หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> ABPIF
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.72
ปันผล
5.76%
ROA
-
ROE
-
DE
-
EPS
-
BETA
0.03
กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ 27 กันยายน 2565 ตามลำดับ

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด1,500,000,000
Book Value2.86
ปริมาณหุ้น600,000,000
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์http://www.kasikornasset.com
ทุนจดทะเบียน1,874,400,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท19/9/2013
วันเข้าตลาดฯ27/09/2556
ราคา IPO10.50
ราคาพาร์3.124
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)5631 (09/03/20)
% Free float60.4%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด5647
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น77.67%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI31.61
ค่า MACD/Signal-0.0331/-0.033
ค่า MA6 2.51
ค่า MA12 2.53
ค่า MA26 2.55
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 31.61
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.50%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
3.02
3.00
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่18/05/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย154 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย599,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,492,288 บาท
18/05/21599400 หุ้น จับคู่ 154 ครั้ง
17/05/21303400 หุ้น จับคู่ 71 ครั้ง
14/05/2175200 หุ้น จับคู่ 47 ครั้ง
13/05/21382100 หุ้น จับคู่ 149 ครั้ง
12/05/21634100 หุ้น จับคู่ 137 ครั้ง
11/05/2192800 หุ้น จับคู่ 58 ครั้ง
10/05/21156500 หุ้น จับคู่ 74 ครั้ง
07/05/2160300 หุ้น จับคู่ 61 ครั้ง
06/05/21129000 หุ้น จับคู่ 75 ครั้ง
05/05/2173400 หุ้น จับคู่ 64 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020201920182017
ทรัพย์สิน (ลบ.)2,108.482,975.384,468.815,391.59
หนี้สิน (ลบ.)27.5526.1921.2916.23
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 28%
รายงานล่าสุด 03/2021
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล5.76% / ปี
    - YTD5.76% / ปี
    - 20209.90% / ปี
    - 201911.68% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,716 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.86 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 28 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.34-0.21-0.10
20 วัน-2.34-3.71-2.87
60 วัน-16.11-14.60-18.33
120 วัน-16.11-24.30-27.10
ตั้งแต่ต้นปี-15.54-17.52-21.00
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-19.2530.22
P/BV (เท่า)0.721.631.73