หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต >> TIP
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
7.44
P/BV
1.97
ปันผล
6.9%
ROA
5.21%
ROE
24.27%
DE
5.32
EPS
0.88
BETA
0.59
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1.ธุรกิจประกันวินาศภัย (non-life insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2.ธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> ประกันภัยและประกันชีวิต
มูลค่าตามราคาตลาด13,920,000,000
Book Value11.75
ปริมาณหุ้น600,000,000
ที่อยู่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.
โทรศัพท์0-2239-2200
เว็บไซต์www.dhipaya.co.th
ทุนจดทะเบียน600,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท9/11/1951
วันเข้าตลาดฯ24/07/2539
ราคา IPO95.00
ราคาพาร์1
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา3.5/3.5
MA120.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI1/1
สรุปคะแนน6/7
แนวโน้ม ขึ้น
ค่า RSI69.93
RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal0.4339/0.4417
ค่า MA6 22.97
ค่า MA12 22.86
ค่า MA26 22.45
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 5 วัน
ค่า RSIใกล้ Overbought 69.93
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.03%
NVDR ถือหุ้น
1.38%
ข้อมูลวันที่02/06/20
ซื้อ13,900 หุ้น
ขาย11,500 หุ้น
Netซื้อ 2,400 หุ้น
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
24.60
24.00
23.60
22.90
22.50
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่04/06/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย0 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย522,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย12,139,900 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
3M/20203M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)44,530.6542,490.7540,900.3144,960.87
หนี้สิน (ลบ.)37,480.2334,123.6732,542.7637,288.07
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ28.57%
(+1.47%)
32.01%
(+10.68%)
27.73%
(+21.68%)
27.81%
(-7.54%)
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.97 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2020
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.88 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)3.12บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล6.90% / ปี
    - YTD7.02% / ปี
    - 20195.79% / ปี
    - 20186.06% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)7,050 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)11.75 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่
Big lot volume0 หุ้น
Big lot value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0.00 บาท
จำนวน transaction0 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่04/06/20
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 24 วัน
Loading..
ราคา
SET
FINCIAL
INSUR
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน4.111.421.93
20 วัน9.091.714.49
60 วัน-5.79-1.756.26
120 วัน-5.791.4613.78
ตั้งแต่ต้นปี-5.792.2312.57
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)7.3115.6518.63
P/BV (เท่า)1.941.191.46
11
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
INSURE
Sideway
38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,38.75,33.75,34.00,34.00,34.00,34.00,35.00,35.00,35.00,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,34.50,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00,35.00
NSI
Sideway
58.00,56.25,53.00,51.25,51.50,51.75,49.25,52.50,52.25,48.25,48.25,49.00,49.00,47.00,47.00,47.00,47.00,46.75,47.00,49.25,47.50,47.50,47.75,52.75,52.50,50.25,50.25,49.75,49.75,49.50,50.00,50.00,52.50,52.00,52.00,53.00,53.00,53.00,52.00,52.00,52.00,52.00,54.25,53.50,53.75,53.75,53.75,54.75,55.00,56.00,56.00,55.25,55.00,54.25,54.25,54.00,54.00,55.50,54.50,54.50
BKI
ซึมขึ้น
228.00,220.00,218.00,217.00,218.00,227.00,228.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,220.00,219.00,219.00,220.00,223.00,223.00,224.00,228.00,228.00,227.00,236.00,236.00,232.00,233.00,241.00,239.00,237.00,238.00,238.00,236.00,236.00,234.00,234.00,237.00,240.00,239.00,242.00,247.00,256.00,263.00,265.00,265.00,271.00,277.00,281.00,280.00,282.00,280.00,280.00,280.00,280.00,277.00,275.00,277.00,277.00,278.00,282.00
SGF
ขึ้น
0.37,0.38,0.39,0.31,0.30,0.28,0.27,0.29,0.28,0.32,0.28,0.27,0.29,0.29,0.29,0.29,0.33,0.35,0.33,0.33,0.35,0.40,0.39,0.42,0.47,0.46,0.43,0.40,0.41,0.43,0.43,0.43,0.44,0.45,0.45,0.44,0.44,0.44,0.42,0.41,0.42,0.43,0.44,0.43,0.44,0.43,0.42,0.46,0.45,0.51,0.54,0.54,0.62,0.61,0.59,0.60,0.62,0.59,0.60,0.61
UOBKH
ซึมขึ้น
2.28,2.14,2.00,2.20,2.14,2.20,2.20,2.24,2.24,2.24,2.28,2.20,2.20,2.20,2.00,2.30,2.12,2.12,2.40,2.40,2.48,2.48,2.48,2.52,2.52,2.52,2.28,2.26,2.40,2.58,2.58,2.58,2.58,2.58,2.70,2.60,2.80,2.80,2.88,2.72,2.70,3.10,3.12,3.10,3.00,3.16,3.28,3.28,3.30,3.40,3.38,3.46,3.50,3.48,3.52,3.52,3.54,3.54,3.44,3.56
SCB
ขึ้น
66.50,62.25,62.00,61.50,61.50,63.25,65.00,58.25,59.00,60.75,64.00,66.25,64.50,69.25,67.75,68.75,67.50,70.75,73.75,76.75,73.50,70.25,69.50,72.00,70.25,68.50,69.25,71.75,69.75,68.25,67.00,68.50,67.00,66.00,66.25,66.00,68.50,67.00,66.00,66.50,68.00,67.75,67.50,68.00,67.25,66.50,66.75,69.50,69.75,69.00,67.75,68.75,69.75,71.50,74.75,74.00,74.00,74.75,76.50,87.75
BROOK
Sideway
0.38,0.39,0.40,0.37,0.38,0.35,0.35,0.34,0.35,0.36,0.35,0.35,0.35,0.36,0.35,0.36,0.36,0.36,0.36,0.35,0.36,0.38,0.37,0.38,0.39,0.39,0.40,0.40,0.40,0.41,0.40,0.40,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.37,0.36,0.37,0.37,0.37,0.36,0.37,0.38,0.37,0.38,0.38,0.38,0.37,0.39
TVI
Sideway
3.54,3.48,3.42,3.24,3.06,3.02,3.00,3.04,3.00,2.94,2.94,3.00,3.00,3.06,3.06,3.10,3.02,3.08,3.10,3.30,3.28,3.28,3.30,3.18,3.18,3.14,3.22,3.20,3.28,3.28,3.28,3.24,3.24,3.36,3.36,3.44,3.52,3.32,3.28,3.20,3.20,3.24,3.26,3.36,3.32,3.30,2.96,2.94,2.92,2.88,2.84,2.86,2.82,2.78,2.90,3.00,3.00,2.98,2.96,3.06
IFS
ขึ้น
2.32,2.00,2.00,1.97,1.90,1.90,1.88,1.90,1.93,1.72,1.71,1.74,1.75,1.78,1.78,1.87,1.87,1.85,1.82,1.91,2.14,2.16,2.24,2.32,2.34,2.26,2.16,2.28,2.32,2.28,2.32,2.28,2.28,2.28,2.32,2.40,2.36,2.48,2.42,2.34,2.36,2.38,2.42,2.44,2.40,2.66,2.58,2.60,2.62,2.64,2.64,2.62,2.64,2.60,2.64,2.60,2.60,2.76,2.70,2.74
ASK
ขึ้น
17.20,16.80,15.90,15.30,15.50,15.10,15.80,16.20,14.80,15.00,15.00,15.30,15.70,15.40,15.60,15.30,15.30,14.40,15.00,15.50,15.50,15.70,16.50,17.20,16.30,16.40,15.30,15.80,15.90,15.60,15.50,15.50,15.30,15.80,15.80,16.00,16.60,16.50,15.90,15.70,15.90,15.70,16.10,16.10,16.00,16.20,17.00,17.70,18.00,18.10,17.90,18.00,18.40,18.40,18.30,18.40,18.70,18.90,18.80,19.10
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!