หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> BLA
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
18.39
P/BV
0.93
ปันผล
0.9%
ROA
0.80%
ROE
5.44%
DE
6.35
EPS
0.58
BETA
0.70
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
มูลค่าตามราคาตลาด43,542,933,000
Book Value27.45
ปริมาณหุ้น1,707,566,000
ที่อยู่เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
โทรศัพท์0-2777-8000
เว็บไซต์www.bangkoklife.com
ทุนจดทะเบียน1,708,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1951
วันเข้าตลาดฯ25/09/2552
ราคา IPO13.50
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)12341 (10/03/21)
% Free float44.59%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด12528
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น87.44%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI38.79
ค่า MACD/Signal-0.8173/-0.8304
ค่า MA6 25.88
ค่า MA12 26.06
ค่า MA26 27.15
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 5 วัน
ค่า RSI 38.79
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
25.00%
NVDR ถือหุ้น
3.30%
ข้อมูลวันที่30/07/21
ซื้อ537,100 หุ้น
ขาย944,700 หุ้น
Netขาย 407,600 หุ้น
29/07/21Net: ขาย 71,200 หุ้น
27/07/21Net: ขาย 844,100 หุ้น
23/07/21Net: ขาย 524,298 หุ้น
22/07/21Net: ขาย 336,000 หุ้น
21/07/21Net: ซื้อ 218,401 หุ้น
20/07/21Net: ซื้อ 176,803 หุ้น
19/07/21Net: ซื้อ 117,200 หุ้น
16/07/21Net: ขาย 244,397 หุ้น
15/07/21Net: ขาย 845,598 หุ้น
14/07/21Net: ขาย 498,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
27.50
27.00
25.75
25.25
25.00
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่30/07/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,242 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,213,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย81,073,675 บาท
30/07/213213000 หุ้น จับคู่ 1242 ครั้ง
29/07/212942100 หุ้น จับคู่ 542 ครั้ง
27/07/213221900 หุ้น จับคู่ 831 ครั้ง
23/07/211816700 หุ้น จับคู่ 497 ครั้ง
22/07/215608900 หุ้น จับคู่ 1249 ครั้ง
21/07/212653100 หุ้น จับคู่ 590 ครั้ง
20/07/214193500 หุ้น จับคู่ 1000 ครั้ง
19/07/211932200 หุ้น จับคู่ 743 ครั้ง
16/07/21963400 หุ้น จับคู่ 487 ครั้ง
15/07/212684900 หุ้น จับคู่ 902 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
3M/20213M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)344,687.64337,050.44339,778.27333,680.07
หนี้สิน (ลบ.)297,820.24296,862.45293,679.88289,419.62
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ7.78%
(+329.37%)
1.57%
(-82.07%)
3.40%
(-63.33%)
8.96%
(-11.75%)
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 7%
รายงานล่าสุด 03/2021
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.57962 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.39บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.90% / ปี
    - YTD0.90% / ปี
    - 20203.05% / ปี
    - 20193.48% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)46,873 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)27.45 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
11/03/212 ครั้ง410,000 หุ้น เฉลี่ย 28.63 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
30/07/21317,300 หุ้น เฉลี่ย 25.28 บ.
29/07/21294,700 หุ้น เฉลี่ย 25.46 บ.
27/07/21181,900 หุ้น เฉลี่ย 25.82 บ.
23/07/21156,200 หุ้น เฉลี่ย 26.38 บ.
22/07/21216,800 หุ้น เฉลี่ย 26.48 บ.
21/07/21112,200 หุ้น เฉลี่ย 25.37 บ.
20/07/21153,300 หุ้น เฉลี่ย 25.27 บ.
19/07/21125,200 หุ้น เฉลี่ย 25.82 บ.
16/07/21276,100 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
15/07/21304,800 หุ้น เฉลี่ย 26.43 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 33 วัน
ราคา
SET
FINCIAL
INSUR
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.780.07
20 วัน-11.30-4.69-8.21
60 วัน0.994.344.45
120 วัน8.518.263.51
ตั้งแต่ต้นปี21.4320.2614.45
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)18.3914.8929.22
P/BV (เท่า)0.931.271.69