กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ESSO ลง 41.38
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
THRE Sideway 53.89
EGATIF Sideway 51.74
LOXLEY Sideway 56.81
BCH ขึ้น 70.77
BH ขึ้น 65.86
SKE Sideway 49.14
PRINC ขึ้น 59.82
ACAP (C, NP)Sideway 52.16
ASAP ซึมขึ้น 56.27
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CRD ซึมขึ้น 69.22
CHARAN Sideway 61.27
SCC (XD)ขึ้น 66.19
POPF Sideway 47.42
SPF Sideway 39.04
TU Sideway 52.01
PTTEP ซึมลง 41.93
TTW ซึมลง 43.14
GLOBAL ขึ้น 57.52
M-CHAI ซึมขึ้น 59.86
OHTL ขึ้น 62.42
METCO ขึ้น 83.81
SANKO ขึ้น 64.45
TAPAC ซึมขึ้น 67.4
RSP Sideway 47.09
PR9 ขึ้น 65.82
IMH ขึ้น 84.47
NCAP ซึมขึ้น 66.51
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI ขึ้น 80.66
ACC ซึมขึ้น 63.2
TNL ซึมขึ้น 53.93
JCKH (C)Sideway 52.29
TGH ซึมขึ้น 52.61
GVREIT Sideway 44.14
GYT ซึมขึ้น 73.69
SPG Sideway 50.06
VARO ซึมขึ้น 51.5
NVD ลง 49.85
PAP ขึ้น 71.08
RCI Sideway 57.22
SUPEREIF Sideway 49.51
JCK Sideway 44.7
GAHREIT Sideway 44.98
AIMIRT ซึมขึ้น 64.11
GOLDPF Sideway 58.7
MNIT2 ซึมลง 29.39
LPF Sideway 48.25
TSR ซึมขึ้น 51.11
JWD ขึ้น 68.48
SPI Sideway 47.96
RAM Sideway 49.88
VIBHA ซึมขึ้น 71.95
AMARIN ขึ้น 91.65
NMG (C)Sideway 46.32
TKS Sideway 55.43
ROH Sideway 46.07
WIN ขึ้น 67.49
AQ (C)Sideway 46.96
AF ขึ้น 61.14
VL Sideway 61.33
LIT ซึมขึ้น 57.77
OTO ซึมลง 39.97
PICO Sideway 43.48
PJW ซึมขึ้น 75.75
UBIS ขึ้น 65.05
UREKA Sideway 49.77
LHSC Sideway 33.55
TPRIME Sideway 45.65
III ซึมขึ้น 61.34
PLANET ซึมขึ้น 74.91
SSTRT Sideway 58.14
SPRIME ลง 35.97
ACG ขึ้น 66.75
SABUY ซึมขึ้น 66.38
SA ซึมขึ้น 60.43