กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
TTTM 137.00,135.00,137.00,137.00,137.00,137.00,138.00,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.50,138.00,140.50,140.50,141.50,144.00,148.50,143.50,144.50,145.50,149.00,144.00,152.00,152.00,155.00,161.50,161.00,166.50,175.00,174.00,174.00,169.00,172.00,175.00,180.50,181.00,179.00,180.00,180.00,179.50,181.50,180.00,182.50,181.50,181.00,181.00,181.00,181.00,179.00,165.00,158.00,163.00Sideway 40.44
TFI (C, NP)0.37,0.37,0.32,0.38,0.37,0.38,0.36,0.39,0.37,0.35,0.37,0.36,0.36,0.36,0.36,0.37,0.35,0.35,0.35,0.36,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.40,0.36,0.46,0.43,0.46,0.46,0.46,0.40,0.38,0.40,0.40,0.38,0.38,0.35,0.35,0.36,0.35,0.32,0.33,0.33,0.33,0.33,0.30,0.31,0.31,0.30,0.30,0.28,0.29,0.28,0.29,0.31,0.32,0.30,0.30Sideway 42.03
DCC 2.26,2.22,2.24,2.26,2.28,2.24,2.24,2.22,2.28,2.26,2.24,2.24,2.24,2.26,2.26,2.24,2.26,2.26,2.26,2.22,2.16,2.16,2.18,2.08,2.08,2.26,2.24,2.26,2.32,2.28,2.32,2.24,2.14,2.16,2.16,2.24,2.22,2.30,2.30,2.50,2.46,2.44,2.48,2.60,2.62,2.66,2.62,2.70,2.78,2.70,2.64,2.58,2.56,2.56,2.52,2.68,2.80,2.66,2.68,2.64Sideway 55.54
DRT 5.45,5.45,5.60,5.70,5.65,5.65,5.65,5.70,5.70,5.70,5.70,5.75,5.75,5.70,5.70,5.70,5.75,5.80,5.75,5.75,5.80,5.80,5.75,5.75,5.80,5.75,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.80,5.85,5.80,5.80,5.85,5.90,5.95,5.95,5.90,5.90,5.90,5.90,5.65,5.65,5.60,5.60,5.65,5.70,5.70,5.65,5.70,5.65,5.65ซึมลง 40.02
BCPG 16.30,15.80,16.20,16.50,16.40,16.00,16.20,16.40,16.70,16.80,16.90,16.80,16.70,16.70,16.60,17.50,17.60,18.00,17.80,17.80,17.90,17.90,17.70,18.30,18.20,18.90,19.00,19.00,18.70,18.90,18.60,18.10,17.80,18.00,17.80,18.00,17.80,18.00,18.50,18.40,18.60,18.70,18.60,19.10,19.30,19.00,18.90,18.00,18.20,18.00,18.20,18.30,18.20,18.70,19.50,20.60,20.70,20.90,20.90,20.80ซึมขึ้น 71.72
QHHR 8.60,8.55,8.60,8.60,8.55,8.50,8.55,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.45,8.45,8.45,8.50,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.60,8.60,8.65,8.50,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.45,8.50,8.45,8.45,8.50,8.50,8.55,8.50,8.55Sideway 55.61
VIH 7.60,7.35,7.50,7.65,7.75,7.65,7.40,7.40,7.50,7.55,7.65,7.70,7.55,7.50,7.60,7.70,7.75,7.75,7.75,7.80,7.85,7.85,7.85,7.95,7.90,7.90,7.70,7.90,8.05,7.95,7.95,7.85,7.90,7.85,7.70,7.85,7.90,8.00,7.90,7.90,7.85,7.75,7.80,7.80,7.65,7.75,7.75,7.65,7.65,7.60,7.65,7.75,7.70,7.80,7.85,7.80,7.90,7.85,7.90,7.95Sideway 58.06
ITEL 3.16,2.64,2.62,2.82,2.82,2.58,2.66,2.70,2.84,2.78,2.86,2.88,2.84,2.80,2.80,2.80,2.86,2.94,2.92,2.94,3.00,3.00,3.20,3.38,3.34,3.36,3.20,3.20,3.24,3.16,3.02,3.08,3.02,3.08,3.12,3.12,3.08,3.16,3.14,3.18,3.28,3.24,3.28,3.26,3.34,3.24,3.20,3.18,3.20,3.20,3.20,3.28,3.28,3.28,3.34,3.56,3.56,3.50,3.52,3.56ซึมขึ้น 69.19
SCN 3.96,3.78,3.80,3.86,3.82,3.76,3.78,3.78,3.84,3.86,3.88,3.88,3.84,3.80,3.82,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.80,3.76,3.78,3.74,3.72,3.74,3.78,3.70,3.70,3.66,3.72,3.68,3.70,3.68,3.68,3.72,3.76,3.76,3.80,3.84,3.88,3.82,3.80,3.86,3.80,3.82,3.88,3.88,4.04,4.02,3.96,4.14,4.24,4.20,4.16,4.18,4.18ซึมขึ้น 67.56
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
EASON 3.38,3.26,3.24,3.26,3.26,3.22,3.18,3.06,2.92,2.90,2.88,2.96,2.88,2.82,2.80,2.80,2.84,2.82,2.82,2.86,2.82,2.82,2.82,2.80,2.80,2.78,2.74,2.72,2.60,2.64,2.60,2.58,2.60,2.58,2.58,2.56,2.56,2.56,2.54,2.56,2.54,2.50,2.48,2.44,2.38,2.36,2.36,2.36,2.34,2.32,2.34,2.34,2.34,2.34,2.38,2.42,2.86,2.86,2.74,2.84Sideway 68.39
GJS (C)0.32,0.31,0.31,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.31,0.28,0.26,0.28,0.27,0.26,0.26,0.27,0.27,0.26,0.26,0.26,0.26,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.26,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.26,0.26,0.25,0.26,0.26Sideway 46.68
SEAFCO 7.90,7.80,8.05,8.15,8.15,8.05,8.05,8.10,8.55,8.25,8.35,8.25,8.15,8.20,8.30,8.30,8.45,8.40,8.60,8.80,8.70,8.70,8.60,8.75,8.60,8.60,8.50,8.45,8.55,8.45,8.60,8.80,8.55,8.80,8.65,8.75,8.75,8.70,8.70,8.55,8.70,8.80,8.70,8.60,8.50,8.50,8.40,8.35,8.40,8.40,8.45,8.55,8.65,8.75,8.70,8.65,8.90,8.90,8.90,8.85ขึ้น 59.24
PTTEP 136.00,140.50,132.50,134.00,134.50,132.50,130.00,134.00,138.50,136.00,134.00,135.50,135.00,130.00,130.00,131.00,133.50,133.00,131.50,134.50,138.00,138.00,138.50,142.50,140.00,140.50,139.50,142.50,142.00,141.50,138.50,139.00,136.50,135.00,134.50,135.50,135.00,138.50,140.00,139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00,154.00,153.50ซึมขึ้น 72.16
RS 15.10,14.80,15.60,16.70,16.30,14.60,15.10,15.10,15.80,15.50,15.80,15.40,15.30,15.80,17.10,17.10,17.60,17.90,18.00,18.10,18.10,18.10,18.10,18.80,18.70,18.60,17.60,17.60,18.30,17.80,17.90,17.50,16.00,16.40,16.70,17.10,16.80,16.90,17.10,17.20,17.70,17.60,18.20,18.10,18.10,18.60,18.40,17.70,18.00,17.80,17.90,17.60,17.60,18.20,18.70,18.50,19.90,20.40,20.80,21.20ขึ้น 74.84
ERW 6.30,6.30,6.20,6.70,6.90,6.45,6.65,6.25,6.30,6.30,6.55,6.85,6.65,6.55,6.60,6.75,7.15,7.15,7.00,7.25,7.20,7.20,7.30,7.35,7.20,7.30,7.20,7.20,7.35,7.10,7.10,7.00,7.15,7.30,7.75,7.90,7.70,7.60,7.55,7.50,7.75,7.90,8.00,7.80,8.10,7.95,8.00,7.70,7.80,7.70,7.70,7.75,7.75,7.90,7.85,7.90,8.05,8.00,8.05,8.10ซึมขึ้น 61.88
THMUI 1.37,1.32,1.29,1.31,1.28,1.21,1.24,1.17,1.21,1.22,1.29,1.28,1.29,1.27,1.29,1.35,1.34,1.37,1.35,1.35,1.36,1.36,1.76,1.77,1.81,1.79,1.68,1.68,1.72,1.65,1.60,1.67,1.70,1.68,1.66,1.68,1.71,1.69,1.67,1.69,1.69,1.68,1.68,1.69,1.73,1.73,1.73,1.68,1.70,1.69,1.69,1.69,1.68,1.72,1.73,1.74,1.94,1.92,1.81,1.82ซึมขึ้น 60.15
AUCT 6.20,5.85,6.00,5.95,5.80,5.40,5.45,5.50,5.45,5.35,5.55,5.65,5.55,5.25,5.35,5.25,5.45,5.45,5.65,5.80,5.75,5.75,5.70,5.75,5.75,6.00,5.95,5.90,6.00,6.10,6.10,6.10,6.15,6.15,6.10,6.20,5.95,5.85,6.00,5.90,6.00,6.05,6.05,6.45,6.40,6.60,6.55,6.35,6.50,6.45,6.50,6.35,6.30,6.35,6.40,6.50,6.65,6.50,6.50,6.50Sideway 57.63
CHOW 4.94,4.98,4.80,4.86,4.90,4.80,4.82,4.86,4.96,4.86,4.88,4.90,4.92,4.90,4.94,4.96,4.94,4.92,4.96,4.96,5.00,5.00,4.88,4.88,4.90,4.98,4.92,4.90,4.88,4.94,4.90,4.92,4.90,4.82,4.84,4.82,4.80,4.84,4.78,4.80,4.76,4.84,4.76,4.70,4.74,4.80,4.72,4.70,4.66,4.64,4.66,4.66,4.68,4.68,4.80,4.72,4.78,4.80,4.76,4.76Sideway 49.22
DIMET 1.07,1.10,1.05,1.06,1.05,1.05,1.07,1.07,1.07,1.06,1.06,1.06,1.00,0.99,1.01,1.01,1.03,1.03,1.05,1.05,1.14,1.14,1.12,1.13,1.15,1.17,1.13,1.11,1.10,1.09,1.05,1.05,1.03,1.06,1.04,1.04,1.04,1.04,1.05,1.04,1.04,1.03,1.03,1.05,1.06,1.04,1.04,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.04,1.06,1.08,1.07,1.06,1.07Sideway 56.14
LHHOTEL 15.30,15.20,15.20,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.50,15.40,15.40,15.50,15.30,15.40,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.70,15.50,15.50,15.90,15.80,15.90,15.90,15.90,15.90,15.80,15.70,15.70,15.70,16.10,16.20,16.20,16.50,16.20,16.10,16.10,16.20,16.00,16.30,16.20,16.00,15.80,16.20,16.20,16.20,16.20,16.10,16.10,16.20,16.10,16.20,16.20,16.20ซึมขึ้น 55.27
JUBILE 21.90,21.40,21.20,21.20,21.10,21.00,21.00,20.80,21.00,20.90,21.00,21.40,21.20,21.30,21.40,21.20,21.30,21.40,21.40,21.30,21.50,21.50,21.60,21.60,21.80,21.70,21.50,21.50,20.20,20.30,20.20,20.10,20.00,20.00,19.70,19.90,19.40,19.40,19.60,19.30,18.80,19.10,19.20,19.20,19.10,18.90,18.70,18.70,18.20,18.10,18.10,18.00,18.20,18.20,18.30,18.30,18.70,19.40,19.50,19.30Sideway 53.24
KIAT 0.45,0.43,0.44,0.44,0.43,0.43,0.43,0.43,0.44,0.45,0.43,0.44,0.44,0.45,0.46,0.45,0.45,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.47,0.47,0.47,0.45,0.48,0.49,0.48,0.47,0.48,0.47,0.48,0.47,0.48,0.48,0.48,0.48,0.47,0.46,0.47,0.47,0.49,0.48,0.47,0.49,0.49,0.49,0.49,0.50,0.50,0.49,0.50,0.49,0.49,0.51,0.50,0.50,0.49Sideway 51.65
OCEAN 1.82,1.90,1.90,1.88,1.88,1.85,1.84,1.84,1.84,2.02,2.04,2.08,2.06,2.00,1.76,1.72,1.66,1.75,1.70,1.69,1.68,1.68,1.66,1.66,1.69,1.75,1.70,1.66,1.67,1.67,1.67,1.66,1.66,1.65,1.74,1.85,1.82,1.78,1.80,1.78,1.91,1.85,1.80,1.82,1.80,1.77,1.80,1.77,1.78,1.79,1.84,1.80,1.81,1.80,1.80,1.80,1.81,1.81,1.81,1.81Sideway 53.75
SE 2.10,1.99,2.02,2.06,2.04,1.98,1.98,1.98,2.02,2.02,2.06,2.04,2.04,2.08,2.08,2.02,2.08,2.08,2.02,2.02,2.02,2.02,2.06,2.04,2.00,2.04,2.10,2.10,2.10,2.04,2.02,2.02,1.98,1.99,2.00,2.00,1.99,2.02,2.00,2.00,2.04,2.02,2.00,2.00,1.99,2.00,2.02,2.00,2.00,2.02,2.04,2.00,1.99,1.99,2.06,2.12,2.22,2.20,2.24,2.22ซึมขึ้น 68.94
RP 2.90,2.88,2.86,2.92,3.02,2.94,3.00,2.96,2.96,3.00,2.98,3.00,3.00,3.02,3.04,3.04,3.04,3.04,3.02,3.04,3.00,3.00,3.28,3.14,3.16,3.12,3.12,3.12,3.12,3.10,3.08,3.00,3.02,3.06,3.02,3.02,3.00,3.00,2.98,3.00,2.96,3.02,3.00,3.02,3.00,3.00,3.02,2.98,3.00,3.02,3.04,3.02,3.02,3.04,3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.10ซึมขึ้น 56.47
WINNER 3.28,3.16,3.20,3.26,3.30,3.32,3.30,3.36,3.34,3.36,3.28,3.28,3.26,3.24,3.22,3.22,3.32,3.34,3.34,3.34,3.36,3.36,3.32,3.36,3.44,3.38,3.34,3.36,3.38,3.40,3.38,3.40,3.42,3.40,3.42,3.42,3.42,3.40,3.30,3.32,3.32,3.30,3.30,3.34,3.38,3.38,3.38,3.38,3.36,3.38,3.36,3.44,3.36,3.44,3.44,3.48,3.48,3.52,3.54,3.54ขึ้น 67.19
TNP 1.99,1.94,1.95,1.99,1.98,1.95,1.96,1.97,1.97,1.97,1.99,1.98,1.99,2.02,2.04,2.08,2.06,2.10,2.08,2.10,2.10,2.10,2.10,2.10,2.02,2.04,1.85,1.88,1.85,1.85,1.84,1.84,1.80,1.81,1.80,1.80,1.79,1.79,1.80,1.80,1.79,1.84,1.87,1.88,1.88,1.88,1.87,1.82,1.85,1.84,1.85,1.82,1.82,1.81,1.83,1.83,1.91,1.89,1.90,1.88Sideway 52.69
SUN 2.92,2.88,2.92,2.94,3.04,2.90,3.00,3.06,3.10,3.10,3.10,3.20,3.10,3.14,3.10,3.18,3.24,3.24,3.24,3.34,3.50,3.50,3.36,3.58,3.60,3.54,3.54,3.52,3.24,3.26,3.26,3.18,3.14,3.18,3.20,3.28,3.22,3.22,3.22,3.20,3.22,3.24,3.22,3.28,3.24,3.22,3.20,3.20,3.22,3.30,3.32,3.32,3.28,3.28,3.40,3.36,3.56,3.50,3.50,3.52ขึ้น 64.52
TM 1.88,1.90,1.90,1.91,2.00,1.89,1.89,1.90,1.95,1.94,1.98,1.97,1.95,1.97,1.96,1.98,1.98,2.00,2.00,2.00,2.02,2.02,2.00,2.00,2.02,2.02,2.00,2.02,2.02,2.04,1.97,1.98,2.00,2.04,2.04,2.00,2.02,2.04,2.00,2.04,2.00,2.00,1.99,1.99,2.02,1.99,2.02,2.00,2.00,1.99,2.00,2.00,1.99,2.00,2.02,2.00,2.20,2.16,2.18,2.16ซึมขึ้น 64.63
PLANET 1.60,1.60,1.46,1.50,1.56,1.48,1.56,1.57,1.62,1.60,1.50,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.59,1.59,1.59,1.51,1.54,1.54,1.51,1.60,1.60,1.60,1.52,1.60,1.62,1.62,1.66,1.51,1.50,1.54,1.51,1.51,1.60,1.53,1.51,1.53,1.54,1.53,1.53,1.53,1.69,1.53,1.64,1.63,1.54,1.51,1.53,1.53,1.59,1.55,1.55,1.51,1.52,1.55,1.54,1.54ซึมลง 48.43
CHAYO 3.66,3.38,3.60,3.90,3.78,3.64,3.76,3.80,3.78,3.90,3.98,4.10,3.86,3.72,3.76,3.84,3.94,3.90,3.80,3.76,3.78,3.78,3.88,3.90,4.06,4.26,3.84,4.02,3.94,3.98,4.02,4.00,4.14,4.28,4.24,4.26,4.16,4.28,4.42,4.30,4.38,4.48,4.46,4.48,4.60,4.62,4.66,4.52,4.62,4.74,4.94,4.96,4.98,5.15,5.40,5.65,5.85,5.70,5.75,5.50ซึมขึ้น 67.57
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
GFPT 12.70,12.00,12.50,12.60,12.60,12.30,12.50,12.20,12.40,12.60,12.60,12.60,12.60,12.60,12.50,12.60,13.30,13.50,13.10,13.80,13.70,13.70,13.70,13.60,13.40,13.50,12.50,12.80,12.80,12.80,12.60,12.70,13.10,13.00,13.50,14.00,14.00,13.80,14.50,14.60,14.90,15.00,14.80,14.80,14.80,15.00,15.50,15.20,15.00,15.20,15.10,14.20,14.50,14.50,14.10,14.90,14.70,14.30,14.40,14.50Sideway 51.79
B-WORK 10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.70,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.20,11.40,11.40,11.30,11.30ซึมขึ้น 77.71
SORKON 68.75,65.50,65.50,65.50,65.50,66.50,67.00,67.00,67.00,67.50,66.50,66.50,66.50,66.50,66.50,66.00,66.50,66.50,72.50,73.00,73.00,73.00,73.00,68.00,68.00,68.00,72.00,72.00,69.00,69.00,71.00,75.00,75.00,73.00,72.25,70.00,69.25,70.00,70.00,68.50,69.00,69.00,72.00,72.50,72.50,72.50,72.00,72.00,72.00,70.00,69.00,70.25,70.25,72.25,72.50,74.50,74.00,72.25,72.25,72.25ซึมขึ้น 53.25
TACC 4.12,4.10,4.16,4.16,4.12,4.08,4.10,4.08,4.10,4.18,4.14,4.20,4.14,4.10,4.12,4.12,4.12,4.08,4.08,4.10,4.10,4.10,4.08,4.08,4.08,4.06,4.08,4.06,4.06,4.06,4.06,4.02,4.04,4.00,4.02,4.12,4.12,4.04,4.04,4.04,4.02,4.02,4.02,4.02,4.04,4.02,4.08,4.02,4.04,4.02,4.02,4.02,4.00,4.02,4.04,4.06,4.04,4.30,4.18,4.20Sideway 60.7
KYE 408.00,404.00,406.00,414.00,414.00,410.00,408.00,410.00,416.00,416.00,416.00,418.00,418.00,418.00,420.00,420.00,420.00,422.00,418.00,420.00,424.00,424.00,428.00,426.00,422.00,400.00,400.00,400.00,400.00,388.00,386.00,381.00,382.00,383.00,384.00,387.00,386.00,384.00,385.00,386.00,385.00,385.00,385.00,395.00,404.00,408.00,418.00,418.00,418.00,416.00,412.00,410.00,410.00,410.00,416.00,414.00,416.00,412.00,410.00,410.00ซึมขึ้น 53.93
SIAM 1.89,1.88,1.83,1.85,1.82,1.79,1.81,1.81,1.81,1.80,1.81,1.82,1.84,1.86,1.88,1.92,1.90,1.90,1.91,1.91,1.90,1.90,1.91,1.92,1.90,1.94,1.93,1.92,1.93,1.92,1.92,1.92,1.96,1.96,1.96,1.94,1.96,1.96,1.90,1.92,1.91,1.93,1.93,1.92,1.91,1.92,1.93,1.91,2.22,2.30,2.48,2.46,2.40,2.52,2.50,2.32,2.26,2.30,2.22,2.20ซึมขึ้น 52.36
LHFG 1.47,1.45,1.48,1.50,1.50,1.48,1.49,1.49,1.48,1.49,1.49,1.51,1.50,1.51,1.52,1.51,1.54,1.57,1.56,1.57,1.58,1.58,1.61,1.61,1.60,1.60,1.59,1.59,1.60,1.60,1.60,1.58,1.57,1.58,1.58,1.59,1.57,1.57,1.57,1.58,1.57,1.58,1.60,1.62,1.60,1.61,1.61,1.59,1.59,1.60,1.58,1.58,1.58,1.60,1.59,1.58,1.58,1.58,1.58,1.59Sideway 52.71
TCAP 47.25,46.75,49.00,48.75,47.75,47.50,47.75,48.25,49.00,48.50,48.00,48.75,47.75,47.25,47.50,48.50,49.75,50.75,50.00,51.00,51.25,51.25,51.25,51.50,51.50,52.25,52.50,52.50,53.00,53.25,53.25,53.00,52.75,53.00,52.75,53.50,53.50,53.25,53.25,53.25,54.00,53.50,53.75,53.50,53.75,53.25,53.00,52.25,53.00,52.75,52.25,52.25,52.50,53.75,53.75,53.00,53.50,53.50,53.25,53.00Sideway 51.19
BFIT 27.75,27.75,30.00,30.00,29.00,28.25,28.50,28.75,28.25,28.25,27.75,27.75,27.50,27.50,27.25,28.75,29.00,29.00,28.00,28.25,28.50,28.50,28.50,28.75,28.25,28.75,28.25,28.25,27.50,28.00,27.00,26.75,26.00,27.00,27.75,27.25,26.75,26.25,26.25,26.25,26.25,25.75,25.75,26.50,27.25,27.50,27.00,26.00,26.00,26.25,26.50,26.75,27.50,28.25,28.00,27.25,27.75,28.50,29.00,29.00ขึ้น 62.88
CNS 2.52,2.48,2.50,2.56,2.56,2.54,2.56,2.56,2.58,2.58,2.62,2.64,2.62,2.64,2.62,2.62,2.66,2.60,2.64,2.64,2.60,2.60,2.64,2.64,2.64,2.64,2.66,2.64,2.62,2.62,2.60,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.60,2.62,2.60,2.56,2.56,2.58,2.58,2.56,2.56,2.54,2.56,2.56,2.54,2.54,2.54,2.56,2.56,2.56,2.56,2.60,2.60,2.60Sideway 57.59
ECL 1.67,1.69,1.77,1.78,1.73,1.69,1.72,1.71,1.75,1.81,1.85,1.87,1.83,1.82,1.95,1.95,1.93,1.92,1.92,1.92,1.91,1.91,1.91,2.08,2.00,2.08,2.06,2.10,2.14,2.02,1.89,1.88,1.85,1.84,1.85,1.85,1.84,1.86,1.85,1.86,1.86,1.94,1.92,1.92,1.90,1.87,1.91,1.88,1.88,1.88,1.88,1.88,1.89,1.91,2.00,2.02,2.00,2.06,2.06,2.04ซึมขึ้น 64.26
FSS 2.40,2.36,2.36,2.40,2.42,2.38,2.40,2.42,2.42,2.44,2.44,2.46,2.46,2.46,2.46,2.48,2.44,2.44,2.48,2.52,2.56,2.56,2.52,2.54,2.48,2.50,2.52,2.52,2.52,2.46,2.42,2.42,2.42,2.38,2.42,2.42,2.40,2.38,2.36,2.34,2.36,2.36,2.34,2.36,2.36,2.36,2.38,2.34,2.36,2.36,2.36,2.34,2.34,2.36,2.34,2.32,2.32,2.30,2.32,2.32ซึมลง 39.3
THANI 7.10,7.25,7.10,7.55,7.65,7.65,7.65,7.75,7.75,7.70,7.75,7.75,7.70,7.65,7.75,7.75,7.85,7.75,7.75,7.95,7.85,7.85,7.80,8.05,8.05,8.05,7.80,7.85,7.75,7.80,7.85,7.80,7.65,7.60,7.70,7.70,7.75,7.75,7.80,7.70,7.65,7.65,7.65,8.00,8.00,8.00,7.95,7.75,7.75,7.75,7.75,7.80,7.85,7.90,7.85,7.80,8.10,8.50,9.10,8.95ขึ้น 75.96
TNITY 5.75,5.70,5.75,5.85,5.85,5.80,5.75,5.75,5.80,5.85,5.85,5.85,5.85,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.85,6.00,6.00,6.00,6.05,6.10,6.10,6.20,6.20,6.20,6.20,6.20,6.15,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.05,6.05,6.00,6.05,6.05,5.95,5.85,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00Sideway 53.21
ZMICO 1.06,1.04,1.05,1.04,1.03,1.02,1.02,1.02,1.03,1.03,1.03,1.03,1.02,1.03,1.04,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.04,1.04,1.04,1.03,1.04,1.03,1.03,1.03,1.04,1.04,1.04,1.04,1.03,1.02,1.03,1.03,1.03,1.02,1.02,1.03,1.15,1.17,1.16,1.15,1.15,1.15,1.16,1.15,1.15,1.15,1.16,1.15,1.16,1.15,1.15,1.16,1.16,1.16,1.15,1.16Sideway 64.99
CWT 3.06,3.06,3.08,3.16,3.14,3.04,3.06,3.06,3.12,3.20,3.22,3.22,3.20,3.20,3.18,3.20,3.22,3.26,3.26,3.26,3.30,3.30,3.26,3.26,3.26,3.22,3.18,3.20,3.18,3.14,3.12,2.98,2.82,2.82,2.86,2.86,2.86,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.84,2.86,2.84,2.82,2.80,2.80,2.84,2.82,2.84,2.86,3.00,3.02,3.02,2.94,2.98,2.96Sideway 53.02
IHL 8.50,8.00,7.80,8.25,8.10,7.90,7.90,8.00,8.10,7.80,7.85,7.85,7.75,7.75,7.80,7.95,8.10,8.15,8.25,8.25,8.20,8.20,8.60,8.50,8.75,8.75,8.70,8.60,9.15,9.15,9.10,9.05,8.95,8.95,8.95,8.90,9.00,9.00,8.95,9.10,9.05,8.95,8.90,8.85,8.85,8.85,8.65,8.60,8.70,8.70,8.70,8.70,8.70,8.90,9.00,9.00,9.25,9.65,9.75,9.75ขึ้น 79.81
TKT 1.60,1.58,1.56,1.56,1.56,1.55,1.54,1.55,1.56,1.55,1.54,1.54,1.53,1.52,1.58,1.58,1.59,1.60,1.61,1.59,1.60,1.60,1.60,1.61,1.67,1.69,1.67,1.68,1.66,1.66,1.67,1.62,1.58,1.56,1.67,1.70,1.67,1.66,1.69,1.64,1.64,1.63,1.59,1.64,1.66,1.70,1.72,1.72,1.72,1.70,1.69,1.69,1.72,1.71,1.70,1.70,1.70,1.69,1.69,1.71Sideway 57.3
SLP 0.85,0.85,0.85,0.86,0.87,0.85,0.87,0.90,0.91,0.92,0.93,0.95,0.94,0.93,0.91,0.93,0.92,0.92,0.93,0.92,0.93,0.93,0.93,0.92,0.90,0.91,1.01,0.97,0.99,0.97,0.95,0.96,0.94,0.96,0.93,0.93,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.93,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.92,0.94,0.93,0.93,0.94,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.98,0.97,0.98ซึมขึ้น 60.9
TSC 12.30,12.10,12.70,12.60,12.00,11.90,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,11.90,11.90,11.80,12.30,12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,13.40,13.40,13.20,12.60,13.00,13.00,12.10,12.70,12.90,12.90,12.90,12.90,12.50,12.50,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,13.00,13.00,12.30,12.30,12.50,12.50,12.50,12.50,12.40,12.40,13.40,13.40,13.40,13.50ซึมขึ้น 67.66
TPA 6.25,6.25,6.25,6.20,6.10,6.00,6.20,6.20,6.20,6.05,6.05,6.10,6.05,6.10,6.15,6.15,6.15,6.20,6.20,6.20,6.25,6.25,6.30,6.30,6.35,6.35,6.40,6.20,6.25,6.40,6.50,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.30,6.50,6.60,6.55,6.60,6.35,6.55,6.55,6.55,6.40,6.65,6.60,6.55,6.55,6.60,6.65,6.45,6.65,6.70ซึมขึ้น 58.55
NVD 4.14,4.26,4.22,4.24,4.28,4.22,4.22,4.02,4.06,4.10,4.14,4.14,4.16,4.14,4.06,4.04,4.00,4.00,3.86,3.94,3.90,3.90,3.88,3.84,3.84,3.80,3.86,3.74,3.78,3.76,3.74,3.74,3.74,3.74,3.72,3.78,3.76,3.76,3.80,3.82,3.80,3.82,3.88,4.06,4.06,4.00,4.00,3.98,4.14,4.14,4.18,4.20,4.10,4.22,4.08,4.14,4.14,4.14,4.16,4.16ขึ้น 59.48
TPBI 8.25,8.25,8.15,8.25,8.20,8.15,8.10,8.15,8.15,8.25,8.20,8.25,8.25,8.25,8.30,8.25,8.25,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.35,8.40,8.30,8.35,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.30,8.35,8.35,8.25,8.30,8.30,8.30,8.40,8.30,8.20,8.20,8.30,8.20,8.25,8.10,8.25,8.10,8.15,8.20,8.00,8.05,8.15,8.10,8.20,8.20,8.20,8.15Sideway 46.07
PAP 4.10,4.10,4.12,4.12,4.08,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.14,4.16,4.14,4.14,4.14,4.14,4.14,4.18,4.18,4.24,4.26,4.26,4.26,4.28,4.28,4.34,4.30,4.30,4.30,4.16,4.16,4.16,4.12,4.16,4.12,4.12,4.12,4.12,4.10,4.10,4.08,4.08,4.14,4.12,4.12,4.12,4.12,4.10,4.10,4.08,4.10,4.08,4.08,4.08,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.12Sideway 49.82
SSSC 2.98,2.98,3.06,2.98,3.00,2.82,2.82,2.86,2.86,2.86,2.86,2.90,2.86,2.90,2.86,2.74,2.66,2.70,2.80,2.84,2.84,2.84,2.90,2.94,2.92,2.88,2.94,2.96,2.98,2.94,2.98,3.04,2.96,2.98,3.00,3.00,3.00,2.96,2.94,2.96,2.96,2.96,2.98,3.00,2.96,2.98,2.98,2.96,3.00,3.00,3.06,3.00,3.00,3.02,3.02,3.02,3.04,3.02,3.02,3.06ซึมขึ้น 60.6
TGPRO 0.18,0.18,0.19,0.19,0.18,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.18,0.19,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.17,0.18,0.18,0.18,0.18,0.17,0.19,0.17,0.17,0.18,0.17,0.18,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.17,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.16,0.17,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14ลง 36.27
Q-CON 5.50,5.60,5.55,5.60,5.40,5.40,5.40,5.45,5.40,5.35,5.50,5.75,5.75,5.75,5.55,5.55,5.55,5.55,5.50,5.40,5.40,5.40,5.50,5.60,5.55,5.65,5.65,5.60,5.70,5.70,5.45,5.45,5.50,5.25,5.35,5.35,5.45,5.40,5.40,5.40,5.25,5.30,5.30,5.35,5.60,5.50,5.45,5.35,5.20,5.45,5.40,5.30,5.25,5.30,5.25,5.25,5.30,5.35,5.40,5.40Sideway 51.26
SKN 4.98,5.00,5.00,5.05,5.10,5.00,5.05,5.00,5.00,5.00,4.98,5.00,5.05,4.98,5.00,5.00,5.10,5.20,5.10,5.30,5.40,5.40,5.20,5.40,5.55,5.55,5.40,5.40,5.40,5.25,4.90,4.86,4.78,4.80,4.78,4.70,4.56,4.60,4.56,4.50,4.66,4.76,4.60,4.64,4.56,4.54,4.56,4.56,4.56,4.54,4.56,4.54,4.60,4.60,4.60,4.60,4.58,4.70,4.66,4.62Sideway 44.86
TPIPL 1.70,1.68,1.68,1.76,1.74,1.73,1.79,1.83,1.83,1.85,1.86,1.89,1.89,1.85,1.86,1.88,1.87,1.87,1.86,1.87,1.91,1.91,1.90,1.89,1.89,1.87,1.86,1.85,1.88,1.87,1.85,1.86,1.82,1.80,1.81,1.81,1.80,1.82,1.82,1.82,1.85,1.85,1.86,1.86,1.89,1.85,1.85,1.83,1.81,1.82,1.83,1.82,1.82,1.84,1.84,1.83,1.83,1.89,1.88,1.86Sideway 53.98
AP 8.55,8.15,8.25,8.60,8.55,8.70,8.90,8.95,8.85,8.70,8.75,8.80,8.70,8.70,8.75,8.85,9.05,9.10,9.05,9.00,9.05,9.05,9.20,9.20,9.10,9.40,9.15,9.10,9.20,9.50,9.50,9.60,9.25,9.30,9.35,9.30,9.40,9.35,9.30,9.10,9.20,9.35,9.25,9.35,9.40,9.35,9.30,9.10,9.10,9.10,9.10,9.45,9.40,9.45,9.50,9.55,9.45,9.30,9.45,9.35Sideway 51.47
CI 1.60,1.60,1.59,1.59,1.58,1.58,1.58,1.58,1.59,1.58,1.58,1.58,1.56,1.56,1.54,1.55,1.55,1.54,1.58,1.58,1.58,1.58,1.60,1.59,1.59,1.59,1.58,1.56,1.58,1.60,1.58,1.58,1.58,1.60,1.58,1.61,1.60,1.58,1.57,1.58,1.58,1.58,1.58,1.60,1.60,1.58,1.58,1.58,1.60,1.58,1.58,1.58,1.60,1.62,1.62,1.62,1.62,1.64,1.64,1.64ซึมขึ้น 67.39
ESTAR 0.66,0.64,0.65,0.65,0.64,0.65,0.66,0.66,0.67,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.68,0.67,0.68,0.68,0.68,0.68,0.69,0.67,0.67,0.67,0.67,0.68,0.68,0.67,0.66,0.63,0.64,0.62,0.63,0.64,0.64,0.64,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.62,0.63,0.64,0.65,0.65Sideway 56.85
EVER 0.35,0.36,0.36,0.36,0.37,0.36,0.37,0.36,0.39,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.41,0.41,0.41,0.40,0.40,0.38,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.39,0.39,0.40,0.39,0.40,0.41,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.51,0.50,0.49ซึมขึ้น 75.11
LPN 10.10,10.00,10.30,10.70,10.60,10.60,10.60,10.70,10.70,10.60,10.50,10.70,10.50,10.60,10.70,10.70,10.80,10.60,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,9.75,10.00,10.10,9.95,10.20,10.50,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.00,10.10,10.10,9.95,10.00,9.95,9.95,9.90,9.95,9.95,9.85,9.95,10.00,10.00,10.10,10.10,10.40,10.60,10.50,10.70,11.30,11.20,11.10ขึ้น 69.81
GAHREIT 9.85,9.85,9.85,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.75,9.65,9.70,9.70,9.75,9.70,9.75,9.70,9.85,9.85,9.80,9.75,9.75,9.75,9.75,9.85,9.85,9.90,9.90,9.90,9.85,9.60,9.60,9.65,9.70,9.70,9.75,9.85,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.50,9.60,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70Sideway 48.97
PLAT 7.60,7.60,7.45,7.60,7.75,7.75,7.75,7.80,7.90,7.75,7.80,7.80,7.70,7.65,7.70,7.75,7.75,7.85,7.75,7.95,7.95,7.95,8.00,7.60,7.45,7.55,7.45,7.35,7.50,7.30,7.15,7.15,7.05,7.15,7.30,7.25,7.45,7.35,7.35,7.35,7.35,7.45,7.45,7.55,7.85,7.80,7.90,7.75,7.80,7.95,7.90,7.80,7.85,8.10,8.00,8.10,8.35,8.60,8.60,8.50ขึ้น 69.11
PF 0.85,0.83,0.81,0.83,0.84,0.86,0.90,0.89,0.90,0.90,0.92,0.92,0.92,0.94,0.94,0.95,0.94,0.92,0.90,0.91,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.96,0.96,0.97,0.99,1.03,1.06,1.10,1.10,1.13,1.10,1.10,1.10,1.07,1.08,1.10,1.13,1.14,1.15,1.17,1.15,1.15,1.10,1.10,1.08,1.07,1.03,1.04,1.00,1.01,1.01,1.00,1.03,1.06,1.07,1.07Sideway 54.04
PREB 11.40,11.30,11.10,11.40,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.40,11.50,11.40,11.30,11.30,11.20,11.30,11.50,11.60,11.40,11.40,11.50,11.50,11.40,11.40,11.40,11.40,11.50,11.30,11.40,11.50,11.40,11.50,11.40,11.40,11.40,11.50,11.40,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.40,11.20,11.30,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40Sideway 54.49
PRECHA 1.46,1.42,1.31,1.33,1.33,1.24,1.26,1.28,1.28,1.30,1.30,1.32,1.24,1.32,1.33,1.36,1.37,1.37,1.34,1.40,1.37,1.37,1.40,1.40,1.35,1.40,1.40,1.47,1.46,1.44,1.42,1.42,1.42,1.40,1.39,1.37,1.31,1.34,1.37,1.41,1.43,1.43,1.36,1.36,1.37,1.40,1.40,1.40,1.33,1.34,1.36,1.38,1.39,1.36,1.35,1.35,1.44,1.39,1.42,1.40Sideway 51.92
CTARAF 4.68,4.66,4.68,4.66,4.66,4.62,4.66,4.68,4.74,4.72,4.72,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.78,4.74,4.74,4.74,4.70,4.70,4.72,4.74,4.70,4.68,4.76,4.64,4.70,4.68,4.68,4.70,4.66,4.70,4.74,4.70,4.76,4.76,4.76,4.78,4.80,4.76,4.78,4.74,4.74,4.76,4.76,4.74,4.74,4.76,4.78,4.76,4.78,4.80,4.80,4.80,4.82ขึ้น 61.77
ERWPF 5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.80,5.60,5.60,5.60,5.60,5.80,5.80,5.65,5.60,5.70,5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.65,5.65,5.70,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.70,5.60,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.65,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.60,5.60,5.60,5.60ลง 42.12
KPNPF 9.45,9.35,9.35,9.40,9.45,9.35,9.40,9.40,9.40,9.40,9.40,9.45,9.45,9.40,9.35,9.40,9.40,9.40,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.35,9.45,9.45,9.40,9.35,9.95,9.60,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.55,9.45,9.45,9.45,9.50,9.50,9.40,9.40,9.50,9.50,9.40,9.40,9.50,9.50,9.40,9.50,9.50,9.50Sideway 52.12
M-II 8.70,8.35,8.35,8.35,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,9.75,8.85,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.95,8.95,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,9.10,9.00,9.00,9.00,9.00,9.05,9.15,9.15,9.20,9.20,9.20,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.90,9.00,9.00,8.95,8.95,8.95Sideway 55.65
SPF 23.10,23.20,23.20,23.30,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.30,23.30,23.20,23.20,23.20,23.30,23.40,23.20,23.20,23.20,23.20,23.40,23.40,23.40,23.50,23.50,23.50,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.70,23.80,23.60,23.70,23.60,23.60,23.70,23.80,23.80,23.90,24.00,24.10,24.20,24.10,24.20,24.40,24.30,24.40,24.40,24.50,24.50,24.50,24.80,24.50,24.20,24.20ซึมขึ้น 52.62
SSPF 10.10,10.10,9.70,9.95,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.40,10.40,10.40,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.30,10.10,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.50,9.90,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00Sideway 45.81
TLGF 18.10,17.70,17.60,17.70,17.80,17.80,18.00,17.90,18.00,18.10,18.10,18.40,18.50,18.50,18.60,18.70,18.70,18.80,19.00,18.70,18.80,18.80,18.80,19.00,19.00,19.10,18.60,18.90,18.90,19.00,19.00,18.90,19.10,19.30,19.30,19.40,19.40,19.60,19.80,20.00,19.90,19.90,19.80,19.80,19.80,19.70,19.70,19.70,19.80,19.90,19.90,19.90,19.90,20.20,20.10,20.00,20.00,20.10,20.10,20.10ซึมขึ้น 67.81
DDD 63.75,60.50,58.50,58.25,52.75,44.00,45.00,47.75,48.00,47.75,51.75,53.50,50.75,51.25,48.50,48.50,48.00,48.75,48.25,48.25,48.50,48.50,48.00,48.50,47.75,48.50,48.50,46.75,46.75,46.00,44.50,44.75,42.50,43.25,42.50,43.50,42.50,42.50,43.50,42.50,43.25,44.00,43.00,42.75,44.00,49.25,48.00,45.50,47.50,49.00,51.00,49.25,49.75,50.25,50.00,49.25,49.00,48.00,47.00,48.50Sideway 52.31
RPC 0.57,0.55,0.55,0.54,0.54,0.54,0.55,0.54,0.53,0.55,0.55,0.55,0.55,0.53,0.54,0.56,0.55,0.55,0.55,0.55,0.56,0.56,0.56,0.55,0.55,0.55,0.55,0.57,0.57,0.59,0.55,0.54,0.54,0.53,0.55,0.54,0.55,0.54,0.54,0.54,0.54,0.53,0.53,0.54,0.53,0.53,0.53,0.53,0.54,0.53,0.53,0.54,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.52,0.54,0.54Sideway 53.57
SOLAR 2.06,2.00,2.00,2.00,2.00,1.95,1.98,1.98,2.00,2.46,2.40,2.36,2.18,2.18,2.26,2.26,2.22,2.24,2.20,2.22,2.26,2.26,2.26,2.50,2.40,2.44,2.32,2.30,2.38,2.32,2.32,2.28,2.26,2.26,2.28,2.30,2.28,2.44,2.34,2.32,2.36,2.34,2.34,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.26,2.26,2.26,2.24,2.24,2.28,2.26,2.30,2.32,2.34,2.32,2.32Sideway 53
TTW 11.50,11.70,11.90,11.80,11.80,11.90,12.10,12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.40,12.30,12.30,12.30,12.50,12.40,12.50,12.80,12.60,12.50,12.60,12.50,12.40,12.50,12.50,12.80,12.70,12.80,12.50,12.70,12.70,12.90,12.90,12.70,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.60,12.70Sideway 61.56
JWD 6.20,6.05,6.20,6.50,6.40,6.15,6.30,6.30,6.70,6.55,6.70,6.85,6.70,6.60,6.65,6.70,6.95,7.15,7.00,7.05,7.20,7.20,7.15,7.15,7.40,7.45,7.20,7.20,7.30,7.20,7.05,6.90,6.80,7.20,7.35,7.50,7.35,7.35,7.35,7.35,7.75,7.65,7.80,7.75,7.80,7.75,7.90,7.50,7.60,7.55,7.50,7.50,7.50,7.75,7.70,7.70,7.85,7.95,7.90,7.90ซึมขึ้น 61.86
GLOBAL 16.40,16.60,17.00,17.00,17.20,16.80,17.00,17.10,17.10,16.60,17.00,17.30,17.40,17.40,17.70,17.40,17.40,17.50,17.30,17.30,17.40,17.40,17.40,17.60,17.00,17.40,17.20,17.60,18.30,18.40,18.50,18.80,18.30,18.50,18.30,18.40,18.10,17.90,18.10,18.40,18.70,19.30,19.10,18.90,19.10,18.90,18.80,18.80,19.20,19.00,19.00,19.00,19.20,19.60,19.90,19.40,20.00,20.60,20.30,20.60ขึ้น 68.46
BRR 6.80,6.80,6.75,6.85,6.80,6.75,6.75,6.65,6.75,6.75,6.75,6.75,6.65,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.75,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.70,6.85,7.05,7.10,7.10,6.85,6.80,6.85,6.85,6.85,6.80,6.80,6.70,6.70,6.70,6.70,6.70,6.75,6.70,6.60,6.55,6.55,6.55,6.70,6.75,6.75,6.75,6.65,6.65,6.75,6.60,6.70,6.70Sideway 48.82
KAMART 4.22,4.06,4.24,4.40,4.26,4.06,4.12,4.28,4.78,4.74,4.86,4.86,4.56,4.68,4.84,4.84,4.80,4.84,4.74,4.72,4.70,4.70,4.68,4.70,5.05,5.05,4.88,4.94,5.00,4.86,4.38,4.30,4.26,4.28,4.28,4.28,4.24,4.24,4.18,4.14,4.30,4.26,4.26,4.30,4.32,4.28,4.24,4.18,4.18,4.20,4.22,4.18,4.18,4.24,4.22,4.20,4.24,4.46,4.48,4.48Sideway 60.1
ROBINS 55.00,56.00,57.50,58.75,59.25,57.00,58.00,58.50,58.75,58.50,58.00,59.00,59.00,58.50,58.00,58.75,59.50,60.00,59.50,61.00,63.00,63.00,63.25,63.25,63.00,62.00,62.00,62.25,62.25,64.00,63.50,64.25,62.00,63.25,63.00,63.00,62.25,62.25,63.25,63.25,64.50,65.75,66.00,66.00,65.25,65.75,65.00,63.75,64.75,65.00,65.25,64.25,64.50,67.25,66.50,67.50,69.00,70.75,70.00,70.25ขึ้น 69.34
CMR 3.28,3.20,3.28,3.30,3.28,3.18,3.22,3.20,3.20,3.22,3.20,3.26,3.24,3.24,3.22,3.22,3.24,3.22,3.20,3.30,3.34,3.34,3.32,3.32,3.28,3.28,3.30,3.28,3.34,3.32,3.30,3.30,3.24,3.24,3.24,3.24,3.22,3.26,3.24,3.26,3.22,3.22,3.26,3.24,3.22,3.20,3.20,3.16,3.16,3.22,3.18,3.16,3.16,3.18,3.18,3.16,3.16,3.16,3.20,3.16ซึมลง 42.49
SKR 3.56,3.54,3.56,3.62,3.60,3.52,3.56,3.50,3.56,3.58,3.58,3.58,3.60,3.62,3.62,3.70,3.74,3.76,3.76,3.80,3.80,3.80,3.76,3.74,3.74,3.74,3.70,3.72,3.72,3.72,3.70,3.64,3.66,3.70,3.76,3.74,3.70,3.68,3.68,3.68,3.72,3.70,3.70,3.72,3.72,3.76,3.80,3.78,3.82,3.80,3.78,3.78,3.78,3.76,3.76,3.70,3.90,3.88,3.88,3.88ซึมขึ้น 63.83
SPORT (C)0.55,0.54,0.53,0.54,0.53,0.52,0.53,0.53,0.54,0.56,0.54,0.53,0.53,0.53,0.52,0.54,0.53,0.53,0.55,0.53,0.53,0.53,0.55,0.55,0.53,0.53,0.55,0.55,0.56,0.54,0.58,0.58,0.55,0.53,0.53,0.54,0.54,0.50,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.41,0.41,0.40,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40Sideway 36.9
TBSP 16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,16.00,15.90,15.90,15.90,15.90,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,16.00,15.90,15.90,15.90,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,15.70,15.80,15.50,15.50,15.50,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,15.30,14.00,14.00,14.90ซึมลง 41.89
ASIMAR 2.78,2.74,2.78,2.84,2.78,2.76,2.78,2.78,2.80,2.76,2.78,2.80,2.84,2.88,2.92,2.92,2.90,2.92,2.90,2.88,2.94,2.94,2.92,2.92,2.92,2.94,2.94,2.94,2.96,2.94,2.90,2.70,2.68,2.62,2.68,2.68,2.66,2.66,2.66,2.64,2.64,2.64,2.64,2.66,2.62,2.64,2.64,2.62,2.64,2.64,2.60,2.62,2.58,2.64,2.64,2.64,2.62,2.62,2.62,2.62Sideway 40.89
BTS 9.00,8.80,8.90,9.20,9.00,9.00,9.00,9.10,9.10,9.10,9.05,9.10,9.10,9.10,9.35,9.25,9.30,9.35,9.35,9.40,9.45,9.45,9.45,9.15,9.20,9.20,9.25,9.40,9.35,9.40,9.25,9.25,9.10,9.15,9.25,9.20,9.20,9.20,9.15,9.15,9.35,9.35,9.30,9.30,9.25,9.20,9.15,9.05,9.15,9.20,9.20,9.10,9.05,9.25,9.20,9.30,9.35,9.30,9.35,9.35Sideway 56.73
RCL 4.84,4.80,4.76,4.80,4.98,5.00,5.05,5.05,5.00,5.00,5.05,5.35,5.35,5.45,5.70,5.60,5.75,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.65,5.80,5.60,5.55,5.35,5.45,5.50,5.50,5.45,5.20,5.20,5.20,5.35,5.45,5.55,5.60,5.70,5.70,5.55,5.55,5.65,5.70,5.75,5.70,5.70,5.55,5.50,5.45,5.55,5.55,5.60,5.60,5.65,5.60,5.75,5.95,5.85,5.90ขึ้น 62.99
WIN 0.61,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.61,0.61,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.61,0.59,0.60,0.60,0.60,0.61,0.60,0.60,0.60,0.60,0.60,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.62,0.62,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.66,0.67,0.67,0.68,0.68ซึมขึ้น 92.44
HANA 30.75,33.00,33.75,33.50,33.50,33.75,35.25,35.00,35.00,35.25,36.00,36.50,36.75,37.00,37.00,36.75,36.75,36.25,36.50,36.50,36.50,36.50,36.00,36.00,36.00,36.75,37.50,38.25,38.50,38.75,38.25,39.25,39.25,38.50,38.00,38.00,36.25,35.75,36.75,37.75,37.50,37.25,37.75,38.25,38.50,39.50,40.00,41.00,40.25,41.25,40.50,40.75,40.75,40.75,40.50,39.75,40.50,39.00,38.75,39.25ซึมขึ้น 50.83
SQ 2.66,2.54,2.60,2.70,2.66,2.54,2.60,2.56,2.64,2.82,2.74,2.76,2.72,2.70,2.66,2.66,2.72,2.74,2.66,2.70,2.84,2.84,3.10,3.06,2.98,2.94,2.74,2.78,2.78,2.72,2.70,2.78,2.82,2.84,2.94,3.04,2.90,2.90,2.92,2.98,2.98,3.14,3.18,3.16,3.12,3.22,3.18,3.10,3.10,3.12,3.08,3.12,3.18,3.28,3.22,3.22,3.22,2.90,2.90,2.94Sideway 43.33
AIT 24.00,23.60,23.50,23.70,23.70,23.40,23.50,23.30,23.40,23.40,23.50,23.40,23.40,23.20,23.40,23.50,23.50,23.80,23.70,23.80,23.60,23.60,23.60,23.80,23.70,23.70,23.60,23.70,23.80,23.80,23.50,23.50,23.50,23.40,23.40,23.30,23.30,23.40,23.10,23.10,23.20,23.20,23.10,23.00,23.00,22.90,22.90,22.90,22.60,22.50,22.50,22.40,22.00,22.00,22.20,22.20,22.30,22.20,22.20,22.20ซึมลง 28.45
FORTH 6.80,6.75,6.75,6.80,6.85,6.85,6.80,6.85,6.90,6.90,6.90,6.80,6.85,6.90,6.90,6.90,6.90,6.90,6.85,6.80,6.85,6.85,6.80,6.80,6.70,6.70,6.75,6.75,6.75,6.80,6.80,6.95,7.00,6.95,6.95,7.00,7.00,7.05,6.95,7.05,6.80,6.75,6.80,6.80,6.90,6.95,6.95,6.90,6.90,6.85,6.80,6.80,6.75,6.75,6.75,6.80,6.80,6.75,6.70,6.70Sideway 37.69
PT 6.50,6.45,6.50,6.45,6.50,6.30,6.35,6.35,6.45,6.50,6.55,6.60,6.55,6.55,6.50,6.60,6.60,6.65,6.60,6.70,6.75,6.75,6.85,6.75,6.75,6.75,6.80,6.80,6.75,6.85,6.65,6.75,6.75,6.85,6.80,6.75,6.75,6.75,6.65,6.50,6.40,6.40,6.40,6.55,6.50,6.55,6.50,6.50,6.50,6.40,6.45,6.40,6.45,6.50,6.55,6.60,6.65,6.70,6.80,6.75Sideway 60.46
SDC 0.21,0.24,0.22,0.24,0.23,0.23,0.24,0.24,0.24,0.23,0.24,0.23,0.23,0.24,0.24,0.23,0.23,0.23,0.24,0.23,0.23,0.23,0.24,0.24,0.24,0.24,0.24,0.25,0.24,0.23,0.24,0.24,0.23,0.23,0.24,0.24,0.23,0.24,0.23,0.24,0.25,0.26,0.26,0.25,0.25,0.26,0.26,0.24,0.24,0.24,0.25,0.25,0.25,0.32,0.34,0.36,0.35,0.40,0.41,0.42ขึ้น 84.4
SVOA 1.26,1.19,1.22,1.28,1.27,1.23,1.23,1.26,1.27,1.35,1.33,1.34,1.31,1.32,1.34,1.33,1.34,1.36,1.33,1.37,1.35,1.35,1.36,1.43,1.39,1.40,1.39,1.39,1.46,1.44,1.38,1.37,1.34,1.35,1.36,1.36,1.36,1.35,1.35,1.36,1.36,1.40,1.39,1.40,1.40,1.40,1.44,1.37,1.38,1.38,1.37,1.35,1.35,1.41,1.40,1.39,1.39,1.39,1.41,1.41Sideway 56.21
PTG 15.70,14.40,14.80,15.20,14.90,14.00,14.50,14.80,15.10,15.60,15.70,15.50,15.40,14.90,14.80,15.30,15.40,15.00,14.90,15.30,15.30,15.30,15.00,15.30,15.30,15.10,14.30,14.40,14.40,14.20,14.00,13.40,13.20,12.90,12.60,12.80,12.40,11.80,11.10,11.40,12.10,11.80,11.70,11.60,11.70,11.90,12.20,11.70,11.60,11.60,11.50,11.60,11.30,11.70,11.60,11.70,11.80,13.00,12.90,12.90Sideway 57.22
CKP 3.94,3.76,3.86,3.92,3.88,3.82,3.84,3.92,3.98,3.98,3.96,3.98,3.94,3.94,3.96,4.08,4.06,4.04,4.00,4.00,4.00,4.00,3.98,4.10,4.06,4.12,4.06,4.06,4.14,4.14,4.06,4.04,3.98,4.06,4.04,4.10,4.04,4.06,4.10,4.08,4.16,4.16,4.20,4.28,4.24,4.18,4.22,4.12,4.18,4.16,4.16,4.24,4.32,4.36,4.34,4.64,4.72,4.90,5.05,5.00ขึ้น 80.34
PRINC 6.45,5.80,5.65,5.50,5.20,5.20,5.05,5.10,5.20,5.15,5.30,5.45,5.20,5.20,5.35,5.45,5.45,5.45,5.30,5.25,5.30,5.30,5.15,5.25,5.20,5.25,5.30,5.30,5.30,5.45,5.40,5.30,5.30,5.35,5.40,5.70,5.55,5.60,5.65,5.60,5.45,5.50,5.55,5.60,5.60,5.55,5.60,5.35,5.35,5.35,5.40,5.30,5.30,5.50,5.30,5.30,5.30,5.35,5.20,5.20ลง 40.26
HPT 1.02,0.99,0.98,1.01,1.00,0.99,1.04,1.02,1.05,1.07,1.09,1.06,1.05,1.04,1.05,1.04,1.05,1.04,1.05,1.03,1.07,1.07,1.13,1.12,1.21,1.17,1.12,1.12,1.17,1.14,1.13,1.06,1.06,1.06,1.08,1.12,1.10,1.10,1.10,1.09,1.09,1.08,1.09,1.10,1.09,1.08,1.07,1.06,1.04,1.06,1.04,1.04,1.03,1.05,1.04,1.07,1.07,1.10,1.09,1.07Sideway 49.25
DCORP 3.12,2.94,2.74,2.64,2.56,2.40,2.30,2.62,2.80,2.66,2.66,2.66,2.68,2.72,2.80,2.88,2.88,2.88,2.74,2.72,2.74,2.74,2.74,2.80,2.66,2.58,2.72,2.80,2.80,2.82,2.86,2.74,2.74,2.84,2.80,2.78,2.78,2.74,2.80,2.82,2.82,2.82,2.80,2.80,2.80,2.80,2.76,2.76,2.76,2.72,2.78,2.80,2.74,2.78,2.76,2.78,2.80,2.72,2.74,2.76Sideway 48.85
KASET 2.16,2.14,2.14,2.16,2.16,2.16,2.06,2.08,2.12,2.12,2.16,2.12,2.06,2.04,2.08,2.04,2.08,2.16,2.14,2.14,2.12,2.12,2.18,2.20,2.20,2.18,2.14,2.16,2.20,2.14,2.20,2.18,2.16,2.18,2.16,2.16,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.18,2.22,2.22,2.22,2.24,2.26,2.18,2.18,2.18,2.20,2.18,2.16,2.16,2.18,2.18,2.20,2.20,2.20,2.20Sideway 53.3
L&E 2.70,2.66,2.66,2.76,2.76,2.70,2.68,2.74,2.74,2.76,2.76,2.74,2.70,2.70,2.74,2.74,2.76,2.78,2.82,2.80,2.80,2.80,2.72,2.72,2.72,2.72,2.74,2.72,2.72,2.80,2.74,2.74,2.70,2.70,2.74,2.74,2.70,2.68,2.72,2.70,2.68,2.70,2.70,2.70,2.68,2.68,2.68,2.68,2.70,2.68,2.68,2.66,2.64,2.66,2.66,2.66,2.68,2.70,2.70,2.70Sideway 52.25
NINE 1.36,1.36,1.35,1.37,1.36,1.35,1.37,1.39,1.39,1.40,1.43,1.44,1.44,1.45,1.46,1.48,1.52,1.53,1.52,1.51,1.54,1.54,1.56,1.52,1.55,1.54,1.52,1.56,1.55,1.55,1.55,1.55,1.58,1.61,2.08,2.70,2.50,2.52,2.40,2.40,2.46,2.46,2.52,2.42,2.38,2.30,2.28,2.22,2.16,2.24,2.22,2.20,2.22,2.20,2.22,2.26,2.26,2.40,2.52,2.54ซึมขึ้น 71.19
SALEE 1.11,1.08,1.07,1.03,1.04,1.00,1.02,1.00,1.00,1.04,1.05,1.07,1.08,1.05,1.03,1.02,1.04,1.04,1.08,1.10,1.10,1.10,1.09,1.10,1.08,1.09,1.25,1.20,1.20,1.17,1.12,1.12,1.08,1.10,1.10,1.07,1.09,1.10,1.10,1.09,1.09,1.13,1.14,1.15,1.14,1.16,1.18,1.14,1.15,1.12,1.15,1.15,1.15,1.16,1.16,1.13,1.14,1.14,1.14,1.13Sideway 49.11
SANKO 1.22,1.22,1.23,1.24,1.22,1.23,1.23,1.22,1.24,1.25,1.24,1.26,1.24,1.25,1.25,1.25,1.25,1.26,1.25,1.24,1.25,1.25,1.26,1.31,1.26,1.28,1.27,1.27,1.29,1.26,1.27,1.15,1.14,1.20,1.19,1.17,1.22,1.23,1.24,1.23,1.24,1.24,1.54,1.44,1.47,1.46,1.34,1.30,1.39,1.43,1.50,1.45,1.41,1.40,1.40,1.40,1.40,1.40,1.36,1.35Sideway 48.92
SIMAT 2.44,2.48,2.52,2.56,2.48,2.48,2.52,2.50,2.54,2.72,2.74,2.64,2.68,2.62,2.62,2.64,2.56,2.48,2.42,2.42,2.40,2.40,2.28,2.30,2.30,2.16,2.14,2.22,2.22,2.24,2.22,2.18,2.18,2.16,2.04,2.02,2.08,2.06,2.06,2.04,2.08,2.06,2.10,2.22,2.20,2.22,2.24,2.20,2.18,2.12,2.14,2.14,2.14,2.12,2.14,2.14,2.14,2.22,2.14,2.14Sideway 45.57
TNDT 4.84,4.86,4.86,4.96,4.94,4.90,4.90,4.88,4.88,4.88,4.88,4.82,4.74,4.78,4.84,4.88,4.96,4.90,4.94,4.94,4.82,4.82,4.80,4.80,4.70,6.10,5.60,5.60,5.65,5.45,5.20,5.15,5.25,5.25,5.40,5.30,5.35,5.30,5.25,5.20,5.20,5.30,5.30,5.20,5.15,5.10,5.00,4.98,4.98,5.00,4.98,4.92,4.84,4.82,4.90,4.80,4.86,4.88,4.90,4.96ซึมลง 46.84
TNH 38.00,37.50,38.00,38.75,38.25,38.00,39.00,38.75,39.00,38.50,38.75,38.75,39.00,38.75,39.00,39.00,39.50,39.50,39.00,40.00,39.75,39.75,39.75,40.00,39.75,39.75,39.75,40.00,40.50,40.50,40.25,40.00,40.25,39.75,39.75,39.50,39.75,40.00,40.00,40.00,40.25,40.50,40.50,40.25,40.50,40.50,40.75,40.50,41.00,41.00,41.00,40.75,40.75,41.00,41.00,40.50,39.50,39.00,39.00,39.50Sideway 41.13
TVD 1.35,1.30,1.34,1.44,1.38,1.29,1.34,1.30,1.34,1.35,1.38,1.42,1.39,1.38,1.39,1.40,1.41,1.40,1.40,1.41,1.42,1.42,1.41,1.43,1.44,1.43,1.39,1.39,1.39,1.38,1.35,1.32,1.29,1.31,1.33,1.34,1.36,1.38,1.45,1.45,1.49,1.53,1.55,1.55,1.54,1.53,1.55,1.52,1.52,1.51,1.50,1.48,1.47,1.47,1.50,1.52,1.57,1.63,1.65,1.64ขึ้น 72.64
UWC 0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.07,0.08,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.08Sideway 69.39
NCL 1.42,1.39,1.46,1.43,1.39,1.36,1.39,1.39,1.39,1.40,1.48,1.46,1.44,1.43,1.46,1.45,1.46,1.51,1.46,1.40,1.40,1.40,1.44,1.48,1.48,1.47,1.50,1.47,1.48,1.51,1.48,1.47,1.47,1.47,1.49,1.47,1.45,1.48,1.51,1.50,1.54,1.52,1.62,1.62,1.60,1.60,1.59,1.59,1.67,1.60,1.60,1.66,1.69,1.73,1.74,1.80,1.75,1.70,1.70,1.73ขึ้น 62.4
XO 7.50,7.50,7.45,7.80,7.85,7.55,7.80,7.85,8.00,7.85,7.95,8.00,7.65,7.55,7.65,7.90,7.95,8.00,8.10,8.25,8.15,8.15,8.25,8.30,8.25,8.15,8.15,8.25,8.45,8.55,9.70,9.65,9.55,9.50,9.35,9.50,10.50,10.40,10.50,10.50,10.70,10.50,10.40,10.50,10.50,10.80,10.60,10.20,10.30,10.50,10.50,10.40,10.40,10.50,10.30,10.30,10.30,10.50,10.60,10.50Sideway 60.14
SMART 0.86,0.86,0.86,0.86,0.84,0.83,0.82,0.83,0.83,0.83,0.84,0.83,0.83,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.87,0.86,0.87,0.86,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.86,0.85,0.86,0.86,1.00,1.03,0.99,0.93,0.92,0.93,0.95,0.96,0.95,0.97,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.96Sideway 59.95
WHART 9.95,9.90,9.95,10.00,9.95,9.95,10.10,10.10,10.00,10.10,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.20,10.20,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.20,10.30,10.40,10.40,10.30,10.40,10.30,10.40,10.50,10.40,10.50,10.50,10.70,10.70,10.80,10.70ซึมขึ้น 63.17
TPCH 9.15,8.95,9.05,9.30,9.15,8.85,8.95,9.10,9.45,9.55,9.55,9.50,9.35,9.40,9.45,9.45,9.50,9.40,9.40,9.60,9.60,9.60,9.70,9.90,10.30,10.30,10.00,10.10,10.40,11.00,10.90,11.10,10.80,10.80,10.60,10.40,10.70,10.80,10.80,10.60,10.60,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.70,10.20,10.30,10.20,10.20,10.10,10.00,10.30,10.20,10.20,10.30,10.40,10.70,10.50Sideway 53.97
NEWS (C)0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01Sideway 48.14
TPRIME 11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.70,11.70,11.70,11.70,11.80,11.80,11.70,11.80,11.80,11.70,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.20,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.50,12.40,12.50,12.60,12.80,12.70,13.10,13.40,13.50,13.00,12.90,13.00,13.00,12.70,12.70,12.70,12.80,12.90,12.80,13.00,13.10,13.00,13.00,13.20,13.50,13.80,13.70,13.60,13.50,13.60,13.60ขึ้น 65.3
TFMAMA 153.00,151.50,156.00,156.00,154.00,151.00,154.50,151.00,151.00,151.00,153.00,153.00,151.50,152.50,154.00,154.00,156.00,155.50,155.50,155.50,155.50,155.50,155.00,155.00,156.00,155.50,155.00,153.50,155.00,155.00,155.00,156.50,159.00,159.50,161.00,160.50,161.00,161.00,160.50,161.00,161.50,161.00,160.50,161.00,160.00,159.50,159.00,158.00,159.50,158.50,158.50,158.50,159.00,158.50,158.00,160.00,162.00,160.00,160.00,159.50Sideway 51.72
PDJ 2.84,2.84,2.84,2.86,2.82,2.86,2.88,2.94,2.94,2.86,2.90,3.02,2.86,2.84,2.84,2.86,2.86,2.86,2.86,2.90,2.88,2.88,2.88,2.88,2.86,2.86,2.84,2.84,2.84,2.86,2.86,2.80,2.84,2.82,2.80,2.76,2.68,2.72,2.70,2.58,2.64,2.74,2.68,2.78,2.74,2.74,2.70,2.62,2.66,2.74,2.66,2.60,2.60,2.70,2.66,2.58,2.60,2.56,2.54,2.58ลง 42.39
TRITN 0.27,0.27,0.27,0.27,0.26,0.26,0.27,0.26,0.26,0.26,0.30,0.31,0.30,0.30,0.31,0.31,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.31,0.31,0.30,0.30,0.30,0.30,0.31,0.31,0.31,0.31,0.29,0.30,0.30,0.31,0.35,0.34,0.34,0.34,0.35,0.35,0.35,0.35,0.34,0.36,0.37,0.40,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.40,0.41,0.42,0.44,0.46,0.46,0.47ขึ้น 83.74
BRRGIF 10.20,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00Sideway 42.69
CMAN 3.00,2.96,2.94,2.96,2.86,2.58,2.66,2.62,2.96,3.08,3.12,3.30,3.18,3.22,3.22,3.22,3.38,3.32,3.16,3.22,3.48,3.48,3.40,3.54,3.50,3.52,3.40,3.44,3.48,3.34,3.38,3.32,3.18,3.12,3.22,3.22,3.22,3.20,3.18,3.18,3.18,3.14,3.30,3.26,3.28,3.28,3.22,3.10,3.14,3.10,3.12,3.10,3.10,3.12,3.18,3.20,3.32,3.46,3.48,3.46ซึมขึ้น 64.81
7UP 0.53,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.51,0.51,0.51,0.50,0.51,0.50,0.50,0.50,0.50,0.50,0.49,0.49,0.49,0.49,0.49,0.48,0.49,0.48,0.47,0.47,0.45,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.45,0.46,0.46,0.47,0.47,0.46,0.44,0.45,0.44,0.45,0.46,0.47,0.46,0.46,0.45,0.46,0.45Sideway 43.33