หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> PTG
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
23.22
P/BV
4.19
ปันผล
1.16%
ROA
6.59%
ROE
19.37%
DE
4.83
EPS
0.12
BETA
1.39
กลุ่มธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส lpg 3. ธุรกิจขนส่งและการจัดการคลังสินค้า โดยเป็นกิจการขนส่งน้ำเชื้อเพลิงสำหรับสถานีบริการน้ำมัน pt และการบริหารสินค้าคงคลัง 4. ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจผลิตจำหน่ายไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มบริโภค 5. ธุรกิจระบบการบริหารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ 6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7. ธุรกิจให้ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด28,891,000,000
Book Value4.13
ปริมาณหุ้น1,670,000,000
ที่อยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์0-2168-3377, 0-2168-3388
เว็บไซต์www.ptgenergy.co.th
ทุนจดทะเบียน1,670,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/3/1988
วันเข้าตลาดฯ30/05/2556
ราคา IPO3.90
ราคาพาร์1
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1.5/3.5
MA120/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI1/1
สรุปคะแนน3.5/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI54.81
ค่า MACD/Signal0.5105/0.5154
ค่า MA6 17.2
ค่า MA12 16.73
ค่า MA26 16.23
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 1 วัน
ค่า RSI 54.81
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
7.20%
NVDR ถือหุ้น
5.80%
ข้อมูลวันที่10/07/20
ซื้อ3,164,000 หุ้น
ขาย1,036,200 หุ้น
Netซื้อ 2,127,800 หุ้น
09/07/20Net: ขาย 142,100 หุ้น
08/07/20Net: ซื้อ 145,500 หุ้น
07/07/20Net: ขาย 1,764,322 หุ้น
03/07/20Net: ซื้อ 2,332,110 หุ้น
02/07/20Net: ซื้อ 537,463 หุ้น
01/07/20Net: ขาย 1,931,200 หุ้น
30/06/20Net: ขาย 1,118,600 หุ้น
29/06/20Net: ขาย 90,894 หุ้น
26/06/20Net: ซื้อ 761,100 หุ้น
25/06/20Net: ขาย 475,194 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
18.10
17.10
16.60
16.40
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่09/07/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย1,949 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย11,960,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย206,609,450 บาท
09/07/2011960000 หุ้น จับคู่ 1949 ครั้ง
08/07/2020854500 หุ้น จับคู่ 2888 ครั้ง
07/07/2025315400 หุ้น จับคู่ 5007 ครั้ง
03/07/2046433200 หุ้น จับคู่ 6275 ครั้ง
02/07/2025161200 หุ้น จับคู่ 3687 ครั้ง
01/07/2022139200 หุ้น จับคู่ 2776 ครั้ง
30/06/2017106500 หุ้น จับคู่ 2440 ครั้ง
29/06/209278500 หุ้น จับคู่ 1845 ครั้ง
26/06/2026485000 หุ้น จับคู่ 3527 ครั้ง
25/06/2015860000 หุ้น จับคู่ 2923 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
3M/20203M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)40,219.2621,730.7422,651.8720,939.73
หนี้สิน (ลบ.)33,265.4715,733.6615,944.3815,463.91
ต้นทุนขาย2.96%14.31%9.70%28.09%
ยอดขาย1.63%15.77%11.31%27.42%
กำไรสุทธิ0.69%
(-60.89%)
1.81%
(+92.99%)
1.30%
(+149.81%)
0.58%
(-31.58%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 4.19 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2020
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.12 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.72บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล1.16% / ปี
    - YTD1.16% / ปี
    - 20191.24% / ปี
    - 20181.98% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)6,897 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.13 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
09/07/201 ครั้ง5,816,800 หุ้น เฉลี่ย 17.5 บ.
07/07/201 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 18 บ.
19/06/201 ครั้ง70,000 หุ้น เฉลี่ย 15.7 บ.
25/03/201 ครั้ง900,000 หุ้น เฉลี่ย 9.85 บ.
10/03/201 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 15.4 บ.
21/02/2010 ครั้ง2,431,200 หุ้น เฉลี่ย 15.91 บ.
28/01/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 13.8 บ.
06/01/202 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 17.2 บ.
03/01/202 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 17.4 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
09/07/2050,000 หุ้น เฉลี่ย 17.20 บ.
08/07/20139,600 หุ้น เฉลี่ย 17.50 บ.
03/07/20100,000 หุ้น เฉลี่ย 17.80 บ.
01/07/20142,100 หุ้น เฉลี่ย 16.40 บ.
30/06/20200 หุ้น เฉลี่ย 16.50 บ.
26/06/20209,000 หุ้น เฉลี่ย 16.45 บ.
25/06/20619,000 หุ้น เฉลี่ย 15.56 บ.
24/06/20192,500 หุ้น เฉลี่ย 16.36 บ.
23/06/20200,000 หุ้น เฉลี่ย 16.40 บ.
22/06/20315,000 หุ้น เฉลี่ย 15.94 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 34 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน6.792.904.95
20 วัน6.1310.1812.07
60 วัน54.4634.7636.70
120 วัน24.4641.9642.44
ตั้งแต่ต้นปี7.4520.0624.60
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)23.2227.9719.32
P/BV (เท่า)4.191.551.52
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!