กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SRICHA ซึมขึ้น 88.02
UEC Sideway 53.34
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SAM Sideway 49.7
HPT Sideway 51.21
DIMET ลง 30.36
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN ขึ้น 75.5
OISHI Sideway 51.12
CEN Sideway 48.32
PREB Sideway 42.57
DDD ลง 36.22
SST ซึมลง 39.06
OTO ซึมขึ้น 59.1
UPA Sideway 48.89
COMAN ซึมลง 44.11
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UPOIC Sideway 45.28
CPF Sideway 46.76
KBS ขึ้น 63.07
SORKON ลง 8.34
TVO Sideway 46.89
TPLAS ซึมขึ้น 58.27
CRD Sideway 54.06
LHFG ลง 34.95
S11 Sideway 46.14
ML Sideway 59.78
ZMICO Sideway 54.94
CHARAN Sideway 46.78
SAT ลง 40.14
PATO Sideway 55.43
TPA ซึมลง 33.29
ALUCON ขึ้น 65.08
BSBM Sideway 51.49
PERM Sideway 56.26
TMT ซึมขึ้น 59.83
TSTH Sideway 52.86
PPP Sideway 49.22
SUPER ซึมลง 46.48
TASCO ซึมขึ้น 65.22
BROCK Sideway 51.69
CK ลง 37.06
META Sideway 49.09
MK ซึมขึ้น 59.49
NOBLE Sideway 53.33
SPALI Sideway 54.54
ACE ลง 40.85
TRC Sideway 47.64
FUTUREPF Sideway 46.34
LHPF ลง 16.57
URBNPF Sideway 45.28
GPSC ซึมลง 45.04
SGP ซึมขึ้น 53.08
SOLAR Sideway 57.51
AHC Sideway 51.47
CMR Sideway 58.27
VIBHA Sideway 46.57
AMARIN ซึมขึ้น 66.7
MATCH ซึมลง 42.96
MATI ลง 42.58
PPPM (C, NP)ลง 31.38
TH ลง 43.59
EKH ซึมลง 36.23
BEM ซึมลง 36.83
THMUI ซึมลง 41.75
BTSGIF ลง 24.92
TSTE Sideway 51.72
SVI Sideway 53.2
FORTH Sideway 49.95
JASIF ซึมขึ้น 58.87
INTUCH Sideway 52.39
SAMTEL ซึมลง 39.87
SIS ซึมขึ้น 69.62
TWZ Sideway 47
BM Sideway 58.87
B52 (C)ซึมขึ้น 58.63
PROUD ลง 41.44
CHOW ซึมลง 43.63
D Sideway 47.93
HARN Sideway 50.37
LHHOTEL ซึมลง 20.44
ILINK ขึ้น 84.61
CHEWA Sideway 51.81
MONO Sideway 47.49
TVT Sideway 52.58
QTC Sideway 57.46
SALEE ซึมลง 35.35
SIMAT ขึ้น 84.86
TMILL ขึ้น 69.57
TNDT Sideway 49.83
SPA ลง 32.09
LHSC ลง 17.57
NEWS (C)Sideway 0
BGRIM ซึมลง 41.85
TFMAMA Sideway 48.68
TITLE ซึมลง 38.75
DREIT Sideway 41.3
CMAN Sideway 44.93
CHAYO ซึมขึ้น 64.35
TFFIF ลง 27.12
SAAM ซึมลง 41.16
SISB ลง 36.29
ZEN ซึมลง 42.04
FPT Sideway 46.74
GSC Sideway 61.51
IIG Sideway 0