หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> WHART
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
P/BV
-
ปันผล
3.17%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด21,407,351,175
Book Value9.83
ปริมาณหุ้น1,963,977,172
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์www.whareit.com
ทุนจดทะเบียน20,786,193,361.95 บาท
วันก่อตั้งบริษัท8/12/2014
วันเข้าตลาดฯ18/12/2557
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.1846
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ซึมขึ้น"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา2/3.5
MA12-0.5/0.5
MA260.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0/1
RSI1/1
สรุปคะแนน3.5/7
แนวโน้ม ซึมขึ้น
ค่า RSI57.66
ค่า MACD/Signal0.108/0.1288
ค่า MA6 10.92
ค่า MA12 10.92
ค่า MA26 10.79
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 7 วัน
ค่า RSI 57.66
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ข้อมูล NVDR Net ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ซื้อ ย้อนหลัง
Loading..
ข้อมูล NVDR ขาย ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
5
ผู้สนับสนุน
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/10/18
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย156 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย5,002,000 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย54,294,690 บาท
จำนวนการ Trades ย้อนหลัง
Loading..
Volumn ย้อนหลัง
Loading..
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 Trade ย้อนหลัง
Loading..
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
กำไร/ขาดทุน บริษัท0.00% ของมูลค่าหุ้น
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.11 เท่า
รายงานล่าสุด 06/2018
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.17% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)19,306 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)9.83 บาท
ย่อลง ↥
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
ข้อมูลวันที่09/10/18
Big lot volume9,000,000 หุ้น
Big lot value98,550,000 บาท
ราคาเฉลี่ย10.95 บาท
จำนวน transaction1 ครั้ง
ปริมาณ Big lot ย้อนหลัง
Loading..
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
ข้อมูลวันที่17/10/18
Short sale volume0 หุ้น
Short sale value0 บาท
ราคาเฉลี่ย0 บาท
ปริมาณ Short Sale ย้อนหลัง
Loading..
10
โอกาสราคา
** เป็นช่วงราคาสำคัญน่าสนใจ อาจจะเป็นจุดพัก หรือหากราคาปิดของวันผ่านช่วงราคานี้ไปได้ มีโอกาสจะวิ่งต่อหาเส้นถัดไป
11.00
10.80
10.60
11
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 27 วัน
Loading..
ราคา
SET
PROPCON
PF&REIT
12
หุ้นกลุ่มเดียวกัน
PREB
ลง
11.40,11.40,11.50,11.50,11.40,11.40,11.40,11.40,11.50,11.30,11.40,11.50,11.40,11.50,11.40,11.40,11.40,11.50,11.40,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.40,11.20,11.30,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.20,11.30,11.20,11.20,11.20,11.30,11.30,11.20,11.20,11.30,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10
MIT
Sideway
5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,4.94,4.94,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.00,5.00,5.00
SF
ลง
8.25,8.25,8.30,8.30,8.00,8.10,8.10,8.05,8.05,8.15,8.15,8.15,8.05,8.10,8.10,8.15,8.20,8.25,8.40,8.35,8.35,8.50,8.40,8.60,8.55,9.05,9.10,9.05,9.10,9.05,9.05,8.85,8.80,8.85,8.85,8.85,9.00,8.95,8.95,8.90,8.75,8.75,8.85,8.65,8.60,8.65,8.75,8.80,8.85,8.90,8.80,8.75,8.45,8.40,8.35,8.15,8.25,8.35,8.20,8.10
S
Sideway
2.88,2.96,3.04,3.04,3.12,3.04,3.00,3.00,2.98,3.00,2.98,2.88,2.80,2.78,2.86,2.82,2.84,2.86,2.82,2.86,3.02,2.98,3.02,3.04,3.24,3.22,3.30,3.30,3.48,3.42,3.48,3.44,3.38,3.36,3.40,3.42,3.34,3.34,3.52,3.64,3.64,3.64,3.60,3.58,3.54,3.60,3.62,3.86,3.78,3.74,3.66,3.60,3.54,3.52,3.60,3.46,3.50,3.54,3.54,3.42
PACE
ซึมลง
0.48,0.47,0.49,0.49,0.49,0.50,0.49,0.49,0.50,0.52,0.57,0.60,0.64,0.71,0.69,0.67,0.59,0.59,0.62,0.62,0.62,0.64,0.64,0.67,0.72,0.68,0.68,0.66,0.66,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66,0.65,0.64,0.62,0.60,0.59,0.61,0.62,0.61,0.61,0.61,0.60,0.60,0.60,0.59,0.59,0.60,0.60,0.59,0.55,0.53,0.54,0.52,0.51,0.52,0.53,0.53
M-PAT
Sideway
10.20,10.10,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,10.00,9.90,9.90,9.95,9.90,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.90,9.80,9.90,9.90,9.90,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.90,9.90
LPN
ลง
10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,9.75,10.00,10.10,9.95,10.20,10.50,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.00,10.10,10.10,9.95,10.00,9.95,9.95,9.90,9.95,9.95,9.85,9.95,10.00,10.00,10.10,10.10,10.40,10.60,10.50,10.70,11.30,11.20,11.10,11.00,10.50,10.30,10.40,10.40,10.50,10.30,10.00,10.30,10.10,10.00,9.95,9.95,9.80,9.85,9.75,9.80,9.70
PF
Sideway
0.90,0.91,0.94,0.94,0.95,0.96,0.94,0.96,0.96,0.97,0.99,1.03,1.06,1.10,1.10,1.13,1.10,1.10,1.10,1.07,1.08,1.10,1.13,1.14,1.15,1.17,1.15,1.15,1.10,1.10,1.08,1.07,1.03,1.04,1.00,1.01,1.01,1.00,1.03,1.06,1.07,1.07,1.06,1.04,1.02,1.03,1.04,1.04,1.03,1.03,1.02,1.02,1.01,1.00,1.02,0.97,1.01,1.04,1.05,1.05
TIF1
Sideway
8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.65,8.60,8.60,8.60,8.65,8.65,8.65,8.70,8.65,8.70,8.80,8.75,8.65,8.65,8.80,8.80,8.75,8.70,8.60,8.65,8.60,8.65,8.65,8.70,8.65,8.65,8.70,8.70,8.70,8.65,8.70,8.70,8.70,8.70,8.75,8.75,8.75,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.85,8.85,8.85,8.90,8.85,8.75,8.75,8.75,8.70,8.70,8.70,8.75,8.75
SSPF
ลง
10.00,10.40,10.40,10.40,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.30,10.10,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.50,9.90,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,10.00,10.00,9.95,10.00,9.90
18-10-2018