กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
139
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NEWS (C)Sideway 0
3K-BAT Sideway 0
SFT Sideway 0
FE Sideway 0.02
INSURE Sideway 0.5
MCOT ลง 7.57
ROCK Sideway 8.46
ROH Sideway 8.67
GL ลง 10.09
PRAPAT Sideway 10.12
DTCI ซึมลง 10.54
BJC ลง 10.68
CPTGF ลง 14.68
CPALL ลง 14.74
BDMS ลง 14.88
SPRIME ซึมลง 16.11
KBSPIF ซึมลง 16.48
BKI ลง 17.03
OCEAN ลง 17.09
EGCO ลง 17.46
GVREIT ซึมลง 18.1
S ลง 18.22
BOFFICE ลง 18.61
TPRIME ซึมลง 18.77
FUTUREPF ลง 19.06
AAV ลง 21
DIMET ซึมลง 21.22
M-II ซึมลง 21.23
AWC ลง 21.79
SETCLMV ลง 22.16
KASET ลง 22.18
PLAT ซึมลง 22.24
RATCH ลง 22.39
HREIT ลง 22.56
AIMIRT ซึมลง 22.56
ERW ลง 22.73
MAJOR ลง 22.76
TRUE ลง 23.56
SHANG ซึมลง 23.73
MACO ลง 23.73
CPNREIT ซึมลง 23.8
STARK ลง 23.84
SNP ลง 23.86
SPF ลง 24.2
SCN ลง 24.41
SK Sideway 24.64
DHOUSE Sideway 24.65
BGC ลง 24.96
WHA ลง 25.05
UT Sideway 25.09
SEAFCO ลง 25.39
MALEE ลง 25.52
KK (ST)Sideway 25.61
BTSGIF ลง 25.93
GGC ลง 26.29
SST ลง 26.53
TLGF ลง 26.66
CKP ลง 26.91
GPSC ลง 27.33
GLOBAL ลง 27.38
TFFIF ลง 27.63
PSH ลง 27.8
SET50 ลง 27.82
APCS ลง 27.88
UV ลง 27.9
BTNC ลง 28.09
MJLF ลง 28.54
QHHR ลง 28.68
SKY ลง 28.76
BR ลง 28.77
POPF ลง 28.79
DIF ซึมลง 28.9
LH ลง 28.92
UNIQ ลง 28.96
STPI ซึมลง 28.99
MINT ลง 29.01
ACE ลง 29.12
SET100 ลง 29.25
TCOAT Sideway 29.49
THAI (C, NP)ลง 29.53
CPNCG ซึมลง 29.56
PTT ลง 29.56
SHR ลง 29.66
SVH ลง 29.69
SET ลง 29.77
TPP ลง 29.78
CRD ลง 30.11
LHSC ซึมลง 30.13
CPF ซึมลง 30.29
OSP ซึมลง 30.46
AIT ซึมลง 30.53
QHPF ซึมลง 30.81
HPT ลง 30.95
GUNKUL ลง 31.03
SSF ซึมลง 31.25
BGRIM ลง 31.45
RP ลง 31.51
NUSA ลง 31.58
CRANE ลง 31.68
LHHOTEL ลง 31.79
VIBHA ลง 31.8
BH ลง 31.91
PYLON Sideway 31.97
GIFT ซึมลง 32.26
EKH ลง 32.34
NETBAY ลง 32.35
KWC ซึมลง 32.5
OGC ซึมลง 32.53
ROJNA ซึมลง 32.61
FTREIT ลง 32.73
TTW ลง 32.79
BTS ลง 32.85
JTS ลง 32.87
STEC ลง 32.99
AKP ซึมลง 32.99
CK ลง 33.01
NOK (C, NP)ลง 33.02
EA ลง 33.04
SKE ลง 33.12
CWT ลง 33.13
AFC ซึมลง 33.35
PSTC ซึมลง 33.37
BWG ลง 33.68
SETTHSI ลง 33.98
UP ซึมลง 34.14
RML ซึมลง 34.19
AOT ลง 34.24
PRIME ลง 34.26
ECL ลง 34.3
MBKET ซึมลง 34.51
STAR ซึมลง 34.62
LPN ซึมลง 34.65
CNT ลง 34.69
BA ลง 34.69
SGF ซึมลง 34.8
TOPP ซึมลง 34.82
SPRC ลง 34.86
ITD ลง 34.97
PLE ลง 34.98
18
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
WHAUP ขึ้น 69.39
MGT ขึ้น 69.44
UMS (C)Sideway 69.83
TNR ขึ้น 70.16
COL Sideway 70.55
THRE ซึมขึ้น 71.06
HTC ขึ้น 71.62
TNP ขึ้น 71.82
RCL ซึมขึ้น 72.14
URBNPF Sideway 74.86
PR9 ขึ้น 75.1
STA ขึ้น 75.87
KTC ขึ้น 77.64
NC Sideway 78.33
SPACK ขึ้น 79.66
SKR ขึ้น 81.32
KIAT ขึ้น 82.12
NEW Sideway 85.67