หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> MAI >> AIRA
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
354.20
P/BV
3.53
ปันผล
0.63%
ROA
2.08%
ROE
1.01%
DE
1.25
EPS
0.01
BETA
1.17
ประกอบกิจการประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯ สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> MAI
มูลค่าตามราคาตลาด13,008,649,778
Book Value0.58
ปริมาณหุ้น6,314,878,533
ที่อยู่319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2080-2999
เว็บไซต์https://www.airacapital.co.th
ทุนจดทะเบียน1,578,719,633.25 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/01/2010
วันเข้าตลาดฯ07/07/2557
ราคา IPO0.75
ราคาพาร์0.25
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1483 (11/03/21)
% Free float25.61%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1751
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น95.9%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-1/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI48.22
ค่า MACD/Signal-0.0055/-0.0023
ค่า MA6 2.06
ค่า MA12 2.08
ค่า MA26 2.07
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 48.22
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.11%
NVDR ถือหุ้น
0.85%
ข้อมูลวันที่18/06/21
ซื้อ0 หุ้น
ขาย13,700 หุ้น
Netขาย 13,700 หุ้น
17/06/21Net: ขาย 4,500 หุ้น
15/06/21Net: ขาย 100 หุ้น
14/06/21Net: ขาย 16,900 หุ้น
11/06/21Net: ขาย 10,600 หุ้น
10/06/21Net: ขาย 17,000 หุ้น
09/06/21Net: ขาย 20,100 หุ้น
08/06/21Net: ขาย 128,900 หุ้น
07/06/21Net: ขาย 22,900 หุ้น
04/06/21Net: ขาย 33,600 หุ้น
02/06/21Net: ขาย 6,600 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
2.50
2.26
2.12
2.02
1.99
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่18/06/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย55 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย196,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย396,348 บาท
18/06/21196900 หุ้น จับคู่ 55 ครั้ง
17/06/21178700 หุ้น จับคู่ 91 ครั้ง
16/06/21172900 หุ้น จับคู่ 54 ครั้ง
15/06/21344900 หุ้น จับคู่ 33 ครั้ง
14/06/21152300 หุ้น จับคู่ 42 ครั้ง
11/06/2135200 หุ้น จับคู่ 31 ครั้ง
10/06/2175600 หุ้น จับคู่ 54 ครั้ง
09/06/2183000 หุ้น จับคู่ 71 ครั้ง
08/06/21327700 หุ้น จับคู่ 110 ครั้ง
07/06/21278500 หุ้น จับคู่ 67 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
3M/20213M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)10,218.838,916.799,193.859,064.21
หนี้สิน (ลบ.)5,672.994,570.194,678.674,425.86
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ12.22%
(+N/A%)
-22.02%
(+N/A%)
-7.72%
(+N/A%)
-22.34%
(+N/A%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 3.53 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2021
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.0061 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.01บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.63% / ปี
    - YTD0.64% / ปี
    - 2020% / ปี
    - 2019% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)3,663 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.58 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
MAI
FINCIAL-m
FINCIAL-ms
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.940.72-1.52
20 วัน1.001.99-6.74
60 วัน32.038.479.11
120 วัน94.2315.2929.59
ตั้งแต่ต้นปี96.1220.6030.47
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)347.3255.8960.95
P/BV (เท่า)3.462.502.60