หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> MIT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.28
ปันผล
14.96%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.32
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
มูลค่าตามราคาตลาด114,075,000
Book Value4.25
ปริมาณหุ้น97,500,000
ที่อยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์0-2649-2182
เว็บไซต์http://www.mfcfund.com
ทุนจดทะเบียน811,687,500.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท11/12/2015
วันเข้าตลาดฯ23/12/2558
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์8.325
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)719 (15/03/23)
% Free float79.18%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด740
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น37.37%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI38.18
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0211/-0.0184
ค่า MA6 1.19
ค่า MA12 1.21
ค่า MA26 1.24
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 18 วัน
ค่า RSI 38.18
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.20%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
1.33
1.24
1.20
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่03/10/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย23 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย11,400 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย13,506 บาท
03/10/2311,400 หุ้น จับคู่ 23 ครั้ง
02/10/234,000 หุ้น จับคู่ 11 ครั้ง
29/09/237,300 หุ้น จับคู่ 14 ครั้ง
28/09/2322,000 หุ้น จับคู่ 15 ครั้ง
27/09/231,600 หุ้น จับคู่ 6 ครั้ง
26/09/2313,700 หุ้น จับคู่ 26 ครั้ง
25/09/2359,200 หุ้น จับคู่ 24 ครั้ง
22/09/231,200 หุ้น จับคู่ 5 ครั้ง
21/09/236,200 หุ้น จับคู่ 8 ครั้ง
20/09/23600 หุ้น จับคู่ 3 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)1,1761,3828411,319835
หนี้สิน (ลบ.)463505458479420
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 72%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล14.96% / ปี
    - YTD14.71% / ปี
    - 202222.13% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)414 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)4.25 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 14.96% /ปี
YTD
14.71%
2022
22.13%
2021
%
23 มิ.ย. 2022เงินปันผล 0.18 บ./หุ้น
รอบ -
29 มี.ค. 2022เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ต.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
23 ธ.ค. 2021เงินปันผล 0.38 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2021
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-1.650.420.88
20 วัน-8.46-2.42-2.73
60 วัน-7.032.58-4.90
120 วัน-20.13-6.38-12.54
ตั้งแต่ต้นปี-34.97-21.25-26.16
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--20.31
P/BV (เท่า)0.280.791.44
12
ข่าวสาร
25/09/66(แก้ไข) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT) (มติไม่อนุมัติวาระที่ 3-6 เรื่องการรีไฟแนนซ์และการเพิ่มทุน) (แก้ไข)
22/09/66แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
07/09/66แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT) ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
15/08/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาเช่าใหม่ การวางหลักประกันการกู้ยืม การเพิ่มทุน การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเลิกกองทรัสต์ การเพิกถอนหน่วยทรัสต์และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
15/08/66แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การเข้าทำสัญญาเช่าใหม่ การวางหลักประกันการกู้ยืม การเพิ่มทุน (RO) การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเลิกกองทรัสต์ การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566
09/08/66คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566