กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CRD Sideway 50.83
FNS ซึมขึ้น 70.83
ABPIF Sideway 48.32
TPCH Sideway 38.6
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SIAM Sideway 46.11
AOT ลง 38.97
ALLA ขึ้น 66.28
TFMAMA ลง 42.97
SET ซึมขึ้น 52.73
KBSPIF ขึ้น 74.7
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNP ซึมขึ้น 57.49
BBL Sideway 49.43
SCB ขึ้น 64.48
TCAP Sideway 47.02
KGI ซึมขึ้น 61.71
PL Sideway 48.64
AMATAV Sideway 48.75
DCON Sideway 52.89
CPN Sideway 59.94
SPF ซึมลง 41.8
CHG ซึมขึ้น 60.24
KDH Sideway 40.08
VIH Sideway 50.02
MAJOR Sideway 53.57
BROOK Sideway 56.62
SIMAT ซึมขึ้น 70.35
TMW Sideway 55.21
FTREIT Sideway 42.91
Volumn เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
GFPT Sideway 44.14
KBS ซึมขึ้น 60.33
LST ซึมขึ้น 56.75
OISHI Sideway 47.2
SAUCE ซึมขึ้น 55.72
SORKON ลง 25.38
TC Sideway 45.42
PG ขึ้น 63.86
SUC Sideway 41.38
UPF Sideway 62.94
HREIT Sideway 49.85
TISCO ขึ้น 67.49
AEONTS Sideway 51.88
ASP Sideway 57.38
BFIT Sideway 45.71
NKI ลง 36.05
CTW Sideway 55.09
KKC ซึมลง 38.59
VARO Sideway 56.83
GC ซึมขึ้น 59.58
PATO Sideway 48.23
ALUCON Sideway 50.56
SPACK ขึ้น 51.76
MILL Sideway 55.94
PAP Sideway 62.9
SMIT Sideway 55.23
SSSC Sideway 62.19
PPP ขึ้น 71
TOA Sideway 38.32
VNG Sideway 47.52
AMATA Sideway 50.47
GLAND ลง 44.56
ITD ซึมลง 40.67
AMA Sideway 45.29
MK ซึมลง 45.19
NWR Sideway 47.21
SAMCO Sideway 47.41
MIT Sideway 47.17
SIRI Sideway 54.82
AIMIRT ซึมลง 37.53
SYNTEC Sideway 51.14
UNIQ ซึมลง 40.23
UV ซึมขึ้น 60.51
M-II ซึมลง 33.6
TU Sideway 48.35
COL Sideway 58.28
IT Sideway 51.34
AHC Sideway 59.38
PCSGH Sideway 39.07
TKS ซึมขึ้น 55.62
DTC ลง 45.51
MANRIN ซึมลง 42.82
BEM ซึมลง 39.23
BTSGIF ซึมลง 32.5
WIN Sideway 50.32
DELTA Sideway 51.01
KCE ขึ้น 74.83
MFEC ซึมขึ้น 60.68
SYMC ซึมขึ้น 82.24
PTG Sideway 49.16
PPF Sideway 54.18
2S Sideway 60.45
AF Sideway 43.18
BM Sideway 54.58
AKP Sideway 44.95
B52 (C)Sideway 54.21
D ลง 44.37
ETE Sideway 45.43
EA ซึมขึ้น 59.64
OTO Sideway 51.56
PPM Sideway 50.65
QLT Sideway 49.96
SALEE Sideway 53.6
DIF ลง 42.08
TNDT ซึมลง 36.07
UBIS ขึ้น 68.7
WINNER ขึ้น 61.49
TSE Sideway 46.62
IMPACT ลง 27.21
GIFT Sideway 55.11
SUN ซึมขึ้น 53.78
DOD Sideway 49.46
TM ซึมขึ้น 53.59
TPRIME Sideway 44.5
PRM Sideway 40.23
ABM ซึมขึ้น 65.61
TFFIF ลง 27.51
SETHD Sideway 58.85
SPRIME ลง 38.01
IP ซึมขึ้น 68.02
NEX ซึมขึ้น 55.32
BKER ซึมขึ้น 60.39
KUN ขึ้น 88.74
IMH ขึ้น 67.49
YGG Sideway 59.44
ETC Sideway 49.37
DV8 (C)Sideway 48.66
IND Sideway 10.38