หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> KGI
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.59
P/BV
1.61
ปันผล
7.27%
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน(ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด8,763,757,772
Book Value2.74
ปริมาณหุ้น1,991,763,130
ที่อยู่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์0-2658-8888
เว็บไซต์http://www.kgieworld.co.th
ทุนจดทะเบียน1,991,763,130.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/3/1975
วันเข้าตลาดฯ15/12/2532
ราคา IPO145.00
ราคาพาร์1
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0/1
RSI-1/1
สรุปคะแนน-1/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI49.95
ค่า MACD/Signal0.0036/0.0181
ค่า MA6 4.4
ค่า MA12 4.43
ค่า MA26 4.45
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 12 วัน
ค่า RSI 49.95
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ข้อมูลวันที่17/10/18
ซื้อ217,200 หุ้น
ขาย853,300 หุ้น
Netขาย 636,100 หุ้น
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
ผู้สนับสนุน
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/10/18
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย471 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย2,174,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย9,588,018 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
กำไร/ขาดทุน บริษัท11.64% ของมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.61 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2018
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
0.24 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.51บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล7.27% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,457 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.74 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่
Big lot volume0 หุ้น
Big lot value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0.00 บาท
จำนวน transaction0 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่17/10/18
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
4.56
4.48
4.46
4.30
4.26
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 27 วัน
Loading..
ราคา
SET
FINCIAL
FIN
12
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
THANI
Sideway
7.75,7.95,7.85,7.85,7.80,8.05,8.05,8.05,7.80,7.85,7.75,7.80,7.85,7.80,7.65,7.60,7.70,7.70,7.75,7.75,7.80,7.70,7.65,7.65,7.65,8.00,8.00,8.00,7.95,7.75,7.75,7.75,7.75,7.80,7.85,7.90,7.85,7.80,8.10,8.50,9.10,8.95,8.85,8.75,9.10,9.10,9.45,9.25,9.05,8.80,8.85,9.00,9.10,8.85,9.10,8.95,9.25,9.20,9.20,9.30
CGH
ลง
1.11,1.11,1.09,1.09,1.09,1.08,1.08,1.09,1.09,1.11,1.08,1.07,1.06,1.06,1.08,1.06,1.05,1.07,1.07,1.10,1.07,1.06,1.04,1.05,1.08,1.05,1.05,1.06,1.05,1.08,1.06,1.06,1.05,1.05,1.05,1.06,1.07,1.04,1.05,1.05,1.05,1.07,1.05,1.06,1.04,1.06,1.04,1.05,1.05,1.04,1.06,1.06,1.03,1.04,1.03,1.02,1.02,1.04,1.01,1.01
CNS
Sideway
2.64,2.64,2.60,2.60,2.64,2.64,2.64,2.64,2.66,2.64,2.62,2.62,2.60,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.62,2.60,2.62,2.60,2.56,2.56,2.58,2.58,2.56,2.56,2.54,2.56,2.56,2.54,2.54,2.54,2.56,2.56,2.56,2.56,2.60,2.60,2.60,2.60,2.58,2.58,2.60,2.60,2.56,2.58,2.60,2.60,2.58,2.56,2.56,2.56,2.52,2.54,2.54,2.52,2.56
AEONTS
ซึมขึ้น
170.00,167.50,166.00,166.00,168.00,168.00,166.50,167.50,167.50,167.50,169.50,171.00,170.00,168.00,161.50,163.50,167.50,172.50,171.00,174.00,176.00,179.00,181.00,177.50,178.50,178.00,180.00,181.50,183.00,179.50,178.00,176.00,176.00,177.50,177.50,180.00,180.00,176.50,180.00,182.00,179.00,190.50,193.50,189.50,201.00,210.00,209.00,210.00,207.00,211.00,208.00,195.50,202.00,199.00,199.00,197.00,199.00,201.00,199.50,198.00
NKI
Sideway
54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,54.00,53.50,53.75,53.75,53.75,53.50,53.00,53.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,52.00,59.75,59.75,51.25,52.25,58.50,52.00,51.50,52.00,51.75,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,51.00,52.00,53.50,53.00,52.50,52.50,52.50,52.50,52.50,52.50,53.00,53.00,53.00,53.00,53.00
GL
ซึมลง
5.30,5.25,5.25,5.25,5.15,6.65,7.40,7.10,6.90,7.05,6.90,6.90,6.85,7.10,6.65,6.65,6.70,7.60,7.20,7.25,7.25,7.20,8.50,7.80,7.80,7.75,7.80,7.60,7.40,7.25,7.00,7.00,7.40,7.25,7.15,7.15,7.25,7.40,7.55,7.55,7.50,7.50,7.40,7.35,7.40,7.40,7.55,7.55,7.40,7.40,7.25,7.25,7.00,7.00,7.00,6.95,7.05,7.25,7.20,7.10
ASN
Sideway
3.14,3.18,3.30,3.30,3.32,3.34,3.38,3.44,3.46,3.54,3.54,3.50,3.48,3.48,3.36,3.34,3.26,3.30,3.30,3.14,3.12,3.14,3.24,3.24,3.32,3.44,3.32,3.40,3.44,3.38,3.50,3.40,3.56,3.52,3.52,3.58,3.62,3.52,3.54,3.52,3.68,3.70,3.66,3.54,3.62,3.72,3.90,3.72,3.88,3.76,3.70,3.68,3.60,3.56,3.56,3.50,3.50,3.50,3.60,3.60
ASK
Sideway
22.30,22.40,22.50,22.50,22.80,23.00,22.90,22.90,23.00,23.00,23.10,23.10,22.90,22.90,22.70,22.70,22.70,22.70,22.80,22.70,22.90,22.70,22.90,22.90,22.80,23.70,23.60,24.00,23.90,23.60,23.40,23.10,23.10,23.00,23.00,23.30,23.30,23.60,23.50,23.60,23.70,23.70,23.60,23.70,23.50,23.60,23.80,23.70,23.60,23.70,23.40,23.60,23.60,23.50,23.80,23.40,23.60,23.50,23.50,23.40
KBANK
ลง
208.00,210.00,215.00,215.00,217.00,217.00,212.00,216.00,217.00,214.00,216.00,217.00,217.00,215.00,213.00,212.00,215.00,216.00,216.00,217.00,217.00,215.00,218.00,215.00,215.00,213.00,211.00,212.00,212.00,208.00,210.00,208.00,208.00,203.00,206.00,214.00,217.00,212.00,216.00,216.00,214.00,217.00,215.00,215.00,213.00,214.00,216.00,215.00,213.00,213.00,214.00,211.00,209.00,210.00,213.00,209.00,209.00,209.00,207.00,207.00
KTB
Sideway
18.70,18.80,19.00,19.00,19.00,19.30,19.00,19.30,18.90,19.10,19.20,19.40,19.40,19.40,19.30,19.40,19.40,19.50,19.40,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.50,19.40,19.40,19.20,19.20,18.90,19.20,19.40,19.30,19.00,19.20,19.70,20.00,19.80,20.20,20.40,20.10,20.30,20.10,20.20,19.80,20.00,20.20,20.20,20.10,19.90,19.90,19.60,19.60,19.70,20.20,19.50,20.00,20.10,20.30,20.20
18-10-2018