กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CEYE Sideway 41.94
Volume ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CHOTI Sideway 31.02
CGD Sideway 38.15
DTCENT Sideway 39.21
BCH Sideway 42.74
TNR Sideway 46.71
SPA Sideway 46.96
ASIMAR Sideway 49.17
GABLE Sideway 53.77
DUSIT ซึมขึ้น 60.01
MPIC Sideway 60.04
FTI Sideway 69.95
Volume ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AIE Sideway 15.45
HL ซึมลง 23.44
WFX Sideway 29.87
CSS Sideway 30.46
TFFIF Sideway 32.95
DEXON Sideway 33.01
CENTEL ซึมลง 35.78
PTG Sideway 38.04
THMUI Sideway 39.02
LHK Sideway 39.99
GROREIT ซึมลง 40.18
NUSA Sideway 40.61
CHG Sideway 41.38
SVI Sideway 41.6
BYD Sideway 42.09
ITC Sideway 42.21
ARROW Sideway 42.94
DMT Sideway 43.43
SCN Sideway 44.18
TWPC Sideway 44.19
AP Sideway 45.43
PRG Sideway 45.93
HFT Sideway 46.51
B52 Sideway 47.03
PROEN Sideway 47.4
UMI Sideway 47.49
JKN Sideway 47.59
TEAMG Sideway 47.77
STGT Sideway 48.08
CIG Sideway 48.13
SAK Sideway 48.25
SAWANG Sideway 50.2
TRC (C)Sideway 51.28
MAJOR Sideway 52.04
MST Sideway 52.3
FTE Sideway 52.54
LST Sideway 52.86
FSMART Sideway 53.77
CPI Sideway 53.8
TVT Sideway 54.18
TQM Sideway 55.66
GC Sideway 56.56
KWI Sideway 56.85
ILINK Sideway 57.12
AEONTS Sideway 57.16
CIVIL Sideway 57.68
SVR Sideway 57.72
LANNA ซึมขึ้น 60.84
HENG Sideway 61.59
TMW ซึมขึ้น 63.66
BTSGIF Sideway 64.23
ERWPF ซึมขึ้น 65.56
TAE Sideway 65.69
PAF Sideway 67.05
AH ซึมขึ้น 67.24
XO Sideway 72.79
Volume ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BEAUTY Sideway 18.43
NER Sideway 24.43
RABBIT Sideway 25.46
MCS Sideway 27.89
SYNTEC Sideway 28.59
BEM Sideway 29.24
SUPEREIF ซึมลง 29.9
AWC ซึมลง 30.11
SITHAI ซึมลง 30.4
KTMS Sideway 31.59
BGC Sideway 32.49
NWR Sideway 32.63
TGPRO ซึมลง 33.29
SINGER Sideway 34.19
PTTGC Sideway 34.23
HTECH Sideway 34.41
PSG Sideway 34.44
SETWB Sideway 34.83
SGC Sideway 35.1
MENA Sideway 35.25
CPTGF ซึมลง 35.37
ICN Sideway 35.52
GUNKUL Sideway 35.64
SMPC Sideway 36.09
SMPC Sideway 36.09
TMI Sideway 36.2
BWG Sideway 36.41
DPAINT Sideway 36.73
JTS Sideway 36.82
SPALI Sideway 36.88
UBIS Sideway 37.34
NSL Sideway 37.36
AU Sideway 37.66
SKN Sideway 37.73
EGCO Sideway 37.84
WIIK Sideway 38.37
PDJ Sideway 38.43
LPH Sideway 38.49
HMPRO Sideway 38.59
BTS Sideway 38.65
ASIAN Sideway 38.66
TFMAMA ซึมลง 38.76
MAKRO Sideway 38.87
SIMAT Sideway 38.95
UKEM Sideway 39.59
STA Sideway 40.01
SAM Sideway 40.01
GCAP Sideway 40.73
PRTR Sideway 40.8
BIS Sideway 41.05
TURTLE Sideway 41.36
VPO Sideway 41.73
SETTHSI Sideway 41.95
SIRI Sideway 42.01
SVT Sideway 42.01
WARRIX Sideway 42.04
TFG Sideway 42.27
PTTEP Sideway 42.31
VIH Sideway 42.41
MICRO Sideway 42.45
TU Sideway 42.51
PLE Sideway 42.64
TVO Sideway 42.78
III Sideway 42.81
TPIPP Sideway 42.82
SAMTEL Sideway 42.97
RS Sideway 43
OCC Sideway 43.03
SET100 Sideway 43.1
CWT Sideway 43.34
CHIC Sideway 43.41
NOBLE Sideway 43.48
SYNEX Sideway 43.58
TRITN 0Sideway 43.74
OTO Sideway 43.88
CMC Sideway 43.95
LOXLEY Sideway 44.14
SEAFCO Sideway 44.21
SCG Sideway 44.27
OHTL Sideway 44.3
BGT Sideway 44.52
QHHR Sideway 44.53
PPPM (C)Sideway 44.61
QH Sideway 44.62
BJC Sideway 44.77
METCO Sideway 44.86
CRANE Sideway 45.03
S Sideway 45.18
JUBILE Sideway 45.2
SO Sideway 45.86
PLUS Sideway 45.86
M-II Sideway 45.94
GRAND Sideway 46.2
BKD Sideway 46.42
LEE Sideway 46.45
JAS (C)Sideway 46.59
IVL Sideway 46.7
PRECHA Sideway 46.8
ALUCON Sideway 46.89
SPCG Sideway 46.97
INETREIT Sideway 47.08
STP Sideway 47.12
EKH Sideway 47.19
ESTAR Sideway 47.48
MITSIB Sideway 47.95
CPALL Sideway 48.09
SABUY Sideway 48.13
WIN Sideway 48.38
CITY Sideway 48.47
SKY Sideway 48.47
ASP Sideway 49.08
JMART Sideway 49.14
ADVANC Sideway 49.2
PLANB Sideway 49.59
BAFS Sideway 49.68
SORKON Sideway 49.91
TIPH Sideway 49.91
ITD Sideway 49.98
PSH Sideway 50.08
IND Sideway 50.22
MOONG Sideway 50.26
YUASA Sideway 50.31
TIGER Sideway 50.58
MOSHI Sideway 50.82
NCH Sideway 50.89
MNIT Sideway 51.13
BE8 Sideway 51.28
SC Sideway 51.51
MTW Sideway 51.55
ITTHI Sideway 51.58
SMIT Sideway 51.7
TPRIME Sideway 51.76
MASTER Sideway 52.06
BEYOND Sideway 52.45
PRM Sideway 53.79
PJW Sideway 53.85
RWI Sideway 54.21
PG Sideway 54.48
FLOYD Sideway 54.49
SPI Sideway 54.56
CPW Sideway 54.77
STECH Sideway 55.31
OISHI Sideway 55.61
APURE ซึมขึ้น 56.02
SAWAD Sideway 56.09
SHR Sideway 56.41
KCAR Sideway 56.51
IRC Sideway 57.59
MBK Sideway 57.73
SUSCO Sideway 58.33
CSP Sideway 58.49
LUXF Sideway 58.58
TIDLOR Sideway 58.91
AUCT Sideway 58.92
A5 Sideway 59.05
TIPCO Sideway 59.59
TOA Sideway 59.75
COM7 Sideway 59.81
YGG ซึมขึ้น 60.74
ICHI Sideway 61.11
TPCH Sideway 61.85
NETBAY Sideway 63.08
MSC Sideway 63.17
SOLAR Sideway 63.25
DELTA Sideway 63.35
THG ซึมขึ้น 63.99
NCAP Sideway 64.12
TPAC Sideway 65.12
PHOL Sideway 66.25
SANKO Sideway 66.29
GFPT ซึมขึ้น 66.45
TPOLY ซึมขึ้น 66.81
UVAN Sideway 67.6
MC Sideway 68.47
SISB ซึมขึ้น 68.78
SUN Sideway 72.42
CNT Sideway 72.78
SAPPE ซึมขึ้น 76.73
BSM Sideway 90.39