หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> ABPIF
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.74
ปันผล
6.66%
ROA
-
ROE
-
DE
-
EPS
-
BETA
0.04
กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมชำระราคาซื้อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 และ 27 กันยายน 2565 ตามลำดับ

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด1,296,000,000
Book Value2.91
ปริมาณหุ้น600,000,000
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์http://www.kasikornasset.com
ทุนจดทะเบียน1,550,400,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท19/9/2013
วันเข้าตลาดฯ27/09/2556
ราคา IPO10.50
ราคาพาร์2.584
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)5545 (01/03/21)
% Free float60.26%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6190
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น77.85%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI23.72
ค่า MACD/Signal-0.0979/-0.0835
ค่า MA6 2.17
ค่า MA12 2.3
ค่า MA26 2.42
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 9 วัน
ค่า RSIOversold 23.72
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.60%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
2.68
2.52
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย154 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย276,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย593,812 บาท
22/09/21276600 หุ้น จับคู่ 154 ครั้ง
21/09/21193400 หุ้น จับคู่ 79 ครั้ง
20/09/21254600 หุ้น จับคู่ 119 ครั้ง
17/09/21216800 หุ้น จับคู่ 102 ครั้ง
16/09/21429300 หุ้น จับคู่ 143 ครั้ง
15/09/21293600 หุ้น จับคู่ 180 ครั้ง
14/09/21382100 หุ้น จับคู่ 215 ครั้ง
13/09/21683700 หุ้น จับคู่ 378 ครั้ง
10/09/213521500 หุ้น จับคู่ 1076 ครั้ง
09/09/21622200 หุ้น จับคู่ 171 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,779.642,441.132,108.482,975.38
หนี้สิน (ลบ.)28.2126.0527.5526.19
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 26%
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.66% / ปี
    - YTD6.66% / ปี
    - 20209.90% / ปี
    - 201911.68% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,746 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.91 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
22/09/217,700 หุ้น เฉลี่ย 2.14 บ.
10/09/2194,400 หุ้น เฉลี่ย 2.22 บ.
30/08/2111,300 หุ้น เฉลี่ย 2.50 บ.
18/08/2125,100 หุ้น เฉลี่ย 2.50 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 33 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.250.52
20 วัน-13.60-19.47-17.14
60 วัน-13.60-13.90-14.69
120 วัน-16.28-16.88-19.03
ตั้งแต่ต้นปี-27.03-30.74-34.70
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-16.8120.69
P/BV (เท่า)0.741.601.74