กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
AMA ซึมขึ้น 68.06
BGC ขึ้น 64.24
Volumn ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
CPR ซึมขึ้น 67.77
IP Sideway 70.5
TPS ซึมขึ้น 57.55
Volumn ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
UTP ซึมขึ้น 59.4
ACE ซึมขึ้น 76.76
BANPU ซึมขึ้น 60.83
IRPC Sideway 54.08
VIH ขึ้น 69.82
CCET ซึมขึ้น 60.32
APEX (C)ลง 43.17
NINE ซึมขึ้น 53.9
LDC Sideway 54.27
ADB Sideway 58.93
GTB Sideway 58.37
NER ซึมขึ้น 64.66
Volumn ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
ORI ขึ้น 68.17
KSL ซึมขึ้น 67.31
PAF ซึมขึ้น 61.06
KYE ซึมขึ้น 82.8
FNS ขึ้น 64.69
KCAR ซึมลง 34.96
BUI ซึมขึ้น 51.98
VARO ลง 34.62
CSC ซึมขึ้น 55.7
AMATAV ซึมขึ้น 83.69
GJS ซึมขึ้น 52.9
SSSC Sideway 55.12
LALIN ซึมขึ้น 67.63
LPN ขึ้น 75.8
MJD Sideway 55.05
PF Sideway 44.17
PRIN ขึ้น 72.66
QH Sideway 58.71
RML Sideway 48.59
ROJNA (XD)ขึ้น 58.08
SEAFCO ขึ้น 62.45
SENA ขึ้น 69.34
SYNTEC ซึมขึ้น 68.46
WHA ขึ้น 66.34
MDX Sideway 62.91
BJC Sideway 55.31
CHG ซึมขึ้น 62.68
MATI Sideway 47.02
MPIC ขึ้น 61.19
STARK Sideway 60.84
BWG Sideway 60.54
HUMAN ซึมขึ้น 68.75
EIC (C)ซึมขึ้น 73.18
TWPC ขึ้น 72.08
SVOA Sideway 59.33
MC ขึ้น 65.02
CKP ซึมขึ้น 70.65
BJCHI ขึ้น 71.26
ICHI ซึมขึ้น 63.94
KTIS ซึมลง 46.73
ACAP Sideway 50.27
HTECH ขึ้น 67.31
K ขึ้น 61.24
KASET ขึ้น 74.38
SALEE Sideway 49.58
SELIC ขึ้น 69.26
OSP Sideway 53.54
NCL Sideway 46.77
FN ซึมขึ้น 63.66
TNP ขึ้น 67.09
J Sideway 58.52
MGT ซึมขึ้น 73.47
TITLE Sideway 46.67
DREIT ซึมขึ้น 72.64
ABM ซึมขึ้น 71.81
COTTO Sideway 64.16
SONIC ซึมขึ้น 62.78
sSET ขึ้น 71.01
Volumn ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 55.34
CPI Sideway 49.16
PRG ซึมลง 39.56
RBF ขึ้น 69.28
TRUBB ซึมขึ้น 79.04
CFRESH ซึมขึ้น 71.28
MINT Sideway 54.85
OISHI (XD)Sideway 51
SAUCE ซึมขึ้น 64.31
SORKON ขึ้น 68.31
TC ขึ้น 82.79
PG Sideway 49.32
SUC Sideway 52.72
TTI Sideway 70.47
WACOAL ซึมขึ้น 60.9
TACC Sideway 63.21
TPLAS Sideway 58.26
SITHAI Sideway 74.12
HREIT ซึมขึ้น 72.47
TOG Sideway 48.92
LHFG ซึมขึ้น 60.53
AMANAH Sideway 53.25
ASK ขึ้น 70.21
GBX ขึ้น 62.35
IFS ซึมขึ้น 61.36
JMT Sideway 62.62
KGI ลง 36.07
KTC ขึ้น 66.05
ML ซึมขึ้น 79.65
PL Sideway 45.43
THANI Sideway 51.81
ZMICO ซึมขึ้น 66.05
AYUD Sideway 60.07
CHARAN Sideway 54.56
NKI ซึมลง 38.79
THRE Sideway 54.17
GYT Sideway 56.94
INGRS Sideway 55.36
TSC ซึมลง 46.72
CTW Sideway 62.49
KKC (C)Sideway 52.26
GGC ขึ้น 65.15
IVL Sideway 51.69
TCCC Sideway 49.63
WG ซึมขึ้น 57.03
NVD Sideway 51.15
BSBM ซึมขึ้น 61.43
PERM ซึมขึ้น 65.45
CCP ซึมขึ้น 67.2
DCC Sideway 69.44
SKN ขึ้น 70.93
SUPER ขึ้น 80.22
TPIPL ซึมขึ้น 61.86
AP ขึ้น 69.75
CK Sideway 58.15
CNT ขึ้น 80.06
CPN (XD)ซึมขึ้น 56.07
ESTAR ซึมขึ้น 74.6
META Sideway 40.31
ITD Sideway 53.71
LH Sideway 57.75
COM7 ซึมขึ้น 65.5
PLAT Sideway 48.66
NUSA Sideway 50.94
SF Sideway 61.76
SIRI ขึ้น 69.02
STPI Sideway 56.09
TPOLY Sideway 48.59
TTCL ซึมลง 49.21
BKKCP Sideway 50.77
FUTUREPF (XD)Sideway 49.6
POPF Sideway 50.24
SHREIT (SP)ซึมขึ้น 69.13
EASTW Sideway 57.99
EGCO ซึมขึ้น 58.84
ESSO ซึมขึ้น 53.7
DDD ขึ้น 71.39
RPC Sideway 58.19
SOLAR ซึมขึ้น 82.72
WP ขึ้น 76.5
PDI ขึ้น 83.4
CPW ขึ้น 75.51
CPALL Sideway 54.52
BRR Sideway 59.22
KAMART (XD)ซึมลง 47.62
SINGER ซึมขึ้น 86.04
SPI Sideway 68.07
SVH Sideway 52.24
EP Sideway 58.33
SPRC Sideway 62.35
GRAMMY ซึมขึ้น 62.11
MCOT Sideway 44.82
POST (C)Sideway 41.59
TH ซึมขึ้น 58.64
TKS Sideway 56.59
VGI Sideway 57.07
GENCO ซึมขึ้น 62.04
DTC Sideway 48.73
ERW ขึ้น 70.07
GRAND Sideway 61.29
LRH ซึมขึ้น 69.44
EKH Sideway 57.21
BEM ซึมขึ้น 61.36
SHR ขึ้น 66.73
ASIMAR ซึมขึ้น 70.06
BTS ซึมขึ้น 63.24
BTSGIF Sideway 46.26
RCL Sideway 62.79
THAI ซึมลง 42.6
WIN ขึ้น 63.6
KCE ขึ้น 64.88
SQ ขึ้น 76.13
SMT ขึ้น 71.48
GEL ซึมขึ้น 83.63
DTAC ซึมขึ้น 58.82
JASIF (XD)Sideway 60.15
MSC ซึมขึ้น 66.24
PT ซึมขึ้น 59.87
SIS ซึมขึ้น 71.29
THCOM Sideway 64.7
PRINC Sideway 54.4
WIIK ซึมขึ้น 74.74
NYT Sideway 51.85
CPTGF (XD)ซึมขึ้น 58.77
ARIP ซึมขึ้น 70.02
ARROW Sideway 56.64
BGT ขึ้น 76.17
AGE Sideway 60.4
BM ขึ้น 90.36
LPH ซึมขึ้น 71.66
VL Sideway 55
EA Sideway 54.93
ECF ขึ้น 56.91
KUMWEL ซึมขึ้น 68.86
JUBILE (XD)ซึมขึ้น 55.33
NPK Sideway 45.84
INSET Sideway 48.61
RP ซึมขึ้น 61.56
PJW ซึมขึ้น 68.84
PYLON Sideway 60.43
SANKO Sideway 54.55
SEAOIL Sideway 57.79
DIF ซึมขึ้น 56.57
UPA Sideway 58.25
STAR ซึมลง 36.3
SWC ซึมลง 42.3
THANA Sideway 50.13
SSP ขึ้น 69.69
TNDT Sideway 57.84
GLOCON ขึ้น 66.08
TVD ซึมขึ้น 61.39
UAC ขึ้น 73.67
ATP30 Sideway 48.91
WINNER ซึมขึ้น 71.09
PIMO ซึมขึ้น 74.81
RICHY Sideway 52.88
VPO Sideway 69.91
TSE Sideway 55.46
S ซึมขึ้น 60.74
GIFT Sideway 52.2
EPG ซึมขึ้น 64.39
TPCH Sideway 66.25
PLANB ขึ้น 65.32
NEWS (C)Sideway 0
SCN ซึมขึ้น 67.6
BIG Sideway 62.69
SUN ขึ้น 76.88
MM Sideway 53.55
TM ซึมลง 47.01
TFMAMA ซึมขึ้น 64.78
ICN ซึมขึ้น 57.87
BIZ ซึมขึ้น 67.73
BTW ขึ้น 74.61
TPIPP ขึ้น 65.8
JKN ซึมขึ้น 70.61
TRITN Sideway 60.36
ASIAN ขึ้น 80.22
CMAN ซึมขึ้น 52.28
CHAYO Sideway 53.17
SETCLMV ซึมขึ้น 69.57
SETHD ซึมขึ้น 59.97
SET100 ขึ้น 64.31
SET ขึ้น 65.76
FPT Sideway 53.85
FTREIT ขึ้น 64.13
BC Sideway 51.12
APP ซึมขึ้น 56.45
AIMCG (XD)Sideway 63.99
BKER ขึ้น 73.16
KUN ซึมลง 48.75