หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> ACE
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
28.97
P/BV
3.21
ปันผล
1.21%
ROA
9.59%
ROE
11.66%
DE
0.42
EPS
0.07
BETA
0.85
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (acp) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด40,296,959,842
Book Value1.23
ปริมาณหุ้น10,175,999,960
ที่อยู่เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์0-2233-2559
เว็บไซต์http://www.ace-energy.co.th
ทุนจดทะเบียน5,487,999,980.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ13/11/2562
ราคา IPO4.40
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)13921 (12/03/21)
% Free float22.62%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด14245
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น66.3%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI44.86
ค่า MACD/Signal-0.0392/-0.0388
ค่า MA6 3.94
ค่า MA12 3.97
ค่า MA26 4.08
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 26 วัน
ค่า RSI 44.86
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.98%
NVDR ถือหุ้น
3.75%
ข้อมูลวันที่23/09/21
ซื้อ16,533,976 หุ้น
ขาย44,956,640 หุ้น
Netขาย 28,422,664 หุ้น
22/09/21Net: ขาย 15,902,094 หุ้น
21/09/21Net: ขาย 3,798,134 หุ้น
20/09/21Net: ขาย 2,337,313 หุ้น
17/09/21Net: ซื้อ 1,282,720 หุ้น
16/09/21Net: ขาย 3,589,100 หุ้น
15/09/21Net: ขาย 1,634,248 หุ้น
14/09/21Net: ซื้อ 619,300 หุ้น
13/09/21Net: ซื้อ 2,230,480 หุ้น
10/09/21Net: ขาย 1,416,820 หุ้น
09/09/21Net: ซื้อ 1,828,078 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
4.16
4.12
4.02
3.84
3.82
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/09/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย8,530 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย156,663,100 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย626,918,786 บาท
23/09/21156663100 หุ้น จับคู่ 8530 ครั้ง
22/09/21157753600 หุ้น จับคู่ 6057 ครั้ง
21/09/2156215400 หุ้น จับคู่ 2645 ครั้ง
20/09/2114188800 หุ้น จับคู่ 1712 ครั้ง
17/09/2154078800 หุ้น จับคู่ 3616 ครั้ง
16/09/2123244300 หุ้น จับคู่ 2021 ครั้ง
15/09/2115634300 หุ้น จับคู่ 1221 ครั้ง
14/09/2122286400 หุ้น จับคู่ 1806 ครั้ง
13/09/2175568700 หุ้น จับคู่ 4096 ครั้ง
10/09/2157201400 หุ้น จับคู่ 2663 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)17,872.9114,839.0516,429.6914,145.18
หนี้สิน (ลบ.)5,308.953,507.944,436.863,352.14
ต้นทุนขาย-15.10%N/A%18.59%0.40%
ยอดขาย-9.64%N/A%15.88%4.59%
กำไรสุทธิ26.85%
(-13.82%)
26.67%
(+N/A%)
24.97%
(+84.92%)
16.02%
(+49.17%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.21 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.07 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.14บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.21% / ปี
    - YTD1.21% / ปี
    - 2020% / ปี
    - 2019% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)12,516 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.23 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
17/09/211 ครั้ง830,000 หุ้น เฉลี่ย 4.1 บ.
01/04/211 ครั้ง20,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
30/03/211 ครั้ง52,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
29/03/211 ครั้ง50,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
26/03/212 ครั้ง96,794,000 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/09/21324,300 หุ้น เฉลี่ย 4.02 บ.
22/09/211,946,800 หุ้น เฉลี่ย 4.01 บ.
21/09/211,928,800 หุ้น เฉลี่ย 3.91 บ.
20/09/211,211,400 หุ้น เฉลี่ย 3.88 บ.
17/09/21470,000 หุ้น เฉลี่ย 3.93 บ.
16/09/21574,200 หุ้น เฉลี่ย 3.97 บ.
15/09/21453,600 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
14/09/21965,900 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
13/09/21465,100 หุ้น เฉลี่ย 3.99 บ.
10/09/21808,900 หุ้น เฉลี่ย 4.07 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 34 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน1.021.221.05
20 วัน-4.35-9.35-7.23
60 วัน7.035.634.46
120 วัน6.454.732.09
ตั้งแต่ต้นปี8.792.90-3.33
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)28.9716.8720.85
P/BV (เท่า)3.211.601.75