หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> WHART
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
1.34
ปันผล
4.1%
ROA
-
ROE
-
DE
-
EPS
-
BETA
0.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด37,042,127,852
Book Value10.80
ปริมาณหุ้น2,554,629,507
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์www.whareit.com
ทุนจดทะเบียน25,356,182,454.12 บาท
วันก่อตั้งบริษัท8/12/2014
วันเข้าตลาดฯ18/12/2557
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.0241
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI42.04
ค่า MACD/Signal-0.1224/-0.0985
ค่า MA6 14.55
ค่า MA12 14.78
ค่า MA26 14.8
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 8 วัน
ค่า RSI 42.04
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.18%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
17.30
16.80
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่29/09/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย127 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย227,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย3,329,120 บาท
29/09/20227700 หุ้น จับคู่ 127 ครั้ง
28/09/202100200 หุ้น จับคู่ 101 ครั้ง
25/09/20181400 หุ้น จับคู่ 98 ครั้ง
24/09/20593400 หุ้น จับคู่ 93 ครั้ง
23/09/20470800 หุ้น จับคู่ 159 ครั้ง
22/09/2099800 หุ้น จับคู่ 26 ครั้ง
21/09/20402700 หุ้น จับคู่ 98 ครั้ง
18/09/20839600 หุ้น จับคู่ 243 ครั้ง
17/09/20244800 หุ้น จับคู่ 95 ครั้ง
16/09/201029400 หุ้น จับคู่ 526 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
6M/20206M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)39,020.1933,214.2538,154.2332,651.32
หนี้สิน (ลบ.)11,417.0910,752.5310,838.4410,668.00
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.34 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2020
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล4.10% / ปี
    - YTD4.10% / ปี
    - 20192.87% / ปี
    - 20182.69% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)27,590 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.80 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
26/08/201 ครั้ง1,300,000 หุ้น เฉลี่ย 14.95 บ.
13/08/201 ครั้ง69,100 หุ้น เฉลี่ย 14.9 บ.
04/08/201 ครั้ง500,000 หุ้น เฉลี่ย 14.8 บ.
03/08/201 ครั้ง210,000 หุ้น เฉลี่ย 14.9 บ.
29/07/202 ครั้ง1,911,700 หุ้น เฉลี่ย 15.2 บ.
25/07/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 15.2 บ.
24/07/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 15.2 บ.
10/06/201 ครั้ง1,500,000 หุ้น เฉลี่ย 17 บ.
05/06/201 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 17 บ.
11/05/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 16.3 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
SET
PROPCON
PF&REIT
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-0.680.402.78
20 วัน-2.68-3.222.87
60 วัน-10.49-2.66-4.67
120 วัน21.8511.045.71
ตั้งแต่ต้นปี-16.677.565.75
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-N/A21.34
P/BV (เท่า)1.341.141.40
12
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!