หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> ABPIF
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
P/BV
1.01
ปันผล
10.36%
กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ 27 กันยายน 2565 ตามลำดับ

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด5,040,000,000
Book Value8.32
ปริมาณหุ้น600,000,000
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์http://www.kasikornasset.com
ทุนจดทะเบียน3,964,260,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท19/9/2013
วันเข้าตลาดฯ27/09/2556
ราคา IPO10.50
ราคาพาร์6.6071
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-3/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI38.2
ค่า MACD/Signal-0.0527/-0.0562
ค่า MA6 8.4
ค่า MA12 8.43
ค่า MA26 8.42
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 10 วัน
ค่า RSI 38.2
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
ผู้สนับสนุน
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/10/18
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย45 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย154,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย1,296,120 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
กำไร/ขาดทุน บริษัท0.00% ของมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.01 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2018
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล10.36% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)4,992 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)8.32 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่
Big lot volume0 หุ้น
Big lot value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0.00 บาท
จำนวน transaction0 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่17/10/18
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
8.55
8.50
8.45
8.20
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 27 วัน
Loading..
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
12
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SCI
Sideway
3.16,3.10,3.20,3.20,3.18,3.24,3.36,3.34,3.44,3.38,3.38,3.46,3.34,3.36,3.16,3.08,3.14,3.20,3.10,3.10,3.16,3.16,3.16,3.18,3.28,3.24,3.32,3.26,3.24,3.16,3.18,3.16,3.16,3.12,3.06,3.10,3.08,3.10,3.16,3.14,3.14,3.12,3.12,3.10,3.10,3.10,3.10,3.10,3.12,3.12,3.06,3.04,3.00,2.98,2.98,2.86,3.00,3.18,3.10,3.10
PTTEP
Sideway
131.50,134.50,138.00,138.00,138.50,142.50,140.00,140.50,139.50,142.50,142.00,141.50,138.50,139.00,136.50,135.00,134.50,135.50,135.00,138.50,140.00,139.50,141.00,142.50,143.00,142.50,142.50,142.00,142.50,139.00,140.50,139.00,137.50,138.00,141.00,148.00,149.50,152.00,152.00,153.00,154.00,153.50,154.50,153.50,155.00,156.50,155.00,160.00,156.50,156.50,154.00,150.50,145.00,148.00,152.00,146.00,148.00,148.00,146.50,145.00
TCC
ซึมขึ้น
0.36,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.39,0.38,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.39,0.40,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.38,0.38,0.39,0.40,0.40,0.39,0.40,0.40,0.39,0.40,0.39,0.40,0.40,0.52,0.53,0.54,0.53,0.53,0.54,0.53,0.59,0.61,0.58,0.58,0.66,0.70,0.69,0.73,0.75,0.69,0.69
QTC
ซึมลง
5.60,5.55,5.50,5.50,5.45,5.50,5.50,5.45,5.55,5.45,5.45,5.55,5.25,5.20,5.20,5.40,5.40,5.50,5.45,5.45,5.45,5.40,5.35,5.30,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.15,5.25,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.20,5.35,5.45,6.50,6.00,6.05,6.00,5.90,5.85,5.80,5.70,5.85,5.85,5.50,5.40,5.20,5.30,5.30,5.25,5.50,5.65,5.45,5.40
GLOW
ลง
93.25,93.50,93.75,93.75,93.50,94.00,93.50,94.00,93.75,94.00,94.00,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,93.50,93.50,93.50,93.75,93.75,93.75,93.75,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,94.00,93.75,92.25,91.50,91.50,91.00,90.50,91.00,90.75,88.00,90.75,90.50,90.25,88.50,89.00,88.50,88.00,88.00,88.00,88.00,88.00,87.75,88.25,87.25,86.00,86.75,87.50,82.25,83.75,84.00,84.25,84.00
SOLAR
ขึ้น
2.20,2.22,2.26,2.26,2.26,2.50,2.40,2.44,2.32,2.30,2.38,2.32,2.32,2.28,2.26,2.26,2.28,2.30,2.28,2.44,2.34,2.32,2.36,2.34,2.34,2.32,2.32,2.32,2.30,2.30,2.26,2.26,2.26,2.24,2.24,2.28,2.26,2.30,2.32,2.34,2.32,2.32,2.32,2.34,2.58,2.56,2.62,2.72,2.80,3.00,3.00,2.94,2.86,2.88,2.86,2.80,2.84,3.06,3.04,3.06
BCPG
Sideway
17.80,17.80,17.90,17.90,17.70,18.30,18.20,18.90,19.00,19.00,18.70,18.90,18.60,18.10,17.80,18.00,17.80,18.00,17.80,18.00,18.50,18.40,18.60,18.70,18.60,19.10,19.30,19.00,18.90,18.00,18.20,18.00,18.20,18.30,18.20,18.70,19.50,20.60,20.70,20.90,20.90,20.80,21.30,21.10,21.30,21.20,22.70,22.50,22.40,20.70,20.40,20.00,19.80,20.30,21.00,20.00,20.40,20.40,20.20,19.90
ABM
Sideway
1.18,1.18,1.18,1.18,1.26,1.24,1.20,1.24,1.21,1.21,1.18,1.18,1.15,1.14,1.11,1.13,1.12,1.11,1.12,1.11,1.12,1.11,1.09,1.10,1.10,1.09,1.09,1.08,1.08,1.06,1.06,1.05,1.05,1.06,1.04,1.05,1.04,1.05,1.04,1.09,1.07,1.07,1.05,1.05,1.05,1.04,1.06,1.11,1.10,1.07,1.07,1.07,1.05,1.05,1.06,1.05,1.05,1.09,1.06,1.07
PDI
ซึมลง
18.60,18.50,18.60,18.60,18.60,19.00,18.70,18.80,18.70,18.40,18.30,15.50,15.20,14.90,14.50,14.40,14.80,14.70,14.50,14.30,14.00,14.30,14.50,14.60,14.50,14.30,14.30,14.60,14.40,13.80,13.50,13.10,13.30,13.50,13.20,13.50,13.50,13.60,13.60,14.30,14.30,14.80,14.70,14.60,14.60,14.40,14.30,14.30,14.20,14.10,14.10,13.70,13.40,13.40,13.60,13.10,13.30,13.20,13.20,13.30
WHAUP
Sideway
5.75,5.75,5.85,5.85,5.80,5.95,5.85,5.85,5.85,5.90,6.00,5.90,5.80,5.75,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.85,5.85,5.95,6.00,5.95,6.00,5.95,5.90,5.75,5.85,5.85,5.80,5.75,5.70,5.90,5.95,6.05,6.30,6.30,6.25,6.30,6.20,6.30,6.30,6.30,6.35,6.55,6.50,6.40,6.30,6.25,6.10,6.15,6.25,6.05,6.15,6.30,6.25,6.20
18-10-2018