หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> KGI
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
45.10
P/BV
1.20
ปันผล
9.86%
ROA
1.07%
ROE
2.52%
DE
1.92
EPS
-0.25
BETA
0.64
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ข) ค้าหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด6,891,500,430
Book Value2.89
ปริมาณหุ้น1,991,763,130
ที่อยู่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์0-2658-8888
เว็บไซต์http://www.kgieworld.co.th
ทุนจดทะเบียน1,991,763,130.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/3/1975
วันเข้าตลาดฯ15/12/2532
ราคา IPO145.00
ราคาพาร์1
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI35.07
ค่า MACD/Signal-0.0971/-0.0868
ค่า MA6 3.45
ค่า MA12 3.56
ค่า MA26 3.67
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSI 35.07
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
38.72%
NVDR ถือหุ้น
3.82%
ข้อมูลวันที่27/05/20
ซื้อ239,800 หุ้น
ขาย136,200 หุ้น
Netซื้อ 103,600 หุ้น
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
3.84
3.62
3.50
3.18
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่27/05/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย592 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,575,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย12,350,504 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
3M/20203M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)16,793.4918,817.6212,438.5415,519.48
หนี้สิน (ลบ.)11,030.5612,464.516,199.509,472.57
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ387.43%
(+N/A%)
34.07%
(+20.44%)
28.98%
(-10.39%)
30.88%
(+22.16%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.20 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2020
รอบ 3 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.25 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.08บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล9.86% / ปี
    - YTD9.80% / ปี
    - 20198.63% / ปี
    - 20187.55% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,756 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.89 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่23/03/20
Big lot volume45,000 หุ้น
Big lot value153,900 บาท
ราคาเฉลี่ย3.42 บาท
จำนวน transaction1 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่27/05/20
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 24 วัน
Loading..
ราคา
SET
FINCIAL
FIN
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-8.90-12.49-10.81
20 วัน-7.94-16.76-11.82
60 วัน-23.68-10.48-13.93
120 วัน-21.97-12.75-5.77
ตั้งแต่ต้นปี-21.97-12.55-6.77
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)45.3616.9418.63
P/BV (เท่า)1.202.481.46
11
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
SMK
ขึ้น
28.75,28.75,29.00,27.00,27.00,25.25,24.40,24.40,24.50,25.00,24.80,26.50,26.50,25.50,26.00,27.00,28.00,28.25,28.00,28.00,28.00,28.00,28.00,28.25,28.00,28.50,28.00,28.00,29.00,28.75,29.00,28.00,28.75,29.50,29.00,29.00,29.25,29.25,28.75,29.25,29.25,29.25,29.50,28.50,28.75,29.25,29.25,29.75,31.25,31.00,30.50,31.00,32.00,32.00,32.25,32.50,33.00,33.25,33.25,34.50
ASK
ขึ้น
20.90,20.70,19.20,19.60,19.60,17.20,16.80,15.90,15.30,15.50,15.10,15.80,16.20,14.80,15.00,15.00,15.30,15.70,15.40,15.60,15.30,15.30,14.40,15.00,15.50,15.50,15.70,16.50,17.20,16.30,16.40,15.30,15.80,15.90,15.60,15.50,15.50,15.30,15.80,15.80,16.00,16.60,16.50,15.90,15.70,15.90,15.70,16.10,16.10,16.00,16.20,17.00,17.70,18.00,18.10,17.90,18.00,18.40,18.40,18.50
AIRA
Sideway
1.04,1.05,1.06,1.07,1.04,1.02,1.02,1.00,1.00,0.94,0.96,0.96,1.02,0.98,0.93,0.93,0.84,0.80,0.80,0.80,0.82,0.80,0.80,0.80,0.82,0.81,0.83,0.84,0.82,0.83,0.80,0.81,0.85,0.84,0.79,0.85,0.85,0.82,0.83,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,0.79,0.85,0.84,0.90,0.90,0.94,0.96,0.96,0.96,0.93,0.93,0.93,0.96,0.90,0.89
CHAYO
Sideway
6.10,5.95,5.65,5.70,5.55,4.76,4.74,4.22,3.94,3.96,3.94,4.08,4.30,3.68,3.30,3.44,3.58,3.64,3.70,3.76,3.82,3.88,3.86,4.28,4.68,4.60,4.64,4.90,4.88,4.90,4.70,4.96,5.20,5.45,5.30,5.35,5.40,5.35,6.15,6.20,6.20,6.40,6.10,5.75,6.20,6.30,6.55,6.20,5.95,6.00,6.05,6.20,6.45,6.15,6.10,6.25,6.30,6.15,6.15,6.05
KCAR
ซึมลง
9.75,9.80,9.65,9.70,9.55,9.25,8.75,8.55,8.55,8.60,8.45,8.20,8.15,7.70,7.50,7.30,7.40,7.70,7.70,7.95,8.00,7.85,7.85,7.90,7.95,8.00,8.05,8.00,8.05,8.05,8.10,7.95,8.05,8.10,8.10,8.00,8.00,8.05,7.90,7.90,7.90,8.05,7.95,8.00,8.10,8.05,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,7.90,7.85,7.85,7.85,7.80,7.80,7.80,7.80,7.80
ECL
ขึ้น
0.90,0.86,0.77,0.77,0.70,0.52,0.51,0.50,0.51,0.53,0.56,0.58,0.63,0.56,0.56,0.59,0.57,0.57,0.58,0.59,0.59,0.60,0.60,0.64,0.65,0.70,0.80,0.84,0.82,0.77,0.74,0.78,0.80,0.80,0.82,0.80,0.81,0.83,0.82,0.83,0.85,0.84,0.82,0.80,0.80,0.80,0.81,0.82,0.81,0.80,0.76,0.78,0.80,0.83,0.81,0.89,1.02,0.99,0.98,0.97
THRE
Sideway
0.49,0.49,0.47,0.47,0.47,0.43,0.41,0.39,0.34,0.34,0.31,0.32,0.32,0.31,0.32,0.33,0.35,0.40,0.46,0.51,0.47,0.48,0.44,0.49,0.49,0.49,0.50,0.48,0.49,0.49,0.45,0.46,0.47,0.48,0.47,0.47,0.48,0.48,0.47,0.47,0.52,0.59,0.56,0.58,0.58,0.50,0.50,0.50,0.49,0.48,0.48,0.49,0.48,0.48,0.47,0.48,0.50,0.52,0.51,0.51
IFS
ซึมขึ้น
2.64,2.62,2.46,2.40,2.32,2.00,2.00,1.97,1.90,1.90,1.88,1.90,1.93,1.72,1.71,1.74,1.75,1.78,1.78,1.87,1.87,1.85,1.82,1.91,2.14,2.16,2.24,2.32,2.34,2.26,2.16,2.28,2.32,2.28,2.32,2.28,2.28,2.28,2.32,2.40,2.36,2.48,2.42,2.34,2.36,2.38,2.42,2.44,2.40,2.66,2.58,2.60,2.62,2.64,2.64,2.62,2.64,2.60,2.64,2.60
GL
ขึ้น
3.78,3.64,3.20,3.24,3.20,2.72,2.62,2.36,2.32,2.38,2.42,2.52,2.54,2.32,2.32,2.50,2.56,2.60,2.54,2.60,2.50,2.52,2.52,2.68,2.70,2.72,2.94,2.90,2.84,2.82,2.74,2.82,2.86,2.92,2.98,3.02,3.14,3.12,3.14,3.14,3.14,3.12,3.02,2.84,2.88,2.90,2.90,2.96,2.92,2.88,2.82,2.92,3.00,3.08,3.14,3.00,3.16,3.62,3.86,4.04
KKP
ขึ้น
59.00,53.75,54.00,51.50,41.25,41.25,39.75,36.25,34.75,33.75,35.00,37.25,33.25,33.75,34.75,36.25,37.75,37.25,39.00,38.25,39.00,40.25,44.25,45.50,46.25,42.25,42.00,42.25,42.00,42.00,39.75,39.25,41.00,42.50,42.25,42.25,41.00,40.00,40.50,41.75,42.25,41.75,40.25,39.25,39.75,39.25,39.75,39.75,39.50,39.75,39.25,40.50,41.00,41.75,41.25,41.25,41.25,42.50,44.25,44.25
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!