หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> FSS
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
N.A.
P/BV
0.32
ปันผล
0%
ROA
-0.76%
ROE
-1.32%
DE
0.96
EPS
0.04
BETA
0.67
บริษัทประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 9. ธุรกิจตราสารหนี้

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด767,451,993
Book Value4.08
ปริมาณหุ้น581,403,025
ที่อยู่999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2658-9000
เว็บไซต์www.fnsyrus.com
ทุนจดทะเบียน930,244,840.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ27/10/2547
ราคา IPO11.00
ราคาพาร์1.6
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-4.5/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI37.29
ค่า MACD/Signal-0.0331/-0.0335
ค่า MA6 1.33
ค่า MA12 1.33
ค่า MA26 1.37
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 1 วัน
ค่า RSI 37.29
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
49.00%
NVDR ถือหุ้น
8.67%
ข้อมูลวันที่15/09/20
ซื้อ0 หุ้น
ขาย1,600 หุ้น
Netขาย 1,600 หุ้น
10/09/20Net: ขาย 20,000 หุ้น
02/09/20Net: ขาย 15,000 หุ้น
27/08/20Net: ขาย 5,000 หุ้น
17/08/20Net: ขาย 10,000 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
1.42
1.38
1.37
1.30
1.16
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/09/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย13 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย36,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย47,790 บาท
24/09/2036700 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
23/09/2034000 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
22/09/2039500 หุ้น จับคู่ 12 ครั้ง
21/09/206400 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
18/09/209100 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
17/09/2050400 หุ้น จับคู่ 16 ครั้ง
16/09/2043300 หุ้น จับคู่ 13 ครั้ง
15/09/2070400 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
14/09/2059500 หุ้น จับคู่ 17 ครั้ง
11/09/2045100 หุ้น จับคู่ 18 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
6M/20206M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)4,640.664,839.434,276.954,754.32
หนี้สิน (ลบ.)2,267.842,431.491,927.702,223.16
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ2.64%
(+N/A%)
-14.57%
(+N/A%)
-10.66%
(+N/A%)
-1.63%
(+N/A%)
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 68%
รายงานล่าสุด 06/2020
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.03794 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 20193.77% / ปี
    - 20183.26% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)2,372 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.08 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
SET
FINCIAL
FIN
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.76-1.521.55
20 วัน-9.09-14.16-6.56
60 วัน-14.47-14.50-8.22
120 วัน66.6726.6135.08
ตั้งแต่ต้นปี-18.24-4.342.19
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)N/A16.5421.68
P/BV (เท่า)0.322.441.42
12
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!