กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
UVAN Sideway 66.48
BAM ลง 20.54
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RBF ลง 31.66
TIPCO Sideway 62.89
ASEFA ซึมลง 33.14
TACC ลง 22.7
TCAP ลง 34.87
TNITY Sideway 43.83
GGC ซึมลง 43.99
SCCC ลง 36.88
CPN ลง 25.18
NOBLE ลง 31.68
PLAT ลง 35.13
PRECHA ลง 39.62
SGP Sideway 42.8
EP ลง 36.76
CENTEL ลง 24.61
SMPC Sideway 45.42
CRANE ลง 31.48
LIT ซึมลง 36.38
SELIC Sideway 42.81
J ลง 34.12
SA Sideway 46.18
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MINT Sideway 49.8
SNP ซึมลง 42.82
TPLAS Sideway 57.61
S11 ซึมลง 40.97
TKT Sideway 53.14
TCJ ลง 33.79
GPI Sideway 47.82
KOOL ลง 35.96
DCON ลง 31.01
TASCO ซึมลง 40.08
BROCK Sideway 47.06
TKN ลง 32.07
ITD ลง 28.96
MK ลง 40.81
NCH ลง 26.12
NNCL ซึมลง 35.51
NWR ซึมลง 31.96
SC ซึมลง 32.97
SEAFCO ลง 33.84
UV ซึมลง 44.45
MNRF Sideway 40.42
LANNA Sideway 56.99
PTTEP ลง 26.48
RATCH ลง 24.77
PDI ลง 41.03
CPALL Sideway 39.38
PCSGH ลง 36.68
NTV Sideway 46.75
PT ซึมลง 42.32
TRUE Sideway 60.43
THREL ลง 25.6
WIIK ซึมลง 41.76
MEGA ซึมขึ้น 55.67
APCO Sideway 54.96
LPH ขึ้น 67.05
ECF ซึมลง 36.46
KIAT ลง 30.42
NBC ลง 24.78
ASN ลง 25.32
SE ลง 32.76
DIF ซึมลง 46.07
GLOCON Sideway 56.25
COMAN ซึมลง 45.24
EPG Sideway 48.11
DOHOME ซึมลง 40.12
CHAYO ลง 34.69
MVP ซึมลง 40.97
SET ลง 32.53
SFLEX ซึมลง 40.39
SICT Sideway 50.36
PROSPECT Sideway 51.08
SK ลง 40.56
WGE ลง 28.73
OR ลง 26.59
MENA Sideway 19.18
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CFRESH ลง 36.64
LST Sideway 60.88
MALEE Sideway 46.23
OISHI Sideway 47.9
TR ซึมลง 42.27
WACOAL Sideway 47.15
AJA Sideway 56.21
FANCY Sideway 50.11
ADD Sideway 58.42
ROCK Sideway 58.76
HREIT Sideway 45.97
CIMBT ลง 34.78
AMANAH ลง 35.98
KCAR Sideway 49.45
ML ลง 29.36
PL Sideway 43.63
THANI Sideway 40.72
CHARAN Sideway 44.29
MTI ซึมลง 38.87
NKI ซึมลง 21.44
SR Sideway 46.28
EASON ซึมลง 46.24
INGRS ซึมลง 38.79
TFI (NP)ซึมลง 37.48
CCP ลง 36.09
DCC Sideway 52.84
BLAND (XD)ลง 29.91
WHABT ซึมลง 43.48
CK Sideway 47.97
PLE ลง 30.44
SRICHA ซึมลง 42.75
UNIQ ซึมลง 28
LPF ซึมลง 37.58
BAFS ลง 30.6
ESSO ลง 28.09
GPSC Sideway 49.78
IRPC ลง 35.34
PTT ลง 23.86
SPCG ซึมลง 28.4
TOP ลง 19.37
FTE ลง 35.69
GLOBAL Sideway 46.27
SPI Sideway 52.92
KDH Sideway 43.63
RAM ลง 37.76
SVH Sideway 49.71
MPIC Sideway 45.54
NMG (C)ลง 31.9
TH ซึมขึ้น 54.3
WAVE ลง 35.83
SHR ซึมลง 40.71
BTSGIF ลง 19.49
WIN Sideway 45.12
MUD ซึมขึ้น 51.9
SVI Sideway 45.98
JAS ซึมขึ้น 53.92
SDC (C)Sideway 59.3
MACO ลง 42.01
SIRIP ซึมขึ้น 71.2
TAE Sideway 43.67
WHAUP ลง 40.18
PPF Sideway 53.89
AUCT ซึมลง 40.9
AF ซึมขึ้น 59.83
WICE Sideway 52.24
AIRA ซึมลง 43.07
HPT Sideway 36.58
VL ลง 30.88
GCAP ลง 38.89
ILINK ขึ้น 58.33
MBAX ซึมลง 33.91
NINE Sideway 47.88
RP ซึมลง 40.65
SALEE ลง 36.74
UPA Sideway 49.98
T (C)ลง 42.17
TPAC ซึมลง 37.08
TRT ซึมขึ้น 51.03
WINNER ซึมขึ้น 55.46
KWM ลง 39.86
CPNREIT ลง 39.26
NCL ซึมขึ้น 60.45
FSMART Sideway 46.37
TPCH ลง 30.83
BIG ลง 30.51
BGRIM ลง 31.77
ZIGA ลง 35.7
JKN ลง 32.6
ABM ลง 46.3
NFC Sideway 46.2
TIGER ซึมลง 38.29
SAAM Sideway 44.54
SET50 ลง 31.97
SETHD ลง 32.4
SISB ลง 36.57
SET100 ลง 31.61
SPRIME ลง 13.44
FPT ลง 26.1
FTREIT Sideway 56.85
GSC ลง 37.41
IP Sideway 41.88
TPS ลง 43.79
KUN ซึมขึ้น 57.59
CRC ลง 32.27
MICRO ลง 32.66
NRF ลง 32.91
SABUY ลง 31.66
ALLY ลง 35.43
IND ลง 34.59
JAK ซึมลง 39.61
ASW ลง 36.66
WINMED ซึมขึ้น 65.21