หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> WHART
Pro
AI No.1
Pro
AI No.4
Pro
AI No.5
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
-
ปันผล
3.81%
ROA
-
ROE
-
DE
-
EPS
-
BETA
0.39
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าตามราคาตลาด39,852,220,309
Book Value10.81
ปริมาณหุ้น2,554,629,507
ที่อยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
โทรศัพท์0-2673-3999
เว็บไซต์www.whareit.com
ทุนจดทะเบียน25,394,115,152.46 บาท
วันก่อตั้งบริษัท8/12/2014
วันเข้าตลาดฯ18/12/2557
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.0376
ดูเพิ่มเติม ↧
2
แนวโน้มราคา
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI37.51
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.263/-0.2475
ค่า MA6 15.65
ค่า MA12 15.74
ค่า MA26 16.24
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↧
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 2 วัน
ค่า RSI 37.51
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.13%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↧
5
โอกาสราคา
16.20
15.70
15.50
15.30
14.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่13/07/20
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย127 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย602,800 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย9,405,130 บาท
13/07/20602800 หุ้น จับคู่ 127 ครั้ง
10/07/20905800 หุ้น จับคู่ 259 ครั้ง
09/07/20664800 หุ้น จับคู่ 209 ครั้ง
08/07/201051000 หุ้น จับคู่ 138 ครั้ง
07/07/20531500 หุ้น จับคู่ 279 ครั้ง
03/07/20899700 หุ้น จับคู่ 137 ครั้ง
02/07/20756800 หุ้น จับคู่ 238 ครั้ง
01/07/2035100 หุ้น จับคู่ 25 ครั้ง
30/06/20686900 หุ้น จับคู่ 214 ครั้ง
29/06/20878500 หุ้น จับคู่ 167 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↧
7
ผลประกอบการ
N.A.
3M/20203M/201920192018
ทรัพย์สิน (ลบ.)38,998.0833,132.6238,154.2332,651.32
หนี้สิน (ลบ.)11,368.5510,705.7010,838.4410,668.00
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.44 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2020
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล3.81% / ปี
    - YTD3.72% / ปี
    - 20192.87% / ปี
    - 20182.69% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)27,616 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.81 บาท
ดูเพิ่มเติม ↧
8
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10/06/201 ครั้ง1,500,000 หุ้น เฉลี่ย 17 บ.
05/06/201 ครั้ง200,000 หุ้น เฉลี่ย 17 บ.
11/05/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 16.3 บ.
27/04/201 ครั้ง600,000 หุ้น เฉลี่ย 15.7 บ.
10/04/201 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 14.05 บ.
19/03/201 ครั้ง300,000 หุ้น เฉลี่ย 14.1 บ.
18/03/201 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 14.3 บ.
03/03/202 ครั้ง1,500,000 หุ้น เฉลี่ย 16.37 บ.
02/03/201 ครั้ง2,000,000 หุ้น เฉลี่ย 16.3 บ.
25/02/201 ครั้ง1,000,000 หุ้น เฉลี่ย 16.4 บ.
9
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
10
เทียบกับกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลง เทียบกับกลุ่มหลักในช่วง 32 วัน
ราคา
SET
PROPCON
PF&REIT
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน1.912.943.69
20 วัน-5.881.33-1.12
60 วัน15.115.534.67
120 วัน-4.1914.4612.13
ตั้งแต่ต้นปี-8.0510.577.57
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)-N/A19.15
P/BV (เท่า)1.481.201.51
13
หุ้นที่คุณสนใจ


ยังไม่มี!!!