.65,8.60,8.65,8.75,8.80,8.85,8.90,8.80,8.75,8.45,8.40,8.35,8.15,8.25,8.35,8.20,8.10,8.10,7.90,7.90,7.85,7.85,7.95,7.80,7.65,7.70,7.65,7.65,7.70,7.80,8.05,8.10,8.00,8.05,7.85,7.75,7.60,7.45,7.40,7.40,7.75,7.50,7.60,7.70,7.75,7.65,7.60,7.80,7.80,7.85,7.85,7.80,7.80Sideway 50.08
SRICHA 14.00,13.90,13.90,13.80,13.90,14.00,14.20,14.10,14.10,14.10,14.00,14.50,14.90,14.70,14.70,14.70,14.40,14.20,14.60,14.00,14.20,14.20,14.10,14.00,13.70,13.30,13.30,12.80,12.90,12.40,12.40,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.30,12.20,11.80,11.90,11.70,11.30,11.10,11.20,10.90,11.10,11.00,11.10,10.90,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90Sideway 28.64
SYNTEC 3.76,3.70,3.78,3.80,3.80,3.84,3.98,3.92,3.84,3.84,3.94,4.08,4.30,4.30,4.06,4.10,4.00,3.96,4.08,3.96,3.96,3.94,3.88,3.78,3.70,3.66,3.66,3.54,3.56,3.50,3.58,3.60,3.64,3.68,3.66,3.62,3.60,3.56,3.58,3.58,3.26,3.20,3.20,2.98,2.98,2.80,2.80,2.96,2.86,2.94,2.96,2.94,2.98,2.98,2.94,3.00,3.08,3.08,3.06,3.04Sideway 41.22
BDMS 25.75,25.75,26.00,26.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.50,25.50,25.25,25.00,25.00,25.00,25.00,24.90,24.80,25.25,24.80,24.90,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,24.40,24.70,24.30,24.40,24.40,24.50,24.80,24.80,25.00,24.80,25.00,25.00,24.80,24.60,24.40,24.60,25.25,25.00,25.00,25.25,25.50,25.75,26.00,26.00,26.25,26.25,26.25,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75,26.75ซึมขึ้น 75.36
UV 8.30,8.15,8.35,8.40,8.70,8.60,8.60,8.55,8.40,8.45,8.30,8.30,8.20,8.25,8.15,8.05,7.80,7.80,7.90,7.60,7.70,7.65,7.70,7.55,7.35,7.15,7.15,7.10,7.35,7.15,7.10,7.15,7.35,7.35,7.45,7.30,7.25,7.25,7.40,7.30,7.10,7.10,7.10,6.90,6.85,6.85,6.70,6.75,6.70,6.75,6.80,7.05,7.00,7.10,7.20,7.30,7.20,7.20,7.20,7.20Sideway 52.21
BKKCP 12.50,12.40,12.50,12.50,12.40,12.40,12.50,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.50,12.40,12.40,12.30,12.30,12.40,12.40,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.40,12.30,12.40,12.30,12.30,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.50,12.60,12.70,12.70,12.80,12.70,12.70,12.60,12.60,12.70,12.70,12.60,12.60,12.60,12.60,12.50,12.50,12.50,12.60Sideway 52.48
FUTUREPF 22.40,22.40,22.50,22.50,22.50,22.50,22.50,22.40,22.40,22.30,22.40,22.40,22.40,22.30,22.30,22.30,22.30,22.40,22.40,22.30,22.30,22.40,22.40,22.40,22.30,22.30,22.30,22.30,22.30,22.40,22.40,22.50,22.50,22.50,22.50,22.60,22.60,22.70,22.70,22.60,22.60,22.70,22.70,23.00,22.90,22.80,22.80,23.00,23.00,22.90,22.70,22.70,22.80,22.70,22.80,22.80,22.80,22.80,22.80,22.80Sideway 55.53
SSPF 10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,10.00,10.00,9.95,10.00,9.90,9.90,9.80,9.80,9.75,9.70,9.80,9.90,9.80,9.80,9.90,9.80,9.80,9.70,9.70,9.85,9.85,9.85,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.55,9.50,9.70,9.60,9.70,9.45,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50ลง 39.41
TIF1 8.70,8.70,8.70,8.75,8.75,8.75,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.85,8.85,8.85,8.90,8.85,8.75,8.75,8.75,8.70,8.70,8.70,8.75,8.75,8.75,8.85,8.85,8.85,8.75,8.85,8.90,8.95,8.95,8.80,8.80,8.80,8.95,8.85,8.85,9.00,9.00,9.00,8.80,8.75,8.85,8.85,8.70,8.80,8.75,8.70,8.70,8.70,8.75,8.75,8.90,8.80,8.85,8.85,8.85,8.80Sideway 49.49
EASTW 11.00,11.00,11.10,11.20,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.20,11.10,11.00,11.10,11.00,11.00,11.10,10.90,11.00,11.00,10.90,10.90,11.20,11.00,11.00,10.80,10.90,10.80,10.80,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,11.00,10.90,11.00,11.00,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.20,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.00,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00Sideway 48.27
ESSO 16.60,16.60,16.40,16.40,16.70,16.10,15.40,15.40,15.40,15.60,15.60,15.50,15.40,15.40,14.80,14.70,14.30,14.70,14.90,14.60,15.10,15.50,15.40,15.40,15.00,14.60,14.60,13.80,14.10,13.80,14.00,13.90,14.50,15.40,15.40,15.20,15.20,15.30,15.50,14.90,14.40,14.10,13.80,13.40,13.20,12.50,12.00,12.10,12.50,12.90,12.60,12.20,12.30,12.20,12.30,12.70,12.30,12.30,12.10,12.20ซึมลง 37.26
TSR 2.38,2.38,2.38,2.34,2.34,2.32,2.28,2.24,2.28,2.28,2.32,2.30,2.32,2.32,2.28,2.26,2.20,2.24,2.22,2.18,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.06,2.06,2.06,2.06,2.06,2.04,2.06,2.08,2.08,2.08,2.06,2.06,2.04,2.02,1.92,1.93,1.94,1.96,1.95,1.92,1.89,1.89,1.90,1.91,1.95,1.94,1.95,1.95,1.94,1.87,1.86,1.85,1.83ลง 24.46
SGP 12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.30,11.90,11.70,12.10,12.30,12.40,12.50,12.30,12.20,12.00,12.00,11.50,11.30,11.60,11.20,11.50,11.50,11.30,11.10,11.20,10.90,10.90,10.40,10.80,10.60,10.50,10.50,10.60,10.80,10.90,10.80,10.60,10.30,10.50,10.30,10.00,10.00,9.90,9.70,9.45,9.25,9.30,9.40,9.25,9.35,9.25,9.30,9.20,8.85,8.85,9.10,9.25,9.25,9.05,8.95ซึมลง 32.62
THG 31.50,31.00,31.00,31.00,31.00,32.00,32.00,32.00,31.75,31.75,31.75,31.75,32.00,32.25,32.50,32.50,32.25,32.00,32.25,32.00,31.75,31.75,31.75,31.50,32.00,31.75,31.75,31.50,31.75,32.00,31.75,32.00,32.25,32.00,32.25,32.25,32.00,32.00,32.25,32.00,32.00,32.25,32.25,32.00,32.00,32.00,31.75,32.00,32.00,32.00,31.75,31.75,32.00,32.00,32.00,32.00,31.75,31.75,31.50,31.50ซึมลง 38.56
SUSCO 3.28,3.26,3.26,3.30,3.28,3.24,3.22,3.24,3.26,3.24,3.24,3.28,3.26,3.22,3.22,3.18,3.16,3.18,3.20,3.10,3.10,3.12,3.08,3.04,3.02,3.00,3.00,2.92,2.88,2.92,2.90,2.90,2.94,2.94,3.02,3.00,3.00,2.94,2.90,2.86,2.86,2.78,2.78,2.66,2.66,2.64,2.64,2.64,2.52,2.54,2.62,2.62,2.70,2.76,2.80,2.88,2.88,2.88,2.82,2.78ซึมลง 47.9
KAMART 4.22,4.20,4.24,4.46,4.48,4.48,4.48,4.56,4.52,4.54,4.62,4.80,4.80,4.64,4.56,4.56,4.42,4.40,4.44,4.40,4.40,4.50,4.54,4.48,4.16,4.20,4.20,4.08,4.16,4.10,4.08,4.16,4.22,4.24,4.28,4.26,4.24,4.20,4.20,4.16,4.14,4.04,4.06,4.10,4.12,4.08,4.02,4.02,4.04,4.06,4.06,4.06,4.00,4.02,4.02,4.06,4.04,4.04,4.00,4.02Sideway 40.55
SPC 53.25,53.50,53.50,53.75,53.75,53.50,54.00,53.50,53.50,53.25,53.25,53.25,54.00,53.75,53.00,53.25,53.25,53.25,53.00,52.50,52.50,52.50,52.75,52.50,52.50,51.75,51.75,52.00,52.00,51.75,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,51.50,52.00,51.50,51.25,51.00,51.75,52.00,51.50,52.00,51.75,52.00,52.00,52.00,52.00,51.75,51.25,51.75,51.75,51.75,52.00,52.00,52.00,52.00Sideway 52.19
M-CHAI 200.00,200.00,192.00,192.00,195.00,194.00,195.00,195.00,193.50,192.50,192.50,192.50,191.00,191.00,191.00,191.00,190.00,190.00,190.00,187.50,190.00,188.50,188.50,188.50,188.50,188.00,188.00,187.50,189.00,189.00,189.00,189.00,188.00,188.00,189.00,188.50,188.50,187.50,188.00,186.50,182.50,182.50,181.50,184.50,184.00,185.00,184.50,184.50,184.50,184.00,183.00,182.00,183.00,183.00,183.00,183.00,184.00,184.00,183.00,184.00Sideway 45.24
RAM 2858.00,2858.00,2858.00,2858.00,2858.00,2848.00,2848.00,2800.00,2800.00,2800.00,2850.00,2794.00,2794.00,2794.00,2788.00,2788.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2800.00,2670.00,2690.00,2690.00,2690.00,2670.00,2680.00,2680.00,2690.00,2690.00,2698.00,2698.00,2698.00,2698.00,2700.00,2700.00,2700.00,2700.00,2700.00,2700.00,2576.00,2582.00,2582.00,2582.00,2694.00,2694.00,2680.00,2680.00,2680.00,2698.00,2700.00,2700.00,2700.00,2700.00Sideway 53.44
MAJOR 25.00,24.70,24.90,24.80,24.80,24.70,24.50,24.70,24.60,24.60,24.60,24.40,24.60,24.40,24.20,24.30,24.00,24.00,23.80,23.50,23.50,23.50,23.80,23.80,24.10,23.80,23.80,23.80,24.00,23.90,23.90,23.60,23.60,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.40,22.30,22.10,22.20,22.00,22.00,22.20,22.00,22.00,22.00,21.30,21.30,21.70,21.50,21.50,21.60,21.90,22.40,22.50,22.50,22.60,22.60Sideway 54.79
TLHPF 11.10,11.20,11.10,11.10,11.10,11.00,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,10.80,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00Sideway 55.49
RS 18.70,18.50,19.90,20.40,20.80,21.20,21.00,21.00,21.40,21.40,21.20,21.60,20.90,19.90,19.50,19.50,18.90,18.90,19.50,18.40,18.40,17.90,17.00,15.40,15.00,14.40,14.40,14.60,15.40,15.50,16.10,16.00,16.20,16.10,16.50,16.30,16.20,15.60,15.60,15.60,14.80,15.00,15.00,14.60,14.70,15.30,14.90,15.00,14.50,14.90,15.50,15.40,15.60,15.50,15.50,15.50,16.30,16.30,16.00,16.00Sideway 53.18
WORK 38.25,38.00,40.50,41.25,42.00,43.25,43.50,41.75,42.00,41.75,41.25,40.75,38.75,38.00,37.00,37.25,36.75,36.75,37.25,37.00,37.00,36.25,35.75,33.25,32.00,31.25,31.25,31.50,31.00,29.75,30.25,30.00,31.50,33.00,33.75,32.25,31.50,32.75,32.25,32.00,31.00,31.75,29.75,29.50,29.25,29.25,26.50,26.50,26.00,26.50,27.25,28.00,28.75,28.75,28.75,28.50,29.50,29.50,29.00,28.50ซึมลง 42.24
ASIA 6.60,6.55,6.60,6.55,6.75,6.80,6.75,6.80,6.70,6.65,6.65,6.75,6.85,6.90,6.70,7.00,6.65,6.85,6.85,6.80,6.80,6.75,6.65,6.75,6.65,6.75,6.75,6.65,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.80,6.70,6.70,6.65,6.70,6.70,6.70,6.70,6.60,6.60,6.50,6.60,6.50,6.55,6.60,6.65,6.60,6.55,6.65,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75Sideway 56.52
CENTEL 38.75,38.75,39.75,42.00,42.00,41.75,41.75,42.50,41.75,42.00,41.75,41.50,40.75,39.75,39.75,39.50,38.75,39.00,39.50,39.25,39.50,39.50,39.25,39.25,39.25,39.00,39.00,39.25,39.00,39.25,39.25,39.00,40.25,41.00,41.00,41.50,41.50,41.25,41.50,40.75,40.75,39.75,40.25,40.25,40.00,40.00,39.75,40.50,40.50,40.50,40.75,42.00,42.00,42.00,42.25,43.00,43.75,43.75,43.75,43.25ขึ้น 69.32
EKH 5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.75,5.80,6.00,5.95,5.90,5.95,6.30,6.20,6.05,6.10,6.05,6.05,6.00,6.00,5.95,6.00,6.05,6.00,5.95,5.85,5.80,5.80,5.75,5.75,5.80,5.90,5.95,6.00,6.05,6.05,5.95,6.00,6.05,6.25,6.25,6.10,6.00,6.00,6.00,5.90,6.00,6.05,6.10,5.95,5.95,6.00,6.00,5.95,5.95,6.00,6.00,5.95,5.95,5.85,5.80ลง 38.45
RCL 5.65,5.60,5.75,5.95,5.85,5.90,5.95,5.90,5.85,6.25,6.20,6.15,6.20,6.25,6.15,6.20,5.90,5.90,5.95,5.65,5.65,5.80,5.80,5.75,5.60,5.55,5.55,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.50,5.40,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.40,5.10,5.00,5.00,4.94,4.98,5.00,4.92,4.94,4.96,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.10,5.10,5.05,5.10Sideway 44.15
CCET 1.97,1.94,1.96,1.97,1.95,1.98,2.02,2.00,2.00,2.02,2.00,1.97,1.98,2.00,1.99,1.99,1.96,1.96,1.96,1.94,1.95,1.95,1.95,1.96,1.93,1.94,1.94,1.91,1.91,1.92,1.92,1.93,1.94,1.93,1.97,1.97,1.98,1.96,1.97,1.97,1.99,1.94,1.90,1.87,1.86,1.87,1.84,1.83,1.81,1.83,1.82,1.83,1.82,1.84,1.81,1.81,1.82,1.82,1.82,1.80ลง 33.55
EIC (C)0.05,0.06,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.06,0.06,0.05,0.05,0.06,0.06,0.05,0.06,0.05,0.06,0.06,0.05,0.06,0.06,0.05,0.05,0.06,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.04,0.04,0.04,0.05,0.04,0.05,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04,0.04ซึมลง 43.24
SQ 3.22,3.22,3.22,2.90,2.90,2.94,2.92,2.90,2.90,2.90,2.94,2.92,2.90,2.92,2.90,2.92,2.80,2.82,2.82,2.74,2.78,2.74,2.72,2.66,2.60,2.60,2.60,2.58,2.58,2.60,2.60,2.58,2.60,2.62,2.66,2.64,2.62,2.58,2.60,2.58,2.52,2.32,2.26,2.18,2.18,2.08,2.04,2.04,2.06,2.10,2.18,2.24,2.24,2.24,2.24,2.26,2.42,2.42,2.40,2.42Sideway 55.57
TEAM 1.15,1.14,1.16,1.15,1.14,1.15,1.14,1.14,1.14,1.15,1.17,1.16,1.15,1.14,1.15,1.15,1.11,1.11,1.11,1.09,1.09,1.10,1.09,1.09,1.11,1.07,1.07,1.05,1.05,1.04,1.05,1.05,1.11,1.07,1.07,1.07,1.08,1.08,1.07,1.07,1.04,1.05,1.04,1.04,1.03,1.03,1.02,1.02,1.01,1.01,1.02,1.03,1.03,1.03,1.05,1.05,1.04,1.04,1.04,1.04Sideway 46.29
ADVANC 200.00,201.00,204.00,201.00,201.00,202.00,200.00,199.50,202.00,202.00,201.00,200.00,199.50,199.00,199.00,198.50,197.00,195.50,198.50,196.00,196.00,197.50,196.00,196.50,197.00,195.00,195.00,191.00,192.50,193.00,194.50,192.00,196.00,196.50,189.00,184.50,181.50,184.00,183.00,182.00,181.50,181.50,181.00,177.50,176.50,180.50,177.50,177.50,177.00,177.50,178.00,178.00,181.50,176.50,178.50,179.00,176.50,176.50,177.00,175.00ลง 36.16
AIT 22.20,22.20,22.30,22.20,22.20,22.20,22.10,22.20,22.00,22.00,22.10,22.10,22.00,22.20,22.10,22.00,21.90,21.90,21.80,21.50,21.80,22.00,21.70,21.70,21.60,21.50,21.50,21.00,20.90,21.00,20.70,20.60,20.80,20.90,21.00,21.00,21.00,20.50,20.10,20.00,20.10,20.10,20.00,19.70,19.90,19.90,19.80,19.80,19.80,19.90,20.00,20.00,19.90,19.90,19.80,19.80,20.00,20.00,19.80,19.80ซึมลง 35.01
PT 6.55,6.60,6.65,6.70,6.80,6.75,6.75,6.75,6.75,6.80,6.75,6.70,6.75,6.80,6.70,6.65,6.65,6.65,6.70,6.65,6.70,6.70,6.65,6.60,6.60,6.55,6.55,6.55,6.55,6.40,6.50,6.55,6.55,6.55,6.50,6.50,6.45,6.40,6.50,6.20,6.00,6.05,6.05,6.00,6.00,5.85,5.60,5.60,5.50,5.55,5.50,5.55,5.55,5.60,5.60,5.75,5.85,5.85,5.85,5.85ซึมลง 45.06
SDC 0.34,0.36,0.35,0.40,0.41,0.42,0.50,0.45,0.46,0.45,0.45,0.42,0.42,0.41,0.40,0.39,0.37,0.36,0.38,0.36,0.37,0.36,0.35,0.35,0.34,0.32,0.32,0.29,0.37,0.41,0.44,0.42,0.40,0.42,0.41,0.40,0.38,0.37,0.40,0.38,0.37,0.37,0.33,0.34,0.32,0.32,0.30,0.32,0.31,0.31,0.32,0.32,0.33,0.35,0.36,0.36,0.32,0.32,0.33,0.32ซึมลง 43.88
THREL 8.20,8.20,8.35,8.35,8.30,8.25,8.30,8.30,8.25,8.20,8.20,8.20,8.25,8.20,8.20,8.20,8.00,8.00,7.95,7.85,7.95,7.85,7.75,7.70,7.65,7.60,7.60,7.45,7.50,7.50,7.50,7.50,7.50,7.45,7.50,7.50,7.55,7.55,7.70,7.75,7.30,7.25,7.20,7.15,7.15,7.10,7.05,7.10,7.10,7.05,7.10,7.05,7.05,6.95,6.95,7.00,6.95,6.95,7.00,6.90ซึมลง 28.98
WIIK 2.40,2.38,2.38,2.42,2.52,2.50,2.46,2.48,2.48,2.48,2.58,2.56,2.54,2.52,2.48,2.46,2.34,2.36,2.40,2.32,2.34,2.32,2.34,2.30,2.28,2.24,2.24,2.24,2.20,2.22,2.22,2.20,2.20,2.18,2.22,2.22,2.14,2.16,2.16,2.14,2.20,2.18,2.12,2.14,2.06,2.04,1.96,2.00,1.99,2.00,2.02,2.00,2.02,2.02,2.02,2.04,2.10,2.10,2.10,2.10Sideway 49.29
HPF 5.40,5.45,5.45,5.45,5.45,5.40,5.45,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.45,5.45,5.40,5.40,5.45,5.45,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.30,5.30,5.25,5.30,5.30,5.20,5.15,5.15,5.15,5.20,5.20ลง 34.03
SAWAD 46.25,46.25,45.75,46.75,46.00,46.00,45.75,45.25,46.00,45.50,48.25,48.00,47.50,49.00,48.00,47.75,46.50,45.00,46.25,45.00,46.75,47.25,46.00,45.25,43.00,42.25,42.25,41.50,42.00,41.75,41.25,42.75,44.50,44.00,46.50,46.50,46.50,47.00,47.75,47.75,46.50,47.25,47.25,45.50,46.00,46.00,43.50,46.25,45.75,46.50,48.00,49.25,49.25,49.75,50.00,50.50,49.25,49.25,49.50,50.00ขึ้น 61.78
ARIP 0.50,0.49,0.50,0.50,0.50,0.50,0.51,0.50,0.51,0.51,0.53,0.52,0.52,0.54,0.53,0.53,0.51,0.52,0.53,0.50,0.54,0.63,0.60,0.57,0.56,0.52,0.52,0.52,0.53,0.53,0.54,0.53,0.55,0.54,0.53,0.52,0.52,0.52,0.51,0.50,0.50,0.50,0.49,0.45,0.45,0.45,0.43,0.43,0.43,0.42,0.44,0.45,0.45,0.45,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.45ซึมลง 39.55
BSM 0.77,0.78,0.75,0.77,0.76,0.76,0.75,0.75,0.75,0.75,0.74,0.74,0.74,0.72,0.74,0.71,0.70,0.72,0.71,0.70,0.70,0.71,0.70,0.69,0.68,0.68,0.68,0.69,0.68,0.68,0.70,0.67,0.67,0.67,0.68,0.68,0.67,0.66,0.66,0.65,0.65,0.66,0.65,0.65,0.64,0.62,0.57,0.58,0.55,0.57,0.57,0.59,0.59,0.60,0.58,0.59,0.56,0.56,0.57,0.56ซึมลง 34.71
ECF 8.70,8.80,8.75,8.75,8.75,8.75,8.80,8.80,8.85,8.90,9.05,9.00,8.95,8.95,9.05,9.10,8.95,8.85,6.20,6.20,6.60,6.40,6.15,5.95,6.10,6.20,6.20,6.05,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.30,6.40,6.35,6.10,6.05,6.05,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,5.95,5.95,5.95,5.90,5.95,6.05,6.00,6.05,5.90,6.10,6.20,6.00,6.00,6.00,6.00Sideway 42.27
HTECH 7.10,7.40,7.40,7.20,7.20,7.00,7.05,7.00,7.00,6.95,6.95,7.00,6.95,7.00,6.95,6.90,6.75,6.65,6.75,6.60,6.60,6.60,6.65,6.80,6.65,6.55,6.55,6.50,6.60,6.65,6.75,6.70,6.80,6.65,6.70,6.60,6.60,6.55,6.55,6.40,6.35,5.90,6.75,6.75,6.80,6.75,6.60,6.60,6.55,6.50,6.35,6.40,6.35,6.25,6.05,6.15,6.10,6.10,6.05,6.10ซึมลง 37.93
KIAT 0.49,0.49,0.51,0.50,0.50,0.49,0.50,0.53,0.51,0.51,0.51,0.52,0.51,0.51,0.50,0.50,0.51,0.51,0.52,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.49,0.48,0.47,0.47,0.47,0.47,0.48,0.47,0.48,0.48,0.48,0.49,0.49,0.48,0.46,0.48,0.48,0.49,0.48,0.49,0.47,0.48,0.47,0.47,0.48,0.47,0.48,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48Sideway 48.08
NBC (C)0.72,0.78,0.76,0.84,0.82,0.79,0.77,0.77,0.78,0.77,0.74,0.76,0.73,0.76,0.72,0.71,0.71,0.70,0.71,0.69,0.72,0.73,0.70,0.73,0.73,0.73,0.73,0.65,0.65,0.65,0.65,0.70,0.70,0.70,0.66,0.63,0.63,0.55,0.52,0.50,0.49,0.52,0.46,0.48,0.46,0.44,0.43,0.43,0.36,0.40,0.36,0.42,0.43,0.48,0.46,0.42,0.40,0.40,0.40,0.43Sideway 42.37
NINE 2.22,2.26,2.26,2.40,2.52,2.54,2.56,2.50,2.50,2.76,3.12,2.52,2.44,2.28,2.30,2.34,2.26,2.22,2.30,2.26,2.26,2.26,2.26,2.22,2.02,1.83,1.83,1.80,1.81,1.83,1.79,1.86,1.96,1.95,1.91,1.85,1.74,1.71,1.79,1.77,1.76,1.75,1.73,1.73,1.67,1.63,1.58,1.57,1.57,1.57,1.57,1.65,1.65,1.86,2.02,2.00,2.26,2.26,2.18,2.24ซึมขึ้น 69
SE 2.06,2.12,2.22,2.20,2.24,2.22,2.36,2.28,2.26,2.24,2.22,2.24,2.20,2.16,2.14,2.24,2.16,2.24,2.16,2.12,2.12,2.16,2.14,2.14,2.08,2.08,2.08,2.06,2.04,2.04,2.08,2.08,2.06,2.06,2.04,2.00,2.04,2.02,1.99,2.00,1.99,1.99,1.97,2.08,1.97,1.97,1.97,1.98,1.94,1.93,1.93,1.94,1.93,2.04,2.04,2.00,2.08,2.08,2.00,1.98Sideway 46.63
THANA 2.72,2.78,2.80,2.78,2.80,2.68,2.66,2.76,2.72,2.76,2.76,2.76,2.70,2.70,2.62,2.66,2.60,2.46,2.46,2.26,2.38,2.48,2.44,2.42,2.38,2.34,2.34,2.30,2.30,2.28,2.32,2.28,2.32,2.36,2.30,2.34,2.34,2.34,2.42,2.42,2.36,2.36,2.32,2.24,2.24,2.20,2.14,2.18,2.20,2.24,2.28,2.30,2.30,2.30,2.28,2.26,2.30,2.30,2.30,2.30Sideway 49.18
TMW 67.25,68.25,68.50,68.50,68.50,68.00,68.25,68.25,68.25,69.00,68.50,68.25,68.50,68.25,68.00,68.50,68.25,68.25,68.50,67.75,68.00,68.75,69.00,69.00,69.00,69.00,69.00,67.50,67.50,67.00,66.75,67.50,68.25,67.75,68.50,68.25,68.50,68.50,69.00,69.25,69.00,70.50,69.50,69.50,69.75,68.50,66.25,67.75,67.50,67.25,68.25,68.00,68.25,68.25,68.75,68.50,69.00,69.00,69.00,69.00ซึมขึ้น 54.52
UEC 1.54,1.55,1.54,1.54,1.53,1.53,1.53,1.51,1.50,1.51,1.51,1.51,1.56,1.55,1.53,1.55,1.54,1.70,1.61,1.56,1.60,1.58,1.56,1.58,1.55,1.52,1.52,1.51,1.50,1.47,1.54,1.52,1.51,1.47,1.46,1.45,1.46,1.45,1.48,1.45,1.45,1.44,1.42,1.43,1.43,1.40,1.36,1.37,1.37,1.33,1.33,1.36,1.38,1.37,1.36,1.37,1.35,1.35,1.34,1.34ซึมลง 35.72
RICHY 1.79,1.80,1.81,1.80,1.80,1.86,1.85,1.84,1.84,1.86,1.87,1.84,1.86,1.88,1.86,1.88,1.84,1.86,1.88,1.84,1.85,1.86,1.87,1.87,1.85,1.85,1.85,1.79,1.83,1.79,1.80,1.79,1.82,1.82,1.83,1.82,1.83,1.85,1.89,1.87,1.88,1.87,1.84,1.75,1.73,1.67,1.53,1.59,1.60,1.61,1.64,1.62,1.65,1.64,1.63,1.65,1.63,1.63,1.63,1.64ซึมลง 40.77
CBG 54.50,55.50,55.00,54.25,54.75,53.75,53.75,54.00,53.75,53.75,54.00,53.50,52.00,52.25,52.50,52.50,51.00,50.25,49.50,47.00,48.00,47.75,47.25,45.00,44.25,43.00,43.00,42.00,43.50,42.75,43.25,43.25,45.25,45.25,46.00,45.00,45.25,45.00,43.25,43.50,44.50,48.50,45.25,45.75,44.75,44.75,45.00,45.75,43.25,44.50,46.75,46.00,46.75,47.00,45.75,47.75,48.00,48.00,46.75,47.25ซึมขึ้น 53.64
VPO 0.65,0.64,0.64,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.64,0.64,0.65,0.66,0.66,0.64,0.64,0.66,0.65,0.64,0.64,0.65,0.65,0.62,0.62,0.62,0.63,0.63,0.62,0.63,0.64,0.63,0.64,0.63,0.63,0.62,0.61,0.63,0.60,0.62,0.55,0.48,0.51,0.50,0.50,0.50,0.49,0.49,0.50,0.52,0.51,0.50,0.47,0.47,0.47,0.47ลง 30.06
COMAN 3.36,3.36,3.46,3.36,3.74,3.74,3.88,4.40,4.54,4.72,4.78,4.74,4.58,4.58,4.68,4.52,4.26,4.24,4.24,4.08,4.14,4.14,4.40,4.28,4.10,3.94,3.94,3.80,3.80,3.84,3.88,3.96,4.10,4.14,4.16,4.14,4.12,4.12,4.10,4.04,4.06,4.08,4.02,3.98,3.98,3.90,3.72,3.68,3.54,3.44,3.46,3.58,3.78,3.78,3.84,3.80,3.76,3.76,3.58,3.62ลง 40.21
TSE 3.08,3.10,3.10,3.10,3.12,3.18,3.20,3.18,3.20,3.20,3.18,3.22,3.20,3.14,3.18,3.18,2.98,3.00,3.06,2.98,2.94,2.98,3.00,3.00,2.96,2.88,2.88,2.74,2.72,2.64,2.64,2.60,2.64,2.66,2.72,2.72,2.72,2.72,2.74,2.74,2.72,2.74,2.78,2.74,2.72,2.70,2.58,2.60,2.62,2.64,2.66,2.60,2.60,2.58,2.60,2.60,2.62,2.62,2.60,2.60Sideway 37.62
BIG 1.74,1.76,1.77,1.89,1.86,1.86,1.86,1.95,1.88,1.90,1.90,1.90,1.89,1.89,1.80,1.82,1.76,1.76,1.78,1.73,1.76,1.78,1.75,1.73,1.81,1.75,1.75,1.72,1.74,1.72,1.72,1.72,1.74,1.76,1.75,1.69,1.69,1.68,1.68,1.67,1.63,1.59,1.56,1.42,1.42,1.42,1.37,1.31,1.30,1.36,1.37,1.37,1.38,1.39,1.39,1.40,1.45,1.45,1.44,1.42ซึมลง 38.45
BTW 1.82,1.84,1.82,1.85,1.83,1.84,1.84,1.82,1.81,1.83,1.84,1.84,1.84,1.84,1.83,1.84,1.85,1.83,1.82,1.82,1.80,1.80,1.81,1.79,1.79,1.79,1.79,1.76,1.75,1.75,1.69,1.70,1.73,1.75,1.75,1.75,1.74,1.73,1.76,1.84,1.81,1.78,1.71,1.69,1.69,1.60,1.61,1.58,1.56,1.57,1.58,1.58,1.57,1.58,1.57,1.56,1.55,1.55,1.57,1.58Sideway 36.87
MGT 2.12,2.12,2.18,2.14,2.14,2.16,2.14,2.16,2.22,2.24,2.22,2.24,2.22,2.22,2.18,2.18,2.18,2.16,2.18,2.12,2.12,2.16,2.12,2.12,2.10,2.08,2.08,2.04,2.16,2.14,2.10,2.12,2.14,2.14,2.10,2.12,2.10,2.10,2.06,2.04,2.02,2.08,2.06,2.02,2.00,1.98,1.94,1.93,1.88,1.97,1.96,1.95,1.96,1.92,1.95,1.97,1.94,1.94,1.95,1.97Sideway 45.62
TITLE 9.35,9.40,9.40,9.35,9.40,9.40,9.20,9.20,9.30,9.20,9.10,9.25,9.40,9.30,9.25,9.40,9.10,8.80,8.70,8.45,8.65,8.75,8.65,8.75,8.40,8.50,8.50,8.10,7.75,7.70,8.20,8.05,8.30,8.15,8.15,8.20,8.40,8.60,8.35,8.35,8.15,8.20,7.70,7.40,7.70,7.80,7.60,7.70,7.60,7.80,7.85,7.90,8.00,7.95,8.00,8.15,8.25,8.25,8.30,8.35Sideway 57.57
CPT 2.04,2.04,2.00,2.00,1.97,1.98,1.95,1.96,1.99,1.96,1.97,1.92,1.90,1.86,1.80,1.71,1.53,1.41,1.42,1.38,1.43,1.38,1.34,1.27,1.20,1.10,1.10,1.06,1.11,1.09,1.03,1.02,1.03,1.08,1.26,1.20,1.17,1.15,1.08,1.04,1.04,1.01,1.00,0.99,0.95,0.91,0.87,0.90,0.89,0.89,0.90,0.97,0.97,0.97,0.98,0.98,0.95,0.95,0.94,0.93ซึมลง 33.97
TRITN 0.41,0.42,0.44,0.46,0.46,0.47,0.47,0.43,0.43,0.46,0.47,0.47,0.46,0.45,0.45,0.45,0.44,0.44,0.46,0.45,0.45,0.43,0.43,0.42,0.40,0.40,0.40,0.38,0.42,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.44,0.44,0.43,0.45,0.43,0.43,0.42,0.42,0.41,0.43,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41ซึมลง 43.37
B 0.63,0.63,0.62,0.62,0.62,0.62,0.63,0.65,0.66,0.66,0.65,0.63,0.63,0.62,0.62,0.62,0.61,0.64,0.61,0.60,0.61,0.60,0.60,0.59,0.59,0.58,0.58,0.57,0.57,0.57,0.57,0.58,0.59,0.58,0.57,0.57,0.57,0.56,0.56,0.56,0.56,0.57,0.56,0.56,0.56,0.55,0.52,0.53,0.53,0.55,0.54,0.54,0.56,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54,0.54ซึมลง 41.61
PR9 11.60,11.80,12.40,12.30,12.20,12.60,12.30,12.20,11.90,11.90,12.00,11.70,11.80,11.60,11.60,11.60,11.70,11.60,11.60,11.60,11.60,11.70,11.60,11.50,11.50,11.90,11.90,11.80,11.80Sideway 52.77