กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MALEE ลง 26.56
GL ลง 10
BKI ลง 17.03
SCP ซึมลง 37.06
DEMCO Sideway 42.32
PTT ลง 29.56
WORK ลง 43
EA ลง 33.04
NETBAY ลง 32.35
BTW ซึมลง 40.59
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
LEE Sideway 48.28
PATO ขึ้น 61.54
PERM ซึมลง 46.76
AP ซึมขึ้น 53.87
AMA Sideway 53.54
SPALI ซึมลง 44.28
CTARAF Sideway 50.52
ERWPF Sideway 51.27
GLOBAL ลง 27.38
MIDA ซึมลง 42.02
SVH ลง 29.69
VIH ลง 38.41
MATI Sideway 53.78
DTC ลง 43.56
SQ ลง 35.29
ADVANC Sideway 44.25
PRINC ซึมลง 40.66
THREL ขึ้น 62.23
SCI ซึมลง 36.85
EFORL (C)Sideway 51.33
HTECH ซึมขึ้น 59.53
TVD ซึมลง 41.9
UMS (C)Sideway 69.83
NEWS (C)Sideway 0
PLANET Sideway 43.29
ALT Sideway 52.83
MAI ซึมลง 43.7
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT ลง 35.69
PRG ซึมลง 45.56
HTC ขึ้น 74.41
KSL Sideway 53.22
PB Sideway 44.43
PM ซึมลง 39.99
ACC ลง 40.36
TC Sideway 57.52
TVO Sideway 52.92
ICC Sideway 45.99
PAF ลง 39
SABINA Sideway 52.44
TTT Sideway 46.91
JCKH (C)Sideway 51.17
AJA Sideway 49.84
MODERN Sideway 51.05
KBANK Sideway 50.69
SCB Sideway 47.82
TISCO ขึ้น 63.75
S11 Sideway 48
TK Sideway 46.64
SEG ซึมขึ้น 57.58
TIP ลง 36.89
INGRS ซึมลง 42.65
UP ซึมลง 34.14
PTL Sideway 55.6
SMIT Sideway 52.36
DCON ลง 43.78
SCC Sideway 45.9
SKN Sideway 56.15
BLAND ซึมลง 44.88
TPIPL Sideway 55.74
EVER ลง 38.8
GLAND Sideway 53.42
MJD ซึมขึ้น 58.92
QH ลง 42.39
SIRI ซึมลง 35.08
STEC ลง 32.99
SYNTEC ลง 35.46
UNIQ ลง 28.96
LHPF Sideway 50.81
MNIT ลง 40.41
TU-PF Sideway 48.38
IRPC Sideway 42.74
DDD ลง 37.24
RPC ขึ้น 60.2
SCG ลง 45.24
CPALL ลง 14.74
BCH Sideway 43.64
BEC ลง 37.84
MAJOR ลง 22.76
PPPM (NP)ซึมขึ้น 59.08
VGI ลง 38.2
BWG ลง 33.68
ASIA Sideway 50.33
BA ลง 34.69
SST ลง 26.53
AIT ซึมลง 30.53
JMART Sideway 52.56
SAMTEL ซึมลง 41.45
TRUE ลง 23.56
MACO ลง 23.73
ABPIF ซึมลง 39.78
TNR ขึ้น 71.82
CPTGF ลง 14.68
HPF Sideway 53.6
KTIS Sideway 50.93
THE ซึมขึ้น 58.17
ARIP ซึมขึ้น 56.78
ALL Sideway 47.58
APCO Sideway 57.63
CGD Sideway 44.98
KIAT ขึ้น 82.12
MBAX ขึ้น 68.38
QTC Sideway 45.99
SIMAT ลง 35.68
SKY ลง 28.76
TMC ซึมขึ้น 54.66
TMILL Sideway 56.32
TNH Sideway 53.47
UAC ลง 39.23
PSH ลง 27.8
ASAP ซึมลง 40.21
ALLA ซึมลง 45
RSP ลง 40.97
TFMAMA ซึมลง 42.13
J Sideway 46.31
PDJ ลง 40
B ซึมลง 40.18
7UP ลง 44.99
FPT ลง 33.31
FTREIT ลง 32.73
IP ลง 42.82
ETC ซึมลง 35.76
SCM Sideway 39.53
DHOUSE Sideway 33.72