กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
125
RSI ต่ำกว่า 35
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FE 0.02
TGH 8.69
M-PAT 9.17
BJCHI 16.8
CSS 17.49
AMR 17.86
WACOAL 18.43
ALPHAX 20.63
M-CHAI 21.05
AOT 21.11
MAI 21.94
CRD 22.79
PSTC 22.83
RML 22.84
BGC 23.19
TCOAT 23.36
SETWB 23.81
PTTEP 24.07
TASCO 24.33
TKC 24.45
GLORY 25.19
CSR 25.3
AIT 25.49
INSURE 25.63
AHC 25.9
LALIN 25.93
AIMCG 26.03
SC 26.2
TPOLY 26.22
ARIN 26.25
NV 26.49
ITD 26.52
PRM 26.57
BTSGIF 26.59
SPVI 26.8
PM 26.94
SNC 27.01
24CS 27.4
HYDROGEN 27.51
TNP 27.56
LPH 27.59
RAM 27.87
LEO 27.88
SMT 27.92
MGC 28.08
UPF 28.68
ORN 28.99
TWPC 29.23
TCMC 29.46
MK 29.47
THREL 29.71
WARRIX 29.83
TKN 29.84
AURA 29.88
IP 30.09
BBL 30.61
TNITY 30.63
TCC 30.63
BAY 30.67
TLI 30.76
BRR 30.86
GRAMMY 30.86
PAP 30.88
TFM 30.9
VPO 30.91
SR 30.92
SET100 30.92
B-WORK 31.01
TPRIME 31.21
NCH 31.4
PHOL 31.65
MICRO 31.73
SCL 31.73
TVH 31.79
ASK 31.94
POPF 32.21
TTLPF 32.25
SET50 32.37
HL 32.39
BAFS 32.4
PEACE 32.42
IIG 32.47
CPL 32.51
M 32.53
VIBHA 32.66
J 32.75
NTV 32.79
FTE 32.81
KKP 32.81
GROREIT 32.87
EKH 32.96
BLA 32.98
LOXLEY 33.07
UBE 33.19
KTMS 33.19
SGF 33.21
BC 33.21
CFRESH 33.42
AAV 33.45
ARIP 33.53
AU 33.72
LIT 33.77
FORTH 33.78
SCI 33.89
VRANDA 33.96
KCG 33.96
PSP 34
SKE 34.04
PROEN 34.06
SWC 34.12
MEGA 34.41
TAPAC 34.5
TFG 34.55
SRICHA 34.62
ZEN 34.7
AH 34.73
AMARC 34.74
CV (XA) 34.76
DPAINT 34.88
WHABT 34.91
SENA 34.93
WIIK 34.93
TIGER 34.93
COM7 34.94
DEMCO 34.97
9
RSI สูงกว่า 69
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TNPF 69.32
TMW 69.88
PLANET 70.59
PTC 71.5
KPNPF 72.77
SPG 73.13
W (C) 74.25
CHO 77.34
3K-BAT 83.05