หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ >> AWC
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
N.A.
P/BV
1.55
ปันผล
0.36%
ROA
1.15%
ROE
-0.17%
DE
0.72
EPS
-0.02
BETA
1.56
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (retail and commercial) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (retail & wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (office)

หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด112,000,000,000
Book Value2.26
ปริมาณหุ้น32,000,000,000
ที่อยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 56 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์0-2180-9999
เว็บไซต์https://www.assetworldcorp-th.com
ทุนจดทะเบียน32,150,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ10/10/2562
ราคา IPO6.00
ราคาพาร์1
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI29.34
ค่า MACD/Signal-0.0906/-0.0673
ค่า MA6 3.66
ค่า MA12 3.78
ค่า MA26 3.87
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSIOversold 29.34
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
42.62%
NVDR ถือหุ้น
1.28%
ข้อมูลวันที่30/09/20
ซื้อ7,372,115 หุ้น
ขาย6,270,400 หุ้น
Netซื้อ 1,101,715 หุ้น
29/09/20Net: ขาย 1,788,900 หุ้น
28/09/20Net: ขาย 4,944,500 หุ้น
25/09/20Net: ขาย 2,647,375 หุ้น
24/09/20Net: ขาย 10,327,800 หุ้น
23/09/20Net: ขาย 4,032,700 หุ้น
22/09/20Net: ขาย 694,500 หุ้น
21/09/20Net: ซื้อ 2,200,500 หุ้น
18/09/20Net: ซื้อ 4,744,300 หุ้น
17/09/20Net: ซื้อ 4,347,200 หุ้น
16/09/20Net: ซื้อ 3,683,304 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
5.50
5.15
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่30/09/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย3,731 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย44,388,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย158,720,120 บาท
30/09/2044388900 หุ้น จับคู่ 3731 ครั้ง
29/09/2030811700 หุ้น จับคู่ 2333 ครั้ง
28/09/2014589800 หุ้น จับคู่ 1161 ครั้ง
25/09/2015967100 หุ้น จับคู่ 1170 ครั้ง
24/09/2027218900 หุ้น จับคู่ 1883 ครั้ง
23/09/2018063600 หุ้น จับคู่ 1362 ครั้ง
22/09/2011515900 หุ้น จับคู่ 1043 ครั้ง
21/09/2014398100 หุ้น จับคู่ 967 ครั้ง
18/09/2014995800 หุ้น จับคู่ 474 ครั้ง
17/09/2042618800 หุ้น จับคู่ 1473 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
6M/20202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)124,055.3192,350.97109,157.8693,043.32
หนี้สิน (ลบ.)51,809.5267,008.5233,496.1968,037.84
ต้นทุนขายN/A%N/A%%
ยอดขายN/A%N/A%%
กำไรสุทธิ-23.36%
(+N/A%)
9.15%
(+N/A%)
%
(+%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.55 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2020
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.02402 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.36% / ปี
    - YTD0.34% / ปี
    - 2019% / ปี
    - 0.00% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)72,320 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.26 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
09/09/201 ครั้ง781,500 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
08/09/201 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.99 บ.
26/08/201 ครั้ง5,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.99 บ.
25/08/201 ครั้ง850,000 หุ้น เฉลี่ย 3.91 บ.
22/07/201 ครั้ง2,385,600 หุ้น เฉลี่ย 4.02 บ.
21/07/201 ครั้ง781,500 หุ้น เฉลี่ย 4.1 บ.
20/07/201 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.11 บ.
09/07/201 ครั้ง19,694,500 หุ้น เฉลี่ย 4.1 บ.
07/07/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 4.22 บ.
24/06/201 ครั้ง29,000 หุ้น เฉลี่ย 4.04 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
30/09/201,435,500 หุ้น เฉลี่ย 3.58 บ.
29/09/20948,600 หุ้น เฉลี่ย 3.70 บ.
28/09/20993,400 หุ้น เฉลี่ย 3.74 บ.
25/09/20313,400 หุ้น เฉลี่ย 3.74 บ.
24/09/201,329,100 หุ้น เฉลี่ย 3.79 บ.
23/09/2020,000 หุ้น เฉลี่ย 3.84 บ.
22/09/20358,900 หุ้น เฉลี่ย 3.88 บ.
21/09/201,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
15/09/2050,000 หุ้น เฉลี่ย 3.90 บ.
14/09/20500,000 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
SET
PROPCON
PROP
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-4.69-3.95-3.91
20 วัน-7.58-0.47-2.73
60 วัน-2.664.552.95
120 วัน13.66-0.23-0.58
ตั้งแต่ต้นปี-37.44-11.74-21.39
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)N/A13.1521.57
P/BV (เท่า)1.621.051.42
12
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!