หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> KGI
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
37.58
P/BV
1.09
ปันผล
11.84%
ROA
1.07%
ROE
2.77%
DE
1.89
EPS
-0.16
BETA
0.62
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ข) ค้าหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด5,736,277,814
Book Value2.64
ปริมาณหุ้น1,991,763,130
ที่อยู่เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์0-2658-8888
เว็บไซต์http://www.kgieworld.co.th
ทุนจดทะเบียน1,991,763,130.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/3/1975
วันเข้าตลาดฯ15/12/2532
ราคา IPO145.00
ราคาพาร์1
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI13.03
ค่า MACD/Signal-0.1346/-0.124
ค่า MA6 2.93
ค่า MA12 3.03
ค่า MA26 3.2
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 25 วัน
ค่า RSIOversold 13.03
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
38.19%
NVDR ถือหุ้น
3.46%
ข้อมูลวันที่24/09/20
ซื้อ212,300 หุ้น
ขาย310,300 หุ้น
Netขาย 98,000 หุ้น
23/09/20Net: ซื้อ 23,400 หุ้น
22/09/20Net: ขาย 82,200 หุ้น
21/09/20Net: ขาย 127,000 หุ้น
18/09/20Net: ซื้อ 14,200 หุ้น
17/09/20Net: ขาย 184,300 หุ้น
16/09/20Net: ซื้อ 975,900 หุ้น
15/09/20Net: ขาย 190,554 หุ้น
14/09/20Net: ขาย 86,100 หุ้น
11/09/20Net: ขาย 243,054 หุ้น
10/09/20Net: ขาย 27,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
4.00
3.96
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่24/09/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย728 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย3,949,900 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย11,372,866 บาท
24/09/203949900 หุ้น จับคู่ 728 ครั้ง
23/09/20937700 หุ้น จับคู่ 200 ครั้ง
22/09/20803900 หุ้น จับคู่ 251 ครั้ง
21/09/201303400 หุ้น จับคู่ 327 ครั้ง
18/09/201998500 หุ้น จับคู่ 362 ครั้ง
17/09/202182700 หุ้น จับคู่ 447 ครั้ง
16/09/2014790300 หุ้น จับคู่ 2223 ครั้ง
15/09/204283200 หุ้น จับคู่ 845 ครั้ง
14/09/203195700 หุ้น จับคู่ 655 ครั้ง
11/09/201683700 หุ้น จับคู่ 333 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
6M/20206M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)15,190.6720,308.5412,438.5415,519.48
หนี้สิน (ลบ.)9,926.7714,533.156,199.509,472.57
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ-55.73%
(+N/A%)
29.38%
(+4.02%)
28.98%
(-10.39%)
30.88%
(+22.16%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.09 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2020
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.16 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.08บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล11.84% / ปี
    - YTD11.60% / ปี
    - 20198.63% / ปี
    - 20187.55% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,258 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)2.64 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
23/03/201 ครั้ง45,000 หุ้น เฉลี่ย 3.42 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
SET
FINCIAL
FIN
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน--0.762.33
20 วัน-13.02-17.87-10.59
60 วัน-16.00-16.03-9.86
120 วัน-14.04-34.69-30.33
ตั้งแต่ต้นปี-34.08-22.87-17.61
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)38.3616.5421.68
P/BV (เท่า)1.112.441.42
12
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!