หน้าแรก >> สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI >> CHO
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
Pro
Trend
Pro
กราฟ Renko
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
P/BV
0.72
ปันผล
0%
ROA
-12.22%
ROE
-60.81%
D/E
2.83
EPS
-0.07
BETA
1.05
NPM
-83.71%
GPM
-12.50%
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม >> MAI
ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น
มูลค่าตามราคาตลาด612,755,460
Book Value0.25
ปริมาณหุ้น3,404,197,000
ที่อยู่เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0-4304-3888
เว็บไซต์http://www.cho.co.th
ทุนจดทะเบียน1,033,742,991.25 บาท
วันก่อตั้งบริษัท18/11/1994
วันเข้าตลาดฯ13/05/2556
ราคา IPO1.80
ราคาพาร์0.25
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)15302 (15/03/23)
% Free float71.24%
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด14753
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น68.53%
ดูเพิ่มเติม ↓
2
แนวโน้มราคา
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-0.5/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.36
ค่า MACD/Signal0/0.0015
ค่า MA6 0.18
ค่า MA12 0.18
ค่า MA26 0.19
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
ดูเพิ่มเติม ↓
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด "ลง" มา 16 วัน
ค่า RSI 44.36
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.19%
NVDR ถือหุ้น
2.19%
ข้อมูลวันที่22/09/23
ซื้อ68,000 หุ้น
ขาย15,900 หุ้น
Netซื้อ 52,100 หุ้น
20/09/23Net: ขาย 748,600 หุ้น
19/09/23Net: ซื้อ 8,100 หุ้น
18/09/23Net: ซื้อ 78,800 หุ้น
15/09/23Net: ซื้อ 2,400 หุ้น
14/09/23Net: ซื้อ 59,100 หุ้น
13/09/23Net: ขาย 1,459,901 หุ้น
12/09/23Net: ซื้อ 2,202,301 หุ้น
11/09/23Net: ซื้อ 245,000 หุ้น
08/09/23Net: ขาย 2,700 หุ้น
07/09/23Net: ซื้อ 10,100 หุ้น
ดูเพิ่มเติม ↓
5
โอกาสราคา
0.41
0.24
0.16
0.13
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่22/09/23
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย143 ครั้ง
ปริมาณการซื้อขาย4,637,500 หุ้น
มูลค่าการซื้อขาย835,167 บาท
22/09/234,637,500 หุ้น จับคู่ 143 ครั้ง
21/09/232,102,900 หุ้น จับคู่ 68 ครั้ง
20/09/235,566,500 หุ้น จับคู่ 190 ครั้ง
19/09/2318,563,100 หุ้น จับคู่ 374 ครั้ง
18/09/235,664,900 หุ้น จับคู่ 146 ครั้ง
15/09/231,197,900 หุ้น จับคู่ 110 ครั้ง
14/09/2311,026,200 หุ้น จับคู่ 250 ครั้ง
13/09/2328,114,200 หุ้น จับคู่ 423 ครั้ง
12/09/2388,915,000 หุ้น จับคู่ 779 ครั้ง
11/09/2317,072,100 หุ้น จับคู่ 342 ครั้ง
ดูเพิ่มเติม ↓
7
ผลประกอบการ
บริษัทขาดทุน
2020202120226M/20226M/2023
ทรัพย์สิน (ลบ.)3,1383,2223,0523,1343,174
หนี้สิน (ลบ.)2,2012,3412,1822,1062,346
202120226M/20226M/2023
ต้นทุนขาย-14.64%61.31%71.85%-28.65%
ยอดขาย-35.95%24.94%44.17%-10.41%
กำไรสุทธิ+-%+-%+-%+-%
ราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง 28%
รายงานล่าสุด 06/2023
รอบ 6 เดือน
บริษัทขาดทุน
-0.072 บ. / หุ้น
มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี)-0.00บ. / หุ้น
บริษัทจ่ายปันผล0.00% / ปี
    - YTD% / ปี
    - 2022% / ปี
    - 2021% / ปี
ทรัพย์สิน (ทรัพย์ - หนี้)851 ลบ.
มูลค่าหุ้นที่แท้จริง (ทรัพย์ ÷ จำนวนหุ้น)0.25 บาท
ดูเพิ่มเติม ↓
8
การจ่ายปันผล
ปันผล 0.00% /ปี
YTD
%
2022
%
2021
%
ดูเพิ่มเติม ↓
9
ธุรกรรม Big lot
ส่วนนี้เป็นการซื้อขาย lot ใหญ่ที่ไม่ได้เห็นบนกระดาน แต่มีการรายงาน
10
ธุรกรรม Short Sale
** ข้อมูลส่วนนนี้อาจจะมีเฉพาะหุ้นบางตัวที่มีการ short sale
11
เทียบกับกลุ่ม
เทียบหลักทรัพย์(%)เทียบกลุ่ม(%)เทียบตลาด(%)
5 วัน--0.81
20 วัน-14.29--15.14
60 วัน20.00-18.70
120 วัน-47.06--40.54
ตั้งแต่ต้นปี-45.45--32.42
หลักทรัพย์กลุ่มตลาด
P/E (เท่า)--116.13
P/BV (เท่า)0.72-2.52
12
ข่าวสาร
15/09/66แจ้งการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 รุ่น (CHO212A CHO21OA CHO229A และ CHO228A)
14/09/66กำหนดการใช้สิทธิของ CHO-W3 ครั้งที่ 3
04/09/66แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้หลักประกันเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ทั้ง 4 รุ่น (CHO212A CHO21OA CHO229A และ CHO228A)
31/08/66มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เรื่องลดทุน เพิ่มทุน รวมมูลค่าที่ตราไว้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวโยงกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ การออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 (แก้ไข PDF และ Temlplate)
31/08/66มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เรื่องลดทุน เพิ่มทุน รวมมูลค่าที่ตราไว้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวโยงกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ การออกหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566 (แก้ไข Temlplate)
30/08/66มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 เรื่องลดทุน เพิ่มทุน รวมมูลค่าที่ตราไว้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวโยงกัน การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2566