หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> SGP
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
กรอบราคา
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.72
P/BV
1.61
ปันผล
4.59%
ROA
7.36%
ROE
17.51%
DE
2.29
EPS
1.12
BETA
0.87
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (lpg) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ lpg, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ lpg 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
มูลค่าตามราคาตลาด20,032,706,700
Book Value6.79
ปริมาณหุ้น1,837,863,000
ที่อยู่553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคาร a ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
โทรศัพท์0-2120-9999
เว็บไซต์www.siamgas.com
ทุนจดทะเบียน918,931,500.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท17/01/2001
วันเข้าตลาดฯ03/06/2551
ราคา IPO8.00
ราคาพาร์0.5
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)6639 (22/06/20)
% Free float18.52%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6879
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น62.61%
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา1/3.5
MA120/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD1/1
RSI1/1
สรุปคะแนน4/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI56.32
ค่า MACD/Signal0.0574/0.0521
ค่า MA6 11.03
ค่า MA12 11
ค่า MA26 10.93
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 1 วัน
ค่า RSI 56.32
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
29.70%
NVDR ถือหุ้น
1.91%
ข้อมูลวันที่05/03/21
ซื้อ80,500 หุ้น
ขาย275,900 หุ้น
Netขาย 195,400 หุ้น
04/03/21Net: ซื้อ 352,600 หุ้น
03/03/21Net: ซื้อ 34,400 หุ้น
02/03/21Net: ขาย 353,100 หุ้น
01/03/21Net: ขาย 100,000 หุ้น
25/02/21Net: ซื้อ 404,300 หุ้น
24/02/21Net: ขาย 629,000 หุ้น
23/02/21Net: ซื้อ 320,300 หุ้น
22/02/21Net: ขาย 497,800 หุ้น
19/02/21Net: ขาย 153,200 หุ้น
18/02/21Net: ขาย 70,455 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
12.30
11.00
10.80
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่05/03/21
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย361 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย1,143,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย12,634,260 บาท
05/03/211143600 หุ้น จับคู่ 361 ครั้ง
04/03/212924400 หุ้น จับคู่ 433 ครั้ง
03/03/211717000 หุ้น จับคู่ 283 ครั้ง
02/03/211781600 หุ้น จับคู่ 403 ครั้ง
01/03/211722500 หุ้น จับคู่ 327 ครั้ง
25/02/213593000 หุ้น จับคู่ 549 ครั้ง
24/02/215732300 หุ้น จับคู่ 995 ครั้ง
23/02/216454900 หุ้น จับคู่ 1108 ครั้ง
22/02/212214400 หุ้น จับคู่ 496 ครั้ง
19/02/211713700 หุ้น จับคู่ 357 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202020192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)41,387.8241,439.1735,804.4431,457.97
หนี้สิน (ลบ.)28,524.2829,550.6725,675.6320,149.53
ต้นทุนขาย-19.53%-3.68%22.24%%
ยอดขาย-17.82%-2.11%15.84%%
กำไรสุทธิ3.69%
(+51.62%)
2.01%
(+56.10%)
1.26%
(-69.01%)
%
(+%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.61 เท่า
รายงานล่าสุด 12/2020
รอบ 12 เดือน
บริษัทกำไร
1.12 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)1.15บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.59% / ปี
    - YTD4.50% / ปี
    - 20203.50% / ปี
    - 20194.64% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)12,479 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)6.79 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
20/01/215 ครั้ง459,470,000 หุ้น เฉลี่ย 11.6 บ.
13/01/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 11.2 บ.
12/01/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 10.7 บ.
08/01/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 10.7 บ.
05/01/211 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 10.4 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
05/03/2152,000 หุ้น เฉลี่ย 11.10 บ.
04/03/2165,400 หุ้น เฉลี่ย 10.98 บ.
03/03/21128,700 หุ้น เฉลี่ย 11.04 บ.
02/03/21131,300 หุ้น เฉลี่ย 10.90 บ.
01/03/21150,900 หุ้น เฉลี่ย 10.89 บ.
25/02/21113,400 หุ้น เฉลี่ย 11.16 บ.
24/02/21549,200 หุ้น เฉลี่ย 11.01 บ.
23/02/21129,200 หุ้น เฉลี่ย 11.21 บ.
22/02/21137,300 หุ้น เฉลี่ย 10.76 บ.
19/02/2139,900 หุ้น เฉลี่ย 10.88 บ.
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 34 วัน
ราคา
SET
RESOURC
ENERG
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.910.32-1.92
20 วัน1.83-1.05-1.56
60 วัน7.775.211.85
120 วัน25.427.407.26
ตั้งแต่ต้นปี11.007.384.87
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)9.8938.2840.09
P/BV (เท่า)1.641.741.74