กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
QHHR ซึมลง 22.16
MJLF ซึมลง 25.44
AS ซึมลง 29.24
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EA Sideway 30.6
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SUPEREIF Sideway 11.04
BGC ซึมลง 27.23
UMS (C)Sideway 32.52
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
CCET ซึมลง 26.23
SCB Sideway 27.82
PIMO Sideway 41.76
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
RML ซึมลง 23.23
IRPC ซึมลง 23.34
HMPRO ซึมลง 25.24
EASTW Sideway 25.57
MAJOR Sideway 27.86
ONEE ซึมลง 29.46
SMD Sideway 31.28
TPOLY Sideway 31.58
BTNC Sideway 35.52
SALEE Sideway 36.97
TBN Sideway 39.06
SUTHA Sideway 41.14
SUC Sideway 43.46
BRR Sideway 44.63
PTL Sideway 48.95
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
AJ ซึมลง 24.44
OSP ซึมลง 25.47
JUBILE Sideway 28.26
SCAP Sideway 35.54
LIT Sideway 36.05
ASEFA Sideway 38.85
QLT Sideway 39.68
BIS Sideway 41.71
SCG Sideway 43.85
24CS Sideway 48.65
PROEN Sideway 48.81
CPT Sideway 49
SKY Sideway 58.68
FN Sideway 60.9
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
KTBSTMR ซึมลง 5.66
EGATIF ซึมลง 13.66
BAREIT ซึมลง 17.38
CTARAF ซึมลง 19.13
GROREIT Sideway 23.56
BEC ซึมลง 25.43
S11 ซึมลง 29.04
TPIPP Sideway 31.57
PDG ลง 31.85
PM ซึมลง 33.56
MDX ลง 33.7
SCM ลง 34.28
TMILL Sideway 36.01
Q-CON Sideway 36.04
AKR ซึมลง 36.17
PF ซึมลง 36.26
SC ซึมลง 36.62
BEYOND Sideway 36.82
MFEC Sideway 37.78
SRIPANWA (XD)ซึมลง 38.04
PLAT Sideway 38.57
KTIS Sideway 39.31
SPRC ลง 39.37
CRANE Sideway 39.51
LHK Sideway 39.75
TKS ซึมลง 39.79
OGC ลง 39.8
RT Sideway 40.02
SENX Sideway 40.36
NEW Sideway 40.76
TOP Sideway 41.42
3K-BAT Sideway 42.09
TFM Sideway 42.13
TMD Sideway 42.45
PLANB Sideway 42.65
NWR Sideway 42.95
BYD Sideway 43.4
GLORY Sideway 43.42
PJW Sideway 43.7
RABBIT Sideway 43.96
CPR Sideway 44.24
GREEN Sideway 44.48
GPI Sideway 44.75
ITEL Sideway 45.2
MGT Sideway 45.43
TMC Sideway 45.51
THANA Sideway 45.65
SRICHA Sideway 46.02
PL Sideway 46.82
TPLAS Sideway 47.1
SKE Sideway 47.58
TGPRO Sideway 47.59
AFC Sideway 47.91
AMA Sideway 48.14
CPANEL Sideway 48.25
SBNEXT Sideway 48.74
GRAMMY Sideway 48.95
AMATAV Sideway 49.82
IT Sideway 49.84
TPCH Sideway 49.86
UMI Sideway 50.18
EP Sideway 50.38
SGC Sideway 51.13
SYNEX Sideway 51.24
J Sideway 51.58
BROCK Sideway 53.18
AHC Sideway 53.8
STA Sideway 54.05
SMART Sideway 55.1
ASW Sideway 55.26
JMART Sideway 55.49
PRTR Sideway 57.62
BCP Sideway 57.71
DTCENT Sideway 59.99
TLI Sideway 60.97
CIVIL Sideway 63.96
TQM Sideway 65.28
ABM Sideway 67.63