หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> QHPF
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.43
ปันผล
17.1%
ROA
-
ROE
-
D/E
-
EPS
-
BETA
0.02
NPM
-
GPM
-
หมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ลงทุน leasehold ในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการเวฟ เพลส และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
มูลค่าตามราคาตลาด3,458,980,000
Book Value10.01
ปริมาณหุ้น797,000,000
ที่อยู่ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์0-2286-3484, 0-2679-2155
เว็บไซต์http://www.lhfund.co.th
ทุนจดทะเบียน7,863,122,300.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/11/2006
วันเข้าตลาดฯ12/12/2549
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.8659
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)0 (30/11/-1)
% Free float0%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด0
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น0%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD-1.5/1.5
RSI0/1
สรุปคะแนน-2/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI47.64
ค่า MACD/Signal-0.0044/-0.0015
ค่า MA6 4.35
ค่า MA12 4.38
ค่า MA26 4.37
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 5 วัน
ค่า RSI 47.64
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
NVDR ถือหุ้น
-%
ข้อมูลวันที่
ซื้อ0 หุ้น
ขาย0 หุ้น
Net
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
4.46
4.44
4.40
4.34
4.32
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย78 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย197,700 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย860,224 บาท
17/07/24197,700 หุ้น จับคู่ 78 ครั้ง
16/07/24106,600 หุ้น จับคู่ 44 ครั้ง
15/07/24127,600 หุ้น จับคู่ 51 ครั้ง
11/07/2495,300 หุ้น จับคู่ 58 ครั้ง
10/07/2494,600 หุ้น จับคู่ 85 ครั้ง
09/07/24162,300 หุ้น จับคู่ 154 ครั้ง
08/07/24384,400 หุ้น จับคู่ 199 ครั้ง
05/07/24915,200 หุ้น จับคู่ 257 ครั้ง
04/07/24529,500 หุ้น จับคู่ 158 ครั้ง
03/07/24340,100 หุ้น จับคู่ 111 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
N.A.
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)9,9339,5779,0159,5278,956
หนี้สิน (ลบ.)9749339201,030981
เงินสด (ลบ.)69601066835
ต้นทุนขาย
ยอดขาย
กำไรสุทธิ
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 57%
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล17.10% / ปี
    - YTD17.10% / ปี
    - 202313.16% / ปี
    - 20228.35% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)7,978 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)10.01 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 17.10% /ปี
YTD
17.10%
2023
13.16%
2022
8.35%
25 ก.ค. 2024เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 มี.ค. 2024 - 30 เม.ย. 2024
24 เม.ย. 2024เงินปันผล 0.11 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2024 - 29 ก.พ. 2024
28 มี.ค. 2024เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 พ.ย. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
28 ธ.ค. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ย. 2023 - 31 ต.ค. 2023
29 พ.ย. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 31 ส.ค. 2023
07 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.13 บ./หุ้น
รอบ 01 พ.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
25 ก.ค. 2023เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 มี.ค. 2023 - 30 เม.ย. 2023
27 เม.ย. 2023เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 28 ก.พ. 2023
23 มี.ค. 2023เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 พ.ย. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
29 ธ.ค. 2022เงินปันผล 0.12 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
04/06/241 ครั้ง19,800 หุ้น เฉลี่ย 4.36 บ.
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน-2.25-5.23-4.57
20 วัน-0.461.740.51
60 วัน7.9617.4514.60
120 วัน-27.06-16.11-21.81
ตั้งแต่ต้นปี-23.86-13.69-18.33
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--17.30
P/BV (เท่า)0.430.741.24
12
ข่าวสาร
26/06/67แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
19/06/67แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF)
05/06/67แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF) ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
21/05/67แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรกและผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (XM) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date)
16/05/67แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ของกองทุน
13/05/67สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสื่อสารสองทาง (Two - way communication) ของผู้ถือหน่วยลงทุน