กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
19
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CSR Sideway 11.52
MIPF Sideway 21.24
STGT ลง 21.76
ABPIF ซึมลง 23.72
DTCI Sideway 30.09
STA ลง 30.27
CV ซึมลง 30.9
DELTA ซึมลง 30.95
UOBKH ลง 31.18
WHART ลง 32.33
TTA ลง 32.53
SIRIP Sideway 32.63
WINNER ลง 33.06
IHL ซึมลง 34.15
TRUBB ลง 34.43
KTIS ซึมลง 34.71
SMK Sideway 34.72
CBG ลง 34.72
YGG ลง 34.93
58
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SYMC ขึ้น 69.15
PPS ขึ้น 69.44
SA ซึมขึ้น 69.5
CPNCG ขึ้น 69.7
KKC ซึมขึ้น 69.84
BEM ขึ้น 69.86
RP ขึ้น 69.95
OTO ซึมขึ้น 70.09
JR Sideway 70.52
SCM ซึมขึ้น 70.6
SE-ED ขึ้น 70.64
DV8 (C)ซึมขึ้น 70.66
MAI ขึ้น 70.67
BSBM ขึ้น 70.73
TPS ขึ้น 70.81
JMART ขึ้น 71.21
SGP ซึมขึ้น 71.31
PTL ขึ้น 71.51
SCG ขึ้น 71.62
QHPF ซึมขึ้น 71.95
TVT ขึ้น 72.17
AIMIRT ขึ้น 72.33
TEAMG Sideway 72.46
STANLY ซึมขึ้น 72.68
VPO ซึมขึ้น 72.88
CMC ขึ้น 72.92
VCOM ขึ้น 72.96
LHFG ขึ้น 73.04
CPI ซึมขึ้น 73.76
VNG ขึ้น 73.92
BH ขึ้น 74.22
TMC ขึ้น 74.9
THG ซึมขึ้น 75.21
TCOAT Sideway 75.33
RICHY ขึ้น 75.8
TPOLY ซึมขึ้น 75.88
SMPC ซึมขึ้น 75.99
TRUE ขึ้น 76.59
SFP ซึมขึ้น 76.85
NVD ขึ้น 76.97
TR ขึ้น 77.96
BGT ขึ้น 78.19
CRD ขึ้น 79.54
TRU ซึมขึ้น 79.86
TTI ซึมขึ้น 80.3
ROCK ซึมขึ้น 80.54
TSI (C)ขึ้น 80.57
SAWANG ซึมขึ้น 81.29
IIG ขึ้น 82.23
TCC ขึ้น 82.44
ICN ขึ้น 82.65
PROUD ขึ้น 83.2
PPM ขึ้น 84.45
EE ขึ้น 84.81
T (C)ขึ้น 85.72
UBIS ขึ้น 93.7
TIPH Sideway 93.89
UREKA ขึ้น 97.94