กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
TSTH 0.78,0.79,0.78,0.78,0.77,0.76,0.76,0.75,0.75,0.76,0.75,0.76,0.76,0.76,0.76,0.75,0.74,0.74,0.75,0.72,0.74,0.74,0.73,0.73,0.72,0.73,0.73,0.70,0.69,0.68,0.68,0.69,0.69,0.69,0.71,0.71,0.69,0.71,0.71,0.72,0.70,0.68,0.67,0.67,0.67,0.72,0.70,0.70,0.71,0.70,0.71,0.71,0.72,0.71,0.71,0.72,0.71,0.71,0.69,0.69Sideway 43.82
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
WHABT 10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,9.95,9.95,9.95,9.95,10.00,9.95,9.95,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,9.95,9.95,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.80,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.85,9.90Sideway 46.24
STAR 5.90,5.80,5.70,5.70,5.70,5.75,5.80,5.80,5.75,5.75,5.75,5.75,5.65,5.60,5.50,5.40,5.20,5.50,5.40,5.30,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.20,5.20,5.00,5.20,5.00,5.05,5.15,5.05,5.05,5.05,5.20,5.05,5.05,5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.10,5.15,5.15,5.15,5.05,4.96,4.98,4.92,5.05,5.00,4.98,5.00,4.96,5.00,5.00,5.30,5.05Sideway 47.57
TPRIME 13.80,13.70,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.70,13.30,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,12.70,12.80,12.90,12.90,12.90,12.80,12.30,12.30,12.50,12.50,12.60,12.60,12.40,12.40,12.40,12.60,12.60,13.00,12.90,12.90,12.70,12.90,12.90,12.80,13.00,13.00,12.90,13.00,13.00,12.20,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.70,12.70,12.70,12.50,12.50Sideway 41.38
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
CM 4.24,4.26,4.32,4.30,4.34,4.32,4.30,4.34,4.30,4.32,4.34,4.34,4.34,4.32,4.28,4.32,4.34,4.32,4.34,4.32,4.32,4.32,4.34,4.32,4.30,4.18,4.18,4.08,4.04,4.10,4.10,4.08,4.10,4.12,4.14,4.14,4.14,4.14,4.14,4.14,4.08,4.10,4.04,4.06,4.04,4.06,4.06,4.02,4.06,4.04,4.04,4.04,4.08,4.04,4.04,4.04,4.04,4.04,4.00,4.04ซึมลง 43.09
BFIT 28.00,27.25,27.75,28.50,29.00,29.00,29.50,30.00,30.50,30.00,29.00,28.50,28.50,28.75,28.00,27.75,27.25,27.25,27.75,27.00,27.25,27.00,26.75,26.75,26.25,25.50,25.50,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.50,27.00,27.50,27.00,26.75,26.75,26.25,26.25,25.50,25.50,25.25,25.00,24.60,24.50,23.60,22.80,21.10,21.40,21.50,21.80,22.00,22.10,22.20,22.40,22.30,22.30,21.80,21.60ซึมลง 27.08
TNITY 6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,6.00,5.95,5.90,5.95,5.95,5.95,5.90,5.90,5.85,5.85,5.85,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.90,5.80,5.80,5.80,5.75,5.75,5.80,5.75,5.75,5.65,5.65,5.75,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.75,5.75,5.70,5.70,5.65,5.80Sideway 54.12
KKC 1.67,1.67,1.67,1.67,1.67,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.66,1.65,1.65,1.64,1.63,1.64,1.64,1.63,1.64,1.62,1.63,1.64,1.64,1.63,1.61,1.63,1.63,1.61,1.61,1.59,1.59,1.60,1.61,1.60,1.60,1.59,1.58,1.59,1.59,1.52,1.46,1.45,1.46,1.40,1.41,1.39,1.33,1.33,1.32,1.32,1.31,1.31,1.32,1.31,1.30,1.31,1.31,1.31,1.32,1.27ลง 18.65
GPI 2.74,2.72,2.74,2.74,2.72,2.74,2.72,2.72,2.72,2.70,2.72,2.68,2.68,2.64,2.62,2.58,2.52,2.52,2.56,2.40,2.40,2.42,2.44,2.44,2.36,2.40,2.40,2.36,2.40,2.42,2.42,2.42,2.44,2.48,2.50,2.48,2.44,2.50,2.46,2.46,2.46,2.44,2.36,2.36,2.36,2.36,2.32,2.32,2.32,2.32,2.30,2.26,2.28,2.26,2.28,2.30,2.26,2.26,2.30,2.30ซึมลง 40.45
CEN 1.33,1.36,1.36,1.37,1.39,1.37,1.39,1.40,1.38,1.38,1.39,1.41,1.41,1.43,1.44,1.44,1.44,1.35,1.33,1.31,1.37,1.30,1.35,1.37,1.36,1.33,1.33,1.36,1.21,1.21,1.18,1.12,1.18,1.15,1.16,1.15,1.15,1.19,1.18,1.18,1.19,1.18,1.18,1.15,1.12,1.09,1.07,1.10,1.09,1.10,1.11,1.13,1.12,1.13,1.14,1.14,1.13,1.13,1.16,1.14Sideway 46.01
LHK 4.96,4.94,4.94,4.96,4.92,4.96,4.94,4.96,4.96,4.96,4.96,4.94,4.94,4.92,4.94,4.96,4.92,4.92,4.92,4.88,4.90,4.90,4.92,4.96,4.94,4.96,4.96,4.96,4.96,4.96,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.00,4.68,4.70,4.68,4.70,4.68,4.62,4.56,4.48,4.30,4.26,4.26,4.26,4.28,4.32,4.30,4.30,4.30,4.30,4.26,4.26ลง 18.39
BEC 7.15,7.00,7.15,7.10,7.00,7.30,7.25,7.00,7.00,7.00,6.95,6.95,6.80,6.75,6.75,6.60,6.50,6.55,6.65,6.50,6.70,6.70,6.55,6.45,6.45,6.60,6.60,6.20,6.25,6.15,6.20,6.15,6.10,6.10,6.20,6.20,6.00,5.80,5.85,6.25,5.85,5.70,5.70,5.30,5.20,5.20,5.05,5.20,5.15,5.20,5.30,5.30,5.25,5.25,5.35,5.30,5.40,5.40,5.50,5.60Sideway 49.83
SE-ED 3.14,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.08,3.00,2.98,3.04,3.04,2.94,2.94,3.00,3.00,3.00,3.02,3.02,3.04,2.98,3.04,3.04,3.04,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.00,3.02,3.00,2.96,2.98,3.00,3.00,3.00,2.98,3.00,3.00,3.00,3.04,3.06,3.04,3.10,3.08,3.06,3.10,3.10,3.06,3.06ซึมขึ้น 54.82
LRH 39.00,39.00,39.00,39.25,39.00,39.00,39.00,39.00,39.00,39.25,39.25,39.00,39.00,38.25,38.25,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.50,38.75,39.00,38.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.50,39.25,39.25,39.75,40.25,40.25,40.75,40.50,40.25,40.50,40.50,40.75,41.25,41.00,41.25,42.00,43.25,43.25,48.00,50.50ขึ้น 94.25
BTSGIF 12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.20,12.20,12.20,12.10,12.20,12.00,12.00,11.90,12.00,12.00,11.90,12.10,11.90,12.00,11.90,12.00,11.90,11.80,12.00,12.00,12.00,12.00,11.90,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.00,12.00,12.20,12.10,12.10,12.10,12.20,12.20,12.20,12.10,11.90,12.00,12.00,11.90,11.90,12.00,11.90,11.90,11.90,11.80ซึมลง 37.48
TNR 13.90,14.00,14.10,14.10,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.70,14.00,13.90,13.80,13.80,13.60,13.90,13.90,13.90,13.70,13.40,13.40,13.40,13.70,12.80,12.80,12.70,12.70,12.50,12.30,12.60,12.80,13.10,13.20,13.00,12.90,12.80,12.00,11.60,11.40,11.30,11.40,11.00,10.80,11.20,10.70,10.80,10.60,10.40,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30ซึมลง 24.8
BGT 1.00,1.00,1.00,1.02,1.02,1.03,1.02,1.03,1.04,1.11,1.16,1.11,1.14,1.11,1.09,1.08,1.09,1.10,1.10,1.17,1.12,1.12,1.09,1.10,1.08,1.07,1.07,1.06,1.07,1.05,1.07,1.06,1.06,1.04,1.06,1.07,1.06,1.09,1.06,1.04,1.04,1.07,1.04,1.04,1.03,1.02,0.99,1.02,1.00,1.00,1.01,1.02,1.02,1.01,1.04,1.03,1.01,1.01,1.01,0.99ลง 39.87
AKP 1.59,1.60,1.65,1.66,1.66,1.65,1.65,1.70,1.70,1.70,1.86,1.82,1.84,1.81,1.85,1.80,1.74,1.76,1.76,1.68,1.71,1.70,1.69,1.69,1.67,1.67,1.67,1.68,1.65,1.64,1.63,1.62,1.64,1.64,1.65,1.66,1.70,1.70,1.70,1.76,1.78,1.75,1.80,1.79,1.84,1.81,1.75,1.75,1.82,1.79,1.80,1.79,1.79,1.83,1.83,1.85,1.84,1.84,1.84,1.87ซึมขึ้น 65.53
APCO 4.38,4.38,4.38,4.38,4.36,4.36,4.36,4.38,4.40,4.88,4.74,4.70,4.76,4.70,4.70,4.72,4.58,4.52,4.48,4.48,4.46,4.54,4.54,4.50,4.42,4.52,4.52,4.42,4.34,4.34,4.38,4.40,4.44,4.46,4.46,4.44,4.40,4.40,4.34,4.30,4.34,4.36,4.28,4.28,4.28,4.24,4.20,4.12,4.14,4.16,4.18,4.26,4.30,4.36,4.34,4.40,4.36,4.38,4.34,4.30ซึมลง 47.58
CMO 1.51,1.49,1.49,1.49,1.52,1.51,1.52,1.52,1.52,1.53,1.52,1.53,1.51,1.52,1.52,1.54,1.53,1.53,1.52,1.49,1.52,1.53,1.54,1.52,1.50,1.50,1.50,1.49,1.49,1.49,1.50,1.50,1.51,1.51,1.52,1.52,1.51,1.52,1.51,1.52,1.52,1.50,1.49,1.41,1.38,1.40,1.38,1.38,1.38,1.38,1.38,1.38,1.38,1.37,1.37,1.38,1.37,1.37,1.37,1.38ซึมลง 33.22
PDG 3.60,3.60,3.62,3.62,3.60,3.60,3.62,3.60,3.60,3.60,3.60,3.60,3.60,3.58,3.58,3.56,3.56,3.58,3.58,3.56,3.56,3.58,3.58,3.58,3.52,3.52,3.52,3.50,3.48,3.50,3.52,3.52,3.54,3.52,3.52,3.52,3.52,3.48,3.48,3.46,3.48,3.46,3.44,3.42,3.44,3.42,3.40,3.36,3.24,3.24,3.28,3.26,3.28,3.20,3.20,3.28,3.22,3.22,3.12,3.04ลง 22.39
KWM 1.55,1.56,1.47,1.45,1.40,1.37,1.39,1.34,1.32,1.32,1.29,1.25,1.25,1.20,1.18,1.18,1.15,1.19,1.15,1.16,1.17,1.15,1.17,1.17,1.17,1.27,1.20,1.19,1.18,1.15,1.17,1.12,1.09,1.07,1.05,1.00,1.01,0.98,0.99,1.02,1.05,1.05,1.03,1.04,1.06,1.07,1.07,0.99,0.98ซึมลง 32.53
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อกราฟ 3 เดือนแนวโน้มRSI
HTC 16.60,16.60,16.60,16.70,16.90,16.70,16.70,17.10,17.30,17.40,17.20,17.40,17.40,17.10,16.80,17.00,16.70,16.60,16.70,16.70,16.60,16.60,16.70,16.50,16.10,16.00,16.00,16.00,16.10,16.00,15.90,16.00,16.00,16.00,16.00,16.10,16.00,16.00,15.90,16.00,15.90,15.80,15.50,15.30,15.20,15.30,15.00,15.10,14.80,15.70,15.80,15.70,15.60,15.20,15.20,15.30,15.30,15.30,15.30,15.40Sideway 44.69
KSL 3.32,3.30,3.28,3.34,3.40,3.42,3.42,3.38,3.42,3.40,3.38,3.38,3.40,3.48,3.48,3.44,3.36,3.42,3.38,3.36,3.46,3.76,3.78,3.70,3.60,3.32,3.32,3.20,3.30,3.38,3.34,3.28,3.32,3.36,3.32,3.34,3.38,3.32,3.32,3.32,3.16,3.20,3.16,3.16,3.18,3.22,3.20,3.16,3.14,3.18,3.16,3.18,3.16,3.22,3.28,3.28,3.28,3.28,3.24,3.32Sideway 55.87
PB 60.75,60.75,60.50,60.75,60.75,60.50,60.50,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.50,60.50,60.50,60.50,60.75,60.75,60.50,60.50,60.50,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,61.00,61.50,61.25,61.25,61.25,60.75,60.75,60.75,60.75,60.75,62.00,61.50,60.75,61.00,61.00,60.75,61.00,60.50,61.00,60.50,60.00,60.00,60.00,61.00,61.00Sideway 52.51
SAUCE 21.90,21.90,21.90,22.30,22.00,22.10,22.00,22.00,22.20,22.10,22.00,22.50,22.50,22.50,22.50,22.30,22.30,22.10,22.20,22.00,22.00,22.00,22.10,22.00,22.10,22.10,22.10,21.70,22.00,22.10,22.00,22.10,22.10,21.90,22.20,22.20,22.20,22.20,22.20,22.20,22.00,21.90,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.30,22.30,22.10,21.90,21.90,21.90,22.00,22.00,21.80,22.00ซึมลง 48.92
TIPCO 9.10,9.30,9.45,9.40,9.40,9.45,9.35,9.40,9.55,9.50,9.50,9.40,9.40,9.35,9.25,9.15,9.15,9.10,9.20,8.90,9.25,9.40,9.35,9.30,9.15,9.00,9.00,8.80,8.90,8.75,8.85,8.90,9.00,9.00,9.05,9.00,9.05,8.95,8.95,9.00,8.95,8.80,8.90,8.90,8.90,8.85,8.35,8.50,8.45,8.40,8.55,8.60,8.65,8.70,8.70,8.75,8.70,8.75,8.60,8.60ซึมลง 42.19
TVO 29.50,29.25,29.50,29.75,30.25,29.75,29.75,29.50,29.50,29.25,29.00,29.25,29.25,29.50,29.25,28.75,28.50,28.25,28.50,28.50,28.25,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,27.50,27.50,27.50,28.00,28.00,28.25,29.00,29.00,28.50,28.50,28.50,29.00,28.75,28.75,28.75,28.50,28.00,28.25,28.25,27.75,27.25,27.50,27.25,27.25,27.50,27.50,27.75,27.50,27.75,27.50,27.50,27.50,27.50Sideway 42.25
CPH 5.70,5.70,5.70,5.70,5.90,5.90,5.90,5.90,5.85,6.00,5.85,5.90,5.95,5.80,6.30,6.25,5.90,5.90,5.90,5.70,5.60,5.85,5.60,5.60,5.60,5.40,5.40,5.55,5.55,5.55,5.55,5.55,5.50,5.50,5.70,5.70,5.70,5.70,5.70,5.60,5.35,5.35,6.85,6.40,6.40,6.30,6.25,5.95,5.90,5.90,5.90,5.90,5.70,5.95,5.70,5.75,5.65,5.65,5.60,5.70Sideway 46.6
WACOAL 46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,46.00,45.50,45.50,47.00,47.00,46.25,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,45.75,46.75,46.75,45.25,45.25,45.25,45.50,45.50,45.50,45.50,45.50,45.50,44.50,44.50,44.50,43.50,44.25,44.25,44.25,43.50,43.50,44.25,44.25,44.00,43.75,43.00,44.00,43.50,43.50,44.50,44.75,44.50,46.00,46.00,45.25,45.25,45.25,46.00,45.00ซึมขึ้น 51.46
AJA 0.38,0.39,0.40,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.40,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.39,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.35,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.36,0.35,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.36,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.38ซึมขึ้น 59.66
TPLAS 2.16,2.12,2.10,2.10,2.12,2.02,2.04,2.00,1.95,1.89,2.00,1.96,1.92,1.94,1.91,1.93,1.88,1.90,1.87,1.83,1.84,1.85,1.80,1.77,1.72,1.66,1.66,1.55,1.55,1.56,1.61,1.58,1.64,1.61,1.59,1.58,1.61,1.86,1.74,1.71,1.57,1.52,1.52,1.51,1.50,1.49,1.45,1.45,1.45,1.45,1.50,1.48,1.50,1.49,1.49,1.50,1.50,1.50,1.50,1.49ซึมลง 39.48
BBL 209.00,209.00,213.00,211.00,208.00,208.00,211.00,211.00,211.00,212.00,210.00,210.00,209.00,208.00,208.00,210.00,208.00,210.00,212.00,208.00,210.00,212.00,213.00,213.00,211.00,210.00,210.00,209.00,207.00,206.00,206.00,207.00,207.00,212.00,214.00,214.00,216.00,215.00,215.00,214.00,212.00,213.00,210.00,210.00,210.00,206.00,205.00,207.00,207.00,205.00,209.00,210.00,207.00,206.00,208.00,210.00,211.00,211.00,209.00,207.00Sideway 45.4
KBANK 217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,206.00,202.00,207.00,207.00,205.00,209.00,206.00,199.50,196.50,199.50,203.00,204.00,201.00,204.00,206.00,206.00,207.00,201.00,202.00,200.00,199.00,198.50,196.50,192.00,193.50,190.50,192.50,193.50,195.00,191.50,192.00,193.50,196.50,198.00,198.00,193.50,192.50Sideway 41.23
MTI 107.50,106.50,107.00,107.50,107.00,106.50,106.00,105.50,104.00,103.00,102.50,104.00,102.00,102.00,103.00,103.00,101.00,101.00,102.50,102.00,102.50,104.00,100.50,99.75,99.75,99.50,99.50,99.00,95.00,99.25,99.00,98.50,100.00,99.50,99.25,99.50,99.75,98.75,98.75,95.25,96.00,96.00,96.50,96.50,96.75,96.00,96.50,96.75,97.00,97.75,98.50,99.50,98.75,100.00,100.00,98.75,99.50,99.50,99.25,98.25Sideway 47.24
TIP 24.70,24.70,24.70,24.80,24.90,24.70,24.90,24.80,24.70,24.70,24.60,24.60,24.70,24.60,24.70,24.60,24.30,24.30,24.50,24.10,24.30,24.10,24.20,24.30,23.70,23.70,23.70,23.10,23.00,23.00,23.00,23.20,23.40,23.50,23.40,23.40,23.40,23.30,23.40,23.40,23.30,23.30,23.20,23.30,23.10,23.20,23.00,23.00,23.00,23.10,22.90,22.90,23.00,23.00,23.00,23.20,23.10,23.10,23.00,22.90Sideway 37.74
SMIT 5.90,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.95,5.90,5.95,5.95,5.85,5.85,5.90,5.90,5.95,5.90,5.85,5.90,5.90,5.85,5.90,5.90,5.90,5.85,5.85,5.95,6.00,5.95,5.90,5.95,5.90,5.95,6.05,6.05,6.05,6.00,6.05,6.10,6.30,6.30,6.35,6.35,6.25,6.25,6.30,6.25,6.30,6.20,6.20,6.25,6.25,6.25,6.25,6.25,6.35,6.40ขึ้น 68.75
TMT 14.40,14.50,14.50,14.50,14.50,14.40,14.50,14.40,14.60,14.50,14.60,14.50,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.40,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.20,14.20,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.10,14.20,14.10,14.20,14.00,13.40,13.50,13.60,13.60,13.50,13.40,13.30,13.30,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.20,13.30,13.30,13.30,13.40,13.20ซึมลง 31.24
DCON 0.57,0.57,0.56,0.57,0.56,0.57,0.57,0.56,0.57,0.58,0.57,0.57,0.57,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.55,0.55,0.54,0.53,0.53,0.52,0.55,0.53,0.53,0.54,0.54,0.54,0.54,0.53,0.54,0.53,0.53,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.52,0.52,0.52,0.51,0.51Sideway 38.86
TASCO 15.30,16.00,16.30,15.80,15.80,16.20,16.10,16.00,16.20,16.10,16.20,16.10,15.80,15.90,15.50,15.30,14.90,15.20,15.30,14.90,15.10,16.00,15.70,15.50,15.00,14.90,14.90,14.10,14.40,14.10,14.10,14.20,14.60,14.60,15.10,14.90,15.00,14.80,14.80,14.60,14.50,14.60,15.70,15.50,15.10,14.50,14.20,14.80,14.50,14.70,15.30,15.30,16.00,16.30,15.90,16.00,15.90,15.90,16.10,15.90ซึมขึ้น 57.11
CK 27.00,27.00,27.75,27.50,27.75,27.75,27.25,26.25,26.75,26.75,27.25,27.00,26.75,26.75,26.25,26.50,26.00,26.00,27.00,26.25,26.50,26.50,26.50,26.00,25.50,25.25,25.25,25.00,25.25,25.25,25.25,25.25,25.50,25.25,25.75,25.50,25.50,25.75,25.75,26.00,25.75,25.75,25.75,25.25,25.00,25.25,24.90,24.90,24.70,25.00,25.75,25.50,25.50,26.00,25.75,26.25,26.25,26.25,26.00,26.50ขึ้น 60.75
ESTAR 0.64,0.62,0.63,0.64,0.65,0.65,0.65,0.68,0.70,0.69,0.71,0.71,0.70,0.70,0.70,0.72,0.71,0.70,0.71,0.70,0.70,0.70,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.66,0.67,0.68,0.67,0.68,0.65,0.65,0.66,0.65,0.66,0.65,0.65,0.65,0.65,0.62,0.62,0.57,0.58,0.57,0.56,0.56,0.56,0.57,0.58,0.57,0.57,0.57,0.59,0.59,0.58,0.58,0.58,0.58ซึมลง 38.92
NNCL 1.76,1.75,1.77,1.78,1.80,1.79,1.79,1.78,1.84,1.87,1.90,1.93,1.91,1.92,1.92,1.89,1.88,1.86,1.89,1.83,1.84,1.86,1.87,1.84,1.83,1.80,1.80,1.77,1.79,1.79,1.78,1.77,1.81,1.84,1.85,1.81,1.79,1.80,1.83,1.79,1.78,1.80,1.78,1.76,1.77,1.76,1.75,1.76,1.74,1.74,1.75,1.75,1.75,1.74,1.75,1.76,1.76,1.76,1.75,1.75Sideway 43.45
NOBLE 12.90,12.80,12.30,12.30,12.50,12.90,12.80,13.00,13.40,14.30,14.70,14.90,15.00,15.00,14.80,14.80,14.40,14.60,14.60,14.20,14.40,14.40,13.80,13.70,13.80,13.30,13.30,12.80,12.60,12.90,13.30,13.80,13.40,13.60,13.80,13.80,13.80,13.90,14.00,13.90,13.20,13.90,13.80,13.70,13.70,13.50,13.20,13.10,12.90,13.20,13.30,13.50,13.50,13.40,13.20,13.20,13.30,13.30,13.80,14.00Sideway 59.49
NUSA 0.33,0.32,0.34,0.34,0.34,0.33,0.34,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.33,0.34,0.33,0.33,0.32,0.32,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.33,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.31,0.31,0.32,0.32,0.32,0.32,0.31,0.34,0.34,0.37,0.42,0.45,0.43,0.48,0.49,0.54,0.61,0.46,0.45,0.46,0.55,0.53,0.55,0.55,0.57,0.56,0.56,0.55,0.55,0.54,0.52Sideway 56.83
PREB 11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.20,11.20,11.20,11.30,11.30,11.20,11.20,11.30,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,10.70,10.70,10.30,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.20,10.50,10.40,10.40,10.50,10.50,10.30,10.10,10.20,10.20,10.00,10.10,10.00,9.95,9.90,9.80,9.90,9.80,9.85,9.95,10.00,10.10,10.00,10.10,10.10,10.10,10.00Sideway 42.88
SENA 3.76,3.72,3.74,3.80,3.84,3.84,3.84,3.82,3.82,3.80,3.80,3.78,3.76,3.74,3.70,3.66,3.58,3.62,3.64,3.58,3.62,3.62,3.62,3.62,3.56,3.56,3.56,3.50,3.56,3.56,3.56,3.58,3.62,3.68,3.72,3.68,3.68,3.68,3.70,3.70,3.62,3.62,3.64,3.60,3.52,3.62,3.58,3.56,3.56,3.62,3.58,3.58,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.62,3.56,3.56ซึมลง 42.19
SIRI 1.62,1.61,1.64,1.71,1.69,1.74,1.71,1.68,1.67,1.65,1.66,1.66,1.64,1.65,1.62,1.62,1.60,1.60,1.62,1.60,1.58,1.57,1.57,1.57,1.55,1.53,1.53,1.54,1.53,1.55,1.53,1.55,1.57,1.56,1.57,1.53,1.52,1.52,1.52,1.52,1.52,1.50,1.48,1.34,1.36,1.35,1.32,1.31,1.27,1.31,1.38,1.33,1.34,1.34,1.34,1.35,1.34,1.34,1.32,1.31ซึมลง 33.53
SPALI 24.70,25.00,25.00,25.25,25.00,25.00,24.60,24.30,24.30,24.50,24.30,24.00,24.00,23.80,24.00,23.80,23.40,23.30,23.60,23.20,23.20,22.80,22.70,22.60,22.50,22.20,22.20,21.80,22.00,22.10,22.20,22.00,21.90,22.50,22.40,22.40,22.00,21.90,22.00,21.80,21.60,21.40,20.80,20.00,19.80,19.90,19.30,20.00,19.70,20.00,19.90,20.00,20.30,20.30,20.30,20.20,20.10,20.10,20.10,20.00ซึมลง 35.48
TICON 16.80,16.80,16.90,16.90,16.90,17.00,16.80,16.60,16.50,16.70,16.50,16.50,16.60,16.50,16.60,16.50,16.50,16.20,16.50,16.20,16.30,16.30,16.00,16.30,16.40,16.10,16.10,16.20,16.30,16.20,16.00,15.70,15.80,15.80,15.80,15.80,15.80,16.00,15.80,15.70,15.70,15.50,15.50,15.50,15.40,15.00,15.00,15.30,15.20,15.20,15.50,15.40,15.40,15.40,15.20,15.40,15.40,15.40,15.40,15.00ซึมลง 34.84
U 0.03,0.02,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,0.03,0.04,0.03,0.03,0.04,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.04,3.12,3.08,3.06,2.96,2.90,2.62,2.58,2.82,2.82,2.82,2.70,2.76,2.72,2.66,2.70,2.66,2.74,2.76,2.74,2.90,2.80,2.76,2.76,2.72,2.74Sideway 67.95
TRC 0.48,0.47,0.48,0.48,0.54,0.55,0.56,0.55,0.56,0.56,0.55,0.55,0.59,0.60,0.60,0.62,0.57,0.58,0.59,0.58,0.59,0.58,0.59,0.59,0.59,0.58,0.58,0.56,0.55,0.54,0.54,0.55,0.56,0.58,0.58,0.58,0.57,0.57,0.57,0.57,0.56,0.56,0.54,0.54,0.51,0.50,0.47,0.46,0.46,0.47,0.47,0.47,0.48,0.48,0.49,0.49,0.49,0.49,0.47,0.47ซึมลง 31.72
WHA 4.08,4.06,4.28,4.30,4.28,4.32,4.24,4.20,4.24,4.24,4.36,4.48,4.46,4.34,4.40,4.32,4.16,4.20,4.26,4.18,4.24,4.28,4.28,4.20,4.16,4.14,4.14,4.14,4.14,4.08,4.04,4.06,4.12,4.22,4.22,4.16,4.16,4.20,4.22,4.16,4.08,4.14,4.14,4.12,4.08,4.10,4.02,4.08,4.02,4.10,4.10,4.12,4.12,4.12,4.16,4.24,4.22,4.22,4.22,4.30ขึ้น 63.93
CTARAF 4.76,4.78,4.80,4.80,4.80,4.82,4.82,4.80,4.80,4.82,4.82,4.84,4.86,4.86,4.82,4.86,4.82,4.82,4.72,4.76,4.74,4.78,4.82,4.82,4.78,4.78,4.78,4.76,4.78,4.80,4.72,4.84,4.80,4.82,4.80,4.80,4.78,4.84,4.86,4.70,4.74,4.76,4.76,4.76,4.80,4.78,4.76,4.80,4.80,4.80,4.82,4.80,4.78,4.78,4.84,4.80,4.76,4.76,4.74,4.74Sideway 43.68
BR 5.25,5.20,5.35,5.35,5.30,5.50,5.40,5.55,5.60,5.60,5.70,5.65,5.50,5.50,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.15,5.15,5.20,5.10,5.10,4.92,4.90,4.90,4.74,4.82,4.88,4.88,4.86,4.88,4.80,4.82,4.80,4.78,4.80,4.80,4.80,4.78,4.72,4.24,3.96,3.96,3.94,3.78,3.84,4.00,4.00,4.06,4.10,4.12,4.12,4.14,4.16,4.18,4.18,4.14,4.08ซึมลง 33.71
M-PAT 10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.80,9.90,9.90,9.90,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.90,9.90,9.95,9.80,9.80,9.90,9.90,9.70,9.90,9.90,9.90,9.90,9.85,9.85,9.85,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.85,9.85,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80ซึมลง 34.15
TU 17.30,17.30,17.60,18.10,18.00,17.80,17.70,17.80,17.60,17.70,17.90,17.70,17.20,16.90,16.50,16.60,16.40,16.30,16.30,16.10,16.00,16.10,16.10,16.10,15.80,15.90,15.90,15.80,16.20,16.20,16.30,16.40,16.60,16.80,16.80,17.50,17.70,17.60,17.90,18.00,17.80,18.10,18.00,17.90,17.80,18.40,18.30,18.20,18.10,18.20,18.40,18.30,18.00,17.80,17.60,17.40,17.70,17.70,17.80,17.30Sideway 43.58
TLGF 20.10,20.00,20.00,20.10,20.10,20.10,19.80,19.70,19.80,19.80,20.10,19.90,19.80,20.00,19.90,19.90,20.00,20.00,20.00,19.90,19.90,19.90,20.00,19.90,19.90,19.80,19.80,19.80,19.70,19.90,19.40,19.20,19.10,19.30,19.40,19.50,19.50,19.40,19.50,19.60,19.40,19.40,19.30,19.10,19.00,18.90,18.90,18.80,18.80,18.70,18.90,18.90,19.00,19.00,18.90,18.90,18.80,18.80,18.80,18.70ลง 31.77
AKR 1.02,1.02,1.04,1.04,1.04,1.05,1.03,1.02,1.01,1.01,1.02,1.02,1.02,1.01,1.02,1.01,1.00,0.99,0.99,0.99,0.99,1.01,1.00,0.99,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.92,0.91,0.90,0.89,0.87,0.84,0.83,0.82,0.80,0.80,0.80,0.81,0.86,0.92,0.91,0.93,0.92,0.92,0.92,0.88ซึมลง 45.93
BAFS 34.00,34.25,35.00,35.00,34.75,34.75,34.75,34.75,34.25,34.25,34.25,34.25,34.50,34.75,34.25,34.00,33.75,33.75,33.75,33.00,33.25,33.25,33.50,33.25,32.25,32.75,32.75,32.00,32.00,31.75,32.25,32.25,33.25,33.25,33.25,32.75,32.75,32.50,32.75,32.50,32.25,32.00,31.75,32.25,32.25,32.25,32.00,32.25,32.25,32.25,32.50,32.50,32.50,32.25,32.25,32.75,33.00,33.00,33.00,33.25ซึมขึ้น 61.96
RATCH 51.25,51.25,51.75,51.50,51.50,51.75,51.25,51.50,51.75,52.00,51.75,51.25,51.00,51.25,51.00,51.00,50.50,50.50,50.50,50.25,50.25,50.00,49.50,49.50,49.75,49.25,49.25,48.50,49.50,49.00,49.00,48.50,49.00,49.50,49.75,49.75,49.50,49.75,49.75,49.75,49.50,49.75,49.50,49.50,48.75,49.25,48.75,48.50,48.00,48.50,49.00,48.50,49.25,49.50,49.75,49.75,50.25,50.25,49.25,50.25ซึมขึ้น 56.82
BJC 58.75,58.50,59.50,60.00,59.50,60.50,59.00,59.00,59.25,59.75,59.50,59.25,58.00,58.00,57.25,57.00,56.50,56.50,57.75,56.00,57.00,57.50,57.25,57.00,55.50,54.75,54.75,54.50,55.50,55.00,55.50,54.75,55.75,55.25,56.50,56.00,55.50,56.00,56.00,55.50,55.00,55.75,56.00,50.50,50.25,51.00,50.75,51.00,50.50,51.25,51.75,52.00,52.25,52.00,52.75,54.25,54.25,54.25,53.25,53.50Sideway 50.02
SPI 74.00,74.00,75.00,74.75,74.00,73.50,71.50,74.00,72.50,73.00,72.25,71.75,72.25,70.25,69.75,70.00,69.00,68.50,69.25,69.00,68.50,68.50,68.50,66.25,66.25,67.75,67.75,67.75,66.00,66.00,66.75,65.25,66.50,66.75,67.00,66.50,66.75,64.50,66.75,67.00,65.00,66.25,66.50,65.00,64.50,66.50,66.00,65.00,66.50,66.50,65.50,65.25,65.25,65.25,64.50,64.25,63.75,63.75,63.75,63.75ลง 38.1
AQUA 0.47,0.47,0.48,0.48,0.48,0.48,0.49,0.49,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.47,0.48,0.47,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.45,0.47,0.46,0.47,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.45,0.44,0.43,0.44,0.44,0.45,0.45,0.45,0.45,0.45,0.45,0.44,0.46Sideway 56.36
JMART 9.45,9.45,9.40,9.60,9.55,9.50,9.10,9.10,9.10,9.10,9.15,9.20,9.10,9.00,9.00,9.15,9.00,9.00,8.90,8.90,8.95,8.35,7.15,7.10,6.00,5.75,5.75,4.94,5.25,4.98,4.84,4.98,5.20,5.20,5.60,5.40,5.15,4.98,5.00,4.86,4.66,4.60,4.64,4.80,5.10,4.98,4.86,4.90,4.40,4.68,4.96,4.98,5.10,5.25,5.30,5.45,5.50,5.50,5.45,5.40Sideway 49.64
M 73.00,72.25,72.75,72.50,73.25,74.75,73.00,73.00,72.50,72.50,72.50,72.25,72.00,72.00,71.50,71.00,69.75,69.75,71.50,70.00,71.25,71.75,71.25,72.50,72.00,71.25,71.25,70.00,69.25,67.00,67.25,67.25,67.25,67.75,68.50,68.25,70.00,69.50,69.75,69.25,69.75,72.25,71.25,71.75,72.75,73.00,71.50,71.75,72.25,72.25,73.00,73.00,73.00,72.75,73.00,73.75,73.00,73.00,72.50,73.25ซึมขึ้น 58.42
ICHI 4.38,4.34,4.38,4.40,4.40,4.62,4.64,4.62,4.66,4.74,4.70,4.72,4.64,4.70,4.64,4.56,4.42,4.38,4.42,4.36,4.34,4.28,4.26,4.22,4.12,4.10,4.10,4.00,4.08,4.06,4.02,4.00,3.98,4.00,4.08,4.02,3.98,4.04,4.02,3.98,3.90,3.90,3.90,3.88,3.86,3.82,3.72,3.70,3.66,3.66,3.82,3.96,3.96,3.88,3.78,3.82,3.80,3.80,3.74,3.70ซึมลง 35.78
TAE 2.20,2.18,2.20,2.26,2.26,2.26,2.22,2.22,2.24,2.22,2.22,2.24,2.24,2.20,2.20,2.22,2.20,2.20,2.18,2.16,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.14,2.12,2.12,2.12,2.10,2.12,2.12,2.14,2.14,2.14,2.16,2.22,2.24,2.24,2.26,2.26,2.22,2.20,2.20,2.16,2.14,2.14,2.12,2.14,2.10,2.14,2.16,2.16,2.14,2.14,2.16,2.16,2.14,2.14ซึมลง 45.59
WHAUP 5.95,6.05,6.30,6.30,6.25,6.30,6.20,6.30,6.30,6.30,6.35,6.55,6.50,6.40,6.30,6.25,6.10,6.15,6.25,6.05,6.15,6.30,6.25,6.15,6.25,6.10,6.10,5.80,5.85,5.85,5.80,5.85,6.05,5.95,6.00,5.90,5.95,6.00,6.00,5.95,5.90,5.95,5.95,5.90,5.95,5.85,5.70,5.75,5.80,5.80,5.85,5.90,5.85,5.85,5.80,5.95,5.95,5.95,5.85,5.80Sideway 43.94
AUCT 6.40,6.50,6.65,6.50,6.50,6.50,7.10,6.95,7.00,7.20,7.30,7.30,7.50,7.25,7.15,7.20,7.20,7.20,7.25,6.70,6.85,6.95,6.95,6.65,6.05,5.85,5.85,5.65,6.00,5.90,5.80,5.90,6.05,6.15,6.20,6.05,6.00,6.00,6.05,6.15,6.00,6.05,6.05,6.35,6.45,6.40,6.25,6.25,6.10,6.20,6.30,6.30,6.35,6.25,6.30,6.30,6.30,6.30,6.15,6.15Sideway 45.16
CHOW 4.80,4.72,4.78,4.80,4.76,4.76,4.76,4.74,4.72,4.72,4.70,4.68,4.68,4.80,4.76,4.76,4.70,4.72,4.76,4.64,4.64,4.62,4.58,4.58,4.62,4.52,4.52,4.50,4.48,4.48,4.50,4.50,4.50,4.48,4.48,4.48,4.48,4.46,4.48,4.50,4.50,4.46,4.46,4.46,4.44,4.44,4.42,4.44,4.46,4.42,4.42,4.40,4.40,4.32,4.30,4.30,4.30,4.30,4.30,4.28ลง 19.63
CIG 0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.40,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.32,0.30ลง 20.95
HYDRO 1.18,1.15,1.18,1.19,1.20,1.20,1.24,1.23,1.25,1.34,1.36,1.44,1.42,1.42,1.42,1.38,1.35,1.35,1.36,1.31,1.31,1.33,1.31,1.30,1.30,1.30,1.30,1.27,1.24,1.24,1.31,1.30,1.28,1.29,1.29,1.32,1.28,1.28,1.26,1.28,1.25,1.27,1.23,1.24,1.23,1.20,1.15,1.17,1.16,1.15,1.15,1.13,1.19,1.19,1.18,1.16,1.17,1.17,1.17,1.17ซึมลง 41.71
ILINK 5.10,5.15,5.20,5.15,5.05,5.15,5.15,5.25,5.25,5.20,5.10,5.05,5.05,5.05,5.00,5.00,4.96,4.94,5.00,4.88,4.96,4.90,4.82,4.80,4.72,4.60,4.60,4.42,4.36,4.38,4.40,4.38,4.48,4.50,5.05,5.10,5.10,4.96,5.05,4.96,4.96,5.05,5.10,5.10,5.00,4.96,4.84,4.82,4.84,4.86,4.94,5.10,5.05,5.05,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,4.90Sideway 46.09
KASET 2.18,2.18,2.20,2.20,2.20,2.20,2.18,2.18,2.16,2.20,2.20,2.20,2.18,2.18,2.16,2.14,2.12,2.08,2.12,2.06,2.06,2.08,2.14,2.12,2.10,2.08,2.08,2.04,2.04,2.02,2.02,2.00,2.06,2.06,2.08,2.08,2.08,2.08,2.08,2.08,2.06,2.02,2.00,2.02,2.02,2.02,1.98,1.97,1.95,1.99,1.99,2.02,2.02,1.98,2.00,1.99,2.00,2.00,1.98,1.90ลง 30.11
ASN 3.62,3.52,3.54,3.52,3.68,3.70,3.66,3.54,3.62,3.72,3.90,3.72,3.88,3.76,3.70,3.68,3.60,3.56,3.56,3.50,3.50,3.50,3.60,3.60,3.60,3.60,3.60,3.52,3.56,3.58,3.62,3.62,3.62,3.60,3.64,3.64,3.88,3.70,3.70,3.90,3.94,3.94,3.96,3.84,3.84,3.78,3.70,3.64,3.68,3.68,3.72,3.76,3.76,3.80,3.80,3.80,3.82,3.82,3.72,3.82Sideway 55.83
OTO 3.22,3.26,3.24,3.26,3.20,3.12,3.14,3.14,3.14,3.16,3.12,3.12,3.12,3.10,3.10,3.06,3.10,3.02,3.08,3.04,3.16,3.14,3.02,3.04,2.96,2.88,2.88,2.80,2.88,2.84,2.82,2.78,2.96,2.96,2.92,2.86,3.02,2.92,2.90,2.84,2.80,2.72,2.70,2.70,2.64,2.58,2.52,2.40,2.40,2.30,2.28,2.32,2.34,2.34,2.38,2.38,2.34,2.34,2.34,2.30ซึมลง 27.74
RP 3.10,3.08,3.10,3.10,3.12,3.10,3.10,3.08,3.10,3.08,3.12,3.12,3.24,3.34,3.24,3.24,3.14,3.14,3.16,3.06,3.06,3.06,3.14,3.10,3.02,3.00,3.00,2.90,2.96,2.94,2.96,2.98,3.02,3.04,3.02,2.96,2.96,2.96,2.96,2.92,2.88,2.88,2.88,2.86,2.84,2.80,2.78,2.78,2.78,2.82,2.80,2.86,2.86,2.90,2.88,2.88,2.88,2.88,2.84,2.82ซึมลง 38.76
PPM 1.89,1.88,1.86,1.87,1.90,1.89,1.89,1.88,1.94,1.91,1.94,1.90,1.90,1.92,1.88,1.89,1.84,1.84,1.85,1.84,1.89,1.82,1.84,1.84,1.82,1.79,1.79,1.75,1.77,1.80,1.83,1.81,1.77,1.79,1.79,1.80,1.79,1.80,1.80,1.79,1.76,1.78,1.78,1.65,1.63,1.63,1.60,1.58,1.58,1.59,1.60,1.60,1.69,1.72,1.79,1.76,1.74,1.74,1.74,1.79Sideway 58.56
PPS 1.05,1.05,1.05,1.00,0.99,1.00,0.99,0.98,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.99,0.97,0.96,0.94,0.92,0.92,0.91,0.91,0.91,0.90,0.90,0.87,0.85,0.85,0.82,0.83,0.78,0.78,0.80,0.80,0.81,0.80,0.81,0.81,0.81,0.81,0.81,0.77,0.76,0.73,0.75,0.72,0.72,0.71,0.72,0.72,0.72,0.73,0.72,0.74,0.73,0.70,0.71,0.72,0.72,0.72,0.72ซึมลง 37.03
QLT 4.40,4.40,4.40,4.40,4.40,4.44,4.40,4.40,4.40,4.40,4.42,4.48,4.48,4.74,4.66,4.60,4.58,4.70,4.64,4.64,4.64,4.64,4.64,4.62,4.54,4.60,4.60,4.56,4.58,4.60,4.54,4.54,4.56,4.60,4.60,4.48,4.48,4.42,4.40,4.34,4.24,4.26,4.20,4.20,4.20,4.20,4.16,4.16,4.14,4.24,4.22,4.14,4.14,4.22,4.22,4.26,4.20,4.20,4.20,4.18ซึมลง 38.95
QTC 5.15,5.20,5.35,5.45,6.50,6.00,6.05,6.00,5.90,5.85,5.80,5.70,5.85,5.85,5.50,5.40,5.20,5.30,5.30,5.25,5.50,5.65,5.45,5.30,5.30,5.20,5.20,5.20,5.20,5.20,5.15,5.15,5.05,5.10,5.10,5.00,5.05,5.05,5.00,5.05,5.05,5.00,5.55,5.55,5.60,5.35,5.25,5.15,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.10,5.05,5.15,5.15,5.05,5.10Sideway 45.75
TMI 0.80,0.80,0.80,0.81,0.81,0.83,0.87,0.81,0.83,0.82,0.82,0.84,0.84,0.83,0.83,0.82,0.81,0.82,0.83,0.82,0.82,0.82,0.81,0.82,0.81,0.81,0.81,0.80,0.79,0.80,0.81,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.80,0.79,0.80,0.79,0.79,0.81,0.79,0.79,0.79,0.79,0.79,0.78,0.77,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.77,0.77,0.77ซึมลง 35.51
RPH 5.45,5.45,5.45,5.55,5.60,5.65,5.60,5.55,5.55,5.50,5.50,5.45,5.55,5.50,5.50,5.45,5.40,5.45,5.50,5.35,5.35,5.65,5.60,5.55,5.35,5.25,5.25,5.20,5.20,5.20,5.40,5.40,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.25,5.20,5.15,5.15,5.20,5.15,5.15,5.10,5.05,5.10,5.15,4.98,5.05,5.00,5.05,5.05,5.00,5.05,5.05,5.05,4.98ซึมลง 37.45
TPAC 13.10,12.50,12.60,12.80,12.90,12.90,13.00,12.70,12.80,12.70,12.70,12.70,12.60,12.60,12.40,12.40,12.50,12.50,12.60,12.50,12.80,12.80,12.40,12.30,12.50,12.20,12.20,10.80,11.20,11.30,11.40,11.80,11.10,11.20,11.30,11.20,11.00,10.90,11.00,10.80,10.80,10.80,11.20,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.00,10.70,10.80,10.80,10.80,10.90,10.80,10.80,10.70,11.40Sideway 55.01
TAKUNI 0.86,0.86,0.91,0.89,0.90,0.89,0.87,0.87,0.86,0.86,0.87,0.87,0.86,0.87,0.87,0.87,0.85,0.85,0.85,0.85,0.87,0.90,0.88,0.88,0.86,0.85,0.85,0.85,0.84,0.84,0.84,0.86,0.85,0.85,0.85,0.84,0.86,0.88,0.87,0.86,0.85,0.86,0.85,0.86,0.85,0.84,0.83,0.84,0.83,0.85,0.85,0.85,0.86,0.85,0.84,0.85,0.84,0.84,0.84,0.84ลง 45.74
XO 10.30,10.30,10.30,10.50,10.60,10.50,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.40,10.30,10.30,10.20,10.30,10.80,10.70,10.70,10.20,10.20,10.40,10.50,10.30,10.20,10.30,10.30,9.90,9.85,10.10,10.10,10.30,10.70,10.70,11.20,12.00,11.50,11.60,11.90,11.60,12.10,12.30,12.10,12.10,12.00,11.80,11.70,11.90,11.60,11.70,11.80,12.10,12.10,12.10,12.10,12.00,12.00,12.00,12.10,12.00Sideway 58.26
S 3.34,3.34,3.52,3.64,3.64,3.64,3.60,3.58,3.54,3.60,3.62,3.86,3.78,3.74,3.66,3.60,3.54,3.52,3.60,3.46,3.50,3.54,3.54,3.42,3.30,3.28,3.28,3.24,3.34,3.28,3.28,3.22,3.14,3.18,3.32,3.26,3.20,3.24,3.26,3.22,3.22,3.30,3.26,3.20,3.14,3.18,3.10,3.10,3.04,3.12,3.22,3.18,3.22,3.20,3.26,3.32,3.30,3.30,3.30,3.34Sideway 57.08
FSMART 8.80,8.65,8.75,8.70,8.65,8.70,8.70,8.65,8.65,8.55,8.45,8.40,8.20,8.25,8.20,8.25,8.20,8.15,8.05,7.95,8.00,7.85,7.80,7.70,7.90,7.75,7.75,7.65,7.50,7.50,7.65,7.70,7.70,7.60,7.55,7.45,7.30,6.90,6.90,6.55,6.60,7.05,6.85,7.20,7.05,6.75,6.55,6.45,6.50,6.60,6.65,6.90,6.85,6.75,6.70,6.75,6.75,6.75,6.70,6.70Sideway 40.55
PSTC 0.70,0.73,0.72,0.71,0.73,0.72,0.72,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.70,0.70,0.67,0.67,0.68,0.67,0.67,0.67,0.66,0.66,0.65,0.65,0.65,0.62,0.62,0.63,0.63,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.66,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.63,0.62,0.62,0.62,0.62,0.63,0.65,0.65,0.65,0.64,0.64,0.64,0.65,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66Sideway 59.6
LHSC 16.50,16.40,16.60,16.60,16.20,16.20,16.20,16.30,16.40,16.30,16.30,16.20,16.30,16.20,16.20,16.30,16.20,16.30,16.30,16.30,16.30,16.40,16.40,16.40,16.50,16.40,16.40,16.30,16.40,16.30,16.30,16.30,16.20,16.20,16.20,16.20,16.40,16.40,16.30,16.30,16.50,16.40,16.30,16.30,16.30,16.30,16.40,16.30,16.30,16.50,16.50,16.60,16.60,16.50,16.50,16.50,16.50,16.50,16.60,16.60ขึ้น 62.18
SUN 3.40,3.36,3.56,3.50,3.50,3.52,3.52,3.48,3.52,3.52,3.58,3.58,3.56,3.54,3.46,3.44,3.40,3.38,3.38,3.24,3.28,3.30,3.26,3.22,3.18,3.10,3.10,3.02,3.00,3.02,3.04,3.04,3.12,3.10,3.10,3.12,3.12,3.10,3.10,3.12,3.10,3.10,3.02,3.02,3.02,2.98,3.02,2.96,2.96,3.02,3.00,2.96,2.98,2.96,3.02,3.00,2.98,2.98,2.94,3.04Sideway 49.73
ALLA 1.49,1.51,1.55,1.53,1.54,1.53,1.53,1.52,1.51,1.52,1.52,1.53,1.53,1.53,1.51,1.52,1.54,1.61,1.68,1.64,1.70,1.75,1.64,1.60,1.55,1.55,1.55,1.50,1.49,1.47,1.51,1.51,1.52,1.52,1.52,1.52,1.51,1.55,1.55,1.53,1.64,1.61,1.53,1.51,1.51,1.50,1.47,1.49,1.46,1.47,1.47,1.46,1.47,1.48,1.48,1.52,1.51,1.51,1.51,1.49Sideway 46.37
TM 2.02,2.00,2.20,2.16,2.18,2.16,2.16,2.18,2.14,2.14,2.10,2.12,2.12,2.12,2.08,2.08,2.06,2.06,2.08,2.04,2.02,2.38,2.16,2.12,2.08,2.02,2.02,1.97,2.00,1.99,2.02,2.02,2.02,2.14,2.06,2.02,2.04,2.04,2.10,2.06,2.14,2.10,2.10,2.08,2.08,2.06,2.02,2.02,2.00,2.02,2.06,2.10,2.10,2.08,2.08,2.10,2.08,2.08,2.08,2.08Sideway 51.49
ICN 2.30,2.36,2.34,2.36,2.32,2.34,2.30,2.30,2.34,2.32,2.30,2.30,2.30,2.30,2.24,2.24,2.18,2.20,2.22,2.20,2.18,2.18,2.18,2.22,2.12,2.06,2.06,1.94,1.94,1.95,1.93,1.94,1.99,2.14,2.10,2.00,2.00,2.02,2.02,2.00,1.99,1.99,1.99,1.89,1.96,1.99,1.87,1.88,1.85,1.86,1.88,1.89,1.87,1.87,1.90,1.88,1.88,1.88,1.89,1.89Sideway 41.62
RJH 25.00,24.60,25.00,24.90,24.70,24.90,24.80,24.80,24.70,24.60,24.50,24.70,24.70,24.80,24.70,24.70,24.40,24.20,24.40,24.10,24.10,24.10,24.20,23.90,23.50,23.30,23.30,23.20,22.90,22.80,23.00,22.90,23.30,23.20,23.20,23.00,23.00,22.70,23.10,22.80,22.80,22.50,22.50,22.30,22.30,21.80,21.40,21.50,21.30,21.70,21.60,21.50,21.40,21.30,21.30,21.20,21.20,21.20,20.90,21.00ลง 27.09
WPH 2.70,2.72,2.72,2.72,2.74,2.74,2.76,2.76,2.78,2.78,2.80,2.84,2.90,2.90,2.86,2.84,2.84,2.82,2.84,2.78,2.78,2.78,2.76,2.74,2.72,2.72,2.72,2.68,2.70,2.74,2.74,2.76,2.74,2.74,2.76,2.76,2.76,2.80,2.78,2.78,2.74,2.74,2.72,2.70,2.68,2.70,2.66,2.64,2.60,2.60,2.60,2.60,2.60,2.58,2.58,2.64,2.60,2.60,2.62,2.60ซึมลง 38.14