MAI
   SET

SET
   SET

ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

124
SSET
ชื่อราคาเฉลี่ยAI 3 เดือน แนวโน้ม
7UP 3.14
ซึมขึ้น
AEC (C)8.15
ซึมขึ้น
AH 21.00
ซึมลง
AI 2.00
ซึมลง
AIT 21.50
ซึมลง
AJ 19.10
ซึมลง
ALT 2.72
Sideway
AMANAH 4.78
ลง
ANAN 1.75
ลง
APCS 4.92
ลง
APURE 7.80
ขึ้น
AS 18.10
ขึ้น
ASIAN 19.40
Sideway
ASK 37.75
Sideway
ASP 3.48
Sideway
BA 9.75
Sideway
BAFS 24.80
ลง
BEAUTY 1.49
ซึมลง
BGC 12.30
ขึ้น
BWG 0.65
ลง
CCET 3.22
ลง
CGD 0.53
ซึมลง
CGH 1.05
ซึมลง
CHAYO 13.10
ลง
CTW 7.65
Sideway
DDD 17.90
Sideway
DRT 7.20
ลง
EASTW 9.95
Sideway
EKH 8.00
ซึมขึ้น
EP 5.30
ลง
ERW 2.72
ซึมลง
ETC 2.94
ซึมลง
GFPT 12.70
ขึ้น
GGC 10.30
ซึมลง
HFT 8.05
Sideway
HTC 34.25
ลง
HUMAN 9.50
Sideway
III 10.80
ลง
ILM 13.00
ลง
ITD 2.00
ลง
JKN 9.15
ลง
JR 7.15
ลง
JTS 44.75
ซึมขึ้น
JWD 16.30
ขึ้น
KAMART 3.60
ลง
KGI 6.40
Sideway
KSL 3.46
ซึมลง
LALIN 8.30
ลง
LANNA 17.90
Sideway
LOXLEY 2.70
Sideway
LPH 6.45
ขึ้น
LPN 4.88
ซึมลง
MACO 0.68
ลง
MC 8.95
Sideway
MCOT 5.45
ลง
MCS 14.40
Sideway
MICRO 7.80
ลง
MONO 1.64
ลง
NCAP 9.90
ลง
NER 7.75
ซึมขึ้น
NEX 9.60
ขึ้น
NNCL 2.36
ซึมลง
NOBLE 6.85
ลง
NUSA 0.37
ลง
NVD 2.46
ซึมลง
NYT 5.05
ขึ้น
PF 0.45
Sideway
PLAT 2.80
ลง
PM 13.50
Sideway
PR9 11.00
Sideway
PYLON 4.10
ลง
RJH 37.00
ขึ้น
RML 0.89
ซึมลง
ROJNA 6.80
ซึมลง
S 1.88
ลง
S11 6.80
ซึมลง
SABINA 19.20
ลง
SABUY 8.15
ลง
SAMART 6.90
ลง
SAMTEL 6.10
ลง
SAPPE 25.50
Sideway
SAT 20.70
Sideway
SC 2.98
ซึมลง
SEAFCO 4.38
ลง
SENA 3.76
ลง
SF 11.60
Sideway
SFLEX 5.45
ซึมลง
SHR 3.16
ซึมลง
SIRI 1.17
ซึมลง
SIS 35.00
Sideway
SISB 9.20
ลง
SKN 5.00
ซึมลง
SMPC 10.60
Sideway
SMT 6.35
ซึมลง
SNC 14.20
Sideway
SO 10.70
Sideway
SRICHA 20.00
ซึมลง
SSP 12.50
ซึมลง
STANLY 168.00
ซึมลง
STPI 4.04
ลง
SUSCO 3.08
ลง
SYNTEC 1.80
ลง
THCOM 10.60
ซึมลง
THRE 1.37
Sideway
TIPCO 9.65
Sideway
TK 8.85
ลง
TKS 9.25
ลง
TNR 12.00
ซึมลง
TRITN 0.24
ลง
TSE 2.82
ลง
TSTH 1.64
Sideway
TTCL 3.72
ลง
TWPC 5.85
ซึมขึ้น
U 0.91
Sideway
UAC 4.98
Sideway
UNIQ 6.10
ซึมลง
UTP 18.40
ลง
UV 3.82
ซึมลง
VIH 13.30
ซึมขึ้น
WHAUP 4.20
ลง
WICE 10.10
Sideway
WORK 19.20
ลง
XPG 4.00
ลง
ZEN 11.20
ซึมลง