หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ธุรกิจการเงิน >> AF
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
ปันผล
%
ROA
4.97%
ROE
9.15%
DE
2.57
EPS
0.02
BETA
0.58
ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก บริษัทเป็นผู้ใู้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และธุรกิจเกี่ยวกับความงาม เป็นต้น

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ธุรกิจการเงิน
มูลค่าตามราคาตลาด0
Book Value
ปริมาณหุ้น0
ที่อยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2657-6222
เว็บไซต์http://www.airafactoring.co.th
ทุนจดทะเบียน400,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท06/01/1997
วันเข้าตลาดฯ25/08/2547
ราคา IPO14.30
ราคาพาร์
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)382 (09/03/21)
% Free float20.6%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด535
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.47%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI1/1
สรุปคะแนน3.5/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI59.91
ค่า MACD/Signal0.0881/0.0924
ค่า MA6 1.09
ค่า MA12 1.09
ค่า MA26 0.91
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 59.91
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
0.08%
ข้อมูลวันที่22/09/21
ซื้อ300 หุ้น
ขาย30,400 หุ้น
Netขาย 30,100 หุ้น
21/09/21Net: ซื้อ 26,100 หุ้น
20/09/21Net: ซื้อ 10,400 หุ้น
17/09/21Net: ขาย 199,900 หุ้น
16/09/21Net: ขาย 75,100 หุ้น
15/09/21Net: ขาย 16,200 หุ้น
14/09/21Net: ขาย 2,354,800 หุ้น
13/09/21Net: ซื้อ 640,301 หุ้น
10/09/21Net: ขาย 1,426,600 หุ้น
09/09/21Net: ซื้อ 4,323,200 หุ้น
08/09/21Net: ซื้อ 200 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
1.34
0.91
0.87
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่01/01/70
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย0 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย0 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย0 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,953.411,837.622,176.842,556.46
หนี้สิน (ลบ.)1,406.191,302.881,655.602,028.09
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ26.75%
(+35.45%)
17.46%
(+11.84%)
20.35%
(+1.31%)
18.28%
(-13.82%)
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 100%
รายงานล่าสุด 01/1970
รอบ เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD1.98% / ปี
    - 20203.52% / ปี
    - 20194.62% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)0 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.00 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 1 วัน
ราคา
SET
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-6.19-3.02-5.68
20 วัน45.2138.8232.59
60 วัน39.4736.7826.26
120 วัน37.6629.939.34
ตั้งแต่ต้นปี49.30-7.47-9.63
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)34.25N/A58.11
P/BV (เท่า)3.102.472.87