กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
FANCY Sideway 51.4
Volume ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKE Sideway 48.68
Volume ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AMR Sideway 32.95
UMI Sideway 44.12
ASEFA Sideway 62.1
ILINK ซึมขึ้น 62.86
Volume ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SNC ซึมลง 20.97
BIOTEC Sideway 39.64
ILM Sideway 41.35
NCL Sideway 42.08
BLAND Sideway 43.11
SETHD ซึมลง 44.56
EMC (C)Sideway 45.75
FNS Sideway 46.67
VL Sideway 47.38
TFI Sideway 50.2
PRAPAT ซึมขึ้น 61.08
BEM Sideway 63.92
Volume ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KCE ซึมลง 26.45
SBNEXT ซึมลง 28
SCGP ซึมลง 31.82
DELTA ลง 34.19
ORI ลง 36.78
SQ ลง 36.83
TU Sideway 37.77
BTG Sideway 38.39
APP Sideway 39.34
SINO ซึมลง 39.37
GREEN Sideway 40.15
SVT ซึมลง 40.69
INOX Sideway 40.9
KBSPIF Sideway 41.32
ACE Sideway 43.15
WAVE Sideway 43.28
RATCH Sideway 43.67
NNCL Sideway 43.85
SENX Sideway 44.48
WIIK Sideway 44.96
MIDA Sideway 45.03
CPNREIT Sideway 45.18
GTV Sideway 45.36
CHEWA Sideway 45.69
III Sideway 45.9
CHAYO Sideway 45.99
LH Sideway 46.41
CEYE Sideway 48.16
WIN Sideway 49.91
M Sideway 50.57
AWC Sideway 50.58
SMD Sideway 51.05
INSET Sideway 51.28
PAF Sideway 51.97
BROOK Sideway 53.25
RICHY Sideway 53.54
SYNTEC Sideway 55.06
TPOLY Sideway 55.7
BSBM Sideway 56.53
TRT Sideway 59.67
ROCK ซึมขึ้น 60.24
MJLF Sideway 60.75
MCOT Sideway 61.38
PSL (XD)Sideway 63.61
TNP ซึมขึ้น 68.19
AGE Sideway 69.82
Volume ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPVI ซึมลง 22.37
BTS ซึมลง 22.5
SCGD Sideway 23.5
FN Sideway 25.58
DMT ซึมลง 28.24
SVR ซึมลง 32.82
ADB Sideway 33.99
DITTO ซึมลง 35.24
TEAMG Sideway 35.73
ADVANC ซึมลง 35.95
SNNP Sideway 36.26
KASET Sideway 36.45
VGI ซึมลง 36.6
SIAM Sideway 36.63
IHL ลง 36.84
ASK ซึมลง 37.09
TEAM Sideway 37.55
TM Sideway 37.56
OTO ซึมลง 37.85
NFC Sideway 38.28
TSE ซึมลง 38.84
CWT ซึมลง 39
CIVIL Sideway 39.16
TFG Sideway 39.25
SWC Sideway 39.4
CBG Sideway 39.67
PLANET Sideway 40.77
CHIC ซึมลง 41.12
CTW ซึมลง 41.39
AURA Sideway 41.78
TITLE (XR)Sideway 41.95
BEC Sideway 42.02
CEN Sideway 42.11
ERW Sideway 42.14
QH ซึมลง 42.66
KTBSTMR Sideway 42.76
AS Sideway 42.78
BTSGIF (XN)Sideway 42.88
BGRIM Sideway 43.2
BE8 Sideway 43.25
UREKA Sideway 43.57
RJH Sideway 43.69
BSM Sideway 43.75
MITSIB Sideway 43.88
MUD Sideway 44
AUCT Sideway 44.04
LHFG Sideway 44.14
ZEN Sideway 44.42
TNH Sideway 44.95
ICC Sideway 45.3
KWM Sideway 45.67
ESTAR Sideway 45.71
JASIF Sideway 45.72
RPH Sideway 45.82
PEACE Sideway 46.55
TVH Sideway 46.59
EPG Sideway 46.65
CENTEL Sideway 46.72
FVC Sideway 47.32
SAFE Sideway 47.32
BR Sideway 47.83
WFX Sideway 47.83
KTC Sideway 47.85
DTCENT Sideway 47.95
SCL Sideway 48.78
CPANEL Sideway 48.79
SCC Sideway 48.99
CRC Sideway 49.27
JTS Sideway 49.3
TRUBB Sideway 49.4
CITY Sideway 49.57
SE-ED Sideway 49.61
CPF Sideway 49.7
ITTHI Sideway 49.72
CIMBT Sideway 50.07
TFFIF Sideway 50.09
CV Sideway 50.17
HMPRO Sideway 50.46
YUASA Sideway 51.42
AYUD Sideway 52.01
KEX Sideway 52.35
KUN Sideway 52.58
I2 Sideway 52.75
SISB Sideway 52.91
KBANK Sideway 53.09
PHG Sideway 53.13
KIAT Sideway 53.15
KBS Sideway 54.12
AIE Sideway 54.72
GSC Sideway 54.77
SJWD Sideway 55.02
MJD Sideway 55.23
AMATAV Sideway 55.62
SSSC Sideway 55.87
SC ซึมขึ้น 56.02
SCP Sideway 56.11
MTC Sideway 56.22
DCON Sideway 56.35
GTB Sideway 56.54
SAWAD Sideway 56.63
EKH ซึมขึ้น 56.72
STPI Sideway 57.64
CPN Sideway 58.67
M-STOR Sideway 58.92
PSG Sideway 59.01
SIRI Sideway 59.2
WICE Sideway 59.47
TISCO Sideway 59.68
SNP Sideway 59.77
LRH Sideway 60.15
GULF Sideway 60.31
CREDIT Sideway 61.19
CREDIT Sideway 61.19
SPRC ซึมขึ้น 61.21
CK ซึมขึ้น 64.69
NKI Sideway 65.13
TTB Sideway 67
STEC Sideway 67.24
TOP Sideway 67.27
NER Sideway 67.96
PR9 ซึมขึ้น 68.21
SPALI Sideway 71.73
TFMAMA ซึมขึ้น 73.03
IFS ซึมขึ้น 73.35
SPA Sideway 74.82
TPBI ซึมขึ้น 91.14
MGI (P)Sideway 93.63