MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100
SET100
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
AAV 2.38
ลง
ACE 3.90
Sideway
ADVANC 179.50
ขึ้น
AEONTS 170.00
ลง
AMATA 18.20
Sideway
AOT 56.50
ลง
AP 7.90
ลง
BAM 16.50
ลง
BANPU 13.30
Sideway
BBL 102.50
ซึมลง
BCH 26.25
ซึมขึ้น
BCP 23.10
ลง
BCPG 14.60
ซึมขึ้น
BDMS 22.50
Sideway
BEC 13.10
ซึมลง
BEM 7.65
ลง
BGRIM 39.50
ลง
BH 120.00
ลง
BJC 34.00
Sideway
BTS 8.50
ลง
CBG 145.00
Sideway
CENTEL 28.50
ลง
CHG 4.22
Sideway
CK 18.30
Sideway
CKP 5.90
Sideway
COM7 64.75
ลง
CPALL 59.00
Sideway
CPF 26.00
Sideway
CPN 47.00
ลง
CRC 31.00
ลง
DELTA 584.00
Sideway
DOHOME 24.90
ซึมลง
DTAC (XD)37.75
ขึ้น
EA 59.50
Sideway
EGCO 171.00
Sideway
ESSO 7.30
ลง
GLOBAL 22.80
Sideway
GPSC 76.75
Sideway
GULF 33.50
Sideway
GUNKUL 4.64
Sideway
HANA 76.25
ซึมขึ้น
HMPRO 13.30
ลง
ICHI 11.30
ลง
INTUCH 64.50
Sideway
IRPC 3.52
ลง
IVL 36.25
ลง
JAS 2.96
ซึมขึ้น
JMART 33.50
Sideway
JMT 40.50
ลง
KBANK 103.00
ลง
KCE 78.50
ขึ้น
KKP 51.00
ลง
KTB 10.10
Sideway
KTC 61.75
ลง
LH 7.80
ลง
MAJOR 19.50
ลง
MEGA 39.75
ซึมขึ้น
MINT 29.75
Sideway
MTC 59.75
Sideway
NRF 8.85
ลง
OR 27.75
ลง
ORI 8.65
Sideway
OSP 35.25
ลง
PLANB 5.25
ลง
PRM 6.65
Sideway
PSL 23.30
ขึ้น
PTG 15.70
ลง
PTL 24.30
ลง
PTT 34.75
ลง
PTTEP 103.00
ลง
PTTGC 56.75
ซึมลง
QH 2.20
ลง
RATCH 42.50
ลง
RBF 18.30
ลง
RS 18.70
ลง
SAWAD 64.00
ลง
SCB 93.50
Sideway
SCC 414.00
ซึมลง
SCGP 69.25
ซึมขึ้น
SINGER 40.25
Sideway
SPALI 21.10
ซึมขึ้น
SPRC 8.40
ลง
STA 37.75
ซึมลง
STEC 12.20
ลง
STGT 37.50
ลง
SUPER 0.91
ซึมลง
SYNEX 24.80
ลง
TASCO 18.90
ซึมลง
TCAP 32.50
ลง
THANI 4.64
Sideway
TISCO 88.00
ลง
TKN 6.85
ลง
TOP 44.00
ลง
TQM 112.00
ลง
TRUE 3.22
Sideway
TTB 0.97
ลง
TU 22.20
ซึมขึ้น
TVO 31.50
ซึมลง
VGI 5.55
ซึมลง
WHA 3.06
ซึมลง