กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
130
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SCAP 8.17
SRICHA 12.18
AIE 15.45
DEMCO 16.57
FE 17.69
SBNEXT 18.2
BEAUTY 18.43
ABM 19.17
PYLON 20.5
ARIN 21.8
TSTH 21.82
SENA 21.97
SQ 22.48
IIG 22.89
HL 23.44
LH 23.57
TVDH 23.65
WINMED 24.11
NER 24.43
BAM 25.43
RABBIT 25.46
SMD 25.63
AMR 25.65
CPNCG 26.12
ZEN 26.46
DCC 26.51
TNITY 26.69
TRUBB 26.82
B 26.98
SNC 26.99
MIT 27.48
SPC 27.8
MCS 27.89
TACC 28.19
PACO 28.21
SYNTEC 28.59
PLANET 28.63
AIMIRT 28.65
EA 28.9
FSS 28.94
VNG 29.06
PREB 29.07
STEC 29.22
AMA 29.24
BEM 29.24
KEX 29.45
TNPC 29.46
UNIQ 29.61
DIMET (NP) 29.64
WFX 29.87
SUPEREIF 29.9
CKP 29.94
PSL 30.1
AWC 30.11
CHO 30.12
UMS (C) 30.24
AMANAH 30.26
TRT 30.32
SITHAI 30.4
TEAM 30.41
CSS 30.46
KBSPIF 30.55
EFORL (C) 30.68
HYDROGEN 30.74
PIMO 30.93
TPBI 30.94
CHOTI 31.02
SIAM 31.08
CRC 31.08
UBE 31.12
ANAN 31.14
SKE 31.23
SONIC 31.34
KTMS 31.59
CEN 31.67
VGI 31.8
STI 31.84
TC 31.95
COMAN 32.03
EE 32.09
SCGP 32.18
SM 32.19
WHAIR 32.24
TASCO 32.27
CMO 32.3
LRH 32.33
BGC 32.49
CBG 32.55
RAM 32.56
OR 32.57
NWR 32.63
TSI (C) 32.64
PTL 32.67
MILL 32.68
TFFIF 32.95
DEXON 33.01
CK 33.07
PQS 33.08
GULF 33.15
GRAMMY 33.19
TGPRO 33.29
TPLAS 33.3
UREKA 33.71
TPIPL 33.74
NNCL 33.83
EP 33.84
SETCLMV 33.9
ARIP 33.97
GREEN 33.99
WGE 33.99
TQR 34.01
TEGH 34.01
SSP 34.05
SINGER 34.19
PTTGC 34.23
TTLPF 34.37
CM 34.39
HTECH 34.41
BIOTEC 34.41
TPS 34.42
PSG 34.44
SIS 34.49
LIT 34.49
ERW 34.51
SPVI 34.64
SSSC 34.65
BM 34.67
AQUA 34.71
ZIGA 34.76
SETWB 34.83
24
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BKI 69.49
KTB 69.61
FTI 69.95
BBIK 70.19
ROCK 70.7
SMART 71.42
BTNC 71.6
SUN 72.42
CNT 72.78
XO 72.79
STANLY 73.99
BAY 74.05
TTI 74.1
SLP 74.19
BVG 74.35
BUI 74.73
TTB 74.89
TSTE 75.27
SAPPE 76.73
DTCI 80.57
SKR 80.88
MANRIN 81.52
BSM 90.39
NEW 93.17