กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SPA Sideway 14.7
KCCAMC Sideway 52.78
KCCAMC Sideway 52.78
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BBIK ซึมลง 11.23
CEYE ซึมลง 19.04
QHPF Sideway 39.98
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DITTO ซึมลง 28.62
SABINA ลง 33.34
AAV Sideway 41.23
DEMCO Sideway 43.52
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
DPAINT ซึมลง 17.37
III ซึมลง 18.6
TEAMG ซึมลง 23.36
SPCG ซึมลง 31.64
AWC ซึมลง 37.65
PLUS Sideway 41.48
SGP Sideway 43.91
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MAI Sideway 16.04
INSURE (XR)ซึมลง 19.82
BUI Sideway 24.35
TRU Sideway 32.9
BCH ลง 33.82
CENTEL ซึมลง 36.18
CNT ซึมลง 38.72
MUD Sideway 39.55
KWM Sideway 41.2
ERW Sideway 42.44
ECL Sideway 44.49
GIFT Sideway 44.76
RICHY Sideway 46.74
KDH Sideway 47.91
SCG Sideway 49.89
PRG Sideway 51.11
CPALL Sideway 53.2
CBG Sideway 55.17
CSC Sideway 55.23
VARO Sideway 58.12
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
METCO ซึมลง 13.79
TMC ซึมลง 16.06
IP ลง 17.19
PTECH ซึมลง 18.26
TBN ซึมลง 21.88
MILL (CB,CS,NP)ซึมลง 22.4
BC Sideway 22.44
NEX ซึมลง 23.52
BRI ซึมลง 24.05
TPL ซึมลง 24.95
NYT ซึมลง 26.95
THANA Sideway 27.99
CMO (CS,NP)ซึมลง 28.41
SENA Sideway 28.96
AMARIN Sideway 29.5
ARIP ซึมลง 31.12
CREDIT ซึมลง 31.29
EA ลง 31.67
ARIN Sideway 32.12
STI ซึมลง 32.35
PEER ซึมลง 33.7
SSP ซึมลง 34.15
CPI ลง 34.77
CHARAN ซึมลง 34.86
CPNCG (XA)Sideway 34.94
OHTL Sideway 35.54
TK Sideway 36.15
SPALI ลง 36.68
ARROW ซึมลง 36.83
S11 Sideway 37.14
BR Sideway 38.15
CPN ลง 38.55
CPAXT ซึมลง 38.67
SJWD ซึมลง 38.9
RBF ซึมลง 39.19
WACOAL Sideway 39.38
NL Sideway 39.41
TIF1 Sideway 39.54
BWG Sideway 39.72
MICRO Sideway 41.58
UTP Sideway 42.38
GJS Sideway 42.81
DOD Sideway 42.85
FUTUREPF ซึมลง 43.03
PSG Sideway 43.32
HL Sideway 43.48
SISB Sideway 43.61
STEC ซึมลง 43.89
TCAP Sideway 43.99
ASW Sideway 44.1
PAF Sideway 44.16
A5 Sideway 44.19
THCOM Sideway 44.88
KAMART Sideway 45.18
UOBKH Sideway 45.84
CK Sideway 45.91
GGC Sideway 45.95
TQR Sideway 46.59
GLAND Sideway 46.8
GPSC Sideway 47.23
TM Sideway 47.8
ALPHAX Sideway 47.81
BGRIM Sideway 48.74
MALEE Sideway 48.82
SALEE Sideway 48.82
TPS Sideway 49.14
NOVA Sideway 49.32
BTS Sideway 50.57
NDR Sideway 51.29
ITC Sideway 51.32
ICHI Sideway 51.75
AMARC Sideway 51.98
TH Sideway 52.44
BH Sideway 52.79
KLINIQ Sideway 53.83
AUCT Sideway 53.92
PRINC Sideway 54.94
CTW ซึมขึ้น 56.72
KIAT Sideway 56.73
UPOIC ซึมขึ้น 57.69
TKC ซึมขึ้น 58
TU Sideway 59.27
CH ซึมขึ้น 62.67
CWT Sideway 62.82
JTS Sideway 63.64
TFG Sideway 67.61
AAI Sideway 67.88
24CS Sideway 70.25