MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

50
SET50
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
ADVANC 179.50
ขึ้น
AOT 56.50
ลง
BBL 102.50
ซึมลง
BDMS 22.50
Sideway
BEM 7.65
ลง
BGRIM 39.50
ลง
BH 120.00
ลง
BJC 34.00
Sideway
BTS 8.50
ลง
CBG 145.00
Sideway
COM7 64.75
ลง
CPALL 59.00
Sideway
CPF 26.00
Sideway
CPN 47.00
ลง
CRC 31.00
ลง
DELTA 584.00
Sideway
DTAC (XD)37.75
ขึ้น
EA 59.50
Sideway
EGCO 171.00
Sideway
GLOBAL 22.80
Sideway
GPSC 76.75
Sideway
GULF 33.50
Sideway
HMPRO 13.30
ลง
INTUCH 64.50
Sideway
IRPC 3.52
ลง
IVL 36.25
ลง
KBANK 103.00
ลง
KCE 78.50
ขึ้น
KTB 10.10
Sideway
KTC 61.75
ลง
LH 7.80
ลง
MINT 29.75
Sideway
MTC 59.75
Sideway
OR 27.75
ลง
OSP 35.25
ลง
PTT 34.75
ลง
PTTEP 103.00
ลง
PTTGC 56.75
ซึมลง
RATCH 42.50
ลง
SAWAD 64.00
ลง
SCB 93.50
Sideway
SCC 414.00
ซึมลง
SCGP 69.25
ซึมขึ้น
STA 37.75
ซึมลง
STGT 37.50
ลง
TISCO 88.00
ลง
TOP 44.00
ลง
TRUE 3.22
Sideway
TTB 0.97
ลง
TU 22.20
ซึมขึ้น