หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> CPF
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.56
P/BV
1.04
ปันผล
3.86%
ROA
8.70%
ROE
12.97%
DE
1.80
EPS
1.43
BETA
0.87
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (farm-processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าตามราคาตลาด223,892,302,010
Book Value24.94
ปริมาณหุ้น8,611,242,385
ที่อยู่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์0-2766-8000
เว็บไซต์www.cpfworldwide.com
ทุนจดทะเบียน9,291,530,318.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/1/1978
วันเข้าตลาดฯ21/12/2530
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)76117 (12/03/21)
% Free float45.49%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด103637
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น80.22%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI41.34
ค่า MACD/Signal-0.107/-0.0841
ค่า MA6 26.17
ค่า MA12 26.25
ค่า MA26 26.49
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 14 วัน
ค่า RSI 41.34
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
27.42%
NVDR ถือหุ้น
5.77%
ข้อมูลวันที่23/09/21
ซื้อ6,179,400 หุ้น
ขาย9,679,402 หุ้น
Netขาย 3,500,002 หุ้น
22/09/21Net: ซื้อ 1,378,370 หุ้น
21/09/21Net: ซื้อ 431,400 หุ้น
20/09/21Net: ขาย 1,805,638 หุ้น
17/09/21Net: ซื้อ 8,871,874 หุ้น
16/09/21Net: ซื้อ 3,186,191 หุ้น
15/09/21Net: ขาย 4,786,727 หุ้น
14/09/21Net: ซื้อ 6,420,562 หุ้น
13/09/21Net: ขาย 3,110,467 หุ้น
10/09/21Net: ซื้อ 191,216 หุ้น
09/09/21Net: ซื้อ 1,835,136 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
26.75
26.50
26.25
25.75
25.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/09/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย4,325 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย23,016,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย599,626,200 บาท
23/09/2123016600 หุ้น จับคู่ 4325 ครั้ง
22/09/215782100 หุ้น จับคู่ 1687 ครั้ง
21/09/2117099100 หุ้น จับคู่ 2358 ครั้ง
20/09/2110235800 หุ้น จับคู่ 2183 ครั้ง
17/09/2137797100 หุ้น จับคู่ 2769 ครั้ง
16/09/2111162700 หุ้น จับคู่ 2220 ครั้ง
15/09/2114606500 หุ้น จับคู่ 2552 ครั้ง
14/09/2144511400 หุ้น จับคู่ 4235 ครั้ง
13/09/2122823200 หุ้น จับคู่ 2709 ครั้ง
10/09/215686800 หุ้น จับคู่ 1561 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)792,222.97751,319.11761,719.08634,050.56
หนี้สิน (ลบ.)509,450.13511,909.93499,540.52415,178.16
ต้นทุนขาย-11.53%3.43%6.50%-4.87%
ยอดขาย-11.69%8.78%10.73%-1.73%
กำไรสุทธิ5.63%
(-3.76%)
6.26%
(+44.80%)
7.41%
(+41.00%)
4.49%
(+18.83%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.04 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
1.43 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)3.04บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.86% / ปี
    - YTD3.86% / ปี
    - 20202.68% / ปี
    - 20192.36% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)214,764 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)24.94 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
22/09/211 ครั้ง37,900 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
21/09/212 ครั้ง672,400 หุ้น เฉลี่ย 26.47 บ.
20/09/211 ครั้ง35,600 หุ้น เฉลี่ย 26 บ.
16/09/211 ครั้ง71,200 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
15/09/216 ครั้ง813,000 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
07/09/211 ครั้ง42,400 หุ้น เฉลี่ย 26.5 บ.
02/09/211 ครั้ง415,200 หุ้น เฉลี่ย 27 บ.
01/09/212 ครั้ง41,000 หุ้น เฉลี่ย 27 บ.
27/08/212 ครั้ง600,000 หุ้น เฉลี่ย 27 บ.
26/08/212 ครั้ง1,100,000 หุ้น เฉลี่ย 27.25 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/09/212,339,400 หุ้น เฉลี่ย 26.00 บ.
21/09/217,950,100 หุ้น เฉลี่ย 26.00 บ.
20/09/21465,700 หุ้น เฉลี่ย 26.08 บ.
17/09/213,984,100 หุ้น เฉลี่ย 26.24 บ.
16/09/21297,100 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
15/09/21259,000 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
14/09/216,975,500 หุ้น เฉลี่ย 26.25 บ.
13/09/211,411,500 หุ้น เฉลี่ย 26.36 บ.
09/09/21635,400 หุ้น เฉลี่ย 26.26 บ.
08/09/21612,500 หุ้น เฉลี่ย 26.48 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 34 วัน
ราคา
SET
AGRO
FOOD
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.95-0.15-0.92
20 วัน-1.89-1.51-4.84
60 วัน-2.80-3.34-5.13
120 วัน-11.11-12.00-14.76
ตั้งแต่ต้นปี-2.80-15.85-13.64
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)8.5632.8320.85
P/BV (เท่า)1.042.201.75