กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
14
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IFEC (SP,NC,NP) 0
GL (SP,NC,NP) 0
SMK (SP,NC,NP) 0
KKC (SP,NC,CB,C) 50.01
POST (SP,NC) 0
STARK (SP,NC,NP) 0
THAI (SP,NC,NP) 0
NOK (SP,NC,NP) 0
PACE (SP,NC,NP) 0
APEX (SP,NC,NP) 0
ALL (SP,NC,NP) 44.88
ACAP (SP,NC,NP) 0
POLAR (SP,NC,NP) 0
GSTEEL (SP,NC) 0