หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> IRPC
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
60วัน
200วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
6.20
P/BV
0.98
ปันผล
1.49%
ROA
9.88%
ROE
16.98%
DE
1.21
EPS
0.50
BETA
1.31
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด82,555,053,754
Book Value4.14
ปริมาณหุ้น20,434,419,246
ที่อยู่เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์0-2765-7000
เว็บไซต์https://www.irpc.co.th
ทุนจดทะเบียน20,475,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท3/8/1978
วันเข้าตลาดฯ17/03/2538
ราคา IPO55.00
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)82309 (24/02/21)
% Free float51.94%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด93274
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น98.67%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI0/1
สรุปคะแนน4/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI60.27
ค่า MACD/Signal0.0532/0.055
ค่า MA6 4.01
ค่า MA12 3.98
ค่า MA26 3.95
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 4 วัน
ค่า RSI 60.27
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
8.11%
NVDR ถือหุ้น
8.73%
ข้อมูลวันที่23/09/21
ซื้อ58,169,600 หุ้น
ขาย16,402,755 หุ้น
Netซื้อ 41,766,845 หุ้น
22/09/21Net: ซื้อ 14,877,513 หุ้น
21/09/21Net: ซื้อ 25,367,100 หุ้น
20/09/21Net: ซื้อ 8,552,900 หุ้น
17/09/21Net: ซื้อ 9,591,608 หุ้น
16/09/21Net: ซื้อ 22,035,700 หุ้น
15/09/21Net: ซื้อ 47,350,483 หุ้น
14/09/21Net: ซื้อ 52,531,533 หุ้น
13/09/21Net: ซื้อ 5,692,300 หุ้น
10/09/21Net: ซื้อ 7,625,300 หุ้น
09/09/21Net: ซื้อ 12,323,593 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
4.18
4.10
4.08
3.98
3.94
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/09/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย4,450 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย124,015,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย501,405,844 บาท
23/09/21124015400 หุ้น จับคู่ 4450 ครั้ง
22/09/2155488400 หุ้น จับคู่ 2107 ครั้ง
21/09/2184075900 หุ้น จับคู่ 3102 ครั้ง
20/09/2189750400 หุ้น จับคู่ 3382 ครั้ง
17/09/21134363900 หุ้น จับคู่ 4234 ครั้ง
16/09/21171024800 หุ้น จับคู่ 6620 ครั้ง
15/09/21135065400 หุ้น จับคู่ 7626 ครั้ง
14/09/21157809500 หุ้น จับคู่ 5844 ครั้ง
13/09/2145395500 หุ้น จับคู่ 2495 ครั้ง
10/09/21105761600 หุ้น จับคู่ 3813 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
6M/20216M/202020202019
ทรัพย์สิน (ลบ.)186,789.19167,484.26173,490.55177,850.39
หนี้สิน (ลบ.)102,125.8494,902.0197,824.6394,448.28
ต้นทุนขาย8.34%-23.47%-26.24%-10.61%
ยอดขาย36.97%-31.59%-27.10%-14.70%
กำไรสุทธิ8.74%
(+N/A%)
-10.96%
(+N/A%)
-3.50%
(+N/A%)
-0.47%
(+N/A%)
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 2%
รายงานล่าสุด 06/2021
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.49796 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.65บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.49% / ปี
    - YTD1.49% / ปี
    - 20202.69% / ปี
    - 20195.16% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)84,598 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.14 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
20/09/211 ครั้ง248,800 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
21/07/211 ครั้ง2,975,800 หุ้น เฉลี่ย 3.52 บ.
12/07/211 ครั้ง25,000 หุ้น เฉลี่ย 3.64 บ.
30/06/211 ครั้ง3,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.88 บ.
23/06/211 ครั้ง248,800 หุ้น เฉลี่ย 3.84 บ.
22/06/211 ครั้ง248,800 หุ้น เฉลี่ย 3.88 บ.
07/06/211 ครั้ง3,110,500 หุ้น เฉลี่ย 4.1 บ.
28/04/211 ครั้ง10,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
22/04/212 ครั้ง6,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.85 บ.
20/04/211 ครั้ง5,000,000 หุ้น เฉลี่ย 3.94 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
23/09/217,893,900 หุ้น เฉลี่ย 4.03 บ.
22/09/217,294,100 หุ้น เฉลี่ย 4.00 บ.
21/09/2115,659,500 หุ้น เฉลี่ย 3.97 บ.
20/09/2114,903,300 หุ้น เฉลี่ย 3.97 บ.
17/09/2117,730,200 หุ้น เฉลี่ย 4.01 บ.
16/09/2117,611,600 หุ้น เฉลี่ย 4.07 บ.
15/09/2115,087,300 หุ้น เฉลี่ย 4.02 บ.
14/09/2118,860,600 หุ้น เฉลี่ย 3.97 บ.
13/09/219,954,200 หุ้น เฉลี่ย 3.92 บ.
10/09/2125,555,200 หุ้น เฉลี่ย 3.90 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 34 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.98-0.78-0.95
20 วัน4.66-0.811.51
60 วัน5.213.832.69
120 วัน8.026.273.59
ตั้งแต่ต้นปี8.602.72-3.50
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)6.2016.8720.85
P/BV (เท่า)0.981.601.75