กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
186
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
STECH Sideway 0
KYE (XD)ลง 12.18
KWC ซึมลง 13.04
SPRIME ลง 13.44
TPRIME ลง 15.24
TITLE ลง 15.39
LALIN ลง 16.5
DMT ลง 17.71
IRCP ลง 17.97
INSURE ลง 18.65
MENA Sideway 19.18
TQR ลง 19.25
TOP ลง 19.37
BTSGIF ลง 19.49
SAMART ลง 20.19
BAM ลง 20.54
NKI ซึมลง 21.44
ROH ลง 21.66
SENA ลง 21.95
CHEWA ลง 22.07
TFFIF ลง 22.13
TMW ลง 22.39
TACC ลง 22.7
KAMART ลง 22.93
TTB ลง 22.98
AWC ลง 23
PTG ลง 23.69
RS ลง 23.72
MIDA ลง 23.78
PTT ลง 23.86
GVREIT ลง 24.36
CENTEL ลง 24.61
ANAN ลง 24.62
RATCH ลง 24.77
NBC ลง 24.78
VRANDA ซึมลง 24.97
XPG ลง 25.16
CPN ลง 25.18
ASN ลง 25.32
TTCL ลง 25.34
MONO ลง 25.37
UTP ลง 25.38
GRAMMY ซึมลง 25.48
THREL ลง 25.6
SMK ลง 25.79
ECL ลง 26.07
FPT ลง 26.1
NCH ลง 26.12
YUASA ลง 26.19
TIP ลง 26.35
PTTEP ลง 26.48
CNT ลง 26.58
OR ลง 26.59
AEONTS ลง 27.13
SUC ลง 27.77
CHO ลง 27.87
BOFFICE ลง 27.87
NOVA ซึมลง 27.99
UNIQ ซึมลง 28
BTS ลง 28.02
GENCO ลง 28.07
ESSO ลง 28.09
AMA ลง 28.13
FUTUREPF ลง 28.16
KBANK ลง 28.31
STEC ลง 28.34
SPCG ซึมลง 28.4
BWG ลง 28.4
AOT ลง 28.44
BFIT ลง 28.7
WGE ลง 28.73
META ซึมลง 28.87
ITD ลง 28.96
AIE ลง 29.02
MODERN ลง 29.06
BTW ลง 29.18
CMO ลง 29.19
HTC ลง 29.27
FLOYD ลง 29.29
ML ลง 29.36
RSP ลง 29.37
CI ลง 29.41
OSP ลง 29.41
SSPF ซึมลง 29.43
CWT ลง 29.69
SAK ลง 29.73
BH ลง 29.74
LHSC ลง 29.8
TSR ลง 29.83
PLANB ลง 29.85
BLAND (XD)ลง 29.91
ILM ลง 30.04
TVI ลง 30.07
SAWAD ลง 30.07
SPA ลง 30.08
BKI ลง 30.13
STPI ลง 30.16
KIAT ลง 30.42
PLE ลง 30.44
BIG ลง 30.51
SAMCO ลง 30.55
BAFS ลง 30.6
JR ลง 30.69
TPCH ลง 30.83
TSE ลง 30.85
VL ลง 30.88
SYNTEC ลง 30.97
PYLON ลง 30.99
DCON ลง 31.01
BBL ซึมลง 31.1
BJCHI ลง 31.11
SABINA ลง 31.13
TCMC ลง 31.24
BAY ลง 31.25
SHREIT Sideway 31.31
MAJOR ลง 31.41
TPOLY ลง 31.44
CRANE ลง 31.48
SET100 ลง 31.61
RBF ลง 31.66
SABUY ลง 31.66
NOBLE ลง 31.68
SPRC ลง 31.68
BGRIM ลง 31.77
NMG (C)ลง 31.9
CPTGF ลง 31.94
NWR ซึมลง 31.96
SET50 ลง 31.97
TKN ลง 32.07
AQUA ลง 32.15
SGF ลง 32.21
RT ลง 32.24
KISS ลง 32.26
CRC ลง 32.27
TK ลง 32.38
SETHD ลง 32.4
S ลง 32.45
KTC ลง 32.48
ALUCON ลง 32.49
K ลง 32.51
SET ลง 32.53
PPPM (C, NP)ซึมลง 32.59
PSH ลง 32.6
JKN ลง 32.6
MICRO ลง 32.66
SAMTEL ลง 32.67
LRH ลง 32.72
NCAP ลง 32.72
HMPRO ลง 32.76
SE ลง 32.76
SCN ลง 32.76
CAZ ลง 32.82
NRF ลง 32.91
FNS ซึมลง 32.92
RICHY ลง 32.96
SC ซึมลง 32.97
AAV ลง 33.03
ETE ลง 33.04
ASEFA ซึมลง 33.14
CSC ลง 33.17
BEM ลง 33.62
CGD ซึมลง 33.65
TCJ ลง 33.79
BGT ลง 33.8
SETTHSI ลง 33.8
SEAFCO ลง 33.84
MBAX ซึมลง 33.91
IVL ลง 34.12
J ลง 34.12
APP ลง 34.13
ESTAR ลง 34.15
LPN ซึมลง 34.3
QH ลง 34.32
CIG ลง 34.37
DRT ลง 34.44
PPS ลง 34.45
MBK ลง 34.59
IND ลง 34.59
AI ซึมลง 34.64
BEAUTY ซึมลง 34.67
JUBILE ซึมลง 34.67
CHAYO ลง 34.69
CIMBT ลง 34.78
STGT ลง 34.8
TCAP ลง 34.87
WORK ลง 34.94
32
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TRUBB ซึมขึ้น 69.19
AHC ขึ้น 69.23
GFPT ขึ้น 69.39
SKR Sideway 69.42
ICN ขึ้น 69.6
BCH ซึมขึ้น 69.75
SF Sideway 70.19
SIRIP ซึมขึ้น 71.2
SAUCE ซึมขึ้น 71.21
GOLDPF Sideway 71.44
PSL ขึ้น 71.53
AS ขึ้น 72.02
NEX ขึ้น 72.05
7UP ซึมขึ้น 72.86
EE ขึ้น 73.1
NSL ขึ้น 73.18
RPH ขึ้น 73.98
MIPF ซึมขึ้น 74.07
ADVANC ขึ้น 74.23
EKH ซึมขึ้น 74.57
RJH ขึ้น 75.5
SFP ซึมขึ้น 77.27
SMD ซึมขึ้น 77.83
AEC (C)ซึมขึ้น 78.52
INSET ขึ้น 78.97
JUTHA (C)ซึมขึ้น 79.48
SCGP ซึมขึ้น 79.98
TEAM ขึ้น 80.51
DTAC (XD)ขึ้น 80.69
APURE ขึ้น 83.47
ARIN ขึ้น 84.99
FE ซึมขึ้น 85.78