กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
9
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
NEWS (C)Sideway 0
BTNC ซึมลง 20.85
NC ลง 21.81
CSR Sideway 31.1
SEG ซึมลง 31.87
ASN ลง 32.97
VARO ลง 34.62
PPPM (C, NP)ลง 34.8
KCAR ซึมลง 34.96
177
RSI สูงกว่า 69
ชื่อ3ด. (AI+Trend) แนวโน้มRSI
SIRI ขึ้น 69.02
MONO ซึมขึ้น 69.03
ALLA ขึ้น 69.04
WPH ขึ้น 69.06
LHK ขึ้น 69.12
QHOP ขึ้น 69.16
SDC ซึมขึ้น 69.25
SELIC ขึ้น 69.26
RBF ขึ้น 69.28
SENA ขึ้น 69.34
DCC Sideway 69.44
LRH ซึมขึ้น 69.44
SPVI ขึ้น 69.44
SPI ซึมขึ้น 69.56
CMO ขึ้น 69.68
SSP ขึ้น 69.69
AP ขึ้น 69.75
BPP ซึมขึ้น 69.75
TFG ขึ้น 69.76
VIH ขึ้น 69.82
VPO Sideway 69.91
THMUI ขึ้น 69.96
BCPG ขึ้น 70.02
ARIP ซึมขึ้น 70.02
ASIMAR ซึมขึ้น 70.06
SYNTEC ซึมขึ้น 70.07
ERW ขึ้น 70.07
CBG ซึมขึ้น 70.08
BAFS ซึมขึ้น 70.14
KWC ซึมขึ้น 70.14
ASK ขึ้น 70.21
BAY ซึมขึ้น 70.29
OGC ซึมขึ้น 70.33
ACG ซึมขึ้น 70.36
TTI Sideway 70.47
AS (C)Sideway 70.57
JKN ซึมขึ้น 70.61
CKP ซึมขึ้น 70.65
WHART ซึมขึ้น 70.73
SETCLMV ขึ้น 70.77
AAV ซึมขึ้น 70.85
M-CHAI ซึมขึ้น 70.89
SKN ขึ้น 70.93
GOLD ซึมขึ้น 71.01
WINNER ซึมขึ้น 71.09
sSET ขึ้น 71.11
IHL Sideway 71.26
BJCHI ขึ้น 71.26
CFRESH ซึมขึ้น 71.28
SIS ซึมขึ้น 71.29
SIAM ขึ้น 71.31
TQM ซึมขึ้น 71.34
DDD ขึ้น 71.39
SMPC ซึมขึ้น 71.4
SMT ขึ้น 71.48
AIE ซึมขึ้น 71.52
BGRIM ซึมขึ้น 71.56
IP Sideway 71.57
SYMC ขึ้น 71.66
LPH ซึมขึ้น 71.66
SMIT ซึมขึ้น 71.71
ABM ซึมขึ้น 71.81
CPF ขึ้น 71.87
SAWANG ขึ้น 71.9
KIAT ซึมขึ้น 71.98
TNR ขึ้น 72.01
ECL ขึ้น 72.02
AU ขึ้น 72.07
TWPC ขึ้น 72.08
SUPEREIF ขึ้น 72.1
MALEE ขึ้น 72.22
DELTA Sideway 72.42
MIDA ซึมขึ้น 72.43
HREIT ซึมขึ้น 72.47
THIP ซึมขึ้น 72.49
MILL ขึ้น 72.52
PPF ขึ้น 72.52
SKE ขึ้น 72.55
VNG Sideway 72.63
DREIT ซึมขึ้น 72.64
COLOR ขึ้น 72.65
PRIN ขึ้น 72.66
UVAN ซึมขึ้น 72.71
EMC ซึมขึ้น 72.83
SVI ซึมขึ้น 72.91
BKER ขึ้น 73.16
EIC (C)ซึมขึ้น 73.18
PDG ขึ้น 73.25
PRECHA ซึมขึ้น 73.27
SFP Sideway 73.39
PIMO ซึมขึ้น 73.39
TKT ซึมขึ้น 73.62
TASCO ขึ้น 73.65
HPF ซึมขึ้น 73.66
UAC ขึ้น 73.67
NDR ซึมขึ้น 73.74
SGF ขึ้น 73.83
ARIN ซึมขึ้น 74.09
SITHAI Sideway 74.12
SUTHA (XD)Sideway 74.18
TRUE ขึ้น 74.36
KASET ขึ้น 74.38
TKN ขึ้น 74.45
UMS (C)ซึมขึ้น 74.46
TMB ขึ้น 74.52
ESTAR ซึมขึ้น 74.6
BTW ขึ้น 74.61
SCI ซึมขึ้น 74.69
WIIK ซึมขึ้น 74.74
SPF ขึ้น 74.95
CPW ขึ้น 75.16
MGT ขึ้น 75.17
TMC ซึมขึ้น 75.37
TCOAT Sideway 75.44
FANCY ขึ้น 75.52
SRICHA ขึ้น 75.74
LPN ขึ้น 75.8
SIMAT ซึมขึ้น 75.81
UOBKH ขึ้น 75.99
SKY ขึ้น 76.02
BGT ขึ้น 76.17
TLGF ขึ้น 76.21
APURE (XD)ซึมขึ้น 76.62
SQ ขึ้น 76.74
SUN ขึ้น 76.88
SAM ขึ้น 77.21
MBKET ซึมขึ้น 77.28
KCM ขึ้น 77.65
SAAM ขึ้น 78.03
AHC Sideway 78.09
VCOM ขึ้น 78.21
2S ขึ้น 78.37
BROCK ซึมขึ้น 78.41
MCS ขึ้น 78.72
ACE ซึมขึ้น 78.86
ZIGA ขึ้น 78.96
TRUBB ซึมขึ้น 79.04
ML ซึมขึ้น 79.65
MNIT ขึ้น 80.02
CNT ขึ้น 80.06
STANLY ขึ้น 80.2
SUPER ขึ้น 80.22
ASIAN ขึ้น 80.22
TR ขึ้น 80.28
SFLEX ขึ้น 80.29
SMK ขึ้น 80.3
WP ขึ้น 80.37
CHOW ขึ้น 80.44
PPM ขึ้น 80.61
TVT ซึมขึ้น 80.89
GL ขึ้น 81.04
UKEM ซึมขึ้น 81.06
MAI ขึ้น 81.29
ABICO ขึ้น 81.82
UEC ขึ้น 81.99
LANNA ขึ้น 82.54
SOLAR ซึมขึ้น 82.72
WICE ขึ้น 82.73
TC ขึ้น 82.79
KYE ซึมขึ้น 82.8
PDI ขึ้น 83.08
GEL ซึมขึ้น 83.63
AMATAV ซึมขึ้น 83.69
DEMCO ขึ้น 83.71
MBAX ซึมขึ้น 85.77
TNPC ขึ้น 85.97
SINGER ซึมขึ้น 86.04
SPC ขึ้น 86.29
VRANDA Sideway 86.81
CITY ขึ้น 87.31
CPT ขึ้น 87.96
STA ขึ้น 89.67
BOL ขึ้น 89.86
BM ขึ้น 90.36
PHOL ขึ้น 91.24
KDH ขึ้น 91.75
PSTC ขึ้น 92.74