กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
157
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AE 0
BBIK 11.06
SPRIME (XD) 13.41
METCO 13.54
SPA 14.7
AMANAH 15.53
MAI 16.04
CIVIL 16.12
CHOTI 16.34
IP 17.19
DPAINT 17.37
TPCS 17.45
PSH 17.94
PTECH 18.26
INSURE (XR) 18.33
SAT 19.02
GAHREIT 20.01
TEAMG 20.83
TMC 21.5
KGEN 21.86
TBN 21.88
VPO (CB) 22.01
MILL (CB,CS,NP) 22.4
BC 22.44
ASEFA 22.5
NEX 22.55
BRI 22.65
B-WORK 22.67
KCAR 23.5
ONEE 23.54
BUI 23.66
DIMET (CB,CS) 24.57
CMO (CS,NP) 24.68
ALLY (XD) 25.14
BYD 25.15
HENG 25.23
LTS 25.24
LTS 25.24
FTREIT 25.27
MFEC 25.39
ASK 25.51
M 25.77
BE8 25.88
SIMAT 25.93
DITTO 26.13
SEAFCO 26.16
SE-ED 26.23
AS 26.28
M-CHAI 26.42
BPS 26.45
THREL 26.79
TPL 26.82
ICC 26.87
KEX 26.87
PF 27.13
WINMED 27.13
WP 27.2
SET100 27.2
SPREME 27.35
CEYE 27.4
ARIP 27.71
PTC 27.71
QH 27.75
MIDA 27.8
SET50 27.84
JMT 27.87
NV 28.08
SE 28.14
CREDIT 28.15
SABUY 28.19
TRC (CB) 28.35
UV 28.56
TERA (XD) 28.56
APURE 28.81
EA 28.92
ADB 28.93
PANEL 29.22
PREB 29.26
SVR 29.3
JUBILE 29.38
ECF 29.41
IFS 29.5
TMILL 29.58
III 29.61
SMD 29.83
GEL 29.95
BAREIT 29.95
EE (CB) 30.01
URBNPF (NP) 30.1
TOP 30.17
WHART (XD) 30.27
SETWB 30.29
MOSHI 30.31
SRS 30.35
BKI 30.61
POPF 30.69
3K-BAT 30.79
SSP 30.94
MTW 30.96
ARIN 31.1
APP 31.1
PRI 31.16
SPVI 31.18
ORI 31.29
MGT 31.33
SCAP 31.34
AP 31.37
BSRC 31.4
CPH 31.51
NYT 31.57
SPCG 31.64
AWC 31.72
WORK 31.8
MITSIB 31.8
MIT 31.95
FPI 32.05
SUN 32.16
SSSC 32.23
QTCG 32.43
LPN 32.45
PRAKIT 32.46
PB 32.48
IMH 32.65
ZEN 32.87
MK 32.92
CHAYO 32.93
MENA 32.97
BJC 33.02
FTE 33.04
IIG 33.04
AKR 33.08
SENA 33.14
TRP 33.19
GABLE 33.4
TOG 33.42
CV 33.53
CPN 33.56
SMART 33.68
SNNP 33.68
TLHPF 33.74
UBA 33.81
BCH 33.82
AKP 33.89
SHR 33.9
EASTW 33.92
SC 33.94
PL 34.01
CHO (CB) 34.07
SYNTEC 34.24
SOLAR 34.39
CRANE 34.43
BTW 34.66
CPI 34.77
TTI 34.79
BVG 34.84
THG 34.87
IMPACT 34.93
57
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BLA 69
CGH 69.22
HYDRO (CB,CS,NP) 69.26
JCK 69.39
SAK 69.58
UPF 69.76
SVI 69.76
KBANK 70.22
POLY 70.25
STP 70.33
IRC 70.34
JAS 70.37
CMAN 70.49
24CS 70.65
SONIC 70.77
SAV 71.1
GFC 71.55
IT 72.05
RCL 72.47
WHA 72.66
VRANDA 72.74
SECURE 72.81
TVO 72.92
AIMCG 73.1
YUASA 73.32
PTL 73.33
TTCL 73.44
CCET 73.57
HTECH 73.88
PSL 74.32
LRH 74.34
PIMO 74.55
TTA 74.72
TNP 75.18
UP 75.22
APCO 75.34
SCP 75.56
ASIAN 75.62
WICE 75.68
TRT 76.39
SUTHA 77.18
WPH 77.22
CHOW 78.11
DMT 78.6
STGT 78.99
NSL 79.5
SELIC 79.52
NEO 79.89
CPF 80.11
MANRIN 82.48
BJCHI 82.88
CPT 83.36
VNG 83.41
TKS 83.53
UBIS 84.85
TNR 85.12
PPF 85.25