กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
3
หุ้น XD ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผล
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DTAC (XD)ขึ้น 80.69
BLAND (XD)ลง 29.91
KYE (XD)ลง 12.18