กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BVG Sideway 39.6
SINO Sideway 52.44
L&E Sideway 58.05
AURA ซึมขึ้น 64.86
SAV ซึมขึ้น 65.25
COM7 Sideway 67.8
Volume ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KKC (NC)Sideway 19.16
SET100 ซึมลง 20.51
PROEN Sideway 32.1
SPCG Sideway 39.89
RPC Sideway 40.02
MCA Sideway 42.09
STA Sideway 43.82
ZAA (CF)Sideway 45.47
TEGH Sideway 46.84
THIP Sideway 46.86
NEO Sideway 46.96
CMO (CS,NP)Sideway 47.23
INOX Sideway 47.93
CHO (CB)Sideway 50.19
BEAUTY Sideway 50.64
BPP Sideway 52.27
CSP Sideway 60.6
TK Sideway 65.95
SKE Sideway 67.57
Volume ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SO ซึมลง 15.33
AH Sideway 24.52
ACG ซึมลง 24.77
CHG Sideway 29.78
ITNS ซึมลง 33.53
EP ลง 34.79
PLUS ลง 34.8
Q-CON Sideway 37.52
CAZ Sideway 38.53
JR Sideway 38.72
LALIN Sideway 39.43
ETE Sideway 39.65
SCAP Sideway 39.89
BLESS Sideway 39.91
WHAIR Sideway 41.28
PRIME Sideway 42.71
LRH (CF)Sideway 42.76
MENA Sideway 42.8
NPK Sideway 43.68
PREB Sideway 43.96
BSBM Sideway 44.1
BAY Sideway 44.24
SPRC Sideway 44.4
HTC Sideway 45.33
BIOTEC Sideway 45.85
BCH Sideway 45.86
PEER Sideway 46
I2 Sideway 47.91
GPSC Sideway 48.2
CFRESH Sideway 48.48
PPM Sideway 48.65
DMT Sideway 49.49
PSTC Sideway 50.05
QTCG Sideway 51.72
HYDROGEN Sideway 54.17
CSS Sideway 56.12
ROCTEC Sideway 56.21
MDX Sideway 56.32
BAREIT Sideway 58.58
FSX Sideway 58.59
LPF Sideway 60.83
BIG Sideway 63.98
PJW Sideway 65.82
SYNEX Sideway 66.03
SAMTEL Sideway 72.61
MONO Sideway 74.92
RABBIT ซึมขึ้น 76.65
Volume ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MAI Sideway 10.51
THG Sideway 21.13
SEAOIL Sideway 23.42
LHFG ซึมลง 24.23
SPA Sideway 25.04
SAT Sideway 26.25
SISB ซึมลง 29.97
JDF ลง 30.22
NER ลง 30.33
BOFFICE Sideway 30.41
MICRO Sideway 32.05
UNIQ Sideway 32.2
SPI Sideway 32.87
EPG Sideway 33.03
ASIMAR Sideway 33.78
PSL ซึมลง 34.14
NC Sideway 34.27
TPS Sideway 34.81
ECL Sideway 34.86
IRPC Sideway 35.34
IVL Sideway 35.77
ERW Sideway 36.45
SCB Sideway 36.47
SNNP Sideway 36.56
JAS Sideway 36.82
PRI Sideway 36.98
TOA Sideway 36.99
WARRIX Sideway 37.17
PSG Sideway 37.46
SKR ซึมลง 37.84
IRCP Sideway 37.92
ANI (CF)Sideway 37.93
APCS ซึมลง 38.15
SAFE Sideway 38.33
TTCL Sideway 38.48
CIMBT (CF)Sideway 38.66
KWM Sideway 38.67
TRUBB Sideway 38.97
SPACK Sideway 39.17
AIE Sideway 40.01
STPI Sideway 40.26
TPAC Sideway 40.41
TVH Sideway 40.57
KUN Sideway 40.71
MC Sideway 40.84
LEE Sideway 40.86
VRANDA Sideway 41.56
HL Sideway 41.63
LPH Sideway 41.81
SIAM Sideway 42.09
TASCO Sideway 42.11
CK Sideway 42.16
LEO Sideway 42.17
IIG Sideway 42.49
SRICHA Sideway 42.56
SEAFCO Sideway 42.58
ARIP Sideway 43.37
MST Sideway 43.44
EE (CB)Sideway 43.6
TGE Sideway 43.65
KGI Sideway 44.11
SUSCO Sideway 44.18
MBK Sideway 44.36
PSH Sideway 44.45
LHK Sideway 44.51
SIS Sideway 44.78
SJWD Sideway 45.02
III Sideway 45.11
TNL (CF)ซึมลง 45.3
SHR Sideway 45.43
NWR Sideway 45.53
CHEWA Sideway 46.01
TTW Sideway 46.39
TFG Sideway 46.42
MIT Sideway 46.58
ROJNA Sideway 46.8
RAM Sideway 46.85
ILM Sideway 46.98
SICT Sideway 47.18
DITTO Sideway 47.32
ORN Sideway 47.44
TWZ Sideway 47.66
AIT Sideway 47.7
WIIK Sideway 47.77
AMANAH Sideway 47.78
ASIAN Sideway 47.81
PANEL Sideway 47.84
BR Sideway 47.91
MOSHI Sideway 47.91
TRP Sideway 47.93
ICN Sideway 48.02
SCI (CB)Sideway 48.44
ALPHAX Sideway 48.54
VARO Sideway 48.69
BIZ Sideway 48.8
PDJ Sideway 48.93
CPR Sideway 48.94
DUSIT Sideway 49.2
BA Sideway 49.25
KTB Sideway 49.36
BTC Sideway 49.79
ASEFA Sideway 50.04
FMT Sideway 50.09
KCAR Sideway 50.15
AMA Sideway 50.22
THANI Sideway 50.38
TSE Sideway 50.5
NDR Sideway 50.51
PLE Sideway 50.59
SLP Sideway 50.67
SM Sideway 50.68
PYLON Sideway 51.06
BBL Sideway 51.16
W (CB)Sideway 51.36
SUPER Sideway 51.46
TFI Sideway 51.58
SAMCO Sideway 51.59
WHAUP Sideway 51.62
SYMC Sideway 51.77
BKIH Sideway 51.79
TH Sideway 52.11
ASAP Sideway 52.38
BCPG Sideway 52.4
TLHPF Sideway 52.41
GFPT Sideway 52.73
ADVICE Sideway 52.8
TCAP Sideway 52.85
WHA Sideway 52.86
TQM Sideway 52.86
SAWAD Sideway 53.1
KASET Sideway 53.38
TEAMG Sideway 53.46
WPH Sideway 53.56
IMPACT Sideway 53.83
WORK Sideway 54.15
SITHAI Sideway 54.67
STEC Sideway 54.91
SCG Sideway 55.21
TSI (CB)Sideway 55.54
SMPC Sideway 55.73
DEMCO Sideway 55.73
SMPC Sideway 55.73
SHANG Sideway 55.9
CIVIL Sideway 55.92
CPNCG Sideway 56.13
CKP Sideway 56.18
INGRS Sideway 56.31
TTT Sideway 56.33
SE Sideway 56.53
VGI Sideway 57.1
SVI Sideway 57.58
TFM Sideway 58.3
SVT Sideway 58.41
NTSC ซึมขึ้น 58.44
TKT Sideway 58.57
PROS Sideway 59.18
TNP Sideway 59.56
CPAXT Sideway 61.61
PLANET Sideway 62.61
SPREME Sideway 63.39
TNR Sideway 63.42
MODERN Sideway 63.82
KCE ซึมขึ้น 65.63
VIBHA Sideway 65.81
NCL Sideway 66
NOVA Sideway 67.11
NAM ซึมขึ้น 67.72
QHOP Sideway 68.13
CPNREIT ซึมขึ้น 68.99
DIF Sideway 71.97
STI Sideway 73.82