หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> OTO
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.46
ปันผล
0%
ROA
-25.09%
ROE
-27.95%
D/E
0.07
EPS
-0.41
BETA
2.47
NPM
-59.42%
GPM
14.61%
หมวดหมู่บริการ >> MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า
มูลค่าตามราคาตลาด571,130,286
Book Value1.53
ปริมาณหุ้น793,236,509
ที่อยู่เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์0-2685-0000
เว็บไซต์http://www.onetoonecontacts.com
ทุนจดทะเบียน2,946,016,590.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท07/08/2000
วันเข้าตลาดฯ15/05/2557
ราคา IPO5.40
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1507 (29/03/23)
% Free float45.45%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด4413
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7.5
แนวโน้ม ซึมลง
ค่า RSI37.85
ค่า MACD/Signal-0.0363/-0.0294
ค่า MA6 0.73
ค่า MA12 0.78
ค่า MA26 0.83
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 17 วัน
ค่า RSI 37.85
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
NVDR ถือหุ้น
2.69%
ข้อมูลวันที่23/02/24
ซื้อ803,210 หุ้น
ขาย2,150,500 หุ้น
Netขาย 1,347,290 หุ้น
22/02/24Net: ซื้อ 591,800 หุ้น
21/02/24Net: ซื้อ 693,960 หุ้น
20/02/24Net: ขาย 760,900 หุ้น
19/02/24Net: ซื้อ 1,039,140 หุ้น
16/02/24Net: ซื้อ 896,060 หุ้น
15/02/24Net: ขาย 798,300 หุ้น
14/02/24Net: ซื้อ 141,400 หุ้น
13/02/24Net: ซื้อ 677,900 หุ้น
12/02/24Net: ขาย 94,400 หุ้น
09/02/24Net: ซื้อ 260,500 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.80
0.79
0.76
0.62
0.56
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่23/02/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย594 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย8,674,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย6,326,986 บาท
23/02/248,674,600 หุ้น จับคู่ 594 ครั้ง
22/02/249,841,400 หุ้น จับคู่ 707 ครั้ง
21/02/2413,213,000 หุ้น จับคู่ 1,042 ครั้ง
20/02/2411,762,400 หุ้น จับคู่ 1,102 ครั้ง
19/02/2420,136,900 หุ้น จับคู่ 1,531 ครั้ง
16/02/2411,387,000 หุ้น จับคู่ 818 ครั้ง
15/02/248,797,000 หุ้น จับคู่ 488 ครั้ง
14/02/247,092,700 หุ้น จับคู่ 485 ครั้ง
13/02/2427,085,100 หุ้น จับคู่ 1,168 ครั้ง
12/02/247,838,300 หุ้น จับคู่ 648 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120229M/20229M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)6981,0039799021,295
หนี้สิน (ลบ.)135991428882
เงินสด (ลบ.)306193100108220
202120229M/20229M/2023
ต้นทุนขาย-18.81%4.89%-8.38%0.98%
ยอดขาย-11.99%3.86%-4.83%-5.01%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 54%
รายงานล่าสุด 09/2023
รอบ 9 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.41311 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2023% / ปี
    - 2022% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)1,214 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)1.53 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2023
%
2022
%
18 ธ.ค. 2020เงินปันผล 0.8 บ./หุ้น
รอบ -
03 ก.ย. 2020เงินปันผล 0.02 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
05 พ.ค. 2020เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
05 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.03 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
22 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.04 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-13.41--12.80
20 วัน-18.39--20.37
60 วัน-31.07--33.40
120 วัน-46.62--40.84
ตั้งแต่ต้นปี-17.44--19.33
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--99.41
P/BV (เท่า)0.46-2.15
12
ข่าวสาร
19/02/67แจ้งการขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น ของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
14/02/67ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
07/02/67SEC News :ก.ล.ต. สั่งให้ OTO ชี้แจงข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP - รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ พร้อมเตือนผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญวันที่ 19 ก.พ. นี้
05/02/67แจ้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เพิ่มเติม)
02/02/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02/02/67แจ้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ