กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
ACC Sideway 45.41
KBANK Sideway 64.09
KTB Sideway 56.1
TNPC ขึ้น 85.97
INOX ซึมขึ้น 57.94
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
BBL Sideway 66.9
TISCO Sideway 59.94
BKI (XD)Sideway 71.69
HFT ซึมขึ้น 66.55
IRC ซึมขึ้น 61.73
BAFS ซึมขึ้น 70.74
DEMCO ขึ้น 83.96
AHC Sideway 77.56
ROH ซึมลง 45.71
TTA Sideway 60.82
SAMTEL Sideway 52.73
BCT Sideway 38.06
EFORL (C)Sideway 47.24
OTO ซึมขึ้น 62.75
III ขึ้น 62.62
PR9 ซึมขึ้น 59.11
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
UPOIC ขึ้น 78.1
SSF Sideway 47.63
CPL Sideway 48.42
TR ขึ้น 82.3
JCT Sideway 52.66
FSS Sideway 55.76
S11 ขึ้น 59.27
PMTA ซึมขึ้น 61.62
TIP ขึ้น 65.51
SPACK ซึมขึ้น 61.69
TGPRO ซึมขึ้น 62.64
Q-CON ซึมขึ้น 59.69
EVER Sideway 59.18
SAMCO Sideway 50.62
MIT ซึมขึ้น 51.86
TRC ซึมขึ้น 67.9
TCC Sideway 54.54
ASIA ซึมขึ้น 60.62
SDC ซึมขึ้น 69.25
HPF ซึมขึ้น 73.66
KWG Sideway 46.96
AKP Sideway 56.58
CHO Sideway 64.07
CMO ซึมขึ้น 70.94
NBC ซึมขึ้น 61.94
SPVI ขึ้น 69.44
TMW ซึมขึ้น 51.39
TAKUNI ขึ้น 67.55
XO ซึมขึ้น 66.39
RWI ขึ้น 59.77
WPH ขึ้น 70.97
CPT ขึ้น 87.96
MVP ขึ้น 65.24