เครื่องมือช่วยคำนวณราคา

คำนวณเป้าหมาย

ราคาทุน บ.
จำนวนหุ้น หุ้น
รวมจำนวนเงิน บ.

ต้องการกำไร(บาท) บ.
เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการคือ %
ราคาเป้าหมาย บ.

คำนวณการถัวราคา

ราคาทุน บ.
จำนวนหุ้น หุ้น
รวมจำนวนเงิน บ.

ราคาปัจจุบัน บ.
จะซื้อจำนวน(หุ้น) หุ้น
ราคาหุ้นหลังถัว บ.