กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SGP Sideway 43.78
TNDT (CB)Sideway 44.74
GLORY Sideway 44.91
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
IP ลง 13.15
COMAN ซึมลง 40.94
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
NETBAY ซึมลง 18.54
SET50 Sideway 21.05
PACO ซึมลง 26.21
CHIC ซึมลง 31.82
FSMART Sideway 35.62
CTARAF Sideway 41.65
UV Sideway 41.78
KLINIQ Sideway 41.88
TIGER Sideway 41.96
APURE Sideway 42.19
AKS (CB)Sideway 48.15
EVER Sideway 53.87
AKR Sideway 57.99
SUPEREIF Sideway 58.45
VIH ซึมขึ้น 77.38
FN Sideway 84.07
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
BM ซึมลง 17.99
CPANEL ซึมลง 18.75
EA ซึมลง 20.13
NEX Sideway 23.36
SMD Sideway 27.14
WINMED Sideway 28.15
TRC (CB)Sideway 28.25
EFORL (CB)ซึมลง 28.36
QLT ซึมลง 32.3
BGT Sideway 35.25
READY Sideway 35.25
BCP Sideway 35.29
BYD Sideway 36.11
STC Sideway 36.85
WFX Sideway 37.47
LH Sideway 37.74
LDC ซึมลง 37.92
SMART Sideway 38.29
UBIS ลง 38.4
AMARIN Sideway 38.51
IND Sideway 40.77
TVDH Sideway 41.86
MORE Sideway 41.92
2S ซึมลง 42.72
SNP Sideway 43.08
MOONG Sideway 43.42
WINNER Sideway 43.55
SRS Sideway 44.35
FVC Sideway 44.58
MFC Sideway 46.42
SVOA Sideway 46.72
CCP Sideway 46.88
SCGD Sideway 46.95
DIMET (CB,CS)Sideway 47.13
MEB Sideway 47.92
MCOT Sideway 48.02
FUTUREPF Sideway 48.52
ABM Sideway 48.64
COCOCO Sideway 48.88
TMW Sideway 48.89
PCSGH Sideway 48.98
PDG Sideway 49.91
ITC Sideway 50.3
TPL Sideway 50.65
GLOBAL Sideway 51.09
PATO Sideway 51.1
LIT Sideway 51.77
RWI Sideway 52.92
WICE Sideway 54.66
SVR Sideway 55.24
HYDRO (CB,CS,NP)Sideway 55.44
GREEN Sideway 55.44
TRITN Sideway 55.61
MUD Sideway 57.04
SAAM Sideway 58.69
KCG Sideway 60.67
EMC (CB)Sideway 60.82
SCN Sideway 61.23
PHG Sideway 61.24
3BBIF Sideway 62.74
AIMCG Sideway 68.18
BBGI ซึมขึ้น 68.73
DELTA ซึมขึ้น 76.44
BJCHI ซึมขึ้น 80.41