กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
30
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FE Sideway 0
NEWS (C)Sideway 0
JAK Sideway 0
IND Sideway 10.38
SFP Sideway 25.26
SORKON ลง 25.38
IMPACT ลง 27.21
MONO ลง 27.3
TFFIF ลง 27.51
STGT Sideway 27.72
PROSPECT ลง 27.81
OHTL ลง 27.92
CK ลง 28.26
GLOCON ลง 28.43
ROH Sideway 29.44
SSPF ซึมลง 29.91
WHART ลง 30.9
GREEN ลง 32.1
BOFFICE ลง 32.46
BTSGIF ซึมลง 32.5
RWI ลง 32.6
TLGF Sideway 33.23
NETBAY ลง 33.31
sSET Sideway 33.35
M-II ซึมลง 33.6
RATCH ซึมลง 34.28
NEW Sideway 34.49
SBPF ซึมลง 34.53
FUTUREPF ลง 34.7
TNL Sideway 35
55
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ASIAN ขึ้น 69.14
VL ขึ้น 69.24
FANCY ขึ้น 69.26
TNP ขึ้น 69.27
TPA ขึ้น 69.39
KUMWEL ขึ้น 69.53
UKEM ซึมขึ้น 69.54
BCH ขึ้น 69.7
JR ซึมขึ้น 69.93
GLOBAL ขึ้น 69.96
SIMAT ซึมขึ้น 70.35
SLP ขึ้น 70.5
UEC ซึมขึ้น 70.65
HANA ขึ้น 70.74
DOHOME ขึ้น 70.77
FNS ซึมขึ้น 70.83
IHL ซึมขึ้น 70.92
PPP ขึ้น 71
DHOUSE Sideway 71.33
ASEFA ขึ้น 71.66
IRCP ซึมขึ้น 71.91
ATP30 ขึ้น 71.94
CWT ขึ้น 72.16
L&E ขึ้น 72.23
SSP ซึมขึ้น 72.61
ICN ขึ้น 73
K ซึมขึ้น 73.2
TAKUNI ขึ้น 73.38
UTP ขึ้น 73.49
ASIMAR ซึมขึ้น 73.58
SMT ซึมขึ้น 73.8
KTIS ขึ้น 74.08
B ขึ้น 74.17
MIPF Sideway 74.29
KBSPIF ขึ้น 74.7
TNITY ซึมขึ้น 74.78
CHAYO ขึ้น 74.78
KCE ขึ้น 74.83
NINE ซึมขึ้น 75.11
BOL ซึมขึ้น 75.38
FLOYD ขึ้น 75.44
TIW ขึ้น 75.87
SWC ขึ้น 75.94
CBG ซึมขึ้น 76.14
THMUI ขึ้น 76.53
TPP Sideway 76.65
PMTA ขึ้น 77.07
CHARAN ขึ้น 78.28
MDX ซึมขึ้น 78.39
STA ซึมขึ้น 79.06
CSS ขึ้น 79.24
SYMC ซึมขึ้น 82.24
PJW ขึ้น 85.45
TPBI ขึ้น 87.69
KUN ขึ้น 88.74