หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์ >> PCSGH
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.13
P/BV
1.45
ปันผล
8.03%
ROA
12.27%
ROE
14.55%
D/E
0.18
EPS
0.11
BETA
0.25
NPM
18.74%
GPM
22.46%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> ยานยนต์
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัท บริษัทในประเทศเยอรมนีและฮังการี
มูลค่าตามราคาตลาด7,594,500,000
Book Value3.4
ปริมาณหุ้น1,525,000,000
ที่อยู่เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์0-4470-1300
เว็บไซต์http://www.pcsgh.com
ทุนจดทะเบียน1,525,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท10/4/2013
วันเข้าตลาดฯ14/03/2557
ราคา IPO8.60
ราคาพาร์1
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)1913 (08/03/24)
% Free float20.13%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด1979
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น100%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA120/0.5
MA260/0.5
MA Cross0.5/0.5
MACD0.5/1.5
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน0/7.5
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI48.98
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง2 วัน
ค่า MACD/Signal-0.0069/-0.0118
ค่า MA6 4.97
ค่า MA12 4.95
ค่า MA26 4.94
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ขึ้น" มา 15 วัน
ค่า RSI 48.98
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.29%
NVDR ถือหุ้น
0.10%
ข้อมูลวันที่25/06/24
ซื้อ1,300 หุ้น
ขาย2,000 หุ้น
Netขาย 700 หุ้น
12/06/24Net: ซื้อ 100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
5.05
5.00
4.98
4.90
4.86
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่17/07/24
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย21 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย18,600 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย92,760 บาท
17/07/2418,600 หุ้น จับคู่ 21 ครั้ง
16/07/2417,200 หุ้น จับคู่ 22 ครั้ง
15/07/2439,300 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
11/07/2424,800 หุ้น จับคู่ 39 ครั้ง
10/07/246,800 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
09/07/2415,700 หุ้น จับคู่ 10 ครั้ง
08/07/24104,000 หุ้น จับคู่ 54 ครั้ง
05/07/243,300 หุ้น จับคู่ 9 ครั้ง
04/07/2416,300 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
03/07/2410,700 หุ้น จับคู่ 19 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทกำไร
202120222023Q1/2023Q1/2024
ทรัพย์สิน (ลบ.)5,6365,8275,9265,9716,123
หนี้สิน (ลบ.)1,011965912924941
เงินสด (ลบ.)1,0297941,2696581,476
20222023Q1/2023Q1/2024
ต้นทุนขาย9.72%-12.61%-9.75%-15.10%
ยอดขาย8.82%-5.77%-4.98%-19.21%
กำไรสุทธิ+31.76%+10.42%-25.47%+6.72%
ราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง 1.45 เท่า
รายงานล่าสุด 03/2024
รอบ 3 เดือน
บริษัทกำไร
0.11001 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)0.49บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล8.03% / ปี
    - YTD8.10% / ปี
    - 20236.86% / ปี
    - 20225.83% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)5,185 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)3.40 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 8.03% /ปี
YTD
8.10%
2023
6.86%
2022
5.83%
24 พ.ค. 2024เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2023 - 31 ธ.ค. 2023
08 ก.ย. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2023 - 30 มิ.ย. 2023
18 พ.ค. 2023เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
06 ก.ย. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2022 - 30 มิ.ย. 2022
06 พ.ค. 2022เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2021
06 ก.ย. 2021เงินปันผล 0.15 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2021
07 พ.ค. 2021เงินปันผล 0.25 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
30 เม.ย. 2020เงินปันผล 0.2 บ./หุ้น
รอบ 01 ก.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
06 ก.ย. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 23 ก.พ. 2019 - 30 มิ.ย. 2019
03 พ.ค. 2019เงินปันผล 0.1 บ./หุ้น
รอบ 01 ม.ค. 2019 - 22 ก.พ. 2019
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน0.411.02-1.35
20 วัน-1.205.55-0.44
60 วัน-1.2022.392.77
120 วัน-5.9026.310.92
ตั้งแต่ต้นปี-3.1427.153.70
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)10.1310.0417.34
P/BV (เท่า)1.450.851.24
12
ข่าวสาร
15/05/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13/05/67การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02/04/67เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23/02/67คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
23/02/67แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
20/11/66การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567