หน้าแรก >> สินค้าอุปโภคบริโภค >> MAI >> ECF
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
100.70
P/BV
5.04
ปันผล
0.83%
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก และเพื่อลงทุนด้านพลังงานทดแทน

หมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค >> MAI
มูลค่าตามราคาตลาด6,294,949,036
Book Value1.38
ปริมาณหุ้น953,780,157
ที่อยู่37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง
โทรศัพท์0-3867-1361, 0-3888-6372-4
เว็บไซต์www.ecf-furniture.com
ทุนจดทะเบียน354,137,269.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1992
วันเข้าตลาดฯ26/03/2556
ราคา IPO1.20
ราคาพาร์0.25
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI24.67
ค่า MACD/Signal-0.3243/0.0086
ค่า MA6 7.65
ค่า MA12 8.32
ค่า MA26 8.51
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 9 วัน
ค่า RSIOversold 24.67
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ข้อมูลวันที่12/10/18
ซื้อ8,152,800 หุ้น
ขาย4,289,200 หุ้น
Netซื้อ 3,863,600 หุ้น
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
ผู้สนับสนุน
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่12/10/18
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย8,195 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย62,507,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย414,405,900 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
กำไร/ขาดทุน บริษัท0.99% ของมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 5.04 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2018
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.01505 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.07บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.83% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,316 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.38 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่
Big lot volume0 หุ้น
Big lot value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0.00 บาท
จำนวน transaction0 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่12/10/18
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
9.10
8.65
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 28 วัน
Loading..
ราคา
MAI
CONSUMP-m
CONSUMP-ms
12
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
NPK
Sideway
26.25,26.25,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.00,26.25,26.25,25.00,25.00,32.25,26.75,26.50,26.50,25.75,26.50,25.50,25.50,25.50,25.75,25.75,25.75,25.75,25.75,27.00,27.00,27.00,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.75,25.75,25.75,25.75,25.50,25.50,25.50,26.00,26.00,26.00,25.50,25.50,25.50,25.50,26.75,26.75,26.75,26.00,25.75,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50,25.50
MODERN
ลง
4.58,4.56,4.52,4.54,4.56,4.56,4.58,4.58,4.62,4.68,4.62,4.58,4.58,4.58,4.56,4.56,4.54,4.48,4.48,4.48,4.46,4.42,4.44,4.48,4.46,4.46,4.48,4.50,4.52,4.52,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.48,4.46,4.42,4.38,4.40,4.40,4.38,4.42,4.44,4.48,4.50,4.48,4.46,4.46,4.50,4.48,4.50,4.48,4.48,4.38,4.36,4.34,4.36,4.32,4.34
DIGI
ลง
0.44,0.43,0.43,0.43,0.42,0.42,0.42,0.43,0.43,0.43,0.45,0.44,0.43,0.43,0.43,0.43,0.43,0.41,0.37,0.37,0.38,0.38,0.38,0.37,0.37,0.36,0.37,0.36,0.36,0.36,0.36,0.35,0.34,0.33,0.31,0.30,0.31,0.30,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.27,0.28,0.27,0.26,0.27,0.27,0.27,0.27,0.25,0.27,0.26,0.26,0.25,0.25,0.24
SABINA
Sideway
30.00,30.00,30.00,30.00,30.50,30.75,30.75,30.25,30.75,30.75,31.25,31.25,31.25,34.50,36.00,35.75,35.00,34.50,34.50,35.50,35.50,35.75,35.50,36.25,36.75,36.00,35.75,36.00,35.25,35.50,35.25,34.75,34.75,35.50,35.75,35.50,35.50,35.75,36.00,36.50,38.25,36.00,34.25,28.50,28.75,29.00,30.25,30.25,30.25,30.50,31.25,31.50,30.75,30.25,30.50,30.25,31.50,31.00,30.75,31.50
OCEAN
ซึมขึ้น
1.72,1.66,1.75,1.70,1.69,1.68,1.68,1.66,1.66,1.69,1.75,1.70,1.66,1.67,1.67,1.67,1.66,1.66,1.65,1.74,1.85,1.82,1.78,1.80,1.78,1.91,1.85,1.80,1.82,1.80,1.77,1.80,1.77,1.78,1.79,1.84,1.80,1.81,1.80,1.80,1.80,1.81,1.81,1.81,1.81,1.95,2.22,2.12,2.22,2.42,2.32,2.32,2.52,2.88,2.90,3.06,2.86,3.04,3.12,3.10
BGT
ซึมขึ้น
1.14,1.12,1.12,1.11,1.11,1.09,1.09,1.09,1.09,1.13,1.13,1.11,1.14,1.14,1.13,1.10,1.03,0.95,0.95,0.95,0.96,0.99,0.99,1.00,1.00,1.03,1.03,1.01,1.04,1.03,1.03,0.99,1.00,1.02,1.02,1.00,1.00,0.99,1.00,1.00,1.00,1.00,1.02,1.02,1.03,1.02,1.03,1.04,1.11,1.16,1.11,1.14,1.11,1.09,1.08,1.09,1.10,1.10,1.17,1.12
APCO
Sideway
4.48,4.48,4.46,4.48,4.46,4.48,4.48,4.46,4.46,4.46,4.46,4.44,4.46,4.46,4.44,4.46,4.46,4.46,4.44,4.46,4.44,4.42,4.42,4.44,4.44,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.42,4.40,4.38,4.38,4.34,4.36,4.36,4.36,4.38,4.38,4.38,4.38,4.38,4.36,4.36,4.36,4.38,4.40,4.88,4.74,4.70,4.76,4.70,4.70,4.72,4.58,4.52,4.48,4.48,4.46
TNR
ซึมลง
12.90,13.10,13.00,13.30,12.90,12.80,12.80,12.80,12.80,13.00,13.00,12.70,13.10,13.30,13.10,13.30,13.50,13.40,13.50,13.50,13.40,13.30,13.10,13.20,13.20,13.30,13.20,13.30,13.30,13.70,13.60,14.00,13.90,14.00,13.80,13.90,14.00,14.00,14.00,13.90,14.00,14.10,14.10,13.90,13.90,13.90,13.90,13.90,14.00,14.00,13.70,14.00,13.90,13.80,13.80,13.60,13.90,13.90,13.90,13.70
SAWANG
Sideway
14.10,14.10,14.30,14.30,14.30,14.30,16.30,16.30,16.30,16.30,16.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,14.30,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,14.80,14.80,13.30,13.60,13.60,13.60,14.80,14.80,14.80,14.80,13.60,14.70,14.50,14.50,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,13.30,13.40
OCC
ซึมขึ้น
17.20,17.20,17.20,17.20,17.70,17.30,17.30,17.30,17.10,17.10,17.20,17.30,17.00,17.00,17.20,17.20,17.30,17.40,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.00,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.00,17.00,17.00,17.00,17.10,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.20,17.30,17.30,17.20,17.30,17.30,17.40,17.40,17.40,17.40,17.20,17.20,17.20,17.60,18.10,17.50,17.20
12-10-2018