หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ >> VNT
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.07
P/BV
1.55
ปันผล
3.77%
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า siamvic วีซีเอ็ม จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย

หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
มูลค่าตามราคาตลาด28,326,123,312
Book Value15.40
ปริมาณหุ้น1,185,193,444
ที่อยู่เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์0-2030-6800
เว็บไซต์www.vinythai.co.th
ทุนจดทะเบียน7,111,160,664.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท27/12/1988
วันเข้าตลาดฯ23/02/2538
ราคา IPO35.00
ราคาพาร์6
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI38.29
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.2415/-0.1353
ค่า MA6 24.07
ค่า MA12 24.09
ค่า MA26 24.73
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 17 วัน
ค่า RSI 38.29
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ข้อมูลวันที่17/10/18
ซื้อ54,900 หุ้น
ขาย113,200 หุ้น
Netขาย 58,300 หุ้น
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
ผู้สนับสนุน
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/10/18
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย329 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย429,300 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย10,345,910 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
กำไร/ขาดทุน บริษัท9.03% ของมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.55 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2018
รอบ 6 เดือน
บริษัทกำไร
1.24 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)2.11บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.77% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)18,252 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)15.40 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่
Big lot volume0 หุ้น
Big lot value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0.00 บาท
จำนวน transaction0 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่17/10/18
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
23.80
23.70
23.50
22.20
21.90
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 27 วัน
Loading..
ราคา
SET
INDUS
PETRO
12
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
CIG
Sideway
0.39,0.39,0.39,0.39,0.40,0.39,0.38,0.39,0.39,0.39,0.38,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.38,0.38,0.38,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37,0.36,0.36,0.37,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.37,0.37,0.37,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.40,0.39,0.38,0.39,0.38,0.38,0.38,0.39,0.39,0.39
SPACK
Sideway
1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.96,1.95,1.95,1.96,1.98,1.96,1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.95,1.97,1.97,1.97,2.00,1.94,1.96,1.96,1.96,1.93,1.95,1.95,1.94,1.94,1.94,1.94,1.94,1.94,1.95,2.00,1.94,1.94,1.93,1.84,1.94,1.93,1.94,1.93,1.92,1.90,1.90,1.85,1.85,1.85,1.89,1.87,1.87,1.89,1.90,1.93,2.00
PIMO
Sideway
2.96,3.02,3.00,3.00,2.96,3.02,3.02,3.02,3.02,3.24,3.28,3.32,3.28,3.24,3.22,3.24,3.34,3.50,3.54,3.52,3.52,3.54,3.46,3.54,3.62,3.68,3.66,3.68,3.66,3.66,3.96,4.26,4.20,4.14,4.18,4.22,4.24,4.22,4.26,4.32,4.36,4.38,4.36,4.36,4.34,4.32,4.32,4.28,4.28,4.32,4.34,4.36,4.32,4.26,4.20,4.10,4.18,4.16,4.18,4.16
INOX
ซึมลง
1.07,1.05,1.07,1.07,1.08,1.09,1.08,1.10,1.08,1.07,1.07,1.07,1.20,1.16,1.20,1.19,1.18,1.21,1.20,1.21,1.21,1.22,1.21,1.22,1.22,1.21,1.21,1.22,1.21,1.20,1.20,1.20,1.21,1.20,1.20,1.20,1.21,1.20,1.20,1.21,1.22,1.22,1.21,1.20,1.21,1.20,1.20,1.19,1.20,1.20,1.18,1.19,1.14,1.14,1.13,1.13,1.14,1.13,1.13,1.13
GSTEL
Sideway
0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13
TGPRO
Sideway
0.18,0.18,0.18,0.18,0.17,0.19,0.17,0.17,0.18,0.17,0.18,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.17,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.17,0.16,0.16,0.17,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.15,0.15,0.15,0.15,0.14,0.14,0.15,0.15,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.15,0.15
ALLA
ซึมขึ้น
1.49,1.51,1.51,1.51,1.50,1.49,1.53,1.53,1.53,1.53,1.57,1.57,1.53,1.55,1.52,1.52,1.52,1.52,1.51,1.52,1.52,1.52,1.51,1.54,1.52,1.53,1.53,1.53,1.53,1.50,1.50,1.51,1.51,1.51,1.50,1.50,1.49,1.51,1.55,1.53,1.54,1.53,1.53,1.52,1.51,1.52,1.52,1.53,1.53,1.53,1.51,1.52,1.54,1.61,1.68,1.64,1.70,1.75,1.64,1.60
SAM
ซึมลง
0.72,0.74,0.74,0.74,0.75,0.75,0.74,0.73,0.75,0.74,0.75,0.74,0.75,0.73,0.73,0.71,0.69,0.71,0.70,0.69,0.69,0.69,0.70,0.70,0.69,0.70,0.70,0.68,0.69,0.67,0.68,0.69,0.68,0.71,0.71,0.69,0.70,0.70,0.70,0.69,0.70,0.69,0.70,0.70,0.71,0.71,0.73,0.72,0.70,0.70,0.69,0.70,0.68,0.68,0.68,0.67,0.68,0.69,0.69,0.67
LHK
Sideway
4.74,4.78,4.94,4.94,4.92,4.96,4.96,4.96,4.98,4.98,4.96,4.98,4.98,5.05,4.78,4.86,4.90,4.94,4.92,4.94,4.90,4.92,4.90,4.90,4.90,4.90,4.88,4.90,4.90,4.90,4.92,4.92,4.92,4.92,4.92,4.98,4.96,4.94,4.94,4.96,4.92,4.96,4.94,4.96,4.96,4.96,4.96,4.94,4.94,4.92,4.94,4.96,4.92,4.92,4.92,4.88,4.90,4.90,4.92,4.94
SLP
ลง
0.93,0.92,0.93,0.93,0.93,0.92,0.90,0.91,1.01,0.97,0.99,0.97,0.95,0.96,0.94,0.96,0.93,0.93,0.94,0.93,0.94,0.93,0.93,0.93,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.92,0.94,0.93,0.93,0.94,0.93,0.94,0.95,0.95,0.96,0.98,0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.92,0.92,0.92,0.92,0.91
18-10-2018