กรองหุ้น [ใหม่]
เกี่ยวกับ ราคา เกี่ยวกับ MACD เกี่ยวกับ RSI เกี่ยวกับ Volume เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย อื่นๆ
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
ITNS Sideway 55.1
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
TPLAS Sideway 33.3
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
PQS Sideway 33.08
THIP Sideway 35.4
FPT Sideway 41.67
TKC Sideway 44.01
KK Sideway 45.8
ROCK ซึมขึ้น 70.7
TTB ซึมขึ้น 74.89
DTCI Sideway 80.57
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
SKE Sideway 31.23
BBGI ซึมลง 35.08
MCOT Sideway 38.22
TR ซึมลง 39.86
TLHPF Sideway 41.44
MODERN Sideway 44.62
NVD Sideway 45.17
WHART Sideway 47.27
RPH Sideway 47.32
AMC Sideway 47.4
ML Sideway 49.7
PICO Sideway 51.51
CSR Sideway 53.41
SIRIP Sideway 60.27
S&J Sideway 60.7
BBL ซึมขึ้น 61.31
APCO Sideway 62.84
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อAI 3เดือน แนวโน้มRSI
Sideway 0
Sideway 0
SMD Sideway 25.63
B Sideway 26.98
SNC Sideway 26.99
SPC Sideway 27.8
FSS Sideway 28.94
AMA Sideway 29.24
KEX Sideway 29.45
EE Sideway 32.09
NNCL Sideway 33.83
TTLPF Sideway 34.37
CTW Sideway 35.53
CHARAN Sideway 36.41
QTC Sideway 36.96
POLY ซึมลง 37.92
JR Sideway 37.99
KUMWEL Sideway 39.31
TPP ซึมลง 40.3
DV8 (C)Sideway 40.32
MDX Sideway 40.94
VARO Sideway 40.96
ACE Sideway 41.82
UOBKH ซึมลง 41.89
CGH Sideway 42.21
SWC Sideway 42.8
TIF1 (XD)Sideway 43.88
SICT Sideway 44.1
MTI Sideway 45.04
PLAT Sideway 45.81
PROUD ซึมลง 45.91
QLT Sideway 45.92
NATION (C)Sideway 45.96
KTBSTMR Sideway 46.2
SA Sideway 46.5
ALLY Sideway 46.73
PERM Sideway 46.86
SSF Sideway 46.87
JAK Sideway 46.9
EASTW Sideway 46.94
GLOCON Sideway 47.03
NDR Sideway 47.27
AFC Sideway 47.47
KIAT Sideway 48
SAAM Sideway 48.63
LEO Sideway 48.69
2S Sideway 50.14
CSC Sideway 50.17
IFS Sideway 50.39
SYMC Sideway 50.55
AKP Sideway 50.88
GEL Sideway 50.89
KYE Sideway 52.53
RPC Sideway 52.66
DDD Sideway 56.31
TNPF Sideway 56.69
VRANDA Sideway 56.86
MACO Sideway 57.91
JCK Sideway 59.73
CCP Sideway 59.95
AAV Sideway 60.46
TSE Sideway 61.61
BTW Sideway 62.4
GYT Sideway 64.41
ILM ซึมขึ้น 64.83
STANLY Sideway 73.99
SKR Sideway 80.88
NEW ซึมขึ้น 93.17