หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม >> CPF
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.66
P/BV
1.14
ปันผล
2.81%
ROA
7.91%
ROE
12.64%
DE
2.77
EPS
1.45
BETA
1.00
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (farm-processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าตามราคาตลาด219,586,680,818
Book Value21.95
ปริมาณหุ้น8,611,242,385
ที่อยู่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์0-2766-8000
เว็บไซต์www.cpfworldwide.com
ทุนจดทะเบียน9,291,530,318.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/1/1978
วันเข้าตลาดฯ21/12/2530
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์1
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI30.29
ค่า MACD/Signal-1.0348/-1.0733
ค่า MA6 25.67
ค่า MA12 25.85
ค่า MA26 27.05
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 3 วัน
ค่า RSIใกล้ OverSsld 30.29
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
28.85%
NVDR ถือหุ้น
7.65%
ข้อมูลวันที่29/10/20
ซื้อ5,277,370 หุ้น
ขาย12,424,300 หุ้น
Netขาย 7,146,930 หุ้น
28/10/20Net: ขาย 2,657,229 หุ้น
27/10/20Net: ขาย 3,697,456 หุ้น
26/10/20Net: ขาย 2,007,261 หุ้น
22/10/20Net: ขาย 94,114 หุ้น
21/10/20Net: ขาย 806,299 หุ้น
20/10/20Net: ขาย 3,620,303 หุ้น
19/10/20Net: ซื้อ 1,635,088 หุ้น
16/10/20Net: ซื้อ 2,313,400 หุ้น
15/10/20Net: ซื้อ 857,216 หุ้น
14/10/20Net: ขาย 3,884,350 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
29.25
28.75
27.25
25.25
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่29/10/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย3,244 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย24,598,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย624,130,675 บาท
29/10/2024598000 หุ้น จับคู่ 3244 ครั้ง
28/10/2018293900 หุ้น จับคู่ 2324 ครั้ง
27/10/2039416600 หุ้น จับคู่ 4870 ครั้ง
26/10/2016466100 หุ้น จับคู่ 2441 ครั้ง
22/10/2032006900 หุ้น จับคู่ 3484 ครั้ง
21/10/2030895300 หุ้น จับคู่ 3040 ครั้ง
20/10/2040997800 หุ้น จับคู่ 4435 ครั้ง
19/10/2029636300 หุ้น จับคู่ 3822 ครั้ง
16/10/2029512500 หุ้น จับคู่ 4544 ครั้ง
15/10/2066754600 หุ้น จับคู่ 6889 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
6M/20206M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)751,319.11639,931.96634,050.56628,090.85
หนี้สิน (ลบ.)511,909.94423,153.52415,178.16409,432.60
ต้นทุนขาย3.43%-2.61%-4.87%7.89%
ยอดขาย8.78%0.90%-1.73%8.06%
กำไรสุทธิ4.19%
(+44.80%)
3.11%
(-6.25%)
3.33%
(+18.83%)
2.74%
(+1.78%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.14 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2020
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
1.45 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)2.64บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล2.81% / ปี
    - YTD2.81% / ปี
    - 20192.36% / ปี
    - 20183.05% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)189,017 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)21.95 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
15/10/201 ครั้ง32,100 หุ้น เฉลี่ย 26 บ.
14/10/201 ครั้ง35,100 หุ้น เฉลี่ย 26.5 บ.
09/10/202 ครั้ง68,500 หุ้น เฉลี่ย 27.5 บ.
07/10/202 ครั้ง2,345,700 หุ้น เฉลี่ย 27.68 บ.
23/09/201 ครั้ง30,200 หุ้น เฉลี่ย 29.25 บ.
22/09/201 ครั้ง30,600 หุ้น เฉลี่ย 29.25 บ.
15/09/201 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 30 บ.
09/09/201 ครั้ง112,700 หุ้น เฉลี่ย 29.75 บ.
08/09/201 ครั้ง300,000 หุ้น เฉลี่ย 29 บ.
02/09/201 ครั้ง2,500,000 หุ้น เฉลี่ย 31.62 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
29/10/202,131,100 หุ้น เฉลี่ย 25.41 บ.
28/10/20786,000 หุ้น เฉลี่ย 25.74 บ.
27/10/201,948,000 หุ้น เฉลี่ย 25.57 บ.
26/10/20692,200 หุ้น เฉลี่ย 25.91 บ.
22/10/201,926,200 หุ้น เฉลี่ย 25.96 บ.
21/10/202,278,200 หุ้น เฉลี่ย 25.89 บ.
20/10/206,078,000 หุ้น เฉลี่ย 25.65 บ.
19/10/201,627,100 หุ้น เฉลี่ย 26.00 บ.
16/10/202,775,800 หุ้น เฉลี่ย 26.04 บ.
15/10/202,578,700 หุ้น เฉลี่ย 26.59 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 33 วัน
ราคา
SET
AGRO
FOOD
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.97-0.380.25
20 วัน-10.53-5.04-6.38
60 วัน-24.44-15.28-15.85
120 วัน-6.42-8.29-0.11
ตั้งแต่ต้นปี-7.272.5921.91
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)9.6620.0920.66
P/BV (เท่า)1.141.861.37
12
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!