กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volumn เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
75
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NEWS (C)Sideway 0
IIG Sideway 0
INSURE ซึมลง 0.53
FE Sideway 3.68
SPRIME ลง 7.51
SORKON ลง 8.35
QHHR ลง 10.17
ROCK ซึมลง 14.61
TTI ซึมลง 14.76
QHPF ลง 16.87
LHSC ลง 17.57
LHPF ลง 17.75
BR ลง 18.47
AIMCG ลง 19.37
TU-PF ลง 19.86
CPNREIT ลง 20.99
LHHOTEL ซึมลง 21.6
UP ลง 22.08
OGC ลง 22.16
PLAT ลง 22.35
KDH ซึมลง 22.55
BAT-3K ซึมลง 22.88
ERWPF ซึมลง 23.44
AYUD ลง 23.63
CPTGF ลง 24.23
VGI ลง 24.42
BKER ลง 24.71
TLGF ลง 24.88
BTSGIF ลง 24.92
MJD ลง 26.11
STANLY ซึมลง 26.17
BTS ลง 26.56
AOT ลง 27.08
TFFIF ลง 27.12
B-WORK ซึมลง 27.16
M ลง 27.16
BAFS ลง 27.48
IMPACT ลง 27.62
AEC ลง 27.97
VARO ซึมลง 28.16
MBK ซึมลง 28.5
M-II Sideway 28.55
BOFFICE ซึมลง 30.02
AEONTS ลง 30.07
NEW Sideway 30.18
BDMS ลง 31
PR9 ลง 31.02
WHAUP ลง 31.37
PPPM (C, NP)ลง 31.38
SHANG ลง 31.43
TMW ลง 31.68
BA ซึมลง 31.69
NKI Sideway 32
GOLD ลง 32.02
SPA ลง 32.09
ICC ซึมลง 32.18
FPI ซึมลง 32.24
SNP ลง 32.68
GVREIT ลง 32.72
KPNPF ลง 32.96
SLP ลง 32.98
TMB ลง 32.99
SPF ลง 33
SQ ลง 33.05
TPA ซึมลง 33.29
RCL ลง 33.58
DCORP ลง 33.84
CRANE ซึมลง 34.35
TOG ซึมลง 34.44
EGCO ลง 34.47
IRC ซึมลง 34.63
BPP ลง 34.66
GULF (XR)ลง 34.75
SAPPE ลง 34.93
CHOTI Sideway 34.98
45
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SMPC ซึมขึ้น 69.19
NEP (C)ซึมขึ้น 69.76
DELTA ขึ้น 70.13
STGT ซึมขึ้น 70.15
KKC Sideway 70.17
ASIAN ขึ้น 70.52
WIIK ขึ้น 70.56
CBG Sideway 70.81
ORI ซึมขึ้น 70.95
AUCT ขึ้น 71.56
RCI ขึ้น 71.76
NER ขึ้น 71.8
GLOBAL ขึ้น 72.1
CPL ซึมขึ้น 72.2
THIP ขึ้น 72.92
SNC ขึ้น 73.1
MAX (NP)Sideway 73.64
XO ขึ้น 73.86
FNS ขึ้น 74.12
MORE ซึมขึ้น 74.19
PLE ซึมขึ้น 74.27
SIS ขึ้น 74.35
UVAN ขึ้น 74.36
SMT ขึ้น 74.36
CFRESH ขึ้น 74.83
HTC ขึ้น 74.96
PDJ ซึมขึ้น 75.02
2S ซึมขึ้น 75.2
DTCI Sideway 75.26
PDI ซึมขึ้น 76.89
GTB ขึ้น 77.46
SYNEX ซึมขึ้น 78.85
PRIME ขึ้น 79.03
TNL ขึ้น 80.22
AGE ซึมขึ้น 80.28
TIW ซึมขึ้น 80.83
TPBI ซึมขึ้น 81.65
SKR ซึมขึ้น 82.8
SIMAT ขึ้น 83.23
ILINK ขึ้น 84.36
MBAX ซึมขึ้น 84.68
TFI (C, NP)ซึมขึ้น 84.93
WG ซึมขึ้น 86.43
SRICHA ซึมขึ้น 88.02
SFP ซึมขึ้น 96.83