กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKN Sideway 46.86
MALEE Sideway 76.62
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MBAX ซึมลง 30.28
TOA ลง 32.42
RCL Sideway 38.45
SR Sideway 40.07
BBL Sideway 47.18
MSC Sideway 48.31
2S Sideway 49.9
CHASE Sideway 53.58
UAC Sideway 55.07
AAV Sideway 58.83
BSRC ขึ้น 69.37
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
MONO Sideway 27.91
TMI ซึมลง 32.29
GAHREIT Sideway 41.73
AMC Sideway 45.82
PM Sideway 45.9
SGP Sideway 46.84
QTC Sideway 47.41
TNL Sideway 48.12
BLC Sideway 48.52
COLOR Sideway 48.82
TEKA Sideway 49.53
HPT Sideway 54.94
VNG Sideway 55.52
SAK Sideway 57.68
AHC Sideway 61.58
TASCO ซึมขึ้น 63.26
UNIQ ซึมขึ้น 64.3
PSP Sideway 66.75
BVG Sideway 67.19
WINNER Sideway 67.21
MFC Sideway 74.52
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
EURO Sideway 0
SICT ซึมลง 18.24
POMPUI (NC)Sideway 21.36
SPRIME ซึมลง 24.46
BIS Sideway 25.16
TWPC ซึมลง 27.83
TRP ซึมลง 28.07
TAKUNI ซึมลง 30.03
KTIS ซึมลง 31.02
LHK Sideway 31.49
IP ลง 31.75
SET50 ลง 33.7
WHABT ซึมลง 33.93
SAF Sideway 35.24
UBA ลง 35.93
MODERN ลง 36.49
DPAINT ลง 36.77
CPH ซึมลง 36.94
COM7 Sideway 37.23
CHG Sideway 37.46
CCP Sideway 37.49
EE ลง 37.66
EASTW Sideway 38.02
PIMO Sideway 38.03
PRIN ซึมลง 38.05
WINMED ซึมลง 39.02
SIMAT Sideway 39.32
TURTLE Sideway 40.83
AMARC Sideway 40.96
CMC Sideway 40.98
TH ลง 41.22
NOBLE Sideway 42
BCT Sideway 42.76
JCKH (C)Sideway 43.04
MVP Sideway 43.25
PYLON Sideway 43.44
LEO ซึมลง 43.44
ATP30 Sideway 43.58
MORE Sideway 43.87
KISS Sideway 43.98
ADVICE Sideway 44
VIBHA Sideway 44.3
TOG Sideway 44.33
SA Sideway 44.38
ALPHAX Sideway 44.79
BPP Sideway 45
SPI Sideway 45.11
IRC Sideway 45.53
SANKO Sideway 45.61
TAE Sideway 45.81
AIMIRT ซึมลง 45.85
SABUY Sideway 46.02
ARIN Sideway 46.07
TKS Sideway 46.34
PCSGH Sideway 46.5
MAJOR Sideway 47.1
HTECH Sideway 47.31
PTL Sideway 47.43
PDG Sideway 47.43
JCK Sideway 47.44
KGEN Sideway 47.53
FTE Sideway 47.59
ALLY Sideway 47.59
AKS (C)Sideway 48.14
SONIC Sideway 48.58
TTLPF Sideway 49.76
LANNA Sideway 49.94
ACC Sideway 51.38
PQS Sideway 51.66
KCM Sideway 51.79
TMD Sideway 52.46
AKR Sideway 52.6
NTV Sideway 52.66
TTA Sideway 53.17
PRG Sideway 53.68
LHPF Sideway 53.97
PPPM (C)Sideway 54.32
SAMART Sideway 54.5
WP Sideway 54.54
TPIPP Sideway 54.84
PT Sideway 56.36
A5 ซึมขึ้น 56.81
SAAM Sideway 56.96
TTW Sideway 57.37
EGATIF Sideway 57.92
PIN Sideway 58.42
BA Sideway 58.71
NAT Sideway 58.84
NAT Sideway 58.84
PTG Sideway 61.44
PACO Sideway 61.6
STANLY Sideway 61.83
TIPCO ซึมขึ้น 62.59
KLINIQ ซึมขึ้น 62.88
GROREIT Sideway 64.07
PLUS Sideway 64.42
PLE Sideway 64.79
HUMAN ซึมขึ้น 65.36
MBK ซึมขึ้น 65.5
TU-PF ซึมขึ้น 66.04
APURE Sideway 66.7
MINT ซึมขึ้น 66.72
SUPEREIF ซึมขึ้น 67.18
NWR Sideway 67.79
JDF Sideway 68.67
SUN ซึมขึ้น 68.92
HTC ซึมขึ้น 70.07
TACC ซึมขึ้น 70.65
RS Sideway 71.11
PRM ซึมขึ้น 71.12
ROJNA Sideway 71.49
MASTER ซึมขึ้น 73.12
ALLA ซึมขึ้น 76.96
AJA ซึมขึ้น 78.19
BRRGIF ซึมขึ้น 89.11